Giuse Bùi Văn Toàn, FD | "Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa."

SHARE:

Giuse Bùi Văn Toàn, FD | "Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa."

Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa. (Mt 22:21)
Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)
Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.
Suy niệm Chúa nhật XXIX Mùa Thường Niên - A

Vào thời Chúa Giêsu, nước Do Thái bị đế quốc La Mã đô hộ. Họ đặt sưu cao, thuế nặng lên đầu lên cổ người Do Thái. Vì vậy, phái Pharisêu và phái Nhiệt Thành (Quá khích) chống đối lại người La Mã, nhưng vì yếu thế họ đành chịu khuất phục. Tuy vậy, người Do Thái thời đó không phải tất cả chống đối kẻ đô hộ, song có một số người theo và làm việc cho người La Mã, trong đó có vua Hêrôđê và những người làm việc cho ông, mà người ta gọi là Phe Hêrôđê (Hêrôđê là ông vua bù nhìn) dưới quyền điều hành của Tổng trấn Philatô. 

Trong bài Tin Mừng lễ Chúa nhật 29 Mùa thường niên hôm nay, có người đặt câu hỏi: Tại sao những môn đệ của phái Pharisêu (phái Pharisêu còn gọi là Biệt phái. Phái này cho mình là đạo đức, giữ trọn Lề Luật) cùng với những người phe Hêrôđê lại đến thử (gài bẫy) Chúa Giêsu? „Họ hỏi Chúa: Có được phép nộp thuế cho Cêsar hay không? Chúa nói với họ:“ Tại sao các người lại thử tôi?“. Rồi cuối bài Tin Mừng, Chúa lại nói: „Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa“. Vậy, của Thiên Chúa là những cái gì? 

Khi Chúa Giêsu đi rao giảng Tin Mừng về Nước Thiên Chúa, lời đầu tiên Chúa mời gọi: „Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.“ Có rất nhiều người tin vào Chúa Giêsu và họ đã lãnh nhận phép rửa để tỏ lòng sám hối. Chúa chỉ trích những người Pharisêu, các Kinh sư, các Tư tế và Luật sĩ, đa phần trong số họ là những người có lối sống giả hình. 

Thánh Mátthêu trình thuật lời Chúa Giêsu nói rằng: 

„Bấy giờ Ðức Giêsu nói với đám đông và các môn đệ Người rằng: "Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên tòa ông Môsê mà giảng dạy. Vậy, những gì họ nói thì anh em hãy làm, hãy giữ; nhưng đừng theo hành động của họ mà làm, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là "rápbi". "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người khóa cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào.“ (Mt 23,1-7.13) 

Những người Pharisêu, Kinh sư, Tư tế và Luật sĩ thời đó nghĩ rằng Chúa Giêsu đến để phá bỏ Lề Luật và truyền thống của cha ông họ, nên họ tìm cách giết Người. (Thật ra Chúa Giêsu đến không phải để phá bỏ Lề Luật, nhưng để kiện toàn Lề Luật.) 

Vì vậy, họ muốn dùng tay người La Mã (dân ngoại) để giết Đức Giêsu, nên họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hêrôđê để có người làm chứng. Họ đặt ra một câu hỏi thật là hiểm hóc ác độc: 

„Xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Cêsar hay không?". Với câu hỏi này họ nghĩ cách nào đi nữa Chúa Giêsu cũng lọt vào bẫy của họ. Nếu Chúa Giêsu trả lời „không“ thì bị người ta buộc vào tội chống đối hoàng đế La Mã, còn nếu trả lời „có“ thì họ buộc vào tội theo giặc, là Do Thái gian. Họ không ngờ Chúa Giêsu trả lời thật là khôn ngoan, Người bảo họ: „Ðưa đồng tiền nộp thuế cho tôi coi!" Họ liền đưa cho Người một đồng bạc. Và Người hỏi họ: "Hình và danh hiệu này là của ai đây?" Họ đáp: "Của Cêsar". Bấy giờ, Người bảo họ: "Thế thì của Cêsar, trả về Cêsar; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa". (Mt 22,17-21). 

Đồng bạc có mang hình và danh hiệu của Cêsar thì trả về Cêsar là lẽ dĩ nhiên, „Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa“. Trong bài Tin Mừng hôm nay không thấy nói đến cái gì là của Thiên Chúa! *Bài đọc thứ I trong Thánh lễ hôm nay giúp chúng ta hiểu rõ được câu này. 

