Giuse Bùi Văn Toàn, FD | “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn.”

SHARE:

Giuse Bùi Văn Toàn, FD | “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn.”

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)
“Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn.” 

Ngày thứ Hai sau Lễ Phục Sinh, Giáo hội tưởng nhớ việc Chúa Giêsu hiện ra với hai môn đệ làng Emmaus. Ở bên Đức, hôm nay vẫn còn là ngày Lễ Phục Sinh, tất cả hãng xưởng và mọi người được nghỉ để mừng Lễ. 

Hôm nay Gia đình lắng nghe và chia sẻ Lời Chúa được mang tên Emmaus mừng „Namenstag“ 

Thánh Luca trình thuật việc Chúa Giêsu tìm và hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmaus như sau: 

„Cũng ngày hôm ấy (ngày thứ nhất trong tuần), có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-maus, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. Người hỏi họ: “Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy ?” Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. 

Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-pát trả lời: “Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giê-ru-sa-lem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay.” Đức Giê-su hỏi: “Chuyện gì vậy?” Họ thưa: “Chuyện ông Giê-su Na-da-rét. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói; còn chính Người thì họ không thấy.” 

Bấy giờ Đức Giê-su nói với hai ông rằng: “Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?” Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh. 

Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-su làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép Người rằng : “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn.” Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao ?” 

Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông: “Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Si-môn.” Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.“ (Lc 24,13-35) 

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy có hai môn đệ thuộc làng Emmaus, họ là những người đã đi theo Chúa để lắng nghe Ngài giảng dạy. Sau khi Chúa Giêsu bị kết án tử hình, thì đối với hai ông coi như là chấm hết, hai ông thất vọng trở về quê làm ruộng làm vườn; nhưng hai ông là những người đã từng tin vào Chúa Giêsu, nên Chúa không để họ thất vọng, Ngài đi tìm hai ông và biến đổi tâm hồn họ từ buồn rầu thất vọng trở nên nhiệt thành hăng hái

Trước hết Chúa Giêsu giảng giải Kinh Thánh cho hai ông, chính Lời Kinh Thánh đã làm cho lòng hai ông bừng cháy lửa yêu mến, đến khi Chúa bẻ bánh thì họ mới nhận ra chính là Thầy mình; và rồi tức tốc trở về Giêrusalem để gặp các môn đệ khác, cho dù màn đêm đã buông xuống.

Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-pát, còn người kia không thấy nói tên. Đây có phải là ý Chúa nhắc nhở anh chị em chúng ta. Tên người kia có thể là tên của Anh? Có thể là tên của Chị hay là tên của tôi? 

Chúng ta là những người đã được chịu Phép rửa để thuộc về Chúa Giêsu, song nhiều khi chúng ta thờ ơ đối với Lời Chúa, tuy vậy, Chúa không bỏ chúng ta, Ngài tìm đến và cho chúng ta những dấu chỉ để lòng chúng ta bừng cháy lên mà trở về với Cộng Đoàn, về với anh chị em; vì Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ thời đó cũng như nói với chúng ta hôm nay: "Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ." (Mt 18,20) 

Trong mọi Thánh lễ mà Giáo hội cử hành để tạ ơn Thiên Chúa Cha gồm có hai phần chính: 

Thứ nhất là phụng vụ Lời Chúa 
Thứ hai là phụng vụ Thánh Thể 

Để có thể nhận ra Chúa Giêsu hiện hữu trong „Tấm Bánh Thánh Thể“, trước hết chúng ta phải chú tâm lắng nghe Lời Chúa thì tâm hồn mới bừng cháy lên; như hai môn đệ làng Emmaus sau khi nghe Chúa Giêsu giảng giải Kinh Thánh. Hai ông nói với nhau: “dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” Nếu chúng ta không chú tâm vào việc phụng vụ Lời Chúa, thì việc phụng vụ Thánh thể chúng ta khó có thể cảm nghiệm được Chúa đang hiện diện giữa chúng ta. 

Sau khi nghe Chúa giảng giải và bẻ bánh, Chúa đã cho hai ông nhận ra Người. Lập tức các ông trở về với Cộng Đoàn môn đệ, với anh chị em để sống yêu thương như lời Chúa dạy:

"Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Ga 13,34-35) 

Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để chúng con sợ hãi trong đêm tối! “Xin Chúa ở lại với chúng con, vì trời đã xế chiều, và màn đêm sắp buông xuống trên chúng con.” Amen 

Thứ Hai Phục Sinh 2024 
Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1539,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,189,Cộng Đoàn,755,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,351,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1033,Hội Thánh,307,Kiến Thức,69,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1196,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4605,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,687,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,141,Tài liệu,519,Tập San Lên Đường,564,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,947,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1985,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1601,Video Nhạc - Phim,568,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Giuse Bùi Văn Toàn, FD | “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn.”
Giuse Bùi Văn Toàn, FD | “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn.”
Giuse Bùi Văn Toàn, FD | “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn.”
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjf2LwRQssVRAv1p3_5fNUXK5kM4ulW002GkJNQk6U2J7x0tWNPcV7UUbXwwVriqvIWYB-ZVbf7NCbOBByxZspVByN4bQyQqiPjTZ4-dW0luZLDdnoyfR6997Z36-3agg2wazj1S7cUSvxP1zFosOq2eJJAi8ls1mhl6QHbUGjHxZ5mqgPK3A_gxpX2WT0/w681-h390/Anh%20To%C3%A0n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjf2LwRQssVRAv1p3_5fNUXK5kM4ulW002GkJNQk6U2J7x0tWNPcV7UUbXwwVriqvIWYB-ZVbf7NCbOBByxZspVByN4bQyQqiPjTZ4-dW0luZLDdnoyfR6997Z36-3agg2wazj1S7cUSvxP1zFosOq2eJJAi8ls1mhl6QHbUGjHxZ5mqgPK3A_gxpX2WT0/s72-w681-c-h390/Anh%20To%C3%A0n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2024/04/giuse-bui-van-toan-fd-moi-ong-o-lai-voi.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2024/04/giuse-bui-van-toan-fd-moi-ong-o-lai-voi.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content