Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Mầu nhiệm Đức Chúa Trời Ba Ngôi

SHARE:

Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Mầu nhiệm Đức Chúa Trời Ba Ngôi

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần
Giuse Bùi Văn Toàn, FD  

Giáo Hội là Mẹ khôn ngoan được Chúa Thánh Thần dẫn dắt. Giáo Hội sắp xếp lịch phụng vụ tôn thờ Thiên Chúa trong một năm, gọi là „Năm Phụng Vụ“. Năm Phụng Vụ gợi lại „Lịch Sử Cứu Độ“, để dân Chúa tôn thờ và cảm tạ Tình Yêu Thương mà Ba Ngôi Thiên Chúa dành cho nhân loại. 

Năm Phụng Vụ được bắt đầu bằng „Mùa Vọng“. Mùa trông chờ Đấng cứu thế đến để cứu chuộc, đồng thời trông chờ Người lại đến để đưa chúng ta về hưởng vinh quang của Ngài. 

Kế tiếp là „Mùa Giáng Sinh“. Mùa tạ ơn Thiên Chúa đã ban Con Một, Đấng đến thế gian để cứu chuộc nhân loại. Đấng đem bình an cho tất cả những ai có tâm hồn ngay chính. 

Tiếp đến là „Mùa Chay“. Mùa Giáo Hội dạy chúng ta lắng nghe lời Chúa Giêsu rao giảng: „Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.“ (Mt 4,17). Lắng nghe để xét mình, ăn chay sám hối vì những lỗi lầm đã lỗi phạm, hầu xứng đáng đón nhận ơn cứu độ. 

Sau Mùa Chay là „Mùa Phục Sinh“. Mùa mừng Chúa Giêsu chiến thắng sự chết và phục sinh khải hoàn, để tất cả chúng ta, những người đã được chịu Phép Rửa bằng Nước và Máu từ trái tim Chúa Giêsu, để sau cuộc đời này cũng được sống lại trong vinh quang của Người. Mùa Phục Sinh được kết thúc bằng Lễ mừng Chúa Thánh Thần hiện xuống. Lễ mà Giáo Hội vui mừng tạ ơn Thiên Chúa Cha đã hoàn tất công cuộc cứu chuộc nhân loại trong Chúa Giêsu và ban Chúa Thánh Thần - Đấng Bảo Trợ cho nhân loại. 

Sau Mùa Phục Sinh là „Mùa Thường Niên“. Để bắt đầu Mùa thường Niên, Giáo Hội mời gọi tất cả con cái mừng trọng thể tôn kính Thiên Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. 

Bài Tin Mừng trong Thánh lễ Chúa nhật kính CHÚA BA NGÔI hôm nay được Thánh Mát-thêu trình thuật rằng: „Khi ấy, mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,16-20) 

Chúa Giêsu truyền lệnh cho tất cả các môn đệ của Ngài: „Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em.“ 

Như vậy, tất cả những ai đã được lãnh nhận phép rửa nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần thì được trở thành môn đệ của Chúa Giêsu; mà người môn đệ phải có bổn phận rao giảng cho những ai chưa biết Thiên Chúa, để họ tìm đến Chúa Giêsu, và trong Chúa Giêsu họ sẽ được đón nhận TÌNH YÊU THƯƠNG và ƠN CỨU CHUỘC. 

Trong Đạo có ba „Mầu Nhiệm Cả“ 

Mầu nhiệm Đức Chúa Trời Ba Ngôi 
Mầu nhiệm Ngôi Hai Nhập Thể 
Mầu nhiệm Thánh Giá 

Có những suy tư về THIÊN CHÚA BA NGÔI trong một BẢN THỂ duy nhất: Để ta có thể tưởng tượng: Nước có 3 trạng thái: thể lỏng, thể băng tuyết và thể hơi nước, cả ba thể đều là „nước“. 

