Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức

SHARE:

Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức

Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức
Giuse Bùi Văn Toàn, FD 

Hôm nay Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng, Giáo Hội bước vào Năm Phụng Vụ mới. Năm Phụng Vụ bắt đầu từ Chúa nhật thứ nhất Mùa vọng, và kết thúc bằng Lễ tôn kính Chúa Giêsu Kitô là Vua Vũ Trụ. Giáo Hội thiết lập Năm Phụng Vụ để tất cả mọi tín hữu hiệp thông với nhau, được ví như cuộc đời của mỗi người trông chờ Chúa Cứu Thế (Đấng Messias) đến, và suốt cuộc đời phụng thờ Thiên Chúa Ba Ngôi trong Chúa Giêsu để ngày cuối cuộc đời được đứng bên phải của Đức Vua Giêsu Kitô vào ngày Người đến trong vinh quang, có tất cả các thiên sứ theo hầu. 

Mùa Vọng ngày hôm nay mang ý nghĩa gì đối với chúng ta? 

Ý nghĩa thứ nhất là chuẩn bị tâm hồn, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa Cha đã sai Con Một là Đức Giêsu Kitô xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại, hầu xứng đáng mừng kỷ niệm Lễ Chúa Giáng Sinh. Chúa Giêsu Kitô vì chúng ta, vì nhân loại đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Người gánh lấy hết mọi tội lỗi của chúng ta mà treo trên thập giá. Người đã hoàn tất công cuộc cứu chuộc mà Chúa Cha trao phó. 

Ý nghĩa thứ hai: Những người đã được lãnh nhận Bí tích thánh tẩy nhân danh Chúa Giêsu Kitô thì trông chờ Người lại đến trong vinh quang và đưa những ai thuộc về Người về hưởng hạnh phúc cùng với Người trên Nước Trời. Chúa Giêsu đã nói với tất cả chúng ta: „Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.“ (Ga 14,1-3) 

Nhưng để có thể được Chúa trở lại để đem chúng ta về, thì mỗi người nhất thiết phải lắng nghe Lời Chúa nói với chúng ta trong Thánh lễ Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng hôm nay: 

"Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức. Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến: lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là: phải canh thức!” (Mc 13,33-37). 

Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với chúng ta: Người kia trẩy đi phương xa, chính là Chúa Giêsu về trời cùng Chúa Cha. Trước khi Người lên trời, thì Người trao quyền và lệnh cho tất cả các môn đệ, Chúa Giêsu nói: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,18-20) 

Khi chúng ta được Chúa gọi và được lãnh nhận Bí tích Rửa tội nhân danh Chúa Giêsu, thì chúng ta được trở nên môn đệ và cũng là tôi tớ trong nhà Chúa. Người cũng trao cho chúng ta mỗi người một công việc tùy theo khả năng mà sinh lời ra cho Chủ (Chúa), nhưng khi nào Người trở lại với cá nhân mỗi người thì không ai có thể biết trước, nên Chúa căn dặn chúng ta: Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến: lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ.

Ngủ ở đây có nghĩa là không làm việc, bê tha biếng nhác trong bổn phận và trách nhiệm. Khi Ông Chủ trở lại nhìn thấy cảnh tượng người đầy tớ lười biếng ươn hèn thì Ông sẽ nói gì với người ấy? Điều gì sẽ xảy ra thì chắc mọi người chúng ta cũng có thể tưởng tượng được. 

Có phải lời cảnh tỉnh mà Chúa nói ở đây chỉ dành cho những người đã được trở nên tôi tớ trong nhà Chúa, hay còn cho những ai khác nữa? Câu cuối của bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói: „Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là: phải canh thức!” Như vậy, không phải chỉ cho những người đã được trở nên môn đệ của Chúa Giêsu, mà lời này được nhắn gửi đến tất cả mọi người trên trần gian là: „Phải canh thức!“ 

Trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, chắc chắn chúng ta cũng đã nhìn thấy và cảm nghiệm được rằng: Khi sức khỏe của ai đó đột nhiên bị mất đi, nằm bất toại trên giường bệnh, có những người sự chết đến không kịp nói một lời từ giã. Sự chết và bệnh tật đến giữa ban ngày cũng như ban đêm, đến lúc sớm tinh sương cũng như lúc ban chiều, không kiêng nể một ai. 

