Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Thầy mà lại rửa chân cho con sao?

SHARE:

Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Thầy mà lại rửa chân cho con sao?

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa) 
Thầy mà lại rửa chân cho con sao?

Tại sao Chúa Giêsu lại rửa chân cho các môn đệ của Ngài? 

Trong suốt ba năm rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã mạc khải, dạy dỗ cho các môn đệ về mầu nhiệm Nước Trời, Người cũng dạy dỗ các ông sống cung cách phục vụ. 

Thánh Mác-cô trình thuật lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mc 10,42-45) 

Bản chất con người chúng ta thường khoe khoang, kiêu ngạo, coi mình bao giờ cũng tài giỏi, quan trọng hơn người khác. Để có thể làm được những việc Chúa Giêsu dạy, các môn đệ của Người, trong đó có cả chúng ta nữa, những người đã được lãnh nhận Bí tích Rửa tội để được trở nên con cái Thiên Chúa và là môn đệ của Chúa Giêsu, trước hết phải học và sống lời Chúa Giêsu dạy: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” (Mt 11,28-30)

Lời Chúa thứ Năm tuần thánh

Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng. Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su. Đức Giê-su biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người: “Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao?” Đức Giê-su trả lời: “Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu.” Ông Phê-rô lại thưa: “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu!” Đức Giê-su đáp: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy.” Ông Si-môn Phê-rô liền thưa: “Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa.” Đức Giê-su bảo ông: “Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu!” Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: “Không phải tất cả anh em đều sạch.” Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói: “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy là ‘ Thầy ‘, là ‘ Chúa ‘, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. (Ga 13, 1-15) 

Trong „bữa tiệc ly“, Chúa Giêsu thể hiện lòng khiêm nhường một cách rõ rệt. Ngài nêu gương cho các môn đệ của Ngài, không phải chỉ cho 12 Tông đồ, mà còn nêu gương cho tất cả chúng ta nữa; vì từ khi được lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, chúng ta được trở nên môn đệ của Chúa Giêsu. 

Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: “Anh em có (thấu) hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? (Begreift ihr, was ich an euch getan habe?) Anh em gọi Thầy là ‘ Thầy ‘, là ‘ Chúa ‘, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. 

Văn hóa Do Thái ngày xưa, những quan chức và những người trưởng giả đi đâu thì đều có đầy tớ theo hầu. Khi vào Hội đường hay vào nhà ai thì người đầy tớ phải rửa chân cho chủ của mình, lau khô rồi đưa giày dép cất đi, để khi chủ xong việc thì lại lấy giày hoặc dép ra xỏ vào chân cho chủ. 

Rửa chân theo ý mà Chúa Giêsu dạy, không có nghĩa là chân của ai đó bị dơ bẩn thì chúng ta nên rửa chân cho người đó, không phải như vậy. Nhưng ý nghĩa việc Chúa Giêsu làm ông Phê-rô đã hiểu rõ ý Thầy mình muốn dạy: „Ông Phê-rô lại thưa với Chúa: “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu!” Đức Giê-su đáp: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy.” Ông Si-môn Phê-rô liền thưa: “Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa.” 

Để được chung phần với Chúa Giêsu, mọi người trong Đại Gia Đình của Chúa phải sống giới răn mà Chúa Giêsu truyền lại: „Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Ga 13,34-35) 

Lời Chúa Giêsu dạy, cha mẹ nào cũng có lòng mong ước, là con cái phải hòa thuận yêu thương nhau, anh chị em phải nâng đỡ nhau. Cha mẹ đã phục vụ con cái hết lòng, giống như hạt lúa được gieo vào lòng đất phải thối đi, phải chết đi để con cái đơm bông và sinh nhiều bông hạt. 

Anh em cũng phải rửa chân cho nhau, là khi thấy anh chị em mình lỡ làm điều gì không tốt, không đẹp giống như chân bị dơ bẩn vậy, thì mình tìm cách giúp đỡ để người anh chị em kia trở nên tốt hơn, nhưng phải giúp đỡ trong sự khiêm nhường thì mới có thể sống tinh thần phục vụ như Chúa Giêsu dạy. 

Lạy Chúa Giêsu, biết bao nhiêu lần con vì yếu đuối mà sa ngã, chân tay con và lòng con dính đầy bùn đất, không chỉ bùn đất mà còn những gì đó làm cho anh chị em con khó chịu. 

Xin Chúa rửa con, để con được thông phần với Chúa; và khi con đã được Chúa rửa sạch, thì con mới có thể rửa chân cho anh chị em con. Amen. 

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1551,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,61,Chuyên đề,194,Cộng Đoàn,788,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,702,Giáo Hội Việt Nam,358,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1071,Hội Thánh,320,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2418,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,186,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4763,Suy niệm,1094,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,715,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,122,Sưu Tầm,151,Tài liệu,537,Tập San Lên Đường,579,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,984,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2068,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1634,Video Nhạc - Phim,594,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Thầy mà lại rửa chân cho con sao?
Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Thầy mà lại rửa chân cho con sao?
Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Thầy mà lại rửa chân cho con sao?
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTFyKGoTEHfySyNRSz8sVDjfIRxtuv4RnvidmPDdrHCZ2ASvrNBSHvZm8daxsomhqlzLTo7S0rWYvhaaNaDxq_FmPmSxdzgpo9T12svjjfYmY1jDi3o80dNC0wK8QmPSVbtagu6ZROHXeRpKoLv0t7uGbHhv5jSR18q0MDP7Pz1g3QHmBF14BjXNQj/w709-h406/Anh%20To%C3%A0n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTFyKGoTEHfySyNRSz8sVDjfIRxtuv4RnvidmPDdrHCZ2ASvrNBSHvZm8daxsomhqlzLTo7S0rWYvhaaNaDxq_FmPmSxdzgpo9T12svjjfYmY1jDi3o80dNC0wK8QmPSVbtagu6ZROHXeRpKoLv0t7uGbHhv5jSR18q0MDP7Pz1g3QHmBF14BjXNQj/s72-w709-c-h406/Anh%20To%C3%A0n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/04/giuse-bui-van-toan-fd-thay-ma-lai-rua.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/04/giuse-bui-van-toan-fd-thay-ma-lai-rua.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content