Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em!

SHARE:

Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em!

By Remy lekoun 
Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em! 

Hằng năm vào ngày thứ Năm sau Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, Hội Thánh Công Giáo mừng trọng thể Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô (Fronleichnam). Ở nước Đức và hầu hết các quốc gia bên Âu Châu, Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Giêsu là ngày Lễ nghỉ, các hãng xưởng và siêu thị đều đóng cửa, để người tín hữu mừng kính và tạ ơn „Lòng Thương Xót“ của Thiên Chúa đã được thể hiện nơi Chúa Giêsu qua việc Người tự hiến tế chính thân mình để chuộc tội cho nhân loại. 

Tuy nhiên, có nhiều nơi trên thế giới vì hoàn cảnh đất nước, Giáo hội địa phương dời vào ngày Chúa Nhật. Lễ Mình Máu Thánh Chúa là ngày lễ trọng buộc. 

Tại sao Giáo Hội mừng Lễ Chúa Giêsu lên trời vào ngày thứ Năm, và Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Giêsu cũng vào ngày thứ Năm? 

Lễ Chúa Giêsu lên trời (Christi Himmelfahrt) phải được mừng vào ngày thứ Năm; vì ngày thứ Năm này là đúng bốn mươi ngày sau Lễ Chúa Phục Sinh (x. Cv 1,1-11). (Như chúng ta hằng tuyên xưng: Chúa sống lại khỏi bốn mươi ngày Người lên trời, đủ mười ngày lại cho Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các Thánh Tông Đồ, và Hội Thánh mới lập.) 

Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô cũng phải được kính và tổ chức rước kiệu Thánh Thể vào ngày thứ Năm; vì trong tuần mừng Lễ Vượt Qua cách nay hơn hai ngàn năm, Chúa Giêsu ăn lễ Vượt Qua lần cuối với các môn đệ vào ngày thứ Năm (Bữa tiệc ly). 

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (thánh Giáo Hoàng) giải thích trong bài giảng về tính biểu tượng của việc cử hành lễ vào ngày „Thứ Năm“: Lễ kính Mình Máu Chúa Giêsu Kitô vào ngày „Thứ Năm“. “Vào Lễ Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta trở lại với ‘Thứ Năm Tuần Thánh’, ngày Chúa Giêsu đã cử hành Lễ Vượt Qua cuối cùng của Ngài với các tông đồ: Đó là Bữa Tiệc Ly, kết thúc bữa tối Vượt Qua của người Do Thái và là ngày Người khai mạc Bí tích Thánh Thể.” 

Việc Giáo Hội cử hành „Lễ Mình Máu Chúa“ để tưởng nhớ tới mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể. Ngài hiện diện dưới hình bánh và rượu. Vì lý do này, Giáo Hội đã cử hành lễ Mình Máu Thánh Chúa vào ngày „Thứ Năm“ là ngày Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Thánh Thể. 

"Chúa Giê-su nói: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ! Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. (Ga 6,35,51,56-57) 

Trong bữa tiệc cuối cùng này, Chúa Giêsu lập „Phép Thánh Thể“. Thánh Luca trình thuật rằng: „Trong bữa ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói: “Chén này là Giao Ước Mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em. (Lc 22,19-20) 

Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể để ở lại với chúng ta, với nhân loại mọi ngày cho đến tận thế. Trước khi Chúa Giêsu được rước lên trời, Người nói với các môn đệ là truyền lệnh cho các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,18b-20) 

Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể để ở lại yên ủi và ban bình an cho chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. (Mt 28,20). Thánh Phaolô được Chúa Giêsu kêu gọi và mạc khải cho một cách đặc biệt, thánh nhân đã viết cho giáo đoàn Cotintô rằng: „Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em: trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: „Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em; anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” Cũng thế, sau bữa ăn, Người cầm lấy chén rượu và nói: “Chén này là Giao Ước Mới, lập bằng Máu Thầy; mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Vì thế, bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng, thì cũng phạm đến Mình và Máu Chúa.“ (1Cr 11,23-27) 

Ăn Thịt và uống Máu Chúa Giêsu là đón nhận Ngôi Lời, mà đón nhận Ngôi Lời là đón nhận Lời của Chúa Cha. Lời và Mình Máu Chúa trở nên lương thực nuôi sống linh hồn tất cả những ai đón nhận. Khi người ta ăn uống cần phải để tâm thưởng thức thì mới nhận ra mùi thơm ngon của lương thực. Càng nhai kỹ, mùi vị càng tỏa ra, lương thực càng nhuyễn, thì chất bổ càng được dễ dàng rút ra để trở thành máu nuôi sống cơ thể, nuôi sống linh hồn. „Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng ĐỨC CHÚA phán ra.“ (Đnl 8,3b) 

Lời Chúa càng đọc đi đọc lại, càng suy đi gẫm lại thì Lời Chúa sẽ trở nên ngọt ngào và là “Ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.“ (Tv 119,105) 

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thánh hóa môi miệng con, để con trở nên chứng nhân loan truyền Lời Chúa. Xin Mình và Máu Thánh Chúa thánh hóa linh hồn và xác con, để con được kết hợp với Chúa như cành nho được gắn liền với cây nho là chính Chúa, và được nhựa sống của Cây Nho nuôi dưỡng, nhờ sức sống của Chúa mà con được sinh hoa kết trái để tôn vinh Thiên Chúa Cha, như Chúa đã chỉ cho chúng con biết: „Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.“ 

Xin Chúa ban ơn và soi sáng cho anh chị em chúng con là những người đã được lãnh nhận Bí tích Rửa tội và được trở nên môn đệ của Chúa luôn trung thành tuyên xưng danh Chúa ra trước mặt thiên hạ. Amen. 

Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô 2024

Giuse Bùi Văn Toàn, FD
(Familia Dominus – Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1548,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,61,Chuyên đề,194,Cộng Đoàn,776,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,700,Giáo Hội Việt Nam,357,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1056,Hội Thánh,314,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2379,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,183,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4716,Suy niệm,1094,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,705,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,122,Sưu Tầm,146,Tài liệu,531,Tập San Lên Đường,569,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,969,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2030,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1625,Video Nhạc - Phim,582,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em!
Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em!
Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em!
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCx3sy6esqjmmlPLQWlgyhEPrvlaQ0ylJ0jtT9mCsuLwwnp6lssbLob68QNomOoMnadvxQi-TJ7fstE9gVbzW-x1PuwuvI0XvxMPmlFE-h4PHSNT5o38-V-6P9x3yfudjS5yKrN9PCPnwE055I9DUbKTIixKBMS3dGWJSovBsuJE3gzqHKCNeQ5z3-4rs/w671-h832/Remy%20lekoun-%20JHS.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCx3sy6esqjmmlPLQWlgyhEPrvlaQ0ylJ0jtT9mCsuLwwnp6lssbLob68QNomOoMnadvxQi-TJ7fstE9gVbzW-x1PuwuvI0XvxMPmlFE-h4PHSNT5o38-V-6P9x3yfudjS5yKrN9PCPnwE055I9DUbKTIixKBMS3dGWJSovBsuJE3gzqHKCNeQ5z3-4rs/s72-w671-c-h832/Remy%20lekoun-%20JHS.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2024/05/ay-la-minh-thay-hien-te-vi-anh-em.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2024/05/ay-la-minh-thay-hien-te-vi-anh-em.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content