Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!

SHARE:

Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!

Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! 
Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! 

Chúng ta đang bước vào những ngày cuối của năm phụng vụ, hôm nay Giáo Hội cho chúng ta nghe dụ ngôn mà Chúa Giêsu nói về bổn phận và trách nhiệm của mỗi người được sinh ra trên trần gian này, để khi tới ngày viên mãn của cuộc đời, thì ai nấy đều về trình diện với Chúa, có người thì được nghe những lời khen thưởng ngọt ngào, có người thì bị nguyền rủa, bị xua đuổi vào nơi khóc lóc nghiến răng. Như người chủ trồng hoa và chăm sóc cây trong vườn, tùy theo loại cây mà ông bón phân nhiều hoặc ít; bón nhiều hay bón ít cũng đều muốn chúng sinh hoa kết trái. 

Hôm nay cũng là ngày Lễ kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Các Thánh Tử Đạo là những tôi tớ tài giỏi và trung thành giữ các điều răn mà Chúa Giêsu đã truyền dạy.

Chúa nói: „Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.“ (Ga 25,10-11) 

Tin Mừng trong Thánh lễ hôm nay được Thánh Mát-thêu trình thuật rằng: 

“Bấy giờ, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.’ Ông chủ nói với người ấy: ‘Khá lắm! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!’ Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.’ Ông chủ nói với người ấy: ‘Khá lắm! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!’ Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: ‘Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy!’ Ông chủ đáp: ‘Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ! Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng.’“ (Mt 25,14-30) 

Con người được Thiên Chúa tác sinh vào trần gian và ban cho mỗi người một khả năng riêng biệt. Cũng giống như Thiên Chúa lập một khu vườn, để khu vườn được muôn màu, muôn sắc rực rỡ, Người trồng đủ mọi thứ hoa trái trong vườn của Ngài, có hoa lớn, hoa nhỏ, có những cây mang trái thật lớn, và có những cây mang trái nhỏ, Ông Chủ vườn bón phân tùy theo nhu cầu của loại hoa, loại cây. Không phải chỉ có hoa lớn mới là đẹp. Nếu không có hoa nhỏ, thì làm sao người ta có thể nói đây là hoa lớn. Cây nhỏ mà bón phân nhiều thì sẽ chết, cây lớn bón phân ít thì không phát triển được. 

Thiên Chúa ban cho mỗi người một khả năng riêng biệt, mỗi người một thân phận khác nhau. Thiên Chúa ban ơn cần thiết cho mỗi người. Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nhấn mạnh, dù nhận được nhiều hay nhận được ít, tất cả mọi người đều là đầy tớ nhận ơn từ Ông Chủ (Thiên Chúa). 

Người nhận được năm yến bạc cũng như người nhận được hai yến bạc lập tức đưa khả năng của mình ra công ra sức làm lời. Có phải Chúa muốn được giầu sang hơn nên Người đòi hỏi chúng ta phải làm ra nhiều tiền hơn? Chắc chắn không phải như thế, vì tất cả vũ trụ, kể cả sinh mạng của mỗi người chúng ta cũng là của Thiên Chúa. 

Kinh Thánh Cựu Ước ghi lại cuộc đời ông Gióp. Ông Gióp là người giàu có nhất trong con cái Phương đông thời đó. Đột nhiên trong một cơn thử thách, ông Gióp bị mất hết tất cả, nhưng ông biết tất cả là của Thiên Chúa, nên ông nói: „Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. ĐỨC CHÚA đã ban cho, ĐỨC CHÚA lại lấy đi: xin chúc tụng danh ĐỨC CHÚA!” (G 1,20). 

Vậy, tại sao Thiên Chúa lại đòi hỏi chúng ta phải làm lời thêm? *Vì, Thiên Chúa là „Tình Yêu“. Thiên Chúa muốn chúng ta ra công ra sức sống chứng nhân tình yêu, sống làm sao để mọi người yêu thương nhau, để mọi người được sống bình an. Tình yêu thương khởi đi từ trong gia đình giữa vợ với chồng, giữ cha mẹ với con cái, giữa anh em ruột thịt với nhau, sau đó lan tỏa ra mọi người chung quanh. 