Có những anh chị em trong chúng ta lúc nào họ cũng chuẩn bị, hằng ngày họ cố gắng chu toàn bổn phận và trách nhiệm Chúa trao cho. Trách nhiệm Chúa Giêsu trao cho mỗi người chúng ta là: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Ga 13,34-35) 

Có những anh chị em ngủ quên vì vinh hoa phú quý đã làm cho mắt họ tối lại. Họ quên đi giới luật yêu thương, họ sống kèn cựa với người anh chị em, mải mê tìm kiếm tiền bạc và chức quyền, khi có chức quyền thì đàn áp bóc lột người cô thân cô thế. Vậy, khi Chúa đến và hỏi thì họ sẽ trả lời ra sao? 

Bài đọc 2 trong Thánh lễ hôm nay, Thánh Phaolô cầu nguyện cho chúng ta, đồng thời cho chúng ta biết những người sống tỉnh thức chờ Chúa đến thì hạnh phúc như thế nào: „Thưa anh em, xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an. Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em, về ân huệ Người đã ban cho anh em nơi Đức Ki-tô Giê-su. Quả vậy, trong Đức Ki-tô Giê-su, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người. Thật thế, lời chứng về Đức Ki-tô đã ăn sâu vững chắc vào lòng trí anh em, khiến anh em không thiếu một ân huệ nào, trong lúc mong đợi ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mặc khải vinh quang của Người. Chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng, nhờ thế không ai có thể trách cứ được anh em trong Ngày của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô. Thiên Chúa là Đấng trung thành, Người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với Con của Người là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. (1 Cr 1,3-9) 

Lạy Chúa Giêsu! Xin Lời Chúa ở lại trong tim, trong trí con, để con luôn tỉnh thức mà chu toàn bổn phận và trách nhiệm Chúa trao cho con, hầu xứng đáng là người môn đệ bé nhỏ được nghe Chúa nói: „Thầy đi dọn chỗ cho con, thì Thầy lại đến và đem con về với Thầy, để Thầy ở đâu, con cũng ở đó.“ Ôi! Lạy Thiên Chúa của con. Amen. 

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1530,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,58,Chuyên đề,187,Cộng Đoàn,738,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,697,Giáo Hội Việt Nam,344,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1013,Hội Thánh,303,Kiến Thức,68,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1049,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,181,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4412,Suy niệm,1091,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,674,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,118,Sưu Tầm,140,Tài liệu,513,Tập San Lên Đường,561,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,929,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1947,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1554,Video Nhạc - Phim,548,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức
Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức
Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9do09FsOnXr0mICF1d4-W9mjc-Hh_P_IryTfeuR76VtsBpa_HW2DsaPLRQpGwJ8GZ_M9MhYjUWVGnfxdsQCsp0-NwTDH_LwA2bkemgZ4WkxB2NwOzEpD3DF8iw0WoFR_8Pcssco4IvcWt5fvO83G-WAIiZ-7w5Xf8veXwbW-HZPnXDzGHhCgoaMV7mWQ/w693-h397/Anh%20To%C3%A0n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9do09FsOnXr0mICF1d4-W9mjc-Hh_P_IryTfeuR76VtsBpa_HW2DsaPLRQpGwJ8GZ_M9MhYjUWVGnfxdsQCsp0-NwTDH_LwA2bkemgZ4WkxB2NwOzEpD3DF8iw0WoFR_8Pcssco4IvcWt5fvO83G-WAIiZ-7w5Xf8veXwbW-HZPnXDzGHhCgoaMV7mWQ/s72-w693-c-h397/Anh%20To%C3%A0n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/12/giuse-bui-van-toan-fd-anh-em-phai-coi.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/12/giuse-bui-van-toan-fd-anh-em-phai-coi.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content