Giuse Bùi Văn Toàn, FD - Lời Chúa, Chúa nhật VII mùa Phục Sinh

SHARE:

Giuse Bùi Văn Toàn, FD - Lời Chúa, Chúa nhật VII mùa Phục Sinh

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa) 
Lời Chúa, Chúa nhật VII Mùa Phục Sinh  

Hôm nay Chúa nhật VII Mùa Phục Sinh, Giáo Hội cho chúng ta nghe những lời Chúa Giêsu cầu nguyện với Thiên Chúa Cha cho chúng ta là những người thuộc về Ngài được Thánh Gioan ghi lại trong Tin Mừng rằng: 

Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện: “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô. “Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha: xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con; họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con. “Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. Tất cả những gì con có đều là của Cha, tất cả những gì Cha có đều là của con; và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha. (Ga 17,1-11a) 

Những lời cầu nguyện thống thiết tràn đầy tình yêu thương mà Chúa Giêsu dành cho tất cả những ai thuộc về Ngài. Chúa Giêsu xuống thế để cứu chuộc nhân loại, Chúa chịu chết để đền thay tội lỗi của nhân loại từ khi nguyên tổ Adam & Eva phạm tội cho đến ngày tận thế. Vậy, những ai thuộc về Chúa Giêsu? Có phải chỉ có chúng ta, những người Công Giáo là thuộc về Chúa Giêsu? 

Không! Không phải chỉ những người Công Giáo, mà tất cả nhân loại. Lời Kinh Thánh cho chúng ta biết, Thiên Chúa Cha tạo dựng vũ trụ càn khôn: "Nhờ Ngôi Lời (Chúa Giêsu), vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. (Ga 1,3-4). 

Cũng nhờ Lời Kinh Thánh mà chúng ta hằng tuyên xưng rằng: „Chính nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta.“ (Kinh tin kính).

Thiên Chúa yêu thương loài người đã được tạo dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, nên sau khi nguyên tổ Adam & Eva phạm tội thì sự chết và tội lỗi đã thâm nhập vào thế gian. Để có thể được hưởng nhờ “Ơn Cứu Chuộc“ của Chúa Giêsu, thì loài người phải “TIN“ và “XIN“ như lời Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha: 

“Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô." 

Nhưng thương thay, tiếc thay! Chúa Giêsu được Thiên Chúa Cha sai đến thế gian để cứu chuộc nhân loại, nhưng rất nhiều người không muốn đón nhận "Tình Thương Yêu“ của Thiên Chúa để được sống đời đời. Thánh Gioan trình thuật ngay trong chương thứ nhất của Tin Mừng rằng: 

"Ngôi Lời (Chúa Giêsu) là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. (Ga 1,9-13) 

Mỗi người được sinh ra và được sống trên trần gian này là do bởi Thiên Chúa. Làm thế nào để tôi biết Thiên Chúa cho tôi sinh ra trên đời này? Có nhiều người cũng đặt câu hỏi: Tôi đã từ đâu sinh đến trong đời? Nếu suy niệm vào chính bản thân của mỗi người, thì câu trả lời sẽ rất rõ ràng để chúng ta hiểu: 

Mỗi người làm cha, làm mẹ có tạo dựng cho con mình một sợi tóc hay một ngón tay, ngón chân chăng? Chắc chắn là không! Cha mẹ chỉ yêu thương nhau, thì người con được thành hình trong lòng người mẹ. Khi người con được thành hình trong dạ mẹ, chính người mẹ cũng không biết con mình sẽ tượng hình như thế nào? Biết bao nhiêu tế bào, cùng các bộ phận trong cơ thể con người được phát triển, rồi bộ óc vô cùng tuyệt diệu được triển nở; có cha mẹ nào hiểu biết được chăng? Rồi đến mạng sống của mỗi người chúng ta, có phải mạng sống của tôi thật sự là của tôi không? Nếu là của tôi, thì tôi có quyền trên nó, tôi có quyền ra lệnh cho tất cả các vi trùng ác tính không được xâm phạm thân thể tôi, không được làm cho tôi đau yếu. Nhưng tiếc thay, không có vi trùng, bệnh tật nào nghe lệnh và ra khỏi thân thể của tôi, mà tôi chỉ biết gìn giữ và sống tiết độ để có thể được sống khỏe mạnh 

Vì vậy, nhân loại được sống, và được sống đời đời là nhờ "TÌNH THƯƠNG" của Thiên Chúa, như lời Kinh Thánh mời gọi chúng ta cùng cảm tạ và chúc tụng Thiên Chúa:

“Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Trong Đức Ki-tô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người." (Ep 1,3-4) 

Aba! Cha ơi! Trong Chúa Giêsu Con Cha, chúng con cảm tạ và tín thác vào TÌNH THƯƠNG mà CHA đã thương ban cho toàn thể nhân loại. Chúng con cảm tạ CHA đã thương cho chúng con sống trên đời này, xin CHA ban ơn để mỗi người chúng con tuân giữ Lời Cha, hầu xứng đáng trở nên môn để của Chúa Giêsu, mà chu toàn bổn phận và trách nhiệm của mình cho đến ngày CHA gọi về thưởng công. Amen. 

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1551,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,61,Chuyên đề,194,Cộng Đoàn,788,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,702,Giáo Hội Việt Nam,358,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1071,Hội Thánh,320,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2418,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,186,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4763,Suy niệm,1094,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,715,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,122,Sưu Tầm,151,Tài liệu,537,Tập San Lên Đường,579,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,984,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2068,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1634,Video Nhạc - Phim,594,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Giuse Bùi Văn Toàn, FD - Lời Chúa, Chúa nhật VII mùa Phục Sinh
Giuse Bùi Văn Toàn, FD - Lời Chúa, Chúa nhật VII mùa Phục Sinh
Giuse Bùi Văn Toàn, FD - Lời Chúa, Chúa nhật VII mùa Phục Sinh
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgF3J5GxArwFZqmd8bob67Trw29K2ONe0Ztf5Cj5HFwNNzXCWAVAiNf1fkSIJmMA8BvQ5lM4O5hyHLbPynixNTJirnezBkpb9YsDqbqE24M3krjXoSF4epW2ecJY8xvpdDusH0st1rEAHPvDgQuJi5gymSeR1CanFy5hCc63ByrXoghMbpyo5H19zo-/w689-h394/Anh%20To%C3%A0n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgF3J5GxArwFZqmd8bob67Trw29K2ONe0Ztf5Cj5HFwNNzXCWAVAiNf1fkSIJmMA8BvQ5lM4O5hyHLbPynixNTJirnezBkpb9YsDqbqE24M3krjXoSF4epW2ecJY8xvpdDusH0st1rEAHPvDgQuJi5gymSeR1CanFy5hCc63ByrXoghMbpyo5H19zo-/s72-w689-c-h394/Anh%20To%C3%A0n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/05/giuse-bui-van-toan-fd-loi-chua-chua.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/05/giuse-bui-van-toan-fd-loi-chua-chua.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content