Chúa Giêsu nói với các môn đệ ngày xưa cũng như nói với chúng ta là môn đệ của Người ngày nay: „Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Ga 13,34-35) 

Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. (Ga 15,8) 

Nếu ai đó chỉ biết lo cho bản thân mình, không biết giúp đỡ yêu thương người thân cận thì người đó bị Chúa ám chỉ là người đem chôn yến bạc đã nhận được từ nơi Ông Chủ. Số phận người đó sẽ ra sao thì lời Kinh Thánh trong dụ ngôn đã nói rõ rồi! *“Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? (Mt 24,44-45) 

Bài đọc thứ nhất trong Thánh lễ hôm nay, sách Châm Ngôn cho chúng ta biết người đầy tớ trung tín và khôn ngoan được ví như: một người vợ đảm đang? Nàng quý giá vượt xa châu ngọc. Chồng nàng hết dạ tin tưởng nàng, chàng sẽ chẳng thiếu chi lợi lộc. Suốt đời, nàng đem lại hạnh phúc chứ không gây tai hoạ cho chồng. Nàng tìm kiếm len và vải gai, rồi vui vẻ ra tay làm việc. Nàng tra tay vào guồng kéo sợi, và cầm chắc suốt chỉ trong tay. Nàng rộng tay giúp người nghèo khổ và đưa tay cứu kẻ khốn cùng. Duyên dáng là giả trá, sắc đẹp là phù vân. Người phụ nữ kính sợ ĐỨC CHÚA mới đáng cho người đời ca tụng. Hãy để cho nàng hưởng những thành quả tay nàng làm ra. Ước chi nơi cổng thành nàng luôn được tán dương ca tụng do những việc nàng làm. (Cn 31,10-13.19-20.30-31) 

Abba! Cha ơi! Con tạ ơn Cha đã thương tác sinh con vào trần gian. Cha đã ban cho con những ơn cần thiết để con chu toàn bổn phận và trách nhiệm của con trên trần gian này, nhưng đôi lúc vì mỏng dòn yếu đuối, con đã quên đi, những gì con đang có trong tay, tất cả đều là của Chúa. Xin Chúa ban ơn để con luôn nhớ: con chỉ là người quản lý mà thôi! Amen

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1539,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,189,Cộng Đoàn,755,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,351,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1033,Hội Thánh,307,Kiến Thức,69,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1199,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4608,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,687,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,141,Tài liệu,519,Tập San Lên Đường,564,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,947,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1985,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1601,Video Nhạc - Phim,568,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!
Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!
Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcGu5XqJ0e3XJPpM2gXZQ7CtBggpMHWaCYqMnGPFhLYJSgOkJTe0B232Bfo7Lz8Jgi4IyJRA8FL6L4G0IkzAHPD7NwANImZUhNh6MbPQdr4pll88CSzIC4D7wd7FHt_iS6R8XemypopSNpYUMRZItkh82aFlvGqgk31JSVSp3mEyjjatmkXw_qVkxGfbo/w686-h392/Anh%20To%C3%A0n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcGu5XqJ0e3XJPpM2gXZQ7CtBggpMHWaCYqMnGPFhLYJSgOkJTe0B232Bfo7Lz8Jgi4IyJRA8FL6L4G0IkzAHPD7NwANImZUhNh6MbPQdr4pll88CSzIC4D7wd7FHt_iS6R8XemypopSNpYUMRZItkh82aFlvGqgk31JSVSp3mEyjjatmkXw_qVkxGfbo/s72-w686-c-h392/Anh%20To%C3%A0n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/11/hay-vao-ma-huong-niem-vui-cua-chu-anh.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/11/hay-vao-ma-huong-niem-vui-cua-chu-anh.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content