Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Một vương quốc tư tế, một dân thánh.

SHARE:

Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Một vương quốc tư tế, một dân thánh.

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Familia Dominus – Gia đình con cái của Chúa) 
Một vương quốc tư tế, một dân thánh. 

Hôm nay Chúa nhật XI Mùa thường niên, Giáo Hội nhắc nhở chúng ta luôn nhớ rằng: Giáo Hội của Chúa là một dân thánh. Trong thời Cựu Ước, Thiên Chúa muốn chọn một dân tộc trong giữa các dân tộc và thánh hóa họ thành một vương quốc tư tế, một dân thánh; vương quốc tư tế và dân thánh này Thiên Chúa thiết lập trên mười hai chi tộc con cái Israel, để từ dân riêng này, họ sẽ loan truyền cho toàn thể nhân loại biết: "THIÊN CHÚA là TÌNH YÊU". 

Sách Xuất Hành ghi lại lời Thiên Chúa nói với tôi tới của Người là ông Môsê rằng: 

”Hồi đó, con cái Ít-ra-en tới sa mạc Xi-nai, và dựng trại trong sa mạc. Ít-ra-en đóng trại ở đó, đối diện với núi. Ông Mô-sê lên gặp Thiên Chúa. Từ trên núi, Đức Chúa gọi ông và phán: “Ngươi sẽ nói với nhà Gia-cóp, sẽ thông báo cho con cái Ít-ra-en thế này: Các ngươi thấy Ta đã xử với Ai-cập thế nào, và đã mang các ngươi như trên cánh chim bằng, mà đem đến với Ta. Vậy giờ đây, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của Ta. Vì toàn cõi đất đều là của Ta. Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh.” (Xh 19:2-6a) 

Điều kiện để trở thành dân riêng của Chúa là phải nghe tiếng Chúa và tuân giữ giao ước của Người. Giao ước cũ thời Cựu Ước, Thiên Chúa giải thoát con cái Israel khỏi ách nô lệ của các vua Pha-ra-o và người Ai Cập mà đưa họ về miền đất Thiên Chúa đã hứa với tổ phụ Apraham, I-sa-ác và Gia-cóp, để họ nhận biết Thiên Chúa là Đấng toàn năng mà loan báo cho các dân tộc biết các kỳ công mà Thiên Chúa đã làm cho họ vì yêu thương. 

Từ dân riêng này là dân tộc Israel (Do Thái), Thiên Chúa sai Con Một là Chúa Giêsu Kitô xuống thế để cứu chuộc nhân loại. Lời Kinh Thánh cho chúng ta biết: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.“ (Ga 3,16-17) 

Chúa Giêsu xuống thế, Người thiết lập một Giao Ước Mới (Tân Ước), một dân riêng mới, một Giê-ru-sa-lem mới trên nền tảng mười hai Tông Đồ của Con Chiên (Chúa Giêsu). Sách Khải Huyền ghi lại thị kiến của Thánh Gioan rằng: 

”Bấy giờ, trong số bảy thiên thần mang bảy chén đầy bảy tai ương cuối cùng, một vị đến bảo tôi: “Lại đây, tôi sẽ chỉ cho ông thấy Tân Nương, Hiền Thê của Con Chiên.” Rồi đang khi tôi xuất thần, thì người đem tôi lên một ngọn núi cao hùng vĩ, và chỉ cho tôi thấy Thành Thánh, là Giê-ru-sa-lem, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Thành rực sáng tựa đá quý tuyệt vời, như ngọc thạch trong suốt tựa pha lê. Thành có tường rộng và cao, với mười hai cửa do mười hai thiên thần canh giữ, và trên các cửa có ghi tên mười hai chi tộc con cái Ít-ra-en. Phía đông có ba cửa, phía bắc ba cửa, phía nam ba cửa và phía tây ba cửa. Tường thành xây trên mười hai nền móng, trên đó có tên mười hai Tông Đồ của Con Chiên. (Kh 21,9-14). (Tân Nương, Hiền Thê là Hội Thánh do Chúa Giêsu thiết lập). 

