Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy

SHARE:

Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy

Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.
Giuse Bùi Văn Toàn, FD
Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy 

Bài Tin Mừng trong Thánh lễ Chúa nhật XXI Mùa thường niên hôm nay, Chúa Giêsu chuẩn bị xây Hội Thánh của Người trên Tảng Đá Si-môn (Phê-rô) được Thánh Mát-thêu trình thuật rằng: 

"Khi ấy, Đức Giê-su đến miền Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, người khác lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?” Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” Rồi Người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Kitô." (Mt 16:13-20) 

Môn đệ Phêrô là một người nhiệt thành, cương trực, chất phác, khiêm tốn, nhưng cũng rất yếu đuối mong manh như bao nhiêu môn đệ khác. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?” Môn đệ Phêrô nhanh nhẹn thưa: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Chúa Giêsu khen ông: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. 

Nếu ngày hôm nay Chúa Giêsu cũng hỏi anh chị em người công giáo chúng ta: “Còn các con, các con nói Ta là ai?” Chắc chắn chúng ta cũng sẽ thưa như Thánh Phêrô. „Chúa là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống được Chúa Cha sai đến để cứu chuộc chúng con!" 

Chúng ta, những người môn đệ của Chúa Giêsu ngày hôm nay được ơn nhận biết và kính mến Chúa không phải nhờ vào phàm nhân, nhưng được Thiên Chúa Cha ban cho ơn riêng. Chính Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ ngày xưa cũng như nói với chúng ta ngày hôm nay: „Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết.“ (Ga 6:44)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với ông Phêrô: Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời. 

Có phải môn đệ Phêrô thông minh, tài giỏi, mạnh mẽ, nên được Chúa chọn làm thủ lãnh đứng đầu coi sóc Hội Thánh của Chúa? Không! Việc Chúa chọn, người phàm không ai có thể hiểu; nhưng qua Kinh Thánh, chúng ta biết được môn đệ Phêrô làm nghề chài lưới, một người nhiệt thành, cương trực, chất phác, khiêm tốn, nhưng cũng rất yếu đuối như bao nhiêu người khác. Như vậy, bất cứ ai được mang một trọng trách gì và có thể hoàn thành bổn phận của mình, thì đều có ơn Chúa và Chúa cùng đồng hành với người ấy. 

Chúa Giêsu nói với ông Phê rô rằng: “Si-môn, Si-môn ơi , kìa Sa-tan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo. Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh.” Ông Phêrô thưa với Người: “Lạy Chúa, dầu có phải vào tù hay phải chết với Chúa đi nữa, con cũng sẵn sàng.” Đức Giê-su lại nói: “Này anh Phêrô, Thầy bảo cho anh biết, hôm nay gà chưa kịp gáy, thì đã ba lần anh chối là không biết Thầy.” (Lc 22:31-34) 

Rồi vào tối hôm ấy, buổi tối mà Chúa Giêsu bị người ta bắt đi, ông đã chối Chúa ba lần. Sau khi chối lần thứ ba thì gà liền gáy. „Ông Phêrô sực nhớ lời Đức Giê-su đã nói: “Gà chưa kịp gáy thì anh đã chối Thầy ba lần.” Ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết. (Mt 26:75)

