Thầy đi về cùng Chúa Cha để dọn chỗ cho anh em!

SHARE:

Thầy đi về cùng Chúa Cha để dọn chỗ cho anh em!

Thầy đi về cùng Chúa Cha để dọn chỗ cho anh em! 

Hằng năm vào ngày thứ Năm, 40 ngày sau Lễ Chúa phục sinh, Giáo Hội mừng Lễ Chúa Giêsu về trời, còn gọi là Lễ Chúa Giêsu lên trời. Có lẽ về trời thì rõ hơn, vì Chúa Giêsu từ trời xuống thế gian để hoàn tất công việc cứu chuộc nhân loại mà Chúa Cha đã giao phó cho Ngài, rồi sau khi hoàn tất công cuộc cứu chuộc nhân loại Chúa Giêsu lại trở về trời cùng Chúa Cha; Ngài về trời trước để dọn chỗ cho chúng ta, những người được lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Vì, chính Chúa Giêsu đã nói với tất cả những ai tin tưởng vào Ngài rằng: Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. 

Hôm nay, ở Đức và hầu hết các quốc gia ở Âu Châu mừng trọng thể Lễ Chúa Giêsu về trời cùng Chúa Cha (Christi Himmelfahrt), và hôm nay tất cả các hãng xưởng, siêu thị… ở Đức-quốc cũng như nhiều quốc gia ở Âu Châu được nghỉ để mừng lễ. Tuy nhiên, có những Giáo Hội địa phương ở một số quốc gia trên thế giới lại dời ngày Lễ Chúa Giêsu về trời vào ngày Chúa nhật.

Bài Tin Mừng Lễ Chúa Giêsu lên trời hôm nay được Thánh Mác-cô trình thuật rằng: 

Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe.” Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. (Mc 16,15-20) 

Thiên Chúa là Đấng toàn năng, còn loài người chỉ là thụ tạo mà Thiên Chúa đã dựng nên từ bụi đất. Tuy được dựng nên từ bụi đất nhưng cao trọng hơn các thụ tạo khác vì được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Ngài muốn cho con người được sống hạnh phúc, được hưởng tất cả mọi sự đẹp đẽ mà Thiên Chúa dựng nên. Nhưng vì yếu đuối nghe lời cám dỗ của ma quỉ mà Nguyên Tổ Adam & Eva đã phạm tội. Khi phạm tội thì con người trở nên nô lệ của tội lỗi và bị sự chết thống trị. 

Vì sao lại trở thành nô lệ của tội? Bởi vì khi phạm tội, con người trở nên sợ hãi, trốn tránh, dấu diếm, gian dối để che lấp lỗi lầm mình đã phạm, không còn tự do để sống đường đường chính chính nữa. 

Nhưng vì yêu thương nhân loại yếu đuối, lỗi lầm, Thiên Chúa đã sai chính Con Một là Chúa Giêsu Kitô xuống thế mặc lấy thân xác như chúng ta, ở với chúng ta, nói ngôn ngữ loài người như chúng ta, và mạc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi loài thụ tạo mà Thiên Chúa đã dựng nên, đặc biệt là con người. Để cứu chuộc loài người, „Chúa Giêsu đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.“ (Pl 2,7-8) 

Trước khi hiến tế chính thân mình để chuộc tội lỗi cho nhân loại, Chúa Giêsu đã loan báo cho các môn đệ biết, Ngài sẽ về cùng Chúa Cha. Khi các môn đệ nghe những lời loan báo thì tỏ ra xao xuyến lo lắng, Người nói rõ và an ủi các ông: „Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha.“ (Ga 14,28b), Người còn nói với các ông: „Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.“ (Ga 14, 2-3) Trước khi về trời cùng Chúa Cha, Chúa Giêsu nói với tất cả môn đệ của Ngài, trong đó có chúng ta (những người đã được lãnh nhận Bí tích Rửa tội nhân danh Chúa Giêsu Kitô) rằng: „Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,20b). Chúa Giêsu ở lại luôn mãi với chúng ta trong Bí Tích Thánh Thể, và hằng ngày chúng ta có thể thưa chuyện với Chúa và đón rước Chúa vào nhà linh hồn chúng ta.

Có những người đặt câu hỏi rằng: 

Nếu Chúa Giêsu không về trời, thì có ai được lên Thiên Đàng chăng? 

