Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần VIII Mùa Thường Niên (29/5/2024)

SHARE:

Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần VIII Mùa Thường Niên (29/5/2024)

Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần VIII Mùa Thường Niên (29/5/2024) 

Thánh Phao-lô VI, Giáo hoàng 

Bài suy niệm: Tu xá Đa Minh Cửa Nam, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Giọng đọc: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thu Thoa, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Ca khúc: Hiến Thân Phục Vụ 
Sáng tác: Lm. Bùi Ninh 
Trình bày: Thanh Tâm, Quang Thọ, Diệu Phương 
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 

Tin mừng: Mc 10: 32-45 

Đức Giê-su và các môn đệ đang trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Người dẫn đầu các ông. Các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi. Người lại kéo riêng Nhóm Mười Hai ra, và bắt đầu nói với các ông về những điều sắp xảy đến cho mình: “Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử Người và sẽ nộp Người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo báng Người, khạc nhổ vào Người, họ sẽ đánh đòn và giết chết Người. Ba ngày sau, Người sẽ sống lại.” Hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói: “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây.” Người hỏi: “Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì?” Các ông thưa: “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang.” Đức Giê-su bảo: “Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?” Các ông đáp: “Thưa được.” Đức Giê-su bảo: “Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được.” Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an. Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: “Anh em biết : những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy : ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.” 
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ 

Suy niệm: Tinh thần phục vụ 

Khởi đầu câu chuyện là hai anh em ruột, ông Giacôbê và Gioan, xin Chúa cho được ngồi bên hữu, bên tả Chúa, nghĩa là muốn xin được địa vị cao trong nước Chúa khi Ngài làm vua dân Do thái. Đây cũng là điều bình thường, ai lại không muốn cho mình được chỗ tốt nhất, được vinh dự? Đức Giêsu quá biết tâm lý tự nhiên của mỗi người, muốn được làm lớn, được vinh dự, được làm thủ lãnh sai khiến người khác. Bởi vì các môn đệ hãy còn suy nghĩ về nước Đức Giêsu ở trần gian này, nên các ông còn thích quyền hành danh vọng và muốn người ta phục vụ mình. 

Nhưng Đức Giêsu lại suy nghĩ khác, nước Ngài không thuộc về thế gian, nên người có quyền không được lạm dụng địa vị của mình để cai trị áp bức người khác, để lên mặt ta đây, và bắt người khác phục vụ mình. Trái lại phải biết phục vụ, không phải chỉ dành quyền lợi cho cá nhân mình, nhưng để bảo vệ quyền lợi cho tất cả mọi người. 

Địa vị và quyền hành đã gây ra chia rẽ giữa các môn đệ. Điều đó cho thấy mục đích theo Đức Giêsu của các môn đệ, vẫn chỉ là tính toán của con người. Vì thế, trước lời loan báo của Đức Giêsu về cuộc khổ nạn, các ông vẫn không hiểu, dù Ngài đã nói đến lần thứ ba. Đức Giêsu thì cương quyết lên Giêrusalem để chấp nhận khổ nạn, còn các môn đệ thì sợ hãi kinh hoàng. Đức Giêsu nói rõ, con đường của Ngài là con đường đau khổ, là chấp nhận chén đắng. Sự thanh tẩy tức là từ bỏ mình, là chấp nhận khiêm tốn phục vụ như một đầy tớ của mọi người. Đó là vinh quang đích thực của Đức Giêsu và của những môn đệ Ngài. 

Trên đường đi Giêrusalem, Đức Giêsu loan báo cho các môn đệ: “Ngài sẽ bị nộp cho các thượng tế và luật sĩ. Họ sẽ lên án xử tử Ngài... nhưng ba ngày sau Ngài sẽ sống lại” (Mc 10, 33). Đây là lần thứ ba Chúa nói cho các môn đệ. Nhưng thật đau lòng, khi nghe Chúa nói như vậy, không những các môn đệ chẳng hề quan tâm, mà lại còn tranh giành ngôi thứ với nhau. Nhân cơ hội này, Chúa đã sửa bảo các ông cách tế nhị, dạy các ông bài học sâu xa về lòng khiêm nhường phục vụ, và thắng vượt tính ghen tương. 

Lòng kiêu ngạo muốn tranh đấu để được làm đầu mọi người, đó là điều không tốt, nhưng lòng ganh tị cũng chẳng khá hơn. Khi thấy hai ông Giacôbê và Gioan xin Chúa được ngồi bên hữu bên tả Chúa, thì các môn đệ kia khó chịu, bực mình. Các ông ghen tị, không muốn cho hai anh em kia được phần hơn. Tuy theo Chúa đã lâu, nhưng các ông vẫn còn hẹp hòi, ích kỷ, vì các ông còn suy nghĩ về nước Đức Giêsu ở trần gian. Vì thế, Chúa sửa bảo các ông phải loại bỏ tính xấu này.

Kiêu ngạo và ghen tị là hai nết xấu, thực sự làm cản trở sự phát triển đời sống chúng ta về mọi phương diện. Chúng ta phải loại bỏ hai tật xấu này để sống hòa hợp, vui vẻ với nhau, cộng tác với nhau, đừng ai kiêu ngạo muốn hơn người, và cũng đừng ai phân bì, ghen tị khi thấy người khác hơn mình. 

Lạy Chúa, Chúa dậy chúng con, quyền bính là để phục vụ. Chức quyền cũng như tiền bạc, tự nó không xấu, miễn là phải làm chủ được nó. Bất cứ nhóm người nào cũng cần có một người phụ trách điều hành. Nhưng phụ trách phải là để phục vụ, chứ không phải là một địa vị thống trị để hưởng lợi. Xin Chúa giúp chúng con luôn nhớ lời Chúa dậy, “Con Người đến không phải được phục vụ, nhưng là để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người” (Mc 10, 45). Amen 

Maria Nguyễn Thị Lụa

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1548,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,61,Chuyên đề,194,Cộng Đoàn,776,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,700,Giáo Hội Việt Nam,357,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1056,Hội Thánh,314,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2379,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,183,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4716,Suy niệm,1094,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,705,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,122,Sưu Tầm,146,Tài liệu,531,Tập San Lên Đường,569,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,969,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2030,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1625,Video Nhạc - Phim,582,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần VIII Mùa Thường Niên (29/5/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần VIII Mùa Thường Niên (29/5/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần VIII Mùa Thường Niên (29/5/2024)
https://i.ytimg.com/vi/8n-OTSboiBI/hqdefault.jpg
https://i.ytimg.com/vi/8n-OTSboiBI/default.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2024/05/dong-nu-minh-go-vap-suy-niem-loi-chua_0115521128.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2024/05/dong-nu-minh-go-vap-suy-niem-loi-chua_0115521128.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content