Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Người gieo hạt giống Lời Chúa

SHARE:

Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Người gieo hạt giống Lời Chúa

Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. (Tv 119:105)
Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Familia Dominus – Gia đình con cái của Chúa) 
Người gieo hạt giống Lời Chúa

Đoạn đầu của bài Tin Mừng Chúa nhật XV Mùa thường niên hôm nay, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn nói về người gieo giống (Lời Chúa): 

Người nói: “Người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe.” (Mt 13,3b-9). 

Tại sao Chúa Giêsu lại nói: ai có tai thì nghe! Chẳng lẽ có người không có tai? Có! Có rất nhiều người không có tai! Lời Chúa như mưa trời đổ xuống trên mọi người, nhưng lòng trí nhiều người đã ra chai đá khô cằn; như đất khô cằn, khi trời đổ mưa thì nước mưa trôi đi nhanh chứ không thấm xuống đất. Chúa Giêsu nói cho chúng ta biết những ai là người không có tai. Từ câu 13 đến câu 15 trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cắt nghĩa rằng: „Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy; vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành. (Mt 13,13-15) 

Đoạn cuối của bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nói giảng giải rằng: 

“Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.” (Mt 13,18-23) 

Lời giải nghĩa của Chúa Giêsu về dụ ngôn người gieo giống, nghe mà cảm thấy sợ hãi! 

Đôi khi người ta nghe và nhớ ở trong lòng những điều đã nghe, nhưng nhớ lời đã nghe thì chưa đủ, điều quan trọng nhất là phải hiểu những lời đã nghe. Nghe mà không hiểu thì không thể nhớ lâu được. Quả thật như vậy, quỷ dữ đến cướp đi những điều đã gieo trong lòng người ấy! Tôi nhớ lại thời còn là một em thiếu nhi, thỉnh thoảng sau khi đi lễ về, bố tôi hay hỏi: bài Phúc Âm hôm nay Chúa nói gì vậy? Nhiều khi chẳng còn nhớ lấy một câu trong bài Tin Mừng của Thánh Lễ hôm ấy. Lớn lên tôi mới hiểu, bố tôi thỉnh thoảng hỏi như vậy là có ý cho tôi lắng tai nghe linh mục công bố Lời Chúa và để tâm trí nghe lời giảng giải hầu hiểu được ý Chúa muốn nói gì với tôi, để tôi đem ra thực hành trong đời sống. 

Ôi! Thật là nguy hiểm! Nghe mà không hiểu là đã bị quỷ dữ nhúng tay vào. Quỷ dữ làm cho người ta phân tâm suy nghĩ về tiền bạc, về danh vọng, chức quyền mà người ta đang theo đuổi, lo lắng về vợ chồng con cái, mơ màng những sự hão huyền để sau khi nghe xong các đoạn Kinh Thánh thì trong lòng trở nên trống rỗng, có nghĩa là đã bị cướp đi hết.

Nghe mà không hiểu chưa nguy hiểm bằng, nghe mà hiểu sai. Tôi đã từng nghe có những người thích nói "chữ", họ hay dùng ca dao tục ngữ để đưa vào những câu chuyện mà họ muốn diễn tả, song có nhiều khi họ dùng "chữ" sai cho trường hợp họ muốn nói, rồi người nghe tưởng đó là thật, là đúng, và cứ như vậy làm cho bao nhiêu người hiểu sai.

Làm thế nào để có thể nghe, hiểu và nhớ được Lời Chúa để đem ra thực hành trong đời sống? Tôi nhớ đến câu chuyện vua Salômôn xin cùng Thiên Chúa „Ơn biết lắng nghe“: Vua Sa-lô-môn khấn xin với Thiên Chúa rằng: „Xin ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái; chẳng vậy, nào ai có đủ sức cai trị dân Chúa, một dân quan trọng như thế? "Chúa hài lòng vì vua Sa-lô-môn đã xin điều đó. Thiên Chúa phán với vua: "Bởi vì ngươi đã xin điều đó, ngươi đã không xin cho được sống lâu, hay được của cải, cũng không xin cho kẻ thù ngươi phải chết, nhưng đã xin cho được tài phân biệt để xét xử, thì này, Ta làm theo như lời ngươi: Ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi, chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi, cũng chẳng có ai bì kịp. Cả điều ngươi không xin, Ta cũng sẽ ban cho ngươi.“ (1V 3,9-13).