Công cuộc cứu chuộc nhân loại được hoàn tất khi Chúa Giêsu về cùng Chúa Cha. Chúa Giêsu xuống thế mặc lấy thân xác phàm nhân, chịu đóng đanh, chịu chết, chịu táng xác và sống lại; nhưng nếu Chúa không về trời, thì chắc chắn không một ai trong loài người được lên trời. Chúa Giêsu đã nói rõ cho chúng ta biết: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.“ (Ga 14,6) 

Chúa Giêsu mang thân xác phàm nhân đã sống lại, thì tất cả mọi xác phàm của loài người cũng sẽ được sống lại. Nhưng để được lên Thiên Đàng cùng với Chúa Giêsu thì chỉ những: „Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy.“ (Ga 3,18). 

Trước khi Chúa về trời, „Người dẫn các ông (môn đệ) tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.“ (Lc 24,50-53) 

Các môn đệ không còn xao xuyến buồn rầu nữa, nhưng hoan hỷ vui mừng. 

Lễ Chúa Giêsu về trời là Lễ tràn đầy niềm vui, niềm hy vọng cho tất cả nhân loại. Chúa Giêsu về trời để mở cửa Thiên Đàng, để dọn chỗ cho tất cả những ai yêu mến và trông cậy nơi Ngài. Vì từ nay, Con Đường nối liền từ trời với đất đã được giao thông. Con Đường ấy chính là Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với chúng ta: „Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, vì vậy mà Các Thánh nam nữ của chúng ta có thể vào Thiên Đàng được, là vì các ngài đã đi trên Con Đường này. 

Lạy Chúa Giêsu Vua Tình Yêu! Chúng con tin tưởng và phó thác đời sống của chúng con nơi trần gian này trong tay Chúa. Nhờ Bí tích Thánh tẩy, chúng con vui mừng và hãnh diện được trở nên chi thể của Chúa, được gọi là con cái của Thiên Chúa. 

Xin Chúa cũng dọn cho anh chị em chúng con mỗi người một chỗ ở trong Nước Chúa, để khi cuộc đời trần gian của chúng con viên mãn, thì chúng con cũng được về hưởng vinh quang của Chúa. Chúng con tín thác vào lời Chúa đã cầu xin cùng Chúa Cha cho chúng con: “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con , để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. (Ga 17,24). Amen.  

Lễ Chúa Giêsu về trời 09.05.2024 
Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1546,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,192,Cộng Đoàn,769,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,700,Giáo Hội Việt Nam,355,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1047,Hội Thánh,312,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2354,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4683,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,698,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,120,Sưu Tầm,145,Tài liệu,527,Tập San Lên Đường,566,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,961,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2011,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1615,Video Nhạc - Phim,574,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Thầy đi về cùng Chúa Cha để dọn chỗ cho anh em!
Thầy đi về cùng Chúa Cha để dọn chỗ cho anh em!
Thầy đi về cùng Chúa Cha để dọn chỗ cho anh em!
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfLjZGmqUNjrGhsEzH8nO6N-v7IUusU-vRFTXxFfk6CoIQzj6T5gQtqEGBGRfcHVJBCK7zllz786JypPGQSFLwHjY3j95CpSJjyZmpTTSvmm3GUlMsgr-a-6DKkFC_fkP6ZATlUbJny58v450WapRkogEyXjmqsBJZirPaZpN8Z0l69IwOO3SagRn0Icg/w735-h922/Ch%C3%BAa%20l%C3%AAn%20tr%E1%BB%9Di.JPG
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfLjZGmqUNjrGhsEzH8nO6N-v7IUusU-vRFTXxFfk6CoIQzj6T5gQtqEGBGRfcHVJBCK7zllz786JypPGQSFLwHjY3j95CpSJjyZmpTTSvmm3GUlMsgr-a-6DKkFC_fkP6ZATlUbJny58v450WapRkogEyXjmqsBJZirPaZpN8Z0l69IwOO3SagRn0Icg/s72-w735-c-h922/Ch%C3%BAa%20l%C3%AAn%20tr%E1%BB%9Di.JPG
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2024/05/thay-i-ve-cung-chua-cha-e-don-cho-cho.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2024/05/thay-i-ve-cung-chua-cha-e-don-cho-cho.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content