Giuse Bùi Văn Toàn, FD | "Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy.“

SHARE:

Giuse Bùi Văn Toàn, FD | "Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy.“

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)
"Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy."

Khởi đầu Tin Mừng theo Thánh Gioan: 

"Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. (Ga 1,1-4) 

Trong đoạn văn ngắn này, Thiên Chúa đã mặc khải cho chúng ta về Thiên Chúa Ba Ngôi hiệp nhất. Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ bằng „Lời“ „Thiên Chúa phán: "Phải có ánh sáng." Liền có ánh sáng.“ (St 1,3)

Lời Thiên Chúa phán ra là „Ngôi Lời“, là „Ngôi Hai Thiên Chúa“, là „Chúa Giêsu Con Một Thiên Chúa“. Nhờ Ngôi Lời vạn vật được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống.

Đức tin Công giáo mà chúng ta hằng tuyên xưng: 

"Nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống. (Kinh tin kính) 

Thiên Chúa Ba Ngôi tạo dựng vũ trụ đẹp đẽ, bao la hùng vĩ vô cùng tận, nhưng khi tạo dựng con người thì Thiên Chúa làm cho trổi vượt hơn tất cả các thụ tạo khác, vì Đấng Tạo Hóa làm ra con người theo hình ảnh của Ngài. Ngài muốn cho con người được sống hạnh phúc, được hưởng tất cả mọi sự đẹp đẽ mà Thiên Chúa dựng nên. Nhưng vì yếu đuối mà Nguyên Tổ Adam & Eva đã nghe lời cám dỗ của Satan mà phạm tội, tội „kiêu ngạo“ muốn trở nên thần thánh như Thiên Chúa. Khi phạm tội thì con người trở thành nô lệ của tội lỗi, bị tội lỗi khống chế và sự chết thống trị. Vì sao lại trở thành nô lệ của tội? Bởi vì, khi phạm tội, con người trở nên sợ hãi, trốn tránh, dấu diếm, gian dối để che lấp lỗi lầm mình đã phạm, không còn tự do để sống đường đường chính chính. 

Vì yêu thương con người mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên trong Chúa Giêsu và cho Chúa Giêsu, nên Thiên Chúa đã sai Con Một của Ngài là Chúa Giêsu xuống thế để cứu chuộc nhân loại. Ngài đến để ban Lời Hằng Sống, chỉ cho nhân loại biết đường ngay nẻo chính mà dõi theo, Ngài đến loan báo cho nhân loại Tin Mừng cứu độ. Còn hơn nữa, Chúa Giêsu hiến tế chính thân mình để chuộc tội cho chúng ta. Ngài lập một „Giao Ước Mới“ với nhân loại. 

Kinh Thánh ghi lại lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ: 

"Trong bữa tiệc ly, Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy." Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói: "Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em.“ (Lc 22,19-20) 

"Chúa Giê-su còn nói: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ! Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. (Ga 6,35,51,56-57) 

Đọc Lời Chúa, càng đọc đi đọc lại, càng suy đi gẫm lại thì Lời Chúa sẽ trở nên ngọt ngào và là “Ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.“ (Tv 119,105) 

Như ĐỨC CHÚA phán với tiên tri Êdêkien: "Hỡi con người, thấy gì, cứ việc ăn! Hãy ăn cuộn sách này rồi đi nói với nhà Ít-ra-en." Tôi mở miệng ra, và Người cho tôi ăn cuộn sách ấy. Người lại phán với tôi: "Hỡi con người, hãy ăn cho no bụng và nuốt cho đầy dạ cuộn sách Ta ban cho ngươi đây." Tôi đã ăn cuộn sách, và nó ngọt như mật trong miệng tôi. (Ed 3,1-3) 

Ngày thứ Năm, Chúa Giêsu và các môn đệ Ăn lễ Vượt Qua, và ngay ngày hôm sau, ngày thứ Sáu Người thực hiện „Cuộc Vượt Qua Mới“, một „Giao Ước Mới“ trong Tình Yêu Thương mà Ngài tỏ ra cho các môn đệ cũng như cho tất cả những ai tin vào Ngài không chỉ bằng những lời giáo huấn mà còn bằng việc làm, bằng sự hiến tế chính thân mình trên thập giá. 