Vào ngày 19.06.1988 Giáo Hội đã tuyên dương 117 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam. Trong thời gian này, chúng tôi cũng được vinh hạnh tham dự đại lễ này tại quảng trường Thánh Phêrô tại Rôma, và được linh mục Philipphê Lê Đạo Luận hướng dẫn tham quan những nơi thánh như: đền thờ Thánh Phêrô, mộ Thánh Phêrô, hang toại đạo, nhà thờ Đức Bà Cả, nhà thờ Thánh Phaolô ngoại thành, và con đường mà ngày xưa Thánh Phêrô đã đến giảng đạo tại Rôma, rồi bị bắt và bị đóng đinh trên đồi Gianicolo. Theo truyền thống kể lại, khi nghe tin sẽ bị bắt, Phêrô hoảng sợ tìm đường trốn khỏi Rôma, trên đường đi, ngài đã gặp Chúa Giêsu đang vác thánh giá đi vào thành Rôma, Phêrô hỏi Chúa: “Quo vadis – Thầy đi đâu?” Chúa Giêsu trả lời: “Thầy vào thành Rôma để chịu tử nạn một lần nữa.” Phêrô hiểu ra ý Chúa nên đã trở lại với đoàn chiên của ngài và chấp nhận án tử hình trên thập giá. Trước khi chịu đóng đinh, Phêrô xin lính La Mã đóng đinh ngược, đầu cắm xuống đất,và nói rằng: tôi không xứng đáng được đóng đinh giống như Chúa Giêsu, Thầy của tôi. 

Gia đình cũng như cộng đoàn là nền tảng của Giáo Hội, Giáo Hội là gia đình của Chúa. Nếu mỗi người chúng ta khi nhận trách nhiệm làm chồng, làm vợ, làm trưởng cộng đoàn hay một trách nhiệm nào khác, chúng ta có ý thức mình cũng được nghe Chúa Giêsu nói: „con là viên đá nhỏ, Thầy sẽ xây nền tảng gia đình của Thầy trên viên đá này!“ 

Để có thể chu toàn bổn phận và trách nhiệm, mỗi người chúng ta phải học nơi Thánh Phêrô: Trước hết là lòng cậy trông, trung thực, khiêm nhường và lòng sám hối, khi biết mình có lỗi thì ăn năn sám hối, khác lóc vì lỗi lầm mình đã làm mà cố gắng sửa đổi.

Thánh Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa. Còn chúng ta, những người môn đệ của Chúa trong thế hệ hôm nay thì sao? 

Chúa Giêsu nói: "Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. (Mt 19,32-33) 

Lạy Chúa Giêsu, con tin thật Chúa là Đấng Kitô của Thiên Chúa và là Đấng cứu độ con. Xin Chúa thêm sức cho con, để hằng ngày con tuyên xưng danh Chúa, bằng cách sống và thực hành Lời Chúa dạy. "Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến”. Amen. 

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1483,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,51,Chuyên đề,174,Cộng Đoàn,655,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,30,Giáo dục,128,Giáo Hội Hoàn vũ,683,Giáo Hội Việt Nam,318,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,907,Hội Thánh,264,Kiến Thức,61,Kiến Thức Phổ Thông,1,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1019,Mùa Thường Niên,2120,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,412,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,171,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,3939,Suy niệm,1087,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,641,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,112,Sưu Tầm,138,Tài liệu,457,Tập San Lên Đường,539,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,835,Thời Sự,452,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,19,Văn Hóa Nghệ Thuật,1848,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1421,Video Nhạc - Phim,511,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy
Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy
Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWh1Gak30rXrkRI7wXJo3gySvfAyZ4Xq_x9TLIRtUuoDfMkn6Uoo8k_fD_YsNklsyRo05K95skf36HjK9luDOAXT9yS6IRIjHowmcfh_cWZL4AFj9oGSHei2Q0L7ZtwddJZqddZhA0NLMTf7mv4LtcpQozFx9v37Pmp-ctj0LnGjAtNdPC10CDHq3FcgA/w726-h415/Anh%20To%C3%A0n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWh1Gak30rXrkRI7wXJo3gySvfAyZ4Xq_x9TLIRtUuoDfMkn6Uoo8k_fD_YsNklsyRo05K95skf36HjK9luDOAXT9yS6IRIjHowmcfh_cWZL4AFj9oGSHei2Q0L7ZtwddJZqddZhA0NLMTf7mv4LtcpQozFx9v37Pmp-ctj0LnGjAtNdPC10CDHq3FcgA/s72-w726-c-h415/Anh%20To%C3%A0n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/08/giuse-bui-van-toan-fd-tren-tang-nay.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/08/giuse-bui-van-toan-fd-tren-tang-nay.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content