Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Thánh Gia Thất

SHARE:

Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Thánh Gia Thất

Giuse Bùi Văn Toàn, FD
Thánh Gia Thất 

Lễ Thánh Gia Thất được cử hành hằng năm vào ngày Chúa nhật sau Lễ Chúa Giáng Sinh. Năm nay, ngày Chúa nhật sau Lễ Chúa Giáng Sinh nhằm ngày 31 tháng 12 là ngày cuối cùng của năm 2023, cũng là ngày Giáo Hội mừng kính trọng thể Thánh Gia Thất. Gia đình Thánh Gia gồm có Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse. 

Bài đọc thứ hai trong Thánh Lễ hôm nay, chúng ta được nghe trích đoạn trong thư gửi tín hữu Do Thái nói về nhân Đức tin và nhân đức Vâng lời của ông Áp-ra-ham, của bà Xa-ra và của ông I-xa-ác.: 

“Thưa anh em, nhờ đức tin, ông Áp-ra-ham đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp. Ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu. Nhờ đức tin, cả bà Xa-ra vốn hiếm muộn, cũng đã có thể thụ thai và sinh con nối dòng vào lúc tuổi đã cao, vì bà tin rằng Đấng đã hứa là Đấng trung tín. Bởi vậy, do một người duy nhất, một người kể như chết rồi mà đã sinh ra một dòng dõi nhiều như sao trời cát biển, không tài nào đếm được. Nhờ đức tin, khi bị thử thách, ông Áp-ra-ham đã hiến tế I-xa-ác; dù đã nhận được lời hứa, ông vẫn hiến tế người con một. Về người con này, Thiên Chúa đã phán bảo: Chính do I-xa-ác mà sẽ có một dòng dõi mang tên ngươi. Quả thật, ông Áp-ra-ham nghĩ rằng Thiên Chúa có quyền năng cho người chết trỗi dậy. Rốt cuộc, ông đã nhận lại người con ấy như là một biểu tượng.” (Hr 11,8.11-12.17-19) 

Ông Áp-ra-ham và Đức Mẹ Maria là tổ phụ của chúng ta trong đức tin, Đức Maria và ông Áp-ra-ham là những người tin hoàn toàn, tin tuyệt đối vào sự quan phòng của Thiên Chúa.

Thánh Gia Thất đã làm nổi bật ba nhân đức: “tin, vâng lời và yêu thương” để tất cả các gia đình con cái của Chúa noi theo hầu nhận được lời chúc phúc của Thiên Chúa. 

Thánh Luca trình thuật rằng: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao . Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi. (Lc 1,30-38) 

Đức Mẹ Maria lúc đó không hiểu gì về „mầu nhiệm Ngôi Hai nhập thể“, Con Thiên Chúa làm sao mình có thể cưu mang được? Nhưng Đức Mẹ đã tin tưởng hoàn toàn vào Thiên Chúa, nên Người nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” 

Từ lời “Xin Vâng” của Đức Mẹ, nhân loại đã được Thiên Chúa đến ở cùng: “Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Đức Mẹ đã suy đi nghĩ lại về tất cả mầu nhiệm này, tuy được Thiên Chúa chọn làm mẹ Đấng Cứu Thế, song Mẹ sống rất mực khiêm nhường và hòa mình với mọi người; bằng chứng trong tiệc cưới Cana, Mẹ đã xin Chúa Giêsu giải thoát sự bối rối của chú rể và quản tiệc. 

Về cuộc đời của Thánh Giuse, Người luôn tin tưởng hoàn toàn vào Thiên Chúa. Có những lúc bất an xao xuyến, nhưng đức tin vẫn trung kiên vào thánh ý của Thiên Chúa. Kinh Thánh ghi lại: Thánh Giuse đã ba lần nói lời xin vâng, và thực hiện ngay sau khi nghe lời sứ thần nói: Thánh Mát-thêu trình thuật rằng: 

“Sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” (Mt 1,20-21) Thánh Giuse đã vâng lời Thiên Chúa và đón Đức Mẹ về nhà. 

Vua Hê-rô-đê vì sợ Hài Nhi mới sinh ra ở Bêlem sau này sẽ làm vua như lời Kinh Thánh đã nói về Người. “Sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy !” Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập. (Mt 2,13-14) 

“Sau khi vua Hê-rô-đê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giu-se bên Ai-cập, báo mộng cho ông rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en, vì những kẻ tìm giết Hài Nhi đã chết rồi.” Ông liền trỗi dậy đưa Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en. (Mt 2,19-21) 

Tất cả cuộc đời của Thánh Giuse là: “tin, xin vâng và yêu thương”. Vào thời đó, phụ nữ và trẻ em được coi là không đáng kể. Vậy mà Thánh Giuse đã sống như một người quản gia thôi. Trong kinh cầu Thánh Giuse đã cho chúng ta biết và ca tụng rằng: 

Ông Thánh Giuse làm đầu coi sóc mọi việc trong nhà Đức Mẹ.

Ông Thánh Giuse là Đấng rất vâng lời chịu lụy. … 

Chúa Giêsu là trung tâm của gia đình Thánh Gia. Nhờ „sự khiêm nhường, xin vâng theo thánh ý Chúa Cha và tình yêu thương“ của Chúa Giêsu dành cho nhân loại mà Đức Mẹ và Thánh Giuse đều nói lời „xin vâng“. Lời Kinh Thánh đã cho chúng ta biết về sự khiêm nhường, yêu thương nhân loại và vâng phục của Chúa Giêsu: 

“Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.” (Pl 2,6-9) 

Từ mẫu gương Thánh Gia Thất, Thiên Chúa chúc phúc cho những gia đình, cho những ai sống như vậy. Chúa Giêsu nói: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. 

Xin Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse soi sáng và ban ơn cho mỗi gia đình chúng con, để chúng con sống tín thác vào Thiên Chúa, sống khiêm nhường, vâng theo sự quan phòng của Chúa và sống yêu thương để chúng con cũng được Chúa thương yêu. Amen. 

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1551,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,61,Chuyên đề,194,Cộng Đoàn,788,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,702,Giáo Hội Việt Nam,358,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1071,Hội Thánh,320,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2418,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,186,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4763,Suy niệm,1094,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,715,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,122,Sưu Tầm,151,Tài liệu,537,Tập San Lên Đường,579,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,984,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2068,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1634,Video Nhạc - Phim,594,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Thánh Gia Thất
Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Thánh Gia Thất
Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Thánh Gia Thất
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAY-XptF3BCqBJKAu6G4P_9RIqH4KRwU1lw2D7h-MSBGy419G7yyk4GjZTFIi6gyAQH9RC1IWoRjh8LQUTqSgSnGk8132pdQVCesmeu6oT71q-mr46ci3uvYmiMuqAClQ_RWX83NkOTqys9gILabm3d9bb81ZCtfQBvgwdVDXLVV7Cy3uR6m49_Jpl51U/w676-h832/TG%203.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAY-XptF3BCqBJKAu6G4P_9RIqH4KRwU1lw2D7h-MSBGy419G7yyk4GjZTFIi6gyAQH9RC1IWoRjh8LQUTqSgSnGk8132pdQVCesmeu6oT71q-mr46ci3uvYmiMuqAClQ_RWX83NkOTqys9gILabm3d9bb81ZCtfQBvgwdVDXLVV7Cy3uR6m49_Jpl51U/s72-w676-c-h832/TG%203.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/12/giuse-bui-van-toan-fd-thanh-gia-that.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/12/giuse-bui-van-toan-fd-thanh-gia-that.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content