Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái.

SHARE:

Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái.

Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái

Chúa nhật tuần trước, Chúa Giêsu ví mình như người „Mục Tử nhân lành“. Mục Tử chăn dắt, chăm sóc và bảo vệ đoàn chiên, để chiên được no ấm, khỏe mạnh và bình an. 

Hôm nay Chúa nhật thứ 5 Mùa Phục Sinh, Chúa Giêsu ví mình như „Cây Nho“. Tất cả mọi tín hữu từ khi được lãnh nhận Bí tích Rửa tội, thì được kết hợp mật thiết và trở nên chi thể của Chúa Giêsu, như cành nho gắn liền với thân cây nho; và cành nho phải nhờ nhựa sống từ thân cây nho, thì mới có thể sinh hoa kết trái. *Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng:

"Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.“ (Ga 15,1-8) 

Câu đầu của bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nói: „Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho.“ Và câu cuối là kết luận của bài Tin Mừng: "Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy." 

Trong bài Tin Mừng tuần trước và tuần này, Chúa Giêsu cho chúng ta biết: Chúa Giêsu là mục tử và là cửa chuồng chiên, Người giữ cửa chuồng chiên chính là Chúa Cha, và người trồng cây nho thật trong bài Tin Mừng hôm nay cũng chính là Chúa Cha. 

Như vậy, Chúa Giêsu muốn nói, kẻ nào không qua Ngài mà vào ràn chiên mà tìm cách dẫn đàn chiên không đi qua cửa Giêsu Ki-tô đều là giả dối, là trộm cướp; và Chúa Giêsu nói: Thầy là cây nho thật, thì chắc phải có cây nho giả. Vậy, cây nho giả là ai? Có phải Chúa Giêsu muốn ám chỉ những kẻ không qua cửa Giêsu mà vào ràn chiên, và những cây nho giả: là những tên phản Kitô, là những ngôn sứ giả như Thánh Gioan đã viết trong thư thứ nhất của ngài: 

„Hỡi anh em là những người con thơ bé, đây là giờ cuối cùng. Anh em đã nghe biết là tên Phản Ki-tô sẽ đến; thế mà giờ đây nhiều tên Phản Ki-tô đã xuất hiện. Do đó, chúng ta biết được rằng đây là giờ cuối cùng. Chúng xuất thân từ hàng ngũ chúng ta, nhưng không phải là người của chúng ta; vì nếu là người của chúng ta, chúng đã ở lại với chúng ta. Nhưng như thế mới rõ: không phải ai ai cũng là người của chúng ta“. (1 Ga 2,18-19) 

Tại sao Chúa Giêsu nhấn mạnh với chúng ta (con chiên) „ở lại“? 

Trong bài Tin Mừng ngắn hôm nay, Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại 8 lần động từ „ở lại“. Tại sao Chúa Giêsu nhắc nhở mọi người phải ở lại trong Chúa một cách tha thiết như vậy? Những lời trần tình mà Chúa Giêsu nói với các môn đệ sống cách nay hơn hai ngàn năm cũng như nói với chúng ta ngày hôm nay, và cho tất cả mọi người mãi mãi về sau. Vì, nếu chiên không có người chăn dắt, chăm sóc và bảo vệ, thì không sớm thì muộn cũng bị sói (quỉ dữ) ăn thịt; và nếu cành nho không gắn liền với thân cây nho, thì cành nho ấy sẽ khô héo và bị quăng vào lửa. 

Cành nho được gắn liền với thân cây nho, được sống bởi nhựa sống từ thân cây nho. Nhưng có nhiều cành nho cứ thấy chỗ nào có nhiều ánh sáng là vươn tới đó, còn kèn cựa, chen lấn với các cành khác để vươn lên cao hơn. Và cứ như vậy, nó trổ ra những lá lớn để che lấp ánh sáng của các cành khác, vì chỉ cố làm sao cho lá được lớn và xanh tươi, nên nó không thể kết tinh hoa trái. những cành có nhiều lá xanh tươi thì sâu bọ bay đến đẻ trứng vào đó để đục khoét lá và cành cho gãy gục và chết đi.

Trong lời trần tình, Chúa Giêsu nói: "Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em." Như vậy; Lời Chúa sẽ tẩy sạch tội lỗi cho chúng ta! Nhưng sự dơ bẩn mà Chúa Giêsu muốn nói ở đây là những gì? Có phải là những dục vọng bởi sự kiêu căng, tham lam, đố kị, hận thù mà Chúa Giêsu đã dạy tất cả chúng ta phải tránh xa. 