Đoạn đầu trong bài Tin Mừng Lễ Chúa nhật hôm nay được Thánh Mát-thêu ghi lại rằng: “Khi ấy, Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” (Mt 9,36 - 38) 

Trước khi về trời cùng Chúa Cha, Chúa Giêsu còn căn dặn các môn đệ rằng: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” 

Chúng ta, những người đã được chịu phép rửa nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, người lãnh nhận được linh mục xức dầu thánh và cầu nguyện rằng: “Thiên Chúa toàn năng là Cha Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã giải thoát con khỏi tội và tái sinh con bởi nước và Chúa Thánh Thần. Chính người xức dầu cứu độ cho con để sau khi nhập đoàn với dân Người, con mãi mãi làm chi thể của Ðức Kitô là tư tế, tiên tri và vương đế đến cõi sống đời đời. *Ôi nhiệm mầu thay! Tuyệt vời thay! "Con mãi mãi là chi thể của Ðức Kitô là tư tế, tiên tri và vương đế đến cõi sống đời đời.“ 

Trong thư của Thánh Phê-rô gửi cho tất cả con cái Thiên Chúa, Ngài cho chúng ta biết rằng: “Còn anh em, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là Dân của Thiên Chúa; xưa anh em chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh em đã được xót thương. (1 Pr 2,9-10) 

Chúng ta, những người đã được Thiên Chúa tuyển chọn vào làm vườn, làm ruộng cho Chúa. Chúng ta là những người thợ phải có bổn phận gặt lúa, thu hoạch hoa trái về cho Chủ. Tôi nhớ lại cách đây đã hơn năm mươi năm, chúng tôi là những huynh trưởng “Thiếu Nhi Thánh Thể“. Chiều Chúa nhật nào chúng tôi cũng họp huynh trưởng; trước khi họp, chúng tôi cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng và hát bài: "Lạy Chúa xưa Chúa đã phán: Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt, xin Chúa ban nhiều thợ biết nhiệt thành. Để nước Chúa rộng lan khắp nơi. Xin Chúa ban cho đoàn chúng con nên Tông Đồ thiện toàn mở Nước Chúa Trời. 

Không chỉ các linh mục và các Tu Sĩ nam nữ, mà cả chúng ta nữa, những người đã được biết Chúa là Thiên Chúa TÌNH YÊU, chúng ta cũng phải có bổn phận loan truyền cho người chung quanh như lời Chúa Giêsu dạy: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy: là chúng con yêu thương nhau”. (Ga 13, 35) 

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thêm sức cho chúng con, để chúng con cùng với anh chị em con chu toàn bổn phận của người thợ trong vườn, trong ruộng của Chúa. Amen. 

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1549,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,61,Chuyên đề,194,Cộng Đoàn,776,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,701,Giáo Hội Việt Nam,357,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1056,Hội Thánh,315,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2388,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,183,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4725,Suy niệm,1094,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,711,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,122,Sưu Tầm,148,Tài liệu,532,Tập San Lên Đường,573,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,969,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2044,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1625,Video Nhạc - Phim,584,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Một vương quốc tư tế, một dân thánh.
Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Một vương quốc tư tế, một dân thánh.
Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Một vương quốc tư tế, một dân thánh.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiF16PodcVypLWW6H7M-B6wNBtNIB4EH-6U7vwEUnbtZZLxZGSV_ikwQD_B0ui0zx6jyaYa2tzBtse1GUqM6yJyibr2JDLBeji3dzmD4K77Np2T1StOX0o2UtCmlZ5kdxjJZra-NQjVeFvNsCs6J9E121r1HCOlUVozw-x7hOICLAmohkJPHgcxK23S/w700-h400/Anh%20To%C3%A0n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiF16PodcVypLWW6H7M-B6wNBtNIB4EH-6U7vwEUnbtZZLxZGSV_ikwQD_B0ui0zx6jyaYa2tzBtse1GUqM6yJyibr2JDLBeji3dzmD4K77Np2T1StOX0o2UtCmlZ5kdxjJZra-NQjVeFvNsCs6J9E121r1HCOlUVozw-x7hOICLAmohkJPHgcxK23S/s72-w700-c-h400/Anh%20To%C3%A0n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/06/giuse-bui-van-toan-fd-mot-vuong-quoc-tu.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/06/giuse-bui-van-toan-fd-mot-vuong-quoc-tu.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content