Có suy tư khác: Chúa Cha là Mặt Trời, Chúa Con là Ánh Sáng, Chúa Thánh Thần là Hơi Ấm. Ánh Sáng và Hơi Ấm đều phát xuất từ Mặt Trời. (Từ điển Công Giáo: Mầu là kỳ diệu, Nhiệm là khó hiểu. Mầu nhiệm là điều khó giải thích) 

Khi được lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, chúng ta đã được trở nên con cái Thiên Chúa. Khi linh mục xức dầu thánh trên trán người lãnh nhận Bí tích Rửa tội thì nguyện rằng: 

„Thiên Chúa toàn năng là Cha Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã giải thoát con khỏi tội và tái sinh con bởi nước và Chúa Thánh Thần. Chính người xức dầu cứu độ cho con để sau khi nhập đoàn với dân Người, con mãi mãi là chi thể của Ðức Kitô là tư tế, tiên tri và vương đế đến cõi sống đời đời.“ 

Ôi! Thật là tuyệt vời! Thật là một mầu nhiệm! Người được lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy được Chúa Thánh Thần tái sinh, được trở nên chi thể của Chúa Giêsu Kitô, được trở nên con cái Thiên Chúa. Như vậy, BA NGÔI THIÊN CHÚA luôn ở cùng chúng ta, nếu chúng ta tuân giữ Lời Chúa. Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.“ (Ga 14,23) 

Mỗi lần chúng ta cầu nguyện, chúng ta ăn uống, cũng như trước khi đi ngủ, chúng ta làm dấu Thánh Giá là tuyên xưng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi; như Thánh Phaolô nói: dù tôi ăn, dù tôi ngủ, dù tôi làm đều vì danh Chúa Kitô. Người còn cho chúng ta biết: „Trong Đức Kitô, cả anh em nữa, anh em đã được nghe lời chân lý là Tin Mừng cứu độ anh em; vẫn trong Đức Kitô, một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần, Đấng Thiên Chúa đã hứa. Thánh Thần là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc, để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa.“ (Eph 1,13-14) 

Lạy Chúa Giêsu! Chúa là đầu của Giáo Hội, và là đầu của con! Hôm nay con hiệp cùng Hội Thánh Chúa vui mừng tạ ơn Chúa đã thương gọi và xức dầu thánh cho con được nhập vào Đoàn Chiên Chúa. Xin Thiên Chúa Ba Ngôi thánh hóa và dẫn dắt chúng con sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa, xin giúp chúng con biết tôn trọng mọi người, để mọi người chúng con được sống trong bình an của Chúa, như Chúa đã hứa với chúng con: Thầy ban „Bình An“ của Thầy cho các con. 

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

Mừng Lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi 2024
Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1549,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,61,Chuyên đề,194,Cộng Đoàn,776,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,701,Giáo Hội Việt Nam,357,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1056,Hội Thánh,315,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2387,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,183,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4724,Suy niệm,1094,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,711,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,122,Sưu Tầm,148,Tài liệu,532,Tập San Lên Đường,572,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,969,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2042,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1625,Video Nhạc - Phim,583,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Mầu nhiệm Đức Chúa Trời Ba Ngôi
Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Mầu nhiệm Đức Chúa Trời Ba Ngôi
Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Mầu nhiệm Đức Chúa Trời Ba Ngôi
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTJzbErcz3v2s923Thd4xNjP1nBTpXFPxwiz63R8KcuoGnVHhimSxL3RYAS0VsMlItizi3LuGelS5uyLnio4JUNJdDodcmgzYa4_8omCUttUm83ilpy2FA0SM7nma_C7V_RH6R_crvOSmzDdpAreCzzuk5baZLdyboXX_N-Ax48Afq0evmDLsJ1LL1ytM/w687-h388/444468867_2901109473378701_6309409281082414545_n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTJzbErcz3v2s923Thd4xNjP1nBTpXFPxwiz63R8KcuoGnVHhimSxL3RYAS0VsMlItizi3LuGelS5uyLnio4JUNJdDodcmgzYa4_8omCUttUm83ilpy2FA0SM7nma_C7V_RH6R_crvOSmzDdpAreCzzuk5baZLdyboXX_N-Ax48Afq0evmDLsJ1LL1ytM/s72-w687-c-h388/444468867_2901109473378701_6309409281082414545_n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2024/05/giuse-bui-van-toan-fd-mau-nhiem-uc-chua.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2024/05/giuse-bui-van-toan-fd-mau-nhiem-uc-chua.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content