Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho

SHARE:

Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho

Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.
Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)
Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho

Bài Tin Mừng Chúa nhật tuần trước, Chúa Giêsu dùng hình ảnh Ông Chủ Vườn Nho đi tìm người vào làm việc trong Vườn Nho, và Ông sẽ trả lương cho mọi người hợp lẽ công bằng. 

Hôm nay Chúa nhật XXVI Mùa thường niên, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn người cha nói với hai người con được Thánh Mát-thêu trình thuật như sau: 

”Khi ấy, Đức Giê-su nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: ‘Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.’ Nó đáp: ‘Con không muốn!’ Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: ‘Thưa ngài, con đây!’ nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?” Họ trả lời: “Người thứ nhất.” Đức Giê-su nói với họ: “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy.” (Mt 21,28-32) 

Những người thợ được gọi vào làm việc trong Vườn Nho, có nghĩa là được vào làm việc trong Hội Thánh (Giáo Hội) của Chúa. Khi đã được vào trong Giáo Hội thì mọi người được trở nên con cái của Thiên Chúa, con cái của Ông Chủ Vườn Nho. Đã là người làm việc trong Vườn Nho, thì người làm việc phải nghe lời chỉ dẫn của Chủ. Ông Chủ chia cho việc nào thì làm việc đó, không tranh giành với người này, người kia, việc này vinh dự hơn, việc kia thấp hèn quá. Thánh Martin de Porres là người phụ giúp và quét dọn bếp của Nhà Dòng, nhưng khi cầu nguyện, Chúa đã cho ngài xuất thần bay lơ lửng trên không, Martin nói với anh em trong Dòng cũng như nói với mọi người: hãy an vui trong địa vị Chúa đặt; và tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận cũng nhắn nhủ chúng ta: hãy chọn Chúa, chứ đừng chọn việc của Chúa. 

Chính vì vậy mà dụ ngôn trong bài Tin Mừng Hôm nay Chúa Giêsu dùng hình ảnh hai người con (hai người chỉ cho số nhiều) để nói với những thượng tế và kỳ mục trong dân, họ là những người lãnh đạo tôn giáo thời đó. 

Ông bà nguyên tổ Adam và Eva đã lỗi phạm đến Thiên Chúa, nên tội lỗi và sự chết đã thâm nhập vào thế gian, nhưng vì yêu thương con người đã được Thiên Chúa tạo dựng, nên Thiên Chúa đã sai ông Gioan Tẩy Giả đi dọn đường cho Chúa Giêsu, Con Một Thiên Chúa là Đấng Cứu Thế đến để cứu chuộc nhân loại. Ông Gioan luôn luôn kêu gọi mọi người: „Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.“ 

Sám hối là ăn năn hối hận về những sai trái, những lời nói, việc làm lỗi phạm đến Thiên Chúa và anh chị em. Bài đọc thứ nhất trong Thánh lễ hôm nay, ngôn sứ Ê-dê-ki-en cũng được Thiên Chúa sai đến kêu gọi mọi người. Ngôn sứ Ê-dê-ki-en nói: 

“Có lời Đức Chúa phán như sau: “Các ngươi nói: ‘Đường lối của Chúa Thượng không ngay thẳng.’ Vậy hỡi nhà Ít-ra-en, hãy nghe đây: Phải chăng đường lối của Ta không ngay thẳng hay đường lối của các ngươi mới không ngay thẳng? Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình và làm điều bất chính mà chết, thì chính vì điều bất chính nó đã làm mà nó phải chết. Còn nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm, mà thi hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ cứu được mạng sống mình. Nó đã thấy và từ bỏ mọi tội phản nghịch nó phạm, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết.” (Ed 18,25-28) 

Hai người con ở trong Vườn Nho, ở trong Giáo Hội mà Chúa Giêsu nói trong dụ ngôn hôm nay là hai loại người, cả hai đã được ở trong Giáo Hội, trong Vườn Nho, cả hai đều nghe tiếng kêu gọi của các ngôn sứ và tiếng Chúa chỉ bảo. Có những người đã lắng nghe và nhận biết những việc làm sai trái và tội lỗi của mình, nên đã hối hận, ăn năn sám hối mà quay trở về với Thiên Chúa, về với Giáo Hội. Còn những người khác thì tự khoác lên người mình chiếc áo của người công chính, của người đạo đức, ngoài miệng thì luôn nói lời dạy bảo người khác, song lòng họ lại không làm như họ nói. Vì vậy Chúa Giêsu lên án những kẻ ấy:

Đức Giê-su nói với họ: “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy.” 

Những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. Có nghĩa là: không phải các ông không được vào Nước Thiên Chúa; nhưng, nếu các ông tin vào Đấng được Thiên Chúa sai đến để cứu chuộc nhân loại mà ăn năn sám hối vễ những lỗi lầm đã phạm, thì các ông cũng được vào Nước Thiên Chúa. 

Chỗ khác Chúa Giêsu còn nói với họ: “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào. [Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, cho nên các người sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn]. (Mt 23,13-14) 

Vậy phải làm thế nào để đẹp lòng Chúa, để được ở mãi trong Gia Đình của Chúa? Chúa Giêsu nói với người xưa cũng như nói với chúng ta ngày hôm nay rằng: “Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi?” Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12,48-50) 

Chúa Giêsu dạy: thi hành ý muốn của Chúa Cha, Đấng ngự trên trời là: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.” (Mt 22,37-40) 

Lạy Chúa Giêsu, con là kẻ phàm hèn tội lỗi, con trông cậy và tín thác vào Chúa, xin Chúa ban ơn để con cố gắng chu toàn bổn phận của con, cố gắng làm những việc đẹp lòng Chúa, để con mãi là con cái trong Gia Đình của Chúa. 

Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. 

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1549,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,61,Chuyên đề,194,Cộng Đoàn,776,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,701,Giáo Hội Việt Nam,357,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1056,Hội Thánh,315,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2388,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,183,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4725,Suy niệm,1094,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,711,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,122,Sưu Tầm,148,Tài liệu,532,Tập San Lên Đường,573,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,969,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2044,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1625,Video Nhạc - Phim,584,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho
Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho
Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjO0cKecAhQrC1xUvDf2V2jelsLPN-jlgV1eFWf4RRMcz1EU2zpNJyMO9fJGSWSdVzEyNLHhEDjpF0D1OfMQ6szE4XxTG88kmF7qwMLrV-7PhSJmX3V5OpmeH7UbifzTFS0vV8Yx6-OUOQ7CgsKPmDMu23YNLRcs4O1ViU7ULkZtd3c-AFe669IjrN8JHI/w680-h389/Anh%20To%C3%A0n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjO0cKecAhQrC1xUvDf2V2jelsLPN-jlgV1eFWf4RRMcz1EU2zpNJyMO9fJGSWSdVzEyNLHhEDjpF0D1OfMQ6szE4XxTG88kmF7qwMLrV-7PhSJmX3V5OpmeH7UbifzTFS0vV8Yx6-OUOQ7CgsKPmDMu23YNLRcs4O1ViU7ULkZtd3c-AFe669IjrN8JHI/s72-w680-c-h389/Anh%20To%C3%A0n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/09/giuse-bui-van-toan-fd-nay-con-hom-nay.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/09/giuse-bui-van-toan-fd-nay-con-hom-nay.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content