Thiên Chúa đã dùng miệng ngôn sứ Isaia mà nói rằng: 

„Ðức Chúa phán với kẻ Người đã xức dầu, với vua Ky-rô - Ta đã cầm lấy tay phải nó, để bắt các dân tộc suy phục nó, Ta tước khí giới của các vua, mở toang các cửa thành trước mặt nó, khiến các cổng không còn đóng kín nữa. Vì lợi ích của tôi tớ Ta là Gia-cóp, và của người Ta đã chọn là Ít-ra-en, Ta đã gọi ngươi đích danh, đã ban cho ngươi một tước hiệu, dù ngươi không biết Ta. Ta là Ðức Chúa, không còn chúa nào khác; chẳng có ai là Thiên Chúa, ngoại trừ Ta. Dù ngươi không biết Ta, Ta đã trang bị cho ngươi đầy đủ, để từ Ðông sang Tây, thiên hạ biết rằng chẳng có thần nào khác, ngoại trừ Ta. Ta là Ðức Chúa, không còn chúa nào khác.“ (Is 45,1.4-6) 

Vua Ky-rô là hoàng đế của đế quốc Ba Tư, là một ông vua ngoại giáo, nhưng Thiên Chúa đã dùng ông để trở nên khí cụ của Người. Kể cả vương quyền của ông cũng do Thiên Chúa ban cho, chính Người đã xức dầu cho ông và cầm lấy tay phải mà dẫn dắt ông trên mọi nẻo đường. Thiên Chúa đã dùng ông để từ Ðông sang Tây, thiên hạ biết rằng chẳng có thần nào khác, ngoại trừ một mình Thiên Chúa. Chỉ có Đức Chúa là Thiên Chúa, không còn chúa nào khác. 

Qua bài đọc thứ I của Thánh lễ hôm nay, Chúa muốn nói cho chúng ta biết: Không phải chỉ có hoàng đế Ky-rô, mà cả hoàng đế Cêsar, đại đế Alexande…. cũng do Thiên Chúa xức dầu cho họ làm vua, cả vương quốc của Cêsar cũng là của Thiên Chúa. 

Vinh hoa phú quí, chức quyền của hoàng đế Ky-rô, đại đế Alexande cũng như những gì người ta nói là của hoàng đế Cêsar rồi sẽ qua đi, kể cả mạng sống của mỗi người và bất cứ những gì trên trần gian này cũng vậy. Chúa Giêsu nói cho chúng ta biết: „Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay?“ (Mt 6,7). Vì khi người ta từ giã thân nhân để đi về thế giới bên kia, không ai có thể mang theo một đồng tiền hay một xu bạc. Tất cả những gì trong vũ trụ này là của Thiên Chúa. "Mà của Thiên Chúa, thì trả về Thiên Chúa." 

Kinh Thánh Cựu Ước, sách Gióp trình thuật rằng: 

„Xưa ở đất Út có một người tên là Gióp. Ông là người giàu có nhất trong số các con cái Phương Ðông. Khi cơn thử thách đến, một ngày kia ông bị mất tất cả vợ con và tài sản, thế mà ông vẫn chúc tụng Chúa. Ông nói: "Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. ÐỨC CHÚA đã ban cho, ÐỨC CHÚA lại lấy đi: xin chúc tụng danh ĐỨC CHÚA!" Vì ông biết: tất cả là của Thiên Chúa. (x. G 1,1-22) 

Lạy Chúa, con tin thật cả vũ trụ và vạn vật đều là của Chúa. Chúa đã thương tác sinh chúng con và tất cả mọi loài trên đời này, để qua đó chúng con nhận biết Chúa là Thiên Chúa toàn năng và là TÌNH YÊU. Nếu Chúa không muốn, thì đã không có con và mọi loài trên đời này. Chúa tác sinh chúng con trên đời này chắc không để con vô dụng, xin Chúa thương dùng con như khí cụ của Chúa, dù tài mọn sức yếu, con cũng cố gắng chu toàn bổn phận của con để làm vui lòng Chúa. Amen. 

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)  2023

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1546,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,192,Cộng Đoàn,769,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,700,Giáo Hội Việt Nam,355,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1047,Hội Thánh,312,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2353,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4682,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,698,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,120,Sưu Tầm,145,Tài liệu,527,Tập San Lên Đường,565,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,961,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2010,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1615,Video Nhạc - Phim,574,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Giuse Bùi Văn Toàn, FD | "Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa."
Giuse Bùi Văn Toàn, FD | "Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa."
Giuse Bùi Văn Toàn, FD | "Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa."
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHU6wb3URXyGqIfrC7iRcqP7gVzNCL_2VRlTqSW9aJmhNNXP-R5jfNK6wachyphenhyphenDiOlTxL8tes3kgqsqU8Gk9Ip0eeCdAJmEGoUCtKf_ZvsqeWrGYEoVU5PvVnwHAnuhuXdz8967XQXltLWb277pnMjH5QLXH3-olfs7Ak2yuMjhEp-Zc6v7D9emUUTjY7c/w687-h393/Anh%20To%C3%A0n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHU6wb3URXyGqIfrC7iRcqP7gVzNCL_2VRlTqSW9aJmhNNXP-R5jfNK6wachyphenhyphenDiOlTxL8tes3kgqsqU8Gk9Ip0eeCdAJmEGoUCtKf_ZvsqeWrGYEoVU5PvVnwHAnuhuXdz8967XQXltLWb277pnMjH5QLXH3-olfs7Ak2yuMjhEp-Zc6v7D9emUUTjY7c/s72-w687-c-h393/Anh%20To%C3%A0n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/10/giuse-bui-van-toan-fd-cua-thien-chua.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/10/giuse-bui-van-toan-fd-cua-thien-chua.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content