Danh sách trang web và mạng xã hội chính thức của Hội đồng Giám mục và các giáo phận tại Việt Nam

SHARE:

Danh sách trang web và mạng xã hội chính thức của Hội đồng Giám mục và các giáo phận tại Việt Nam

Danh sách trang Web và mạng xã hội chính thức 
của Hội Đồng Giám Mục 
và các Giáo phận tại Việt Nam 

Ủy ban Truyền thông Xã Hội / HĐGMVN
(Cập nhật lúc 15h40 ngày 29.01.2024) 

WHĐ (17.07.2021) - Giáo hội luôn kêu gọi các tín hữu Công giáo sử dụng mọi phương tiện truyền thông sẵn có để loan báo Tin Mừng. Vì thế, Giáo hội luôn trân trọng mọi trang web và mạng xã hội do cá nhân các tín hữu trong và ngoài Công giáo thực hiện, nếu các phương tiện truyền thông ấy thể hiện được chân lý, công bằng và bác ái. 

Song song với các trang web và mạng xã hội tốt đẹp do những cá nhân tín hữu thực hiện, còn có những trang web và mạng xã hội chính thức của các Giáo phận. Dưới đây là danh sách những trang chính thức đó của các Giáo phận tại Việt Nam. Danh sách này sẽ tiếp tục được cập nhật, vì các Giáo phận có thể thực hiện những thay đổi hoặc làm thêm những trang mới tùy theo nhu cầu của từng hoàn cảnh. 

Kế tiếp, danh sách các trang web và mạng xã hội chính thức của các Ủy ban trực thuộc HĐGMVN và các Dòng tu tại Việt Nam cũng sẽ được đăng lên để mọi người có thể truy cập mà đón nhận được những điều phong phú tốt đẹp của Tin Mừng. 

Ngoài ra, danh sách các trang web và mạng xã hội chính thức của các Giáo xứ, Đoàn thể... trong các Giáo phận tại Việt Nam cũng có thể được đăng lên nếu cần thiết. 

Xin Chúa chúc lành cho mọi trang web và mạng xã hội tốt đẹp của các cá nhân, Giáo phận, Dòng tu, Giáo xứ, Đoàn thể… Và xin Chúa ban muôn ơn lành cho những ai đang cố gắng loan báo Tin mừng của Ngài qua các phương tiện truyền thông xã hội. 

 I. HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM 

- Website: https://hdgmvietnam.com 
- YouTube: TRUYỀN THÔNG Hội Đồng Giám Mục Việt Nam https://www.youtube.com/@hoidonggiammucvietnammedia 
- Fanpage Facebook: Hội đồng Giám Mục Việt Nam https://www.facebook.com/truyenthong.hdgmvietnam

II. GIÁO TỈNH HÀ NỘI 

Tổng Giáo phận Hà Nội 

- Website: https://www.tonggiaophanhanoi.org 
- YouTube: + TGP Hà Nội https://www.youtube.com/@TGPHaNoi1 

+ Thánh lễ và Kinh nguyện – TGPHN https://www.youtube.com/@tgphanoi2
- Fanpage Facebook: Tổng Giáo Phận Hà Nội, https://www.facebook.com/tgphanoi1 
- Souncloud: https://soundcloud.com/user-406217710 

Giáo phận Bắc Ninh 

- Website: https://giaophanbacninh.org 
- YouTube: Giáo Phận Bắc Ninh, https://youtube.com/@gpbacninh 
- Fanpage Facebook: Giáo Phận Bắc Ninh https://www.facebook.com/gpbacninh 

Giáo phận Bùi Chu

- Website: http://gpbuichu.org 
- YouTube: Giáo Phận Bùi Chu, https://www.youtube.com/@Gp.BuiChu 
- Fanpage Facebook: Giáo Phận Bùi Chu, https://www.facebook.com/GiaoPhanBuiChu/ 

Giáo phận Hà Tĩnh 

- Website: https://giaophanhatinh.org 
- Fanpage Facebook: Giáo phận Hà Tĩnh, https://www.facebook.com/gp.hatinh/
- YouTube: Giáo phận Hà Tĩnh https://www.youtube.com/@gp.hatinh 

Giáo phận Hải Phòng 

- Website: http://gphaiphong.org/ 
- Fanpage Facebook: Giáo phận Hải Phòng https://www.facebook.com/gphaiphong 
- YouTube: Giáo Phận Hải Phòng https://www.youtube.com/@giaophanhaiphong3511 

Giáo phận Hưng Hóa 

- Website: http://www.giaophanhunghoa.org/vi/ 
- YouTube: Hưng Hóa TV https://www.youtube.com/@HungHoaTV 
- Fanpage Facebook: Giáo phận Hưng Hóa, https://www.facebook.com/giaophanhunghoa.org/ 

Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng 

- Website: https://giaophanlangson.net/ 
- YouTube: Tin Mừng từ Xứ Lạng https://www.youtube.com/@tinmungtuxulang6191 
- Fanpage Facebook: Giáo Phận Lạng Sơn https://www.facebook.com/profile.php?id=100068321913609 