Chúa Giêsu nói với các môn đệ, trong đó có chúng ta rằng: „Thật, Thầy bảo thật anh em: Anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.“ (Ga 16,23b-24) 

Chỉ có Lời Chúa mới có sức biến đổi chúng ta nên người công chính, chỉ có Lời Chúa mới thánh hóa chúng ta trở nên môn đệ đích thực của Ngài. Nếu không có Lời Chúa trong tâm hồn, thì làm sao có thể ra đi gieo hạt giống Lời Chúa? Nếu ai được sai đi gieo hạt giống Lời Chúa, mà chỉ gieo lời của mình, thì người đó không phải là môn đệ Chúa Kitô. Vì chính Chúa Giêsu nói: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. (Ga 14,23-24) 

Ai là người gieo hạt giống Lời Chúa? Chính Chúa Giêsu là người Thầy đã gieo hạt giống Lời của Chúa Cha vào lòng các môn đệ, và trước khi Chúa Giêsu về trời cùng Chúa Cha, thì Người nói với các môn đệ rằng: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,18b-20) 

Như vậy, chúng ta là những người đã được lãnh nhận phép rửa nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, chúng ta cũng là môn đệ của Chúa Giêsu, mà đã là môn đệ thì phải có bổn phận đi gieo hạt giống Lời Chúa. Muốn đi gieo hạt giống Lời Chúa, thì trước hết chúng ta phải có „Hạt Giống Lời Chúa“. Vậy, anh chị em chúng ta cùng hiệp ý xin Chúa ban „Hạt Giống Lời Chúa“ cho chúng con. Xin ban cho con Lời Chúa, dù đời con hoen ố, nguyện đời con đem Lời chân lý đến cho mọi nơi. 

Ôi! lạy Chúa Giêsu, chúng con tin thật Chúa là Chúa và là Thầy của chúng con, Chúa đã rửa chúng con bằng Máu và Nước từ Trái Tim tràn đầy Lòng Thương Xót của Chúa, Chúa đã biến đổi chúng con trở nên môn đệ của Chúa. Xin soi sáng tâm trí chúng con, để chúng con lắng nghe và hiểu Lời Chúa. Xin biến đổi linh hồn và xác chúng con thành những mảnh đất mầu mỡ, để khi Lời Chúa được gieo vào thì sinh hoa kết trái. Xin Chúa dùng chúng con như khí cụ bình an của Chúa, để chúng con đem Lời Chúa đến cho gia đình chúng con, cho cộng đoàn và những anh chị em chưa được đón nhận Lời Chúa. Amen. 

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Familia Dominus – Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1551,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,61,Chuyên đề,194,Cộng Đoàn,799,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,702,Giáo Hội Việt Nam,358,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1082,Hội Thánh,321,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2428,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,186,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,Suy Niệm,4775,Suy niệm,1094,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,716,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,122,Sưu Tầm,151,Tài liệu,538,Tập San Lên Đường,579,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,995,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2075,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1636,Video Nhạc - Phim,600,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Người gieo hạt giống Lời Chúa
Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Người gieo hạt giống Lời Chúa
Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Người gieo hạt giống Lời Chúa
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_KI7ujMtjcl36AghuxxZ0TMCLd9Y7Kuc2nob4RTObBcV7Qd30VjlkpStu7V_Za8MbGKZ2oipLGnIlLLqL7PGI_Uhgt10C1ucNWKUH5y1QWVYB5UMVqVyc3Xcg6fxTRcxwXiosUxFYGW2tmAIdEyXYZwM-4Qj225x7zMrBYIc_SUFWHFVEyxwpMgX3kYo/w687-h393/Anh%20To%C3%A0n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_KI7ujMtjcl36AghuxxZ0TMCLd9Y7Kuc2nob4RTObBcV7Qd30VjlkpStu7V_Za8MbGKZ2oipLGnIlLLqL7PGI_Uhgt10C1ucNWKUH5y1QWVYB5UMVqVyc3Xcg6fxTRcxwXiosUxFYGW2tmAIdEyXYZwM-4Qj225x7zMrBYIc_SUFWHFVEyxwpMgX3kYo/s72-w687-c-h393/Anh%20To%C3%A0n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/07/giuse-bui-van-toan-fd-nguoi-gieo-hat.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/07/giuse-bui-van-toan-fd-nguoi-gieo-hat.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content