“Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ?”

SHARE:

“Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ?”

“Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ?”

Hôm nay Chúa nhật thứ mười ( X ) Mùa thường niên, Giáo Hội cho chúng ta nghe bài trích sách Sáng thế trình thuật việc Thiên Chúa toàn năng nguyền rủa Satan – ma quỷ (Con Rắn) vì đã lừa dối, cám dỗ ông bà Nguyên tổ Adam & Eva để ông bà phạm tội kiêu ngạo, và Thiên Chúa lên án trừng phạt Satan. 

Sách Sáng thế ghi rằng: „Sau khi con người ăn trái cây biết lành biết dữ, Đức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: “Ngươi ở đâu?” Con người thưa: “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn.” Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi: “Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi ăn không?” Con người thưa: “Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn.” Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi người đàn bà: “Ngươi đã làm gì thế?” Người đàn bà thưa: “Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn.” Đức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn: “Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.” (St 3,9-15) 

Bài Tin Mừng trong Thánh lễ hôm nay, Thánh Mác-cô cho chúng ta thấy: Chúa Giêsu đi rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa, Người đã làm biết bao nhiêu phép lạ, chữa lành biết bao nhiêu người tật nguyền, phong hủi, mù lòa, câm điếc; Chúa chữa lành các kẻ tật nguyền, trừ quỷ cả trong ngày Sa-bát. Chính vì vậy mà các kinh sư, luật sĩ và người Pharisêu ghen tức, họ nói Chúa Giêsu không giữ Lề Luật. Không chỉ những người Pharisêu và các kinh sư mà cả anh em họ hàng của Chúa Giêsu cũng hùa theo các kinh sư. 

Tin Mừng theo Thánh Mác-cô chương 3 ghi rằng: 

„Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến, nên Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí. Còn các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám, và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giê-su liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: “Sa-tan làm sao trừ Sa-tan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Sa-tan mà chống Sa-tan, Sa-tan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Không ai có thể vào nhà kẻ mạnh mà cướp của được, nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó. “Tôi bảo thật các ông: mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời.” Đó là vì họ đã nói: “Ông ấy bị thần ô uế ám.” Mẹ và anh em Đức Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!” Nhưng Người đáp lại: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mc 3,20-35)

Ở đây, Chúa Giêsu cho các kinh sư, luật sĩ và những người Pharisêu biết: Người dùng quyền năng Thiên Chúa mà trừ quỷ cũng như chữa lành các bệnh tật cho những ai cầu khẩn và trông cậy nơi Người. 

Trong đoạn Kinh Thánh này, Chúa Giêsu nói cho người xưa, cũng như cho chúng ta và cả muôn muôn thế hệ sau này biết: “Tôi bảo thật các ông: mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời.” Đó là vì họ đã nói: “Ông ấy bị thần ô uế ám.” (Mc 3,28-30) 

Câu cuối của bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đặt câu hỏi cho những người đang nghe Chúa giảng dạy và cho cả chúng ta nữa: 

“Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.” 

Nghe bài Tin Mừng hôm nay, xem ra Chúa Giê-su không quan tâm gì mấy đến mẹ của mình. Nếu như Đức Mẹ nghe thấy lời Chúa Giê-su nói như vậy, Đức Mẹ có buồn hay không? Chắc chắn Đức Mẹ không buồn, vì Mẹ Maria biết rõ ràng: Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa. 

Khi Chúa Giê-su được mười hai tuổi, Đức Mẹ và Thánh Giuse đưa Người lên Jerusalem mừng Lễ vượt qua. Xong kỳ lễ, Đức Mẹ lạc mất Con, khi trở lại đền thờ, thì thấy Con mình đang ngồi giữa các thầy kinh sư và luật sĩ để nghe và đặt câu hỏi. Đức Mẹ liền hỏi Chúa Giê-su: Sao Con để cha mẹ phải lo lắng? Chúa Giê-su trả lời: "Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà Cha con sao?" (Lc 2,49). Nghe những lời này Đức Mẹ chẳng những không buồn, mà còn vui mừng. Bởi Đức Mẹ đã được Sứ thần Gabriel báo cho biết trước, con của bà sinh ra là Con Đấng Tối Cao, là Con Thiên Chúa; và biết Con mình đang thi hành sứ mạng mà Thiên Chúa Cha trao phó. Câu cuối trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su nói: Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.” Vậy ý muốn của Thiên Chúa là gì? Ý muốn của Thiên Chúa là nhân loại hãy tin: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.“ (Ga 3,16); và thực thi lời Thiên Chúa dạy: „Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. (Mc 12,30-31). Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse là những mẫu gương sáng chói về việc thực thi ý muốn của Thiên Chúa. Mẹ Maria và thánh Giuse đều thưa „xin vâng“ và thực hành ngay Lời Chúa truyền dạy trong suốt cuộc đời. Như vậy, để được trở nên những „người con, người em bé nhỏ" của Chúa Giê-su, Đấng cứu chuộc chúng ta, thì chúng ta phải lắng nghe lời Người và thực hành lời Chúa dạy. 

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban thêm đức tin cho con, xin mở tai con, để con lắng nghe Lời Chúa, xin Lời Chúa ở lại trong tim con, và xin ban ơn can đảm, để con đem Lời Chúa ra thực hành trong đời sống, hầu được trở nên con cái trong gia đình của Chúa. Amen. 

Giuse Bùi Văn Toàn, FD ( Familia Dominus - Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1548,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,61,Chuyên đề,194,Cộng Đoàn,776,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,700,Giáo Hội Việt Nam,357,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1056,Hội Thánh,314,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2379,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,183,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4716,Suy niệm,1094,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,705,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,122,Sưu Tầm,146,Tài liệu,531,Tập San Lên Đường,569,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,969,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2030,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1625,Video Nhạc - Phim,582,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: “Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ?”
“Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ?”
“Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ?”
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCXfF3TCJxqFNu8hIVblwct4giztKSTDdtyyP_NqgUPdHE__AAZ2TKb3e5b0d_DSCEKtFlbIfxOm36yNnyx9Ech5-fsYXOuPHWHZluLBtt22uQ0CVTIuMtgWr9uZAoUZXzCS6dMvjuxDWrI_CRQZN27aB5GBEQ_NWYucv05Ab3QsHVaEnlLh7eIEFsOjw/w697-h497/447657638_2911273805695601_4628334567045447321_n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCXfF3TCJxqFNu8hIVblwct4giztKSTDdtyyP_NqgUPdHE__AAZ2TKb3e5b0d_DSCEKtFlbIfxOm36yNnyx9Ech5-fsYXOuPHWHZluLBtt22uQ0CVTIuMtgWr9uZAoUZXzCS6dMvjuxDWrI_CRQZN27aB5GBEQ_NWYucv05Ab3QsHVaEnlLh7eIEFsOjw/s72-w697-c-h497/447657638_2911273805695601_4628334567045447321_n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2024/06/ai-la-me-toi-ai-la-anh-em-toi.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2024/06/ai-la-me-toi-ai-la-anh-em-toi.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content