Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác!

SHARE:

Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác!

Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.
Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Familia Dominus - Gia đình con cái của Chúa) 
Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác! 

Lời Chúa trong Thánh lễ Chúa nhật XXIV Mùa thường niên hôm nay chỉ cho chúng ta con đường dẫn đến sự bình an, cũng như chỉ cho chúng ta tiến bước về Nước Thiên Chúa. 

"Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha.“ Ai muốn có sự bình an, thì nhất thiết phải lắng nghe Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay được Thánh Mát-thêu ghi lại lời Chúa nói với các môn đệ, trong đó có cả chúng ta nữa: 

"Khi ấy, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy. “Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: ‘Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.’ Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: ‘Trả nợ cho tao!’ Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin: ‘Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.’ Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: ‘Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?’ Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.” (Mt 18,21-35) 

Hình ảnh ông Vua trong dụ ngôn này chính là Thiên Chúa. Thiên Chúa nhân từ hay thương xót, hay chạnh lòng thương. Mỗi người được sinh ra trên trần gian này đều được lãnh nhận ơn phước của Thiên Chúa tùy theo khả năng. Mỗi người chúng ta chỉ là người quản lý mà thôi! Ngay cả thân xác cũng không phải là của mình. Nếu có ai đó nói rằng thân xác này là của tôi, thì họ thử chứng mình xem lục phủ ngũ tạng của họ hiện tại đang làm gì, nếu là của mình thì hãy phán bảo các tế bào không được già đi, bệnh tật hãy ra khỏi con người của ta. Không ai có thể làm được! 

Có người lãnh nhận được rất nhiều ơn phước của Thiên Chúa. Họ biết rằng những gì họ có là do Thiên Chúa ban cho, nên họ dùng trí khôn và sức lực để phục vụ, họ tìm cách tạo công ăn việc làm để giúp đỡ mọi người; giúp đỡ những người có thể giúp, để những người cần sự trợ giúp được no cơm ấm áo, có khi chỉ cần một lời nói tốt lành cũng có thể giúp cho người khác tìm được con đường bớt chông gai để tiến bước. 

Có những người tìm cách kiếm thật nhiều tiền, tranh giành chức quyền, họ không quan tâm đến việc làm bất chính, miễn sao có thật nhiều tiền, rồi dùng đồng tiền để chi phối ảnh hưởng trên người khác, dùng tiền bạc để sai khiến người khác phải làm tôi tớ cho mình, vì họ tưởng rằng, tất cả những gì ở trong tay họ là của họ, nhưng thật ra họ chỉ là người quản lý mà thôi. Khi làm việc bất chính, ai là người giữ được bàn tay thanh sạch, ai là người thoát khỏi gây thù chuốc oán? 

Bài đọc thứ nhất trong Thánh lễ hôm nay, lời Kinh Thánh cảnh giác tất có mọi người: 

"Oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm, về chuyện đó kẻ tội lỗi có biệt tài. Kẻ báo thù sẽ chuốc lấy báo thù của Đức Chúa, tội lỗi nó, Người xem xét từng ly. Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha. Người với người cứ nuôi lòng hờn giận, thế mà lại xin Đức Chúa chữa lành! Nó chẳng biết thương người đồng loại, mà lại dám xin tha tội cho mình! Nó chỉ là người phàm mà để tâm thù hận, thì ai sẽ xin tha tội cho nó? Hãy nhớ đến ngày tận số mà chấm dứt hận thù, nhớ mình sẽ phải hao mòn và phải chết mà trung thành giữ các điều răn. Hãy nhớ đến các điều răn mà đừng oán hờn kẻ khác, nhớ đến giao ước của Đấng Tối Cao mà không chấp nhất điều lầm lỗi.“ (Hc 27,30 - 28,7) 

Là phàm nhân, ai là người không có lỗi lầm? Nhưng sự kiêu ngạo trong lòng mỗi người luôn cho mình là không có lỗi, mà nếu có làm sai trái điều gì đó, thì họ thường nói: Nó còn phạm tội gấp mười lần tôi! Vậy, làm cách nào để có thể tha thứ cho anh chị em được? Nếu không tha thứ thì không thể có được sự bình an!

Suy niệm đến đây, tôi nhớ đến Lời Chúa Giêsu dạy: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.“ (Mt 18,3) 

Nếu chẳng được vào Nước Trời, thì chúng ta sẽ đi đâu? 

Là người lớn, ai ai cũng đã trải qua thời thơ ấu, thời thiếu niên, nhưng hầu hết đã quên đi căn tính của tuổi thơ, tuổi trẻ. Trẻ em có 3 điểm mà chúng ta cần biết để trở lại mà nên như trẻ nhỏ: 

Tâm hồn đơn sơ, không tính toán lợi hại. 
Bản chất thật thà, có thì nói có, không thì nói không. 
Nếu lỡ có giận hờn, thì chỉ chốc lát là quên ngay, rồi lại làm hòa với anh chị em. 

Hằng ngày chúng ta đọc Kinh lạy Cha, kinh mà chính Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu xin cùng Chúa Cha: „Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.“ 

Lạy Chúa Giêsu! Chúa là Thầy và là Chúa của chúng con, xin ban ơn để chúng con luôn nhớ Lời Chúa mà đem ra thực hành trong đời sống, sống với một tâm hồn chân thật, đơn sơ, để con biết xin lỗi Chúa, xin lỗi anh chị em con, và nhất là xin Chúa ban ơn để con biết thứ tha cho những người xúc phạm và làm hại con, để con cũng được Chúa tha thứ những tội lỗi của con. Amen

Giuse Bùi Văn Toàn, FD 
(Familia Dominus - Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1546,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,192,Cộng Đoàn,769,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,700,Giáo Hội Việt Nam,355,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1047,Hội Thánh,312,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2353,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4682,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,698,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,120,Sưu Tầm,145,Tài liệu,527,Tập San Lên Đường,565,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,961,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2010,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1615,Video Nhạc - Phim,574,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác!
Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác!
Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác!
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2EPC3-oDWflTMOF8CZjTqXSBuME1Mmwiz0qkebS44C2oFRckk3DEqGgCx-SvzVaN7gt17zAkgW4CgMH9VoUZ10aMvvcxkvSQXjB8Bcb9NqEVsC4bbSjoTjNVC7RYZViFkO0j2VMurTFQ6hlBuv6NN0nM9_ZaDgZi3wQ8VD9bUONQWILpfxJvQMQETgxA/w678-h388/Anh%20To%C3%A0n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2EPC3-oDWflTMOF8CZjTqXSBuME1Mmwiz0qkebS44C2oFRckk3DEqGgCx-SvzVaN7gt17zAkgW4CgMH9VoUZ10aMvvcxkvSQXjB8Bcb9NqEVsC4bbSjoTjNVC7RYZViFkO0j2VMurTFQ6hlBuv6NN0nM9_ZaDgZi3wQ8VD9bUONQWILpfxJvQMQETgxA/s72-w678-c-h388/Anh%20To%C3%A0n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/09/giuse-bui-van-toan-fd-hay-bo-qua-ieu.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/09/giuse-bui-van-toan-fd-hay-bo-qua-ieu.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content