Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình!

SHARE:

Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình!  Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Familia Dominus - Gia đình con cái của Chúa)  Hôm nay Chúa nhật 30 Mù...

Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình! 
Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Familia Dominus - Gia đình con cái của Chúa) 

Hôm nay Chúa nhật 30 Mùa thường niên, Giáo hội cho chúng ta nghe Lời Chúa nói với những người Pha-ri-sêu, những người thông luật và cả chúng ta đang sống trong thế hệ hôm nay và cho đến muôn muôn thế hệ nữa. Thánh Mát-thêu trình thuật lời Chúa Giêsu nói rằng: 

"Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: "Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?" Đức Giê-su đáp: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.“ (Mt 22,34-40) 

Điều răn quan trọng nhất là yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn là điều răn phải thực hành trước hết. Có phải là đi tham dự và hiệp dâng Thánh lễ, phải đọc kinh cầu nguyện, phải sống đạo đức, phải đặt Thiên Chúa lên hàng đầu trong đời sống? 

Đúng vậy, chính Chúa Giêsu nói: “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được." (Mt 10,37-39) 

Điều Răn trọng nhất thì chắc chắn phải là Điều Răn khó nhất. Nhưng người ta cứ hay bỏ cái dễ để làm cái khó trước, vì tưởng làm như vậy sẽ đạt được thành quả nhanh hơn, tốt hơn. Nhưng thật ra, chúng ta đã làm sai. Cái gì dễ thì phải làm trước, nếu việc nhỏ không làm được, thì việc lớn không thể nào làm được! Để xây được một ngôi nhà thì việc trước tiên phải đặt nền móng, mà nền móng có vững chắc thì ngôi nhà mới bền vững. 

Chúa Giêsu nói: Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Như vậy, Chúa nói Điều Răn này cũng quan trọng, nhưng quan trọng ở hàng thứ hai. Vậy, cái gì dễ thì phải thực hành trước, có nghĩa là phải yêu thương người thân cận trước như Lời Kinh Thánh dạy rằng: 

"Nếu ai nói: "Tôi yêu mến Thiên Chúa"mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ Người: ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình." (1 Ga 4,20-21) 

Suy niệm đến đây, tôi nhớ đến mỗi khi đọc kinh trước khi dâng lễ. Ba kinh xin được sống các nhân đức "Tin, Cậy, Mến". "Kinh Mến" là kinh ngắn nhất, chúng ta thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. 

Có những người đọc kinh sang sảng, nhưng vừa ra khỏi nhà thờ, hay khi ra đến chợ là nói hành, nói xấu người khác! 

Vậy, để có thể yêu mến Thiên Chúa một cách chân thật, chúng ta phải tôn trọng và yêu thương người thân cận trước, vì tất cả mọi người cũng như vạn vật được hiện hữu trên trần gian này là do Thiên Chúa tạo dựng nên trong TÌNH YÊU của Thiên Chúa Ba Ngôi. Cho dù họ là ai và ở địa vị nào, giàu sang hay nghèo hèn chúng ta cũng phải tôn trọng, vì họ cũng là con người và được Thiên Chúa tạo dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa. Yêu thương người thân cận là không làm hại ai, không làm cho người khác phải đau khổ, nhất là phải đau khổ vì bị mất danh dự bởi những lời thị phi, những lời nói hành nói xấu, những lời nói của mình xúc phạm đến người khác. 

Trong Cựu ước, sách Gióp kể lại rằng: "Xưa ở đất Út có một người tên là Gióp. Ông là một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác. Ông sinh được bảy người con trai và ba người con gái. Ông có một đàn súc vật gồm bảy ngàn chiên dê, ba ngàn lạc đà, năm trăm đôi bò, năm trăm lừa cái và một số rất đông tôi tớ. Ông là người giàu có nhất trong số các con cái Phương Đông." (G 1,1-3). Trong sách trình thuật lại sự kiện ông tranh luận với các bạn sau khi ông bị ma quỷ phá hại tất cả của cải và tàn sát các con của ông, nhưng ông vẫn một lòng kính thờ Thiên Chúa. Ông nói: "Giả như tôi chà đạp quyền lợi của tôi trai tớ gái đang tranh tụng với tôi, thì tôi sẽ làm gì khi Thiên Chúa chỗi dậy, khi Người tra hỏi, tôi đáp lại thế nào? Đấng đã tạo ra tôi trong dạ mẹ không phải là Đấng tạo ra nó hay sao? Cũng một Thiên Chúa đã tạo ra chúng tôi hết thảy." (G 31,13-15) 