Giáo phận Phát Diệm 

- Website: https://phatdiem.org 
- YouTube: Giáo Phận Phát Diệm: https://www.youtube.com/@GiaoPhanPhatDiem1901 
- Fanpage Facebook: Giáo Phận Phát Diệm: https://www.facebook.com/phatdiem.org 

Giáo phận Thái Bình 

- Website: http://giaophanthaibinh.org/ 
- YouTube: Truyền Thông Giáo Phận Thái Bình, https://www.youtube.com/@giaophanthaibinh1936
- Fanpage Facebook: Giáo Phận Thái Bình GPTB - Diocese of Thai Binh, VN Catholic., https://www.facebook.com/GpThaiBinh/

Giáo phận Thanh Hóa 

- Website: http://giaophanthanhhoa.net/ 
- YouTube: TRUYỀN THÔNG GP THANH HÓA, https://www.youtube.com/@TRUYENTHONGGPTHANHHOA 
- Fanpage Facebook: Giáo Phận Thanh Hóa, https://www.facebook.com/giaophanthanhhoa 

Giáo phận Vinh 

- Website: http://www.gpvinh.com/ 
- YouTube: Media Giáo Phận Vinh, https://www.youtube.com/@MediaGiaoPhanVinh 
- Fanpage Facebook: GIÁO PHẬN VINH, https://www.facebook.com/giaophanvinh1846/ 

III. GIÁO TỈNH HUẾ

Tổng Giáo phận Huế 

- Website: http://tonggiaophanhue.org/ ; http://tonggiaophanhue.net 
- YouTube: Tong Giao Phan Hue, https://www.youtube.com/@tonggiaophanhue4889 
- Youtube: La Vang - TGP Hue, https://www.youtube.com/@lavang.tgphue 
- Fanpage Facebook: Tổng Giáo Phận Huế, https://www.facebook.com/tgphue/ 
- Fanpage Facebook: La Vang - Tổng Giáo Phận Huế, https://www.facebook.com/lavang.tgphue 

Giáo phận Ban Mê Thuột 

- Website: http://gpbanmethuot.com/ 
- YouTube: Gp Banmêthuột Truyền thông, https://www.youtube.com/@GpBanmethuotTruyenthong 
- Fanpage Facebook: Ban Truyền Thông GP Banmêthuột, https://www.facebook.com/profile.php?id=100063470353189 

Giáo phận Đà Nẵng 

- Website: https://www.giaophandanang.org/ 
- YouTube: Giáo Phận Đà Nẵng, https://www.youtube.com/@giaophandanang 
- Fanpage Facebook: Giáo Phận Đà Nẵng, https://www.facebook.com/GPDaNang/ 

Giáo phận Nha Trang 

- Website: https://giaophannhatrang.org/ 
- YouTube: Giáo Phận Nha Trang, https://www.youtube.com/@GiaoPhanNhaTrang79 
- Fanpage Facebook: Giáo Phận Nha Trang, https://www.facebook.com/gpnhatrang/ 

Giáo phận Kon Tum 

- Website: https://giaophankontum.com/ 
- YouTube: Giáo Phận Kon Tum, https://www.youtube.com/@giaophankontum4809 
- Fanpage Facebook: Giáo Phận Kon Tum, https://www.facebook.com/giaophankontum 

Giáo phận Qui Nhơn 

- Website: https://gpquinhon.org/ 
- YouTube: Giáo phận Qui Nhơn, https://www.youtube.com/@giaophanquinhon2657
- Fanpage Facebook: GIÁO PHẬN QUI NHƠN, https://www.facebook.com/GiaoPhanQuiNhon/

IV. GIÁO TỈNH SÀI GÒN 

Tổng Giáo phận Sài Gòn 

- Website: https://tgpsaigon.net 
- YouTube: 

 + Tổng Giáo phận Sài Gòn, https://www.youtube.com/@tonggiaophansaigon 
 + TGPSG Thánh Lễ trực tuyến, https://www.youtube.com/@tgpsgthanhletructuyen 
 + TGPSG BÀI GIẢNG, https://www.youtube.com/@tgpsgbaigiang 
 + TGPSG Cuộc sống & Lời Chúa, https://www.youtube.com/@tgpsgcuocsongvaloichua 
 + TGPSG SÁCH NÓI, https://www.youtube.com/@tgpsgsachnoi 
 + Thánh Ca TGPSG, https://www.youtube.com/@tgpsgthanhca 
 + TGPSG Phim Truyện, https://www.youtube.com/@tgpsgphimtruyen
 + Notre Dame Saigon, https://www.youtube.com/@notredamesaigon8917 

- Fanpage Facebook: Tổng Giáo Phận Sài Gòn, https://www.facebook.com/tgpsaigon/ 
- Twitter: @tgpsg, https://twitter.com/tgpsg

- Podcast: Tổng Giáo Phận Sài Gòn 
(Spotify, Apple Podcast, Podbean, Deezer, Podcast Addict, Listen Notes, TuneIn + Alexa, Google Podcast, Amazon Music, Overcast, Pocket Cast, Castro, Castbox) 
- Instagram: TGPSaigon, www.instagram.com/tgpsaigon 

