Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.

SHARE:

Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.

Giuse Bùi Văn Toàn, FD
Lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe. 

Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. 
Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. 
Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. 
Xin cho con biết thân thưa: Xin Đức Chúa phán, vì con đây đang lắng nghe! 

Thiên Chúa tác sinh chúng ta vào trần gian để làm gì? Chẳng phải chúng ta như những cây hoa, cây cảnh trong vườn thượng uyển của Thiên Chúa sao? Có câu ngạn ngữ trong dân gian nói rằng: "Cây hồng được trồng ở đâu thì phải nở hoa ở đó." Nếu cây hồng nở ra những bông hoa tươi tắn xinh đẹp, thì người trồng cây rất vui mừng và hãnh diện về cây hồng của mình. 

Đúng như lời Chúa Giêsu nhắn nhủ chúng ta: 

“Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. (Ga 5,5-8) 

Nếu chúng ta cũng trổ sinh những bông hoa đẹp và trái ngon, thì Thiên Chúa, Đấng tác sinh chúng ta vào trần gian cũng sẽ vui mừng và hãnh diện về chúng ta.

Bài đọc thứ nhất trong Thánh lễ hôm nay, sách Sa-mu-el quyển thứ nhất trình thuật rằng: 

“Khi ấy, Sa-mu-el đang ngủ trong đền thờ Đức Chúa, nơi có đặt Hòm Bia Thiên Chúa. Đức Chúa gọi Sa-mu-el. Cậu thưa: “Dạ, con đây!”, rồi chạy lại với ông Ê-li và thưa: “Dạ, con đây, thầy gọi con.” Ông bảo: “Thầy không gọi con đâu. Con về ngủ đi.” Cậu bèn đi ngủ. Đức Chúa lại gọi Sa-mu-el lần nữa. Sa-mu-el dậy, đến với ông Ê-li và thưa: “Dạ, con đây, thầy gọi con.” Ông bảo: “Thầy không gọi con đâu, con ạ. Con về ngủ đi.” Bấy giờ Sa-mu-el chưa biết Đức Chúa, và lời Đức Chúa chưa được mặc khải cho cậu. Đức Chúa lại gọi Sa-mu-el lần thứ ba. Cậu dậy, đến với ông Ê-li và thưa: “Dạ, con đây, thầy gọi con.” Bấy giờ ông Ê-li hiểu là Đức Chúa gọi cậu bé. Ông Ê-li nói với Sa-mu-el: “Con về ngủ đi, và hễ có ai gọi con thì con thưa: ‘Lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.’” Sa-mu-el về ngủ ở chỗ của mình. Đức Chúa đến, đứng đó và gọi như những lần trước: “Sa-mu-el! Sa-mu-el!” Sa-mu-el thưa: “Xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.” Sa-mu-el lớn lên. Đức Chúa ở với ông và Người không để cho một lời nào của Người ra vô hiệu.“ (1 Sm 3,3b-10.19)

Ông Samuel được Thiên Chúa gọi và chọn làm ngôn sứ. Thiên Chúa dùng bàn tay ông Samuel xức dầu tấn phong ông Saul (Sao-lê) làm vua tiên khởi của Israel; và sau này ông Saul bị thất sủng trước nhan Đức Chúa (vì không vâng lời Thiên Chúa), thì Thiên Chúa lại sai ông Samuel đến Bêlem miền Giuđêa xức dầu tấn phong ông Đavít con ông Giêsê làm vua Israel.

Thiên Chúa mời gọi và chuẩn bị cho mỗi người sống trên trần gian một công việc. Trong cuộc sống của chúng ta, chắc chắn mỗi người đã nghe được lời mời gọi làm công việc này hay công việc kia; có khi nghe tiếng lương tâm thôi thúc mời gọi để dấn thân phục vụ cho lý tưởng cao đẹp. Có người được mời gọi làm Tu sĩ để phục vụ Cộng đồng Dân Chúa, có người được mời gọi sống bậc hôn nhân để thực thi Lời Chúa đã chúc phúc cho ông bà nguyên tổ: „Thiên Chúa ban phúc lành cho họ (ông bà nguyên tổ), và Thiên Chúa phán với họ: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. (St 1,28). Có người được mời gọi làm thầy, cô giáo để cộng tác với các phụ huynh trong việc dạy dỗ, có người được mời gọi làm thầy thuốc để giúp đỡ những bệnh nhân… . Nói chung, Thiên Chúa tác sinh chúng ta vào trần gian không để chúng ta vô dụng, song mỗi người đều có công việc của mình; mỗi người có trổ sinh được hoa trái tốt lành hay không, là do chính chúng ta có siêng năng cần mẫn chu toàn bổn phận và trách nhiệm của mình hay không?

