Giuse Bùi Van Toàn, FD | Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán

SHARE:

Giuse Bùi Van Toàn, FD | Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán

Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.
Giuse Bùi Van Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa

Mùa chay, Mùa hãm mình và tỏ lòng sám hối về những lỗi lầm, những thiếu sót trong cuộc đời của mỗi người chúng ta; cùng với lòng sám hối, Giáo Hội mời gọi chúng ta cầu nguyện và làm việc bác ái để chuẩn bị tâm hồn đón mừng mầu nhiệm „Vượt Qua“ – mầu nhiệm „Phục Sinh“ của Chúa Giêsu Kitô. 

Bài Tin Mừng Chúa Nhật thứ III Mùa chay hôm nay được Thánh Gioan trình thuật lại việc Chúa Giêsu tẩy uế Đền Thờ Giê-ru-sa-lem: 

“Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem. Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò, ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.” Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Người Do-thái hỏi Đức Giê-su: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế ?” Đức Giê-su đáp: “Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.” Người Do-thái nói: “Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao?” Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người. Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su đã nói. Trong lúc Đức Giê-su ở Giê-ru-sa-lem vào dịp lễ Vượt Qua, có nhiều kẻ tin vào danh Người bởi đã chứng kiến các dấu lạ Người làm. Nhưng chính Đức Giê-su không tin họ, vì Người biết họ hết thảy, và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật, chính Người biết có gì trong lòng con người.“ (Ga 2,13-25) 

Đọc bài Tin Mừng hôm nay, ai nghe cũng thấy việc Chúa Giêsu làm là rất đúng, nhưng cũng có người nghĩ rằng: tôi đâu có buôn bán hay đổi chác gì trong Đền Thờ, nên bài Tin Mừng này không liên quan gì đến tôi, tôi vô tội!. 

Có thật chúng ta vô tội, không có liên quan gì đến Đền Thờ không? 

Lời Kinh Thánh chỉ cho chúng ta biết rất rõ: „Anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa, vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em.“ (1 Cr 6,19-20) 

Khi lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy, chúng ta được Thiên Chúa thánh hóa để thuộc về Chúa Giêsu Kitô, thuộc về Hội Thánh của Người. „Chúa Giêsu cũng là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của Hội Thánh.“ (Cl 1,18); đồng thời chúng ta cũng đón nhận Thánh Thần, Người hằng ở với chúng ta. 

„Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Ki-tô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất. (1 Cr 12-13) 

Vì vậy, khi vào trong Nhà Thờ để dâng Thánh lễ tạ ơn mà lòng chúng ta ngổn ngang những toan tính về tiền bạc, suy nghĩ làm sao có lời nhiều hơn, cho vay nợ phải lấy nặng lãi, trong lòng rối bời những nghi ngờ về người khác, lo lắng tiền bạc cất giấu lỡ ra bị trộm ăn cướp, và bao nhiêu phiền não khác nữa… . Như vậy, chúng ta đang buôn bán, đang đổi chác, tính toán để chỉ có lợi cho riêng mình ngay trong Đền Thờ của Chúa Thánh Thần. 

Nếu Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.”, thì chúng ta sẽ trả lời Ngài như thế nào? 

Để dân Chúa biết đường, biết lối mà đi trên đường công chính, tránh xa những gian tà dục vọng của thân xác, Thiên Chúa đã ban cho dân của Người „10 điều răn bảo“ qua ông Mô-sê, để nhờ đó người ta sống tốt lành hơn, hoàn thiện hơn. 

Điều răn thứ ba trong 10 điều răn, Chúa phán: „Ngươi hãy nhớ ngày sa-bát, mà coi đó là ngày thánh. Trong sáu ngày, ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi. Còn ngày thứ bảy là ngày sa-bát kính Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi. Ngày đó, ngươi không được làm công việc nào, cả ngươi cũng như con trai con gái, tôi tớ nam nữ, gia súc và ngoại kiều ở trong thành của ngươi. Vì trong sáu ngày, Đức Chúa đã dựng nên trời đất, biển khơi, và muôn loài trong đó, nhưng Người đã nghỉ ngày thứ bảy. Bởi vậy, Đức Chúa đã chúc phúc cho ngày sa-bát và coi đó là ngày thánh. (Xh 20,8-11). 