Giáo phận Bà Rịa 

- Website: https://www.giaophanbaria.org/ 
- YouTube: Giáo Phận Bà Rịa, https://www.youtube.com/@giaophanbaria7102 
- Fanpage Facebook: Giáo Phận Bà Rịa, https://www.facebook.com/giaophanbaria.org

Giáo phận Cần Thơ 

- Website: https://gpcantho.com/ 
- YouTube: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ, https://www.youtube.com/@TrungTamMucVuGiaoPhanCanTho 
- Fanpage Facebook: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ, https://www.facebook.com/profile.php?id=100064652744022 

Giáo phận Đà Lạt

- Website: https://giaophandalat.org/
- YouTube: Giáo phận Đà Lạt, https://www.youtube.com/@giaophandalat1960 
- Fanpage Facebook: Giáo Phận Đà Lạt, https://www.facebook.com/giaophandalat/

Giáo phận Long Xuyên 

- Website: http://www.giaophanlongxuyen.org/ 
- YouTube: Truyền Thông Giáo Phận Long Xuyên: https://www.youtube.com/@TruyenThongGiaoPhanLongXuyen 
- Fanpage Facebook: Truyền Thông Giáo Phận Long Xuyên: https://www.facebook.com/truyenthonggiaophanlongxuyen/ 

Giáo phận Mỹ Tho 

- Website: http://giaophanmytho.net/
- YouTube: Giáo phận Mỹ Tho, https://www.youtube.com/@giaophanmytho1 

Giáo phận Phan Thiết 

- Website: http://gpphanthiet.com/ 
- YouTube: Truyền Thông Giáo Phận Phan Thiết, https://www.youtube.com/@truyenthonggpphanthiet1975 
- Fanpage Facebook: Giáo Phận Phan Thiết, https://www.facebook.com/gpphanthiet1975/ 

Giáo phận Phú Cường

- Website: https://giaophanphucuong.org/ 
- YouTube: Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường, https://www.youtube.com/@TruyenThongGiaoPhanPhuCuong 
- Fanpage Facebook: Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường, https://www.facebook.com/truyenthongphucuong/ 

Giáo phận Vĩnh Long 

- Website: http://giaophanvinhlong.net/ 
- YouTube: Truyền Thông Giáo Phận Vĩnh Long, https://www.youtube.com/@truyenthonggiaophanvinhlong 
- Fanpage Facebook: GIÁO PHẬN VĨNH LONG, https://www.facebook.com/ttgpvl/ 

Giáo phận Xuân Lộc 

- Website: http://giaophanxuanloc.net/ 
- YouTube: GIÁO PHẬN XUÂN LỘC, https://www.youtube.com/@gpxuanlocmedia 
- Fanpage Facebook: Giáo Phận Xuân Lộc, https://www.facebook.com/gpxuanloc.org/

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1551,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,61,Chuyên đề,194,Cộng Đoàn,788,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,702,Giáo Hội Việt Nam,358,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1071,Hội Thánh,320,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2418,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,186,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4763,Suy niệm,1094,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,715,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,122,Sưu Tầm,151,Tài liệu,537,Tập San Lên Đường,579,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,984,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2068,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1634,Video Nhạc - Phim,594,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Danh sách trang web và mạng xã hội chính thức của Hội đồng Giám mục và các giáo phận tại Việt Nam
Danh sách trang web và mạng xã hội chính thức của Hội đồng Giám mục và các giáo phận tại Việt Nam
Danh sách trang web và mạng xã hội chính thức của Hội đồng Giám mục và các giáo phận tại Việt Nam
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRjLZbR0pffqICE_-TirFLmF9fsjOu0PYs9dzcV0Qi0l3Iiz1Rq563XpoCvpf5dH-bx8U7aK4VvoSvzeMeqWGbljJoniykmGuhkVDy5yYCZSDtt535olIu0nJrC7AG3bNnFM7eU_zEJ-B7_h9snFrUY132MQ-Td_lAEsqoWkxjkGW3HRjcstMwlSwbTb4/w675-h405/danh-sach-trang-web-va-mang-xa-hoi-chinh-thuc-cua-cac-giao-phan-viet-nam1114995.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRjLZbR0pffqICE_-TirFLmF9fsjOu0PYs9dzcV0Qi0l3Iiz1Rq563XpoCvpf5dH-bx8U7aK4VvoSvzeMeqWGbljJoniykmGuhkVDy5yYCZSDtt535olIu0nJrC7AG3bNnFM7eU_zEJ-B7_h9snFrUY132MQ-Td_lAEsqoWkxjkGW3HRjcstMwlSwbTb4/s72-w675-c-h405/danh-sach-trang-web-va-mang-xa-hoi-chinh-thuc-cua-cac-giao-phan-viet-nam1114995.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2024/02/danh-sach-trang-web-va-mang-xa-hoi.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2024/02/danh-sach-trang-web-va-mang-xa-hoi.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content