Chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí

SHARE:

Chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí

Chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí 

Ngày mai Chúa nhật tuần VII Mùa Phục Sinh, Giáo Hội kính mừng Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Vào ngày này năm xưa, trong ngày Lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các Tông Đồ của Chúa Giêsu. Trong tiếng Do Thái, Lễ Ngũ Tuần còn được gọi là “Lễ Các Tuần” (x. Xh 34,22; Lv 23,15; Ds 28,26; Đnl 16,9-12). Ngoài ra, Lễ hội còn được gọi là Lễ Mùa Gặt (Xh 23,16) vì gắn liền với vụ thu hoạch mùa màng trong mùa Xuân; hay còn gọi là “Ngày Hoa Trái Đầu Mùa” được ghi chép trong Cựu Ước, sách Dân số (Ds 28,26); Lễ Ngũ Tuần còn để tưởng niệm việc Thiên Chúa ban Giao Ước và Lề Luật tại núi Xi-nai, nhờ Giao Ước dân Do Thái trở thành Dân riêng của Thiên Chúa (x. Xh 19,1).

Năm mươi ngày sau đại „Lễ Vượt Qua“ (Pesah) (Lễ Bánh Không Men), dân Do Thái mừng Lễ Ngũ Tuần, Lễ này là một trong ba kỳ đại lễ của người Do-thái và mỗi đại lễ đó kéo dài trong bảy ngày. Sách Đệ nhị luật ghi rằng: “Mỗi năm ba lần, tất cả đàn ông con trai của anh (em) phải đến trình diện ĐỨC CHÚA, ở nơi Người chọn: vào dịp lễ Bánh Không Men, lễ Ngũ Tuần (Shavout) và lễ Lều (Sukkot). Người ta sẽ không đến trình diện ĐỨC CHÚA tay không.” (Đnl 16,16) 

Bài đọc thứ nhất trong Thánh lễ hôm nay được trình thuật trong sách Công vụ các Tông Đồ rằng: „Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho. (Cv 2,1-4) 

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là Lễ mà Giáo Hội vui mừng tạ ơn Thiên Chúa đã hoàn tất công cuộc cứu chuộc nhân loại trong Chúa Giêsu và ban Chúa Thánh Thần - Đấng Bảo Trợ cho nhân loại. Chúa Thánh Thần hiện xuống khai sinh Hội Thánh Chúa Giêsu, khai sinh Dân Chúa trên nền tảng 12 Tông Đồ của Chúa Giêsu. 

Thánh Gioan Tông đồ trình thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu với ông Ni-cô-đê-mô: 

Chúa Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.” Ông Ni-cô-đê-mô thưa: “Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được ? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao?” Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy.” (Ga 3,3-8) 

Khi được lãnh nhận Bí tích Rửa tội, mỗi người chúng ta được tái sinh bởi nước và Thần Khí nhân danh Chúa Giêsu Kitô; và được trở nên chi thể của Chúa Giêsu Kitô. 

Bài đọc 2 trong Thánh lễ mừng Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay, Thánh Phao-lô nói với chúng ta rằng: 

„Thưa anh em, không ai có thể nói rằng: “Đức Giê-su là Chúa”, nếu người ấy không ở trong Thần Khí. Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Ki-tô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất.“ (1 Cr 12,3b-7.12-13) 

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, là Lễ tạ ơn Thiên Chúa đã hoàn tất công cuộc cứu chuộc nhân loại và ban Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ cho tất cả những ai được tái sinh, được chịu phép rửa trong Thần Khí Thiên Chúa. 

