Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Suy niệm Lễ Chúa Giêsu hiển dung

SHARE:

Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Suy niệm Lễ Chúa Giêsu hiển dung

Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!
Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)
Suy niệm Lễ Chúa Giêsu hiển dung

Lễ Chúa Giêsu hiển dung được giáo hội ấn định vào ngày 06/8 hằng năm. Giáo hội mời gọi con cái chiêm ngưỡng dung nhan và vinh quang của Chúa Giêsu Kitô được Thánh Mát-thêu trình thuật rằng: 

“Khi ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo. Người đưa các ông đi riêng với mình lên một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay ! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!” Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo: “Trỗi dậy đi, đừng sợ!” Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ thấy một mình Đức Giê-su mà thôi. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng: “Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy.” (Mt 17:1-9). 

Sau biết bao nhiêu phép lạ Chúa Giêsu đã làm. Những phép lạ mà loài người không thể hình dung hoặc tưởng tượng được, chỉ năm chiếc bánh và hai con cá mà Chúa đã làm phép để hơn năm ngàn người được ăn no nê, Chúa đã chữa lành kẻ tật nguyền, kẻ mù lòa, kẻ bị quỷ ám… . Qua những phép lạ cả thể, các môn đệ tin tưởng vào Chúa. Một hôm Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: „Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. (Mt 16:14-17) 

Nếu Chúa Giêsu cũng hỏi chúng ta như Người đã hỏi Thánh Phêrô, chúng ta sẽ trả lời như thề nào? Chắc chắn chúng ta cũng sẽ trả lời như Thánh Phêrô: „Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống“; và Người sẽ nói với chúng ta: “Này các con, các con thật là những người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho các con điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.“ Chính Chúa Giêsu đã nói với tất cả chúng ta: „Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết.“ (Ga 6:44) 

Như những người muốn vào làm việc trong vườn nho, trong các hãng xưởng, nếu muốn được chủ vườn, chủ hãng kết nạp, nhận vào trong hãng xưởng mình muốn làm việc, thì trước hết người ấy phải xin, phải làm đơn; nhưng đối với Thiên Chúa chỉ cần tấm lòng, tấm lòng ước ao nhận biết Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa được Chúa Cha sai đến để cứu chuộc nhân loại. Khi chúng ta còn nhỏ đã được cha mẹ hoặc người thân xin cho chúng ta được gia nhập vào Hội Thánh Chúa, có những anh chị em mãi đến khi trưởng thành mới được ơn nhận biết Chúa Giêsu, là vì họ được Các Thánh và Giáo Hội hằng ngày cầu xin cho; trong kinh cầu Các Thánh có lời cầu nguyện: „Xin Chúa cho các kẻ lầm lạc trở về cùng một Hội Thánh và đem các người ngoại giáo vào đạo Thánh Đức Chúa Giêsu.“ 

Bài Tin Mừng Lễ Chúa hiển dung hôm nay, Chúa Giêsu cho ba môn đệ Phêrô, Gioan và Giacôbê chiêm ngưỡng vinh quang và uy quyền của Chúa, cũng như cho các ông nếm trước hương vị của Nước Thiên Đàng; chính vì được chiêm ngưỡng uy nghi sáng láng của Chúa Giêsu mà môn đệ Phêrô thưa với Chúa: “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” 

Tại sao Chúa Giêsu lại đàm đạo với ông Môsê và ông Êlia? Vì ông Môsê là vị đại diện cho Lề Luật và ông Ê lia đại diện cho các ngôn sứ được Thiên Chúa sai đến để giáo huấn dân của Người. Thánh Mát-thêu ghi lại cuộc đối thoại giữa những người Pharisêu và Chúa Giêsu: „Một người thông luật trong nhóm Pharisêu hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất ” Đức Giêsu đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.” (Mt 22:35-40)

Còn về phần chúng ta, chúng ta có muốn dựng cho Chúa Giêsu, cho ông Môsê và ông Êlia mỗi Vị một lều ở trong tim của chúng ta không? Thiên Chúa Cha mặc khải cho chúng ta: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!” 

Muốn dựng lều cho Chúa Giêsu ở trong tim mình, thì trước hết phải trở nên môn đệ của Chúa Giêsu và vâng nghe lời Người. Có những người đặt câu hỏi: Vậy, Lời Chúa ở đâu để tôi lắng nghe? Thưa, Lời Chúa được ghi lại trong cuốn sách „Kinh Thánh“ và lời trần tình của Chúa Giêsu nói với các môn đệ, trong đó có cả chúng ta nữa: „Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Ga 13:34-35). 

Abba! Cha ơi! Chúng con cảm tạ Cha đã thương mặc khải cho chúng con nhận biết Đấng được Cha sai đến để cứu chuộc nhân loại là Chúa Giêsu Kitô, Con yêu dấu của Cha. Trong Chúa Giêsu chúng con nhận biết Cha là Đấng Toàn Năng đầy Lòng Thương Xót. Chúa Giêsu con Cha đã nói với chúng con: „Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha“, Người còn tỏ cho chúng con biết: „Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.” (Ga 14:21)

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban ơn để chúng con lắng nghe Lời Chúa, hầu xứng đáng trở nên môn đệ của Chúa, xin Lời Chúa ở lại trong tâm hồn chúng con. 

Lạy Mẹ Maria! Mẹ là Mẹ của chúng con, chúng con là những người con yêu của Mẹ, xin Mẹ ban ơn để chúng con luôn nhớ lời Mẹ dặn dò: „Người (Chúa Giêsu) bảo gì, các con cứ việc làm theo“. Amen. 

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1551,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,61,Chuyên đề,194,Cộng Đoàn,788,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,702,Giáo Hội Việt Nam,358,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1071,Hội Thánh,320,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2417,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,186,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4762,Suy niệm,1094,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,715,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,122,Sưu Tầm,151,Tài liệu,537,Tập San Lên Đường,579,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,984,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2068,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1634,Video Nhạc - Phim,594,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Suy niệm Lễ Chúa Giêsu hiển dung
Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Suy niệm Lễ Chúa Giêsu hiển dung
Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Suy niệm Lễ Chúa Giêsu hiển dung
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrYqVFojqlinh_XOnT2ME9_qsSx97-H4l5ML6wU9TDcxOsuudEHsmQtZYRVO5LjggA0DLz3jC8TI2hnWh2IFs1aIDCvoTJgRlOrlftzj7KR-7YlyGNn9bNFk4nlPMTTw0n476edD6nmZ9auTV5RhR8fCmdHYIPH8zRPQD62W3-fSny87t7M7IwmgswO3w/w695-h398/Anh%20To%C3%A0n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrYqVFojqlinh_XOnT2ME9_qsSx97-H4l5ML6wU9TDcxOsuudEHsmQtZYRVO5LjggA0DLz3jC8TI2hnWh2IFs1aIDCvoTJgRlOrlftzj7KR-7YlyGNn9bNFk4nlPMTTw0n476edD6nmZ9auTV5RhR8fCmdHYIPH8zRPQD62W3-fSny87t7M7IwmgswO3w/s72-w695-c-h398/Anh%20To%C3%A0n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/08/giuse-bui-van-toan-fd-suy-niem-le-chua.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/08/giuse-bui-van-toan-fd-suy-niem-le-chua.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content