Công cuộc cứu chuộc nhân loại của Chúa Giêsu cứ tuần tự ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Thánh Mác-cô trình thuật rằng: Hồi ấy, Đức Giê-su từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan. Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng: "Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con." (Mc 1,9-11). 

Chúa Giêsu xuống thế để thi hành thánh ý của Chúa Cha, Người tỏ cho nhân loại biết Thiên Chúa nhân từ yêu thương và xót thương con người dường bao! Chúa Giêsu đến thế gian để gánh hết tội lỗi của nhân loại, để hòa giải nhân loại với Thiên Chúa, và để những ai trông cậy vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, thì Người sẽ đưa họ về Thiên Đàng để được sống hạnh phúc trong Lòng Yêu Thương của Thiên Chúa Ba Ngôi. Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa thì „cửa trời“ đã mở ra như là dấu chỉ của Lòng Chúa Thương Xót, sẵn sàng cho nhân loại trở về với Thiên Chúa. 

Trên trời cửa đã mở ra, nhưng dưới trần gian thì vẫn còn khép kín. 

Trong thời Cựu Ước cũng như thời Chúa Giêsu tại thế, Đền Thờ Giêrusalem được chia làm ba nơi: tiền đường, nơi thánh và nơi cực thánh. Nơi cực thánh là nơi đặt Hòm Bia Thiên Chúa, được ngăn cách với nơi thánh và tiền đường bằng bức màn trướng. Nơi này, chỉ có thầy cả thượng phẩm mới được vào để xông hương kính dâng Thiên Chúa và xin ơn xá tội cho chính mình cũng như cho toàn dân mỗi năm chỉ được một lần. 

Con người vẫn bị bức màn trướng ngăn cách sự hiện diện của Thiên Chúa trong nơi cực thánh. Loài người vì tội lỗi nhơ nhuốc không thể đến gần Thiên Chúa. Bức màn ngăn cách giữa Thiên Chúa và loài người này đã được xé ra khi Chúa Giêsu nói lời cuối cùng trên thập giá: „Thế là đã hoàn tất“ và Người tắt hơi thở cuối cùng. 

Thánh Mác-cô trình thuật: "Đức Giê-su lại kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở. Bức màn trướng trong Đền Thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới.“ (Mc 15,37-38)

Từ giờ này trở đi, Chúa Giêsu đã hòa giải con người với Thiên Chúa. Cửa trời đã mở ra, và bức màn trướng ngăn cách con người với Thiên Chúa cũng được xé ra. Con người nhờ công ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu mà được đến gần Thiên Chúa, được gọi Thiên Chúa là Cha và được trở nên con cái của Ngài. 

Ôi! Lạy Chúa Giêsu kính yêu, con luôn tin tưởng vào Lời Chúa đã xin cùng Chúa Cha: Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. (Ga 17,24) 

Xin Chúa xóa tội chúng con và cho chúng con được chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con, vì chúng con là kẻ hèn mọn yếu đuối. Amen. 

Thứ Sáu Tuần Thánh 2023 
Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Familia Dominus – Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1551,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,61,Chuyên đề,194,Cộng Đoàn,788,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,702,Giáo Hội Việt Nam,358,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1071,Hội Thánh,320,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2418,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,186,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4763,Suy niệm,1094,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,715,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,122,Sưu Tầm,151,Tài liệu,537,Tập San Lên Đường,579,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,984,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2068,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1634,Video Nhạc - Phim,594,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Giuse Bùi Văn Toàn, FD | "Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy.“
Giuse Bùi Văn Toàn, FD | "Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy.“
Giuse Bùi Văn Toàn, