Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền.

SHARE:

Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền.

Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền

Hôm nay, Chúa nhật IV Mùa thường niên, bài đọc thứ nhất, Giáo hội cho chúng ta nghe lời tuyên sấm của Tiên tri Mô-sê, người đã được Thiên Chúa dùng như một mục tử để dẫn dắt, giải thoát dân Chúa khỏi ách nô lệ của vua Pha-ra-ô và của người Ai Cập trước Chúa Giêsu giáng sinh khoảng 1250 năm. Tất cả những gì được ghi chép trong Cựu Ước đều hướng về Tân Ước, mà Tân Ước thì quy về Chúa Giêsu Kitô. 

Bài trích sách Đệ nhị luật

Khi ấy, ông Mô-sê nói với dân Ít-ra-en rằng: “Từ giữa anh em, trong số các anh em của anh em, Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như tôi để giúp anh em; anh em hãy nghe vị ấy. Đó chính là điều mà anh em đã xin với Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, tại núi Khô-rếp, trong ngày đại hội; anh em đã nói: ‘Chúng tôi không dám nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi nữa, chúng tôi không dám nhìn ngọn lửa lớn này nữa, kẻo phải chết.’ Bấy giờ Đức Chúa phán với tôi: ‘Chúng nói phải. Từ giữa anh em của chúng, Ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như ngươi để giúp chúng, Ta sẽ đặt những lời của Ta trong miệng người ấy, và người ấy sẽ nói với chúng tất cả những gì Ta truyền cho người ấy. Kẻ nào không nghe những lời của Ta, những lời người ấy nói nhân danh Ta, thì chính Ta sẽ hạch tội nó. Nhưng ngôn sứ nào cả gan nhân danh Ta mà nói lời Ta đã không truyền cho nói, hoặc nhân danh những thần khác mà nói, thì ngôn sứ đó phải chết.’” (Đnl 18,15-20) 

Vì sao dân Do Thái lúc ấy không dám nghe tiếng Đức Chúa và không dám nhìn ngọn lửa lớn nữa? Bởi vì trong con cái loài người chẳng có ai xứng đáng chiêm ngưỡng tôn nhan Thiên Chúa toàn năng. 

Sách Xuất Hành ghi lại việc ông Mô-sê khẩn cầu: Ông Mô-sê nói: “Xin Ngài thương cho con được thấy vinh quang của Ngài.”Người phán: “Ta sẽ cho tất cả vẻ đẹp của Ta đi qua trước mặt ngươi, và sẽ xưng danh Ta là ĐỨC CHÚA trước mặt ngươi. Ta thương ai thì thương, xót ai thì xót.” Người phán: “Ngươi không thể xem thấy tôn nhan Ta, vì con người không thể thấy Ta mà vẫn sống.” ĐỨC CHÚA còn phán: “Đây là chỗ gần Ta; ngươi sẽ đứng trên tảng đá. Khi vinh quang của Ta đi qua, Ta sẽ đặt ngươi vào trong hốc đá, và lấy bàn tay che ngươi cho đến khi Ta đã đi qua. Rồi Ta sẽ rút tay lại, và ngươi sẽ xem QChính vì lẽ ấy, mà Thiên Chúa sai Con Một của NGÀI đến thế gian, mang hình hài giống như chúng ta, tiếng nói giống như chúng ta, sống như người trần thế và cư ngụ giữa chúng ta. Người đến giảng dạy, giúp đỡ và soi sáng cho chúng ta hiểu được Lời Thiên Chúa. 

Lời tiên báo này đã ứng nghiệm vào Chúa Giêsu, Đấng mà Thiên Chúa Cha sai đến giảng dạy và giải thoát loài người khỏi ách nô lệ của tội lỗi. 

