Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.

SHARE:

Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.

Chúa đi tiên phong mở đường dẫn lối cho con, Chúa đi đoạn hậu bảo vệ con, con an vui đi trong Tình Thương của Ngài.
Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
Giuse Bùi Văn Toàn, FD 

Hạnh phúc thay! Chúa là Mục Tử chăn dắt tôi! 

Lời Chúa trong Thánh lễ Chúa nhật IV 

Mùa Phục Sinh hôm nay được Thánh Gioan trình thuật rằng: „Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. “Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được.” (Ga 10,11-18) 

Khi đi rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã thể hiện đúng tinh thần của người mục tử nhân lành như Ngài đã nói. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, vì yêu thương nhân loại lỗi lầm, yêu đuối và mỏng giòn, Ngài đã vâng lời Chúa Cha xuống thế để thể hiện „Lòng Thương Xót“ của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Chúa Giêsu hạ mình xuống mặc lấy thân xác phàm nhân để sống hòa mình với chúng ta, để loan báo cho chúng ta biết: Thiên Chúa yêu thương loài người. Chúa Giêsu không chỉ nói, mà Ngài còn sống với những người nghèo hèn, đến với những kẻ tội lỗi để chỉ cho họ nhận biết rằng: Thiên Chúa yêu thương họ. Không phải sợ! Cứ quay trở về với Thiên Chúa, thì sẽ được đón nhận tình yêu thương và ơn tha thứ. 

Thánh Mác-cô ghi lại lời Chúa Giêsu nói: 

Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mc 2, 17) 

Lời Chúa hôm nay đúng là một Tin Mừng, một Tin Vui cho tất cả mọi người, vì chính Chúa là Mục Tử chăn dắt chúng ta. Vua Đa-vít, là vị vua sống trước khi Chúa Giêsu giáng sinh khoảng một ngàn năm. Ông là người được Thiên Chúa sai Ngôn sứ Samuel đến xức dầu phong ông làm vua Israel. Ông sống đẹp lòng Thiên Chúa, tin tưởng và trông cậy vào quyền năng của Thiên Chúa. Trong suốt cuộc sống, ông đã cảm nghiệm được chính Thiên Chúa là Mục Tử nhân hậu chăn dắt ông cách riêng cũng như Cộng đồng dân Chúa nói chung. Vì vậy, ông đã cất tiếng hát lên bài Thánh vịnh: (Tv 23,1-6) 

"CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa. Lòng nhân hậu và tình thương CHÚA ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài triền miên." 

Lòng Thương Xót của Thiên Chúa bao bọc toàn thể nhân loại. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với những người Do Thái thời đó rằng: “Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. *Vậy, những chiên khác không thuộc ràn này là những ai? 

Sách Công Vụ Tông Đồ ghi lại lời Thánh Phaolô nói với những người Do Thái, và nhờ đó chúng ta biết rõ những chiên khác không thuộc ràn này là những ai: 

"Bấy giờ ông Phao-lô và ông Ba-na-ba mạnh dạn lên tiếng: “Anh em phải là những người đầu tiên được nghe công bố lời Thiên Chúa, nhưng vì anh em khước từ lời ấy, và tự coi mình không xứng đáng hưởng sự sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía dân ngoại. Vì Chúa truyền cho chúng tôi thế này: Ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất .” Nghe thế, dân ngoại vui mừng tôn vinh lời Chúa, và tất cả những người đã được Thiên Chúa định cho hưởng sự sống đời đời, đều tin theo. Lời Chúa lan tràn khắp miền ấy. (Cv 13,46-49) 

Như vậy, ràn chiên đầu tiên chính là dân Do Thái, những chiên khác không thuộc ràn chiên đầu tiên chính là chúng ta, những người thuộc dân ngoại, những người chưa bao giờ được nghe lời Thiên Chúa, nay được nghe các Tông Đồ của Chúa loan báo và đã tin vào Chúa Giêsu, và nhờ Bí tích Rửa tội đã được kết nạp vào đoàn chiên của Chúa. 