Như vậy, ông Gióp biết rằng: mỗi người sống trên đời này đều có một thân phận khác nhau, cho dù người thân cận như thế nào, họ cũng được Thiên Chúa tạo nên trong dạ mẹ. 

Thánh Phaolô chỉ cho chúng ta cách tôn trọng và yêu thương người thân cận: 

"Trong các ân huệ của Thiên Chúa, anh em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Nhưng đây tôi xin chỉ cho anh em con đường trổi vượt hơn cả. Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả." (1 Cr 12,31.13,1-6) 

Chúa Giêsu đã dạy chúng ta, trước khi tỏ lòng kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự thì hãy làm việc này trước: "Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.“ (Mt 5,23-24) 

Thực hiện việc dễ mà chúng ta đang nói đây không phải dễ như trở bàn tay, nhưng thực ra chúng ta phải xin Chúa giúp sức, vì cái "tôi" sự kiêu căng trong mỗi người chúng ta luôn luôn muốn trổi vượt hơn người khác và hay coi thường người khác. Chỉ có người khác là làm sai, còn "tôi" thì lúc nào cũng là số 1. Đôi khi người ta biết vì mình mà sự việc đó bị hư hỏng, hay có khi vì mình mà nhiều người khác phải liên lụy, nhưng người ta vẫn hay tự an ủi mình: "Ôi trời! lắm kẻ khác còn tệ hơn tôi." Khi người ta tự an ủi mình như vậy, thì thấy lỗi lầm mình mắc phạm không nghiêm trọng, nên không sửa đổi để mỗi ngày một nên hoàn thiện hơn. 

Lạy Chúa Giêsu! Xin Chúa ban ơn để chúng con ghi nhớ lời Chúa dạy: "Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng." (Mt 11,28-30). Xin Chúa thêm sức cho con, để con thực hành sống khiêm nhường và yêu thương anh chị em như Chúa dạy con. Amen. 

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Familia Dominus - Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1546,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,192,Cộng Đoàn,769,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,700,Giáo Hội Việt Nam,355,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1047,Hội Thánh,312,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2353,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4682,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,698,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,120,Sưu Tầm,145,Tài liệu,527,Tập San Lên Đường,565,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,961,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2010,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1615,Video Nhạc - Phim,574,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình!
Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình!
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZ10a7o4indS5PQqkTbtNh5Key4EnAipD0YCYRwDJuqq4sHFG7vufNRSHWAd_NmDaSSHuLObhPPl2K0gil946Bj0Y3nTFetJOmY9qxOisbtHFZ0MlFGFWa16TZ0ryaIfhHExWRmoSyJZkFzTlR1DHOdA20cyN7aB1We_IWxSfsNPrFevXQcMZX0KB2OlI/w680-h389/Anh%20To%C3%A0n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZ10a7o4indS5PQqkTbtNh5Key4EnAipD0YCYRwDJuqq4sHFG7vufNRSHWAd_NmDaSSHuLObhPPl2K0gil946Bj0Y3nTFetJOmY9qxOisbtHFZ0MlFGFWa16TZ0ryaIfhHExWRmoSyJZkFzTlR1DHOdA20cyN7aB1We_IWxSfsNPrFevXQcMZX0KB2OlI/s72-w680-c-h389/Anh%20To%C3%A0n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/10/giuse-bui-van-toan-fd-nguoi-phai-yeu.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/10/giuse-bui-van-toan-fd-nguoi-phai-yeu.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content