Lời Kinh Thánh cho chúng ta biết: 

“Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.“ (Ga 3,17-18) 

Kinh Thánh còn xác nhận rằng: „Chúng ta biết rằng Con Thiên Chúa đã đến và ban cho chúng ta trí khôn để biết Thiên Chúa thật. Chúng ta ở trong Thiên Chúa thật, ở trong Con của Người là Đức Giê-su Ki-tô. Đức Giê-su Ki-tô là Thiên Chúa thật và là sự sống đời đời. (1 Ga 5,20) 

Bài Tin Mừng trong Thánh lễ hôm nay, Thánh Mác-cô trình thuật rằng: 

Tại thành Ca-phác-na-um, ngày sa-bát, Đức Giê-su vào hội đường và giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng: “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều sững sờ đến nỗi họ bàn tán với nhau: “Thế nghĩa là gì? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!” Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê. (Mc 1,21-28) 

Khi Chúa Giêsu giảng dạy, thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư. Các kinh sư, tư tế và luật sĩ thì tỏ ra ganh tị và bực tức. Chúa Giêsu nói với người Do Thái: 

“Đạo lý tôi dạy không phải là của tôi, nhưng là của Đấng đã sai tôi. Ai muốn làm theo ý của Người, thì sẽ biết rằng đạo lý ấy là bởi Thiên Chúa hay do tôi tự mình giảng dạy. Ai tự mình giảng dạy, thì tìm vinh quang cho chính mình. Còn ai tìm vinh quang cho Đấng đã sai mình, thì là người chân thật, và nơi người ấy không có gì là bất chính. (Ga 7,16-18). 

Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. Và tôi biết: mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời. Vậy, những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi.” (Ga 12,49-50) 

Chúa Giêsu không chỉ nói với dân chúng rằng, Người được Thiên Chúa Cha sai đến để rao giảng Tin Mừng Nước Trời, giải thoát nhân loại khỏi ách thống trị của tội lỗi, cứu chuộc và ban sự sống đời đời tất cả những ai tin và trông cậy vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, mà Người còn nói riêng với các môn đệ của Người: 

“Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm.“ (Ga 14,10-11) 

“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền. yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em.“ (Ga 14,23-25)

Chúa Giêsu cầu nguyện cùng Chúa Cha cho các môn đệ và cho những người nhờ lời các môn đệ mà tin vào Chúa Giêsu đã được Chúa Cha sai đến: Lạy Cha!„Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.“ (Ga 17,20-23). 

Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa! Nhờ ơn Chúa lôi kéo, và nhờ lời các Tông đồ của Chúa rao giảng mà chúng con nhận biết và tin thật Chúa được Chúa Cha sai đến thế gian để cứu chuộc chúng con. Xin Chúa ban bình an cho anh chị em chúng con. Đến muôn đời con cảm tạ Chúa! Amen. 

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1532,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,187,Cộng Đoàn,738,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,697,Giáo Hội Việt Nam,346,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1015,Hội Thánh,303,Kiến Thức,68,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1065,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,181,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4437,Suy niệm,1091,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,676,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,118,Sưu Tầm,140,Tài liệu,513,Tập San Lên Đường,561,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,929,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1950,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1563,Video Nhạc - Phim,549,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền.
Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền.
Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizyhCSwkiAG0_vjgMWJle5vQaN_5hlsBg12XxCwY6_TDyHS3QYfaoPkQYiGz2CgVUvKJpCg1Ml5uHCu5o5yjhUW1pxn-U20mKw7u2iSEFowI_jy6h-EjBWGzs-bkGFbQxtA4zviHWt1EifYxrtsbaFrtiXuv5jEtDZ2FMjrqx9UcewCnP4bgMmgPwoBbE/w678-h387/Anh%20To%C3%A0n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizyhCSwkiAG0_vjgMWJle5vQaN_5hlsBg12XxCwY6_TDyHS3QYfaoPkQYiGz2CgVUvKJpCg1Ml5uHCu5o5yjhUW1pxn-U20mKw7u2iSEFowI_jy6h-EjBWGzs-bkGFbQxtA4zviHWt1EifYxrtsbaFrtiXuv5jEtDZ2FMjrqx9UcewCnP4bgMmgPwoBbE/s72-w678-c-h387/Anh%20To%C3%A0n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2024/01/nguoi-giang-day-nhu-mot-ang-co-uy-quyen.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2024/01/nguoi-giang-day-nhu-mot-ang-co-uy-quyen.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content