Để có thể nhận biết được lời mời gọi của Thiên Chúa thôi thúc, hay là lời lôi kéo của đam mê xác thịt, của tư dục, của lòng tham chạy theo tiền tài danh lợi? 

Khi Thiên Chúa mời gọi chúng ta, thì Người luôn gửi cho chúng ta những người giới thiệu về Thiên Chúa, trước hết là cha mẹ của chúng ta. Như ông Samuel, đã được bà Anna, mẹ ông dạy dỗ và dâng tiến vào đền thờ, sau này được thầy cả Êli giới thiệu cho cậu Samuel rằng: đó là tiếng gọi của Đức Chúa, con hãy thưa rằng: ‘Lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.’ 

Cũng như trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh sử Gioan trình thuật lời giới thiệu của thánh Gioan Tiền Hô cho các môn đệ của ngài rằng: 

Khi ấy, ông Gio-an đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa.” Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su. Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế ?” Họ đáp: “Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?” Người bảo họ: “Đến mà xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười. Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su. Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (nghĩa là Đấng Ki-tô). Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: “Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha” (tức là Phê-rô). (Ga 1,35-42) 

Khi được Chúa mời gọi làm bất cứ việc gì, ngành nghề gì, trách nhiệm gì dù lớn hay nhỏ và chúng ta thưa: Xin Đức Chúa phán, vì tôi tới Ngài đang lắng nghe, và tiến bước luôn theo lời mời gọi, thì có Chúa luôn ở với chúng ta, như Chúa đã ở với ông Samuel. Đức Chúa ở với ông Samuel và Người không để cho một lời nào của Người ra vô hiệu.“

Lắng nghe là một Ơn ban mà Thiên Chúa ban cho những ai có lời cầu xin và lòng khao khát. Vì, „Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi“. (Tv 119,105)

Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa: Xin Đức Chúa phán, vì con đây đang lắng nghe! 

Xin Chúa ban Lời Chúa cho con và ở với con, xin đừng để Lời Chúa ra vô hiệu trong đời sống của con. Amen. 

Chúa nhật II thường niên 14.01.2024 
Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Familia Dominus - Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1551,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,61,Chuyên đề,194,Cộng Đoàn,788,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,702,Giáo Hội Việt Nam,358,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1071,Hội Thánh,320,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2418,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,186,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4763,Suy niệm,1094,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,715,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,122,Sưu Tầm,151,Tài liệu,537,Tập San Lên Đường,579,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,984,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2068,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1634,Video Nhạc - Phim,594,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.
Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.
Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvz9YHcY0NJAaybYeDXYsW3A4Z7klJl3XwcA_IMqnUNXbFOOaSJ3MEqI2nFAsd9JQrDaIcz_ZeQL7ziSWwtrsGbueV8ACrsyTEOQvaXYWJbkeTAM76RAJ_wfRpcn4RwpRHj-qBssZaD7DZYyINfY9kX3ChvVA21nulpL4VneKi9u4rL_bNfDxtXu8A95k/w685-h392/Anh%20To%C3%A0n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvz9YHcY0NJAaybYeDXYsW3A4Z7klJl3XwcA_IMqnUNXbFOOaSJ3MEqI2nFAsd9JQrDaIcz_ZeQL7ziSWwtrsGbueV8ACrsyTEOQvaXYWJbkeTAM76RAJ_wfRpcn4RwpRHj-qBssZaD7DZYyINfY9kX3ChvVA21nulpL4VneKi9u4rL_bNfDxtXu8A95k/s72-w685-c-h392/Anh%20To%C3%A0n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2024/01/giuse-bui-van-toan-fd-lay-uc-chua-xin.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2024/01/giuse-bui-van-toan-fd-lay-uc-chua-xin.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content