“Chúa Giêsu nói: Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. (Mt 5,20) 

Muốn được ở lại trong Chúa Giêsu, thì điều trước hết phải được thanh sạch. Nhưng ai trong chúng ta là người thanh sạch? Chắc không có một ai là người thanh sạch! Vì vậy, mọi nơi, mọi lúc, chúng ta cần phải có Lời Chúa, nhất là khi rước Mình Thánh Chúa vào lòng, chúng ta cần phải có Lời Chúa để thanh tẩy tâm hồn: "Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà (lòng) con, nhưng xin Chúa Phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh." 

Nhờ Bí Tích Rửa Tội chúng ta được kết hợp, được gắn liền với Chúa Giêsu và được trở nên chi thể của Ngài, mà chi thể thì cần phải có máu từ trái tim chuyển đến để nó được sống và hoạt động hữu hiệu; cũng như cành nho nếu không có nhựa sống từ thân cây nho thì nó sẽ khô héo và chết đi. 

Trong bài đọc 2 hôm nay, thư thứ nhất của Thánh (1 Gioan chương 3 câu 24): „Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ Thần Khí,Thần Khí Người đã ban cho chúng ta. 

Chỉ trong 1 câu mà Thánh Gioan nhắc đi nhắc lại 3 lần động từ „ở lại“. 

Để được ở lại trong Thiên Chúa, thì chúng ta cần phải giữ giới răn của Thiên Chúa là: chúng ta phải tin vào danh Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người, và phải yêu thương nhau, theo điều răn Người đã ban cho chúng ta. (1 Ga 3,23) 

Câu cuối của bài Tin Mừng hôm nay: „Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. (Ga 15,7-8) 

Mọi việc Chúa Giêsu làm là để tôn vinh Thiên Chúa Cha, Ngài mong muốn chúng ta sinh nhiều hoa trái. Hoa trái mà Chúa Giêsu nói đây là. phải yêu thương nhau.

Suy niệm đến đây, tôi ngộ ra được rằng: "Yêu thương sinh bình an; bình an sinh hạnh phúc." Muốn có hạnh phúc ở trần gian này nói chung và trong gia đình nói riêng, trước hết phải sống yêu thương, mỗi người sống yêu thương nhau thì sẽ có được sự bình an trong gia đình; khi bình an tỏa đầy trong nhà, thì nhà đó sống trong hạnh phúc.

„Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.“ (Tv 109,105) 

Lạy Chúa Giêsu! Nhờ Lời Chúa chỉ đường dẫn lối, nhờ Lời Chúa dạy con biết cầu nguyện. Nhờ Lời Chúa mà con được trở nên môn đệ của Ngài. Xin nhựa sống từ trong trái tim Chúa chuyển sang con, để con được sống và sinh nhiều hoa trái, để con tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng tạo dựng vũ trụ bao la đẹp đẽ, Đấng tác sinh con vào trần gian và cho con được sống hạnh phúc trong Tình Thương của NGÀI. Amen. 

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Familia Dominus - Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1546,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,192,Cộng Đoàn,769,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,700,Giáo Hội Việt Nam,355,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1047,Hội Thánh,312,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2354,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4683,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,698,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,120,Sưu Tầm,145,Tài liệu,527,Tập San Lên Đường,565,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,961,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2010,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1615,Video Nhạc - Phim,574,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái.
Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái.
Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBHz8imVx7DVYVaz4tO6UFGdq3ibWXmoxIghlUTL3uztK_J-39t8mlQnkjCG8QHM-Z3Kc5XLrJJZsFMkoJ9Lw2mYyWsHN9eCgnS9BlPYCUJqYioPq54ZA4QUI7X-aqcWHG2XBoIqyD51h0WVUZQPh359R-OxK3H7UBrx1j76sI6n5bXcA7fjTOZkEgyGs/w678-h388/Anh%20To%C3%A0n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBHz8imVx7DVYVaz4tO6UFGdq3ibWXmoxIghlUTL3uztK_J-39t8mlQnkjCG8QHM-Z3Kc5XLrJJZsFMkoJ9Lw2mYyWsHN9eCgnS9BlPYCUJqYioPq54ZA4QUI7X-aqcWHG2XBoIqyD51h0WVUZQPh359R-OxK3H7UBrx1j76sI6n5bXcA7fjTOZkEgyGs/s72-w678-c-h388/Anh%20To%C3%A0n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2024/04/ieu-lam-chua-cha-uoc-ton-vinh-la-anh-em.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2024/04/ieu-lam-chua-cha-uoc-ton-vinh-la-anh-em.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content