Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần I Mùa Chay (19/02/2024)

SHARE:

Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần I Mùa Chay (19/02/2024)

Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy. (Mt 25:40)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần I Mùa Chay (19/02/2024) 

Bài suy niệm: Tu viện Rosa Lima, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Giọng đọc: Nữ tu Monica Đỗ Ngọc Điệp, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Ca khúc: Vì Xưa Ta Đói 
Sáng tác: Lm. Thành Tâm 
Trình bày: Nguyễn Hồng Ân 
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 

Tin Mừng: Mt 25: 31-46

“Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: ‘Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.’ Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu?’ Đức Vua sẽ đáp lại rằng: ‘Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.’ Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: ‘Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sãn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng.’ Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?’ Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: ‘Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.’ Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.” 
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ 

Suy niệm 

Trong bối cảnh mùa chay thánh, Giáo hội mời gọi chúng ta nhìn về viễn cảnh cánh chung của mỗi người. Qua Tin Mừng thánh Mt 25: 31-46. Điều mà truyền thống Kitô giáo giải thích viễn cảnh này như một thị kiến về cuộc phán xét cuối cùng. Khi những suy nghĩ, lời nói và việc làm của toàn thể nhân loại được Chúa Giêsu là thẩm phán đặt trên bàn cân. Qua đó mời gọi chúng ta định hướng cách sống của mình trong giây phút hiện tại. 

Thứ nhất: Chọn chỗ đứng bên phải 

Tin Mừng diễn tả con người Chúa Kitô đảm nhiệm vai trò mục tử tách chiên và dê trong đàn của mình. Những người làm điều tốt, người công chính đứng bên phải được ví như những con chiên. Những người đứng bên trái dường như mang giá trị ngược lại và được ví nhưng những con dê. Những người chăn nuôi ở Trung Đông họ thả chiên và dê chung một ràn, vì chúng có giá trị như nhau. Như thế, không thể khẳng định việc đánh giá chiên hay dê hệ tại ở giá trị kinh tế hay bản chất của nó, có thể chỉ là cách để phân biệt được hai đối tượng tốt - xấu trong ngày cánh chung và nhấn mạnh đến vai trò mục tử của con người được nhắc đến trong Tin Mừng. Hơn nữa điều này có thể suy tư rằng, không có đối tượng thứ ba. Một là tốt sẽ được phần thưởng muôn đời. Hai là xấu sẽ chịu hình phạt muôn kiếp. Một cách nào đó có thể hiểu Thiên Chúa đòi hỏi thái độ quyết liệt và dứt khoát của người Kitô hữu, trong sự lựa chọn giữa điều tốt và xấu, gữa Thiên Chúa và ma quỷ. Mỗi người chúng ta ai cũng sẽ đi đến ngày cánh chung của đời mình. Chúng ta muốn đứng bên nào trong ngày ấy, đó là lựa chọn của chúng ta giữa hai điều tốt và xấu trong từng giây phút hiện tại.

Thứ hai: Chọn sống tâm tình mến Chúa yêu người trong cuộc sống hằng ngày và từng giây phút hiện tại

Người công chính là người có cuộc sống nhân ái quảng đại phục vụ bằng những hành động tử tế và lòng thương xót đối với những người đói, khát, khách lạ, trần truồng, đau yếu, ngồi tù. Hay nói cách khác là những người bên lề hay ở tầng đáy của xã hội, không có gì để tự vệ. Những người thấp cổ bé họng dễ bị tổn thương xúc phạm. 

Những người công chính đã trao tình yêu của Chúa đến những người đói khát. Họ phục vụ chăm sóc những người đang trong tình cảnh khó khăn về vật chất, tinh thần, đức tin vì ý thức rằng những người này là anh chị em của mình. Bởi họ nghĩ đó là điều họ cần làm để đáp trả ân tình của Chúa đã dành cho mình, để sống tâm tình mến Chúa, yêu người cách cụ thể. Vì thế họ phục vụ vô vị lợi, không mong cầu một sự đáp trả nào, thậm chí cho rằng bản thân không xứng đáng được Chúa trả công. Và như thế trước mặt Thiên Chúa họ chứng tỏ mình là con cái của Nước Trời và được Chúa cho thừa hưởng gia sản của Người. Ngược lại những người bị xem là xấu thường không sẵn lòng phục vụ hoặc từ chối những cơ hội phục vụ. Nếu họ có phục vụ thì thường vì lợi ích cá nhân quy về chính mình hơn là lòng mến Chúa hay yêu tha nhân cách chân thành. Họ thường thờ ơ trước những khó khăn đau khổ của những người sống chung quanh họ. 

Lời của thánh Giacôbê lúc này thực sự thức tỉnh mỗi người chúng ta: “Vậy, kẻ nào biết làm điều tốt mà không chịu làm thì mắc tội”. Ngoài ra nếu phục vụ vì lợi ích cá nhân hay miễn cưỡng thì làm việc đó sẽ không đẹp lòng Thiên Chúa. Dù đó là những công việc lớn lao thế nào đi chăng nữa, vì chúng không xuất phát từ tình yêu thương. Như thế, chính họ đã từ chối sống trong vương quốc của tình yêu. Trong đời sống của mỗi người chúng ta cũng vậy, có lúc chúng ta là những người tốt nhưng cũng không thiếu những khi chúng ta có thái độ hành động của người xấu. 

Trong mùa chay thánh, Hội thánh mời gọi thúc đẩy chúng ta xem xét con người và đời sống của mình để thay đổi ngay trong giây phút hiện tại. Hãy luôn làm mọi việc với tâm tình mến Chúa yêu người, nhất là chăm sóc trợ giúp những người đang khó khăn với niềm hy vọng vững chắc rằng Chúa sẽ ban thưởng hạnh phúc Nước Trời cho chúng ta. 

Lạy Chúa Giêsu là mục tử tốt lành, là Đấng xét xử theo lẽ công bình và lòng mến. Ngài biết rõ việc chúng con làm và hiểu rõ được giá trị sâu xa của nó. Xin Chúa giúp chúng con luôn can đảm đổi mới tâm hồn, con người và cuộc sống của con. Để luôn hướng về Thiên Chúa tình yêu và sống lòng yêu mến cách cụ thể trong cuộc sống hàng ngày, nhất là với những anh chị em bé mọn. Chúng con tin rằng trong ngày phán xét, chúng con sẽ được Chúa cho đứng bên phải và lắng nghe tiếng Chúa phán rằng: ‘Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc đã dọn sẵn cho các ngươi’. Amen

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1539,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,189,Cộng Đoàn,755,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,351,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1033,Hội Thánh,307,Kiến Thức,69,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1196,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4605,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,687,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,141,Tài liệu,519,Tập San Lên Đường,564,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,947,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1985,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1601,Video Nhạc - Phim,568,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần I Mùa Chay (19/02/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần I Mùa Chay (19/02/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần I Mùa Chay (19/02/2024)
https://i.ytimg.com/vi/hQ41S7xvbdM/hqdefault.jpg
https://i.ytimg.com/vi/hQ41S7xvbdM/default.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2024/02/dong-nu-minh-go-vap-suy-niem-loi-chua_01738343012.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2024/02/dong-nu-minh-go-vap-suy-niem-loi-chua_01738343012.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content