Trong tất cả mọi việc mà chúng ta làm để thờ phượng Thiên Chúa, thì Giáo Hội dạy chúng ta trước hết hãy cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng và dẫn dắt để mọi việc chúng ta làm được đẹp lòng Chúa. Trong lời kinh, chúng ta xin Chúa Thánh Thần rằng: 

„Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con.“. Nghĩa là Giáo Hội dạy chúng ta xin Đức Chúa Thánh Thần ban Ân Sủng của Người xuống đầy lòng mỗi người chúng ta. Cũng như xin Chúa Thánh Thần đến „sửa lại mọi sự trong tâm hồn và ngoài thể xác chúng ta.“ Xin sửa lại, vì chúng con đã đi sai đường, sửa lại vì chúng con đã có những tư tưởng sai lầm từ trong tâm trí và những việc làm lỗi phạm đến Chúa và anh chị em; và xin Chúa Thánh Thần đến an ủi chúng con là những kẻ lầm lỗi phải sống trong lo âu sợ hãi, xin dạy dỗ chúng con làm những việc lành để sống xứng đáng làm con cái Thiên Chúa. 

Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, chúng con vui mừng và hạnh phúc, vì nhờ ơn Chúa, nhờ Bí tích Thánh Tẩy, chúng con đã được tái sinh bởi nước và Thần Khí của Chúa. Chúng con đã được kết hợp và trở nên chi thể của Chúa Giêsu. Con biết Chúa thương chúng con, Chúa cho chúng con sinh ra trên cõi đời là để hưởng niềm vui và hạnh phúc của Chúa ngay từ đời này, và sau cuộc đời dương thế này, khi trở về cùng Chúa, chúng con lại được hưởng trọn vẹn niềm vui và chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa. Con biết Chúa không tác sinh chúng con vào trần gian để chúng con phải sống trong đau khổ của tội lỗi, nhưng sự dữ, ma quỉ cứ luôn cám dỗ chúng con. Xin Chúa cứu chúng con khỏi mọi sự dữ! 

Lạy Chúa Thánh Thần, Thần Khí của Thiên Chúa, xin Chúa luôn thổi làn gió mới vào căn nhà linh hồn nhỏ bé, ẩm thấp và hôi hám của con, để tất cả những tư tưởng, lời nói và việc làm xấu xa bay ra khỏi đó. Nếu như con quá yếu đuối, không thể mở cửa cho Thần Khí Chúa vào, thì xin Chúa cứ thổi tung cánh cửa trái tim con ra và biến đổi linh hồn và thể xác con bằng làn gió mới của Chúa; vì linh hồn và thể xác con chính là của Chúa, do Chúa tác tạo. Amen. 

Mừng Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 2024 
Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Familia Dominus – Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1548,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,61,Chuyên đề,194,Cộng Đoàn,776,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,700,Giáo Hội Việt Nam,357,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1056,Hội Thánh,314,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2379,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,183,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4716,Suy niệm,1094,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,705,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,122,Sưu Tầm,146,Tài liệu,531,Tập San Lên Đường,569,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,969,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2030,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1625,Video Nhạc - Phim,582,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí
Chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí
Chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-acSQpZpJkH79t4fXzRRAepb5wzE2F-PMR5Mx_6IaOwKISLCjPvJKrus8Zq9Jq1LKAN_FRfGgdh8Ku9eGlgHBaYsqBRwLJ0d-v_-ALiRg5UYxNfR1adwZJtYL7j-t6O08yhGQYjRBgavBVmn-LuG2pg65or-p80MPP5buqYjdYI7Z0A_CeWL-hHHBRLg/w681-h390/Anh%20To%C3%A0n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-acSQpZpJkH79t4fXzRRAepb5wzE2F-PMR5Mx_6IaOwKISLCjPvJKrus8Zq9Jq1LKAN_FRfGgdh8Ku9eGlgHBaYsqBRwLJ0d-v_-ALiRg5UYxNfR1adwZJtYL7j-t6O08yhGQYjRBgavBVmn-LuG2pg65or-p80MPP5buqYjdYI7Z0A_CeWL-hHHBRLg/s72-w681-c-h390/Anh%20To%C3%A0n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2024/05/chung-ta-eu-chiu-phep-rua-trong-cung.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2024/05/chung-ta-eu-chiu-phep-rua-trong-cung.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content