Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Đức Chúa Trời Ba Ngôi

SHARE:

Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Đức Chúa Trời Ba Ngôi

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa) 
Đức Chúa Trời Ba Ngôi 

Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và tất cả mọi loài trong „Tình Yêu Thương“ của BA NGÔI THIÊN CHÚA. Sách Sáng Thế chương thứ nhất trình thuật rằng: „Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước . Thiên Chúa phán: “Phải có ánh sáng.” Liền có ánh sáng. Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa gọi ánh sáng là “ngày”, bóng tối là “đêm”. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ nhất.“ (St 1,1-5) 

Thần khí Thiên Chúa là Chúa Thánh Thần bay lượn trên mặt nước; Thiên Chúa dùng Lời mà phán, Ngôi Lời là Đức Chúa Con (Ga 1,1) , là Ngôi Hai Thiên Chúa, là Chúa Giêsu. Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thần, đồng bản thể với Đức Chúa Cha (Kinh tin kính mà Giáo Hội hằng tuyên xưng). *Ông bà nguyên tổ Adam & Eva đã lỗi phạm đến Thiên Chúa, nên tội lỗi và sự chết đã thâm nhập vào trần gian; nhưng vì yêu thương nhân loại đã được Thiên Chúa tạo dựng giống hình ảnh của Ngài, nên Thiên Chúa Cha đã sai Chúa Giêsu xuống thế để cứu chuộc nhân loại. Chúa Giêsu đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại bằng cái chết đau thương trên thập giá, và sau ba ngày mai táng trong mồ, Người đã phục sinh khải hoàn. 

Sau khi Chúa Giêsu sống lại, Người hiện ra với các môn đệ nhiều lần, cho các ông xem năm dấu đinh và lưỡi đòng nơi thân thể của Người, để các ông không còn ngờ vực. Chúa Giêsu ở lại với các Tông Đồ bốn mươi ngày, Người dạy dỗ, dặn dò và truyền cho các Tông Đồ không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa ban Đấng Bảo Trợ là Chúa Thánh Thần. (Cv 1,4) 

Mười ngày sau khi Chúa Giêsu về trời cùng Chúa Cha, thì Thiên Chúa Cha sai Đức Chúa Thánh Thần – Đấng Bảo Trợ xuống trên các môn đệ của Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần đến ban sức mạnh và khôn ngoan cho tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu, Đấng đã được Chúa Cha sai đến để cứu chuộc nhân loại. 

Chúa nhật tuần trước Giáo Hội mừng kính Lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là Lễ mà Giáo Hội vui mừng tạ ơn Thiên Chúa đã hoàn tất công cuộc cứu chuộc nhân loại trong Chúa Giêsu và ban Chúa Thánh Thần - Đấng Bảo Trợ cho nhân loại. Chúa Thánh Thần hiện xuống khai sinh Hội Thánh Chúa Giêsu, khai sinh Dân Chúa trên nền tảng 12 Tông Đồ của Chúa Giêsu. Mừng ngày Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là mừng ngày sinh nhật của Giáo Hội. 

Hôm nay, Chúa nhật sau Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Giáo Hội mừng kính Ba Ngôi Thiên Chúa đã thương mà cứu chuộc nhân loại. 

Bài Tin Mừng Lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay, Giáo Hội cho chúng ta nghe Lời Chúa được Thánh Gioan trình thuật rằng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.” (Ga 3,16-18) 

Mừng Lễ Chúa Ba Ngôi là mừng mầu nhiệm „MỘT THIÊN CHÚA BA NGÔI“. Loài người biết được Thiên Chúa Ba Ngôi là do Chúa Giêsu mạc khải cho. Tin Mừng theo Thánh Gioan ghi lại Lời Chúa Giêsu tỏ cho nhân loại: „Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết. (Ga 1,18) *Trong Đạo có ba „Mầu Nhiệm Cả“ 

Mầu nhiệm Đức Chúa Trời Ba Ngôi 
Mầu nhiệm Ngôi Hai Nhập Thể 
Mầu nhiệm Thánh Giá 

Có người suy tư về Chúa Ba Ngôi để ta có thể tưởng tượng: Nước có 3 trạng thái: thể lỏng, băng tuyết và hơi nước; có suy tư khác: Chúa Cha là Mặt Trời, Chúa Con là Ánh Sáng, Chúa Thánh Thần là Hơi Ấm. Ánh Sáng và Hơi Ấm phát xuất từ Mặt Trời. (Từ điển Công Giáo: Mầu là kỳ diệu, Nhiệm là khó hiểu. Mầu nhiệm là điều khó giải thích) 

Con người là loài thọ tạo, lại yếu đuối tội lỗi, làm sao có thể diện kiến tôn nhan Đấng Tối Cao. Là phàm nhân, Tiên tri Mô-sê là người duy nhất được nhìn thấy một phần vinh quang của Thiên Chúa. Lời Kinh Thánh trong sách Xuất Hành ghi rằng: 

"ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê : “Ngay cả điều ngươi vừa nói đó, Ta cũng sẽ làm, vì ngươi đã được nghĩa với Ta, và Ta biết đích danh ngươi.” Ông Mô-sê nói: “Xin Ngài thương cho con được thấy vinh quang của Ngài.” Người phán: “Ta sẽ cho tất cả vẻ đẹp của Ta đi qua trước mặt ngươi, và sẽ xưng danh Ta là ĐỨC CHÚA trước mặt ngươi. Ta thương ai thì thương, xót ai thì xót.” Người phán: “Ngươi không thể xem thấy tôn nhan Ta, vì con người không thể thấy Ta mà vẫn sống.” ĐỨC CHÚA còn phán: “Đây là chỗ gần Ta; ngươi sẽ đứng trên tảng đá. Khi vinh quang của Ta đi qua, Ta sẽ đặt ngươi vào trong hốc đá, và lấy bàn tay che ngươi cho đến khi Ta đã đi qua. Rồi Ta sẽ rút tay lại, và ngươi sẽ xem thấy lưng Ta, còn tôn nhan Ta thì không được thấy.” (Xh 33,17-23).

Khi được lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy nhân danh Chúa Giêsu, chúng ta đã được đón nhận Chúa Thánh Thần để trở nên con cái Thiên Chúa. Khi linh mục xức dầu thánh trên trán người lãnh nhận Bí tích Rửa tội thì nguyện rằng: 

"Thiên Chúa toàn năng là Cha Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã giải thoát con khỏi tội và tái sinh con bởi nước và Chúa Thánh Thần. Chính người xức dầu cứu độ cho con để sau khi nhập đoàn với dân Người, con mãi mãi là chi thể của Ðức Kitô là tư tế, tiên tri và vương đế đến cõi sống đời đời.“ 

Ôi! Thật là tuyệt vời! Thật là một mầu nhiệm! Người được lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy được Chúa Thánh Thần tái sinh, được trở nên chi thể của Chúa Giêsu Kitô, được trở nên con cái Thiên Chúa. Như vậy, Ba Ngôi Thiên Chúa luôn ở cùng chúng ta, nếu chúng ta tuân giữ Lời Chúa. Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.“ (Ga 14,23)

Mỗi lần chúng ta cầu nguyện, chúng ta ăn uống, cũng như trước khi đi ngủ, chúng ta làm dấu Thánh Giá là tuyên xưng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi; như Thánh Phao lô nói: dù tôi ăn, dù tôi ngủ, dù tôi làm đều vì danh Chúa Kitô. 

Lạy Chúa Giêsu là đầu của Giáo Hội, là đầu của con! Hôm nay con hiệp cùng Hội Thánh Chúa vui mừng tạ ơn Chúa đã thương gọi con nhập vào Đoàn Chiên Chúa. Xin Thiên Chúa Ba Ngôi thánh hóa và dẫn dắt chúng con sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa, xin giúp chúng con biết tôn trọng mọi người, để mọi người chúng con sống trong bình an của Chúa, như Chúa đã hứa với chúng con: "Thầy ban "Bình An" của Thầy cho các con." Amen.

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1546,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,193,Cộng Đoàn,770,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,700,Giáo Hội Việt Nam,355,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1048,Hội Thánh,312,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2355,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4686,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,699,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,121,Sưu Tầm,145,Tài liệu,528,Tập San Lên Đường,566,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,962,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2012,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1617,Video Nhạc - Phim,574,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Đức Chúa Trời Ba Ngôi
Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Đức Chúa Trời Ba Ngôi
Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Đức Chúa Trời Ba Ngôi
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNz8dzfsUoqpG4ww-4kMueiApkthIP0gt9FvKxhWPHlGLNmBeqIvD4ppNlZm-HZe-dRWvdMYk07CIKgdOAAja2U78U_fKtuqtn0sGYQUNZjOL3O6PPQ___kkrYbpz58KrQdkJwrwlUVcXf81C5F1_zJdsS4stYJScePEvuVLRBgdoaYqWCgtWw5hXw/w675-h385/Anh%20To%C3%A0n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNz8dzfsUoqpG4ww-4kMueiApkthIP0gt9FvKxhWPHlGLNmBeqIvD4ppNlZm-HZe-dRWvdMYk07CIKgdOAAja2U78U_fKtuqtn0sGYQUNZjOL3O6PPQ___kkrYbpz58KrQdkJwrwlUVcXf81C5F1_zJdsS4stYJScePEvuVLRBgdoaYqWCgtWw5hXw/s72-w675-c-h385/Anh%20To%C3%A0n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/06/giuse-bui-van-toan-fd-uc-chua-troi-ba.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/06/giuse-bui-van-toan-fd-uc-chua-troi-ba.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content