Như vậy, ngày thứ bảy trong tuần là ngày sa-bát mà chúng ta phải coi đó là ngày thánh. Tại sao ngày nay Giáo Hội lại không coi ngày thứ bảy là ngày thánh, mà lại nhận ngày thứ nhất trong tuần là ngày thánh, là ngày Chúa nhật?

Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và vạn vật nhờ Chúa Giêsu trong Chúa Giêsu và cho Chúa Giêsu: „Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành.“ (Ga 1,3). Khi ông bà nguyên tổ phạm tội, thì tội lỗi và sự chết thâm nhập vào thế gian, loài người bị tội lỗi và sự chết thống trị. Vì thương yêu nhân loại mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, nên Thiên Chúa sai Con Một của NGƯỜI xuống thế để cứu chuộc nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết. Chúa Giêsu đã mặc lấy thân xác phàm nhân như chúng ta, Người gánh hết mọi tội lỗi của nhân loại vào thân mà treo trên thập giá, để những ai tin vào Chúa Giêsu thì sẽ được giải thoát khỏi tội lỗi và được sống. „Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.“ (Ga 3,14-15).

Chúa Giêsu đã hoàn tất công cuộc cứu chuộc nhân loại theo thánh ý Chúa Cha, Người chịu mai táng trong mồ, và ngày thứ nhất trong tuần, Thiên Chúa cho thân xác Chúa Giêsu phục sinh khải hoàn. Và từ đó Thiên Chúa đã thiết lập lại trời mới đất mới trong Chúa Giêsu và cho Chúa Giêsu, và từ đó ngày thứ nhất trong tuần là ngày thánh, là ngày Chúa nhật. Mỗi ngày Chúa nhật là ngày mừng Chúa phục sinh, ngày mừng nhân loại đón nhận „Ơn Cứu Chuộc“, ngày mừng nhân loại được sống trong trời mới, đất mới. 

Ôi! Lạy Chúa Giêsu, khi nhìn lên Thánh Giá con chỉ biết thầm thĩ rằng: Vì thương yêu con, vì muốn cứu con, muốn cho con được hạnh phúc mà Chúa đã đền thay những lỗi lầm của con. Xin Chúa thương xót con, xin Tình Yêu của Chúa và Lời Chúa chan hòa trong con như cành nho chỉ sống và phát triển được là nhờ nhựa sống từ thân cây nho. Amen. 

Chúa nhật 3 Mùa Chay 
Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1551,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,61,Chuyên đề,194,Cộng Đoàn,796,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,702,Giáo Hội Việt Nam,358,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1079,Hội Thánh,321,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2426,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,186,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,Suy Niệm,4773,Suy niệm,1094,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,715,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,122,Sưu Tầm,151,Tài liệu,538,Tập San Lên Đường,579,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,992,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2072,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1636,Video Nhạc - Phim,598,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Giuse Bùi Van Toàn, FD | Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán
Giuse Bùi Van Toàn, FD | Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán
Giuse Bùi Van Toàn, FD | Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg63EnP5eOTtO9YkgCf-SU46nxFncjTvAzoqGJj_ORlqzSUFNHSHaBsrvjQLlQZDOaD0WTMtzRt2jntZ2la4LSlPSlsRyEJCWtTVzlvWQDNr_cuB3xkXXvysBIUoXlCNN7HV-ECV7A0CRUjYYlSayov_PXzFqOcmP_gks7c2BOByQzBY3wnBc6-ruVgy0E/w685-h392/Anh%20To%C3%A0n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg63EnP5eOTtO9YkgCf-SU46nxFncjTvAzoqGJj_ORlqzSUFNHSHaBsrvjQLlQZDOaD0WTMtzRt2jntZ2la4LSlPSlsRyEJCWtTVzlvWQDNr_cuB3xkXXvysBIUoXlCNN7HV-ECV7A0CRUjYYlSayov_PXzFqOcmP_gks7c2BOByQzBY3wnBc6-ruVgy0E/s72-w685-c-h392/Anh%20To%C3%A0n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2024/03/giuse-bui-van-toan-fd-ung-bien-nha-cha.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2024/03/giuse-bui-van-toan-fd-ung-bien-nha-cha.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content