Trước khi Chúa Giêsu về trời, Người đã nói với các môn đệ, không chỉ các môn đệ ngày xưa, mà cả chúng ta là những môn đệ của Chúa Giêsu ngày hôm nay: 

“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”(Mt 28,18-20) 

Đây là mệnh lệnh của Chúa Giêsu ủy thác cho các môn đệ, để các ngài là những thừa tác viên nhân danh Chúa Giêsu làm công việc người mục tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. (Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe."

Trong ngôn ngữ Latinh cũng như tiếng Đức có từ "Pastor" (der Hirt), từ này chỉ Linh mục trông coi Cộng đoàn giáo xứ (chăm sóc mục vụ phần thiêng liêng cho giáo dân). Không chỉ có Linh mục, mà cả những người làm Trưởng các tổ chức, hội đoàn, các thầy, cô giáo và tất cả những ai mang trách nhiệm trông coi, chăm sóc, dẫn dắt, giúp đỡ người khác trong bổn phận và trách nhiệm của mình; như những bậc làm cha, làm mẹ, cha mẹ là mục tử chăm sóc cho con cái của mình, mong sao các con được cơm no, áo ấm, dạy dỗ con cái trở nên những người hữu dụng cho đời, có khi cha mẹ phải hy sinh nhịn đói để con được no bụng, mẹ nằm chỗ ướt để con nằm chỗ khô, những mong con ngủ yên giấc và khỏe mạnh, có những cha mẹ hy sinh tất cả cho con cái. 

Lạy Chúa Giêsu, CHÚA là mục tử chăn dắt con, xin Chúa ở với chúng con, để chúng con chu toàn công việc mục tử thừa tác mà Chúa đã trao ban. 

Chúng con cảm tạ Chúa đã thương cho chúng con được chăm sóc gia đình chúng con, chúng con luôn tin tưởng và trông cậy nơi Chúa; xin Chúa dẫn dắt và bảo vệ, để chúng con chu toàn bổn phận nơi trần thế này.

"Chúa đi tiên phong mở đường dẫn lối cho con, Chúa đi đoạn hậu bảo vệ con, con an vui đi trong Tình Thương của Ngài." 

Tạ ơn Chúa! Amen 

Giuse Bùi Văn Toàn, FD
(Familia Dominus – Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1546,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,192,Cộng Đoàn,769,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,700,Giáo Hội Việt Nam,355,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1047,Hội Thánh,312,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2354,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4683,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,698,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,120,Sưu Tầm,145,Tài liệu,527,Tập San Lên Đường,565,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,961,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2010,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1615,Video Nhạc - Phim,574,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgefijSrR5ThIcyAT-2O2tm_HOHHBKPvH8y-XyK4BQxxS335YmK3v-OM9kou4PkpggDRhbWOQVeRL2vto91R5UctDRxLqKzdetf9vQMzsCfD6yRgW7f697vPtBk5no2knNp6fk-JH_eucn0l5qqezI5bpiRZX_jiY_D4Ahwqy0OYABCxc7QLZYujJmJVPk/w760-h427/437530059_2874863762669939_6502275031646412671_n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgefijSrR5ThIcyAT-2O2tm_HOHHBKPvH8y-XyK4BQxxS335YmK3v-OM9kou4PkpggDRhbWOQVeRL2vto91R5UctDRxLqKzdetf9vQMzsCfD6yRgW7f697vPtBk5no2knNp6fk-JH_eucn0l5qqezI5bpiRZX_jiY_D4Ahwqy0OYABCxc7QLZYujJmJVPk/s72-w760-c-h427/437530059_2874863762669939_6502275031646412671_n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2024/04/muc-tu-nhan-lanh-hy-sinh-mang-song-minh.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2024/04/muc-tu-nhan-lanh-hy-sinh-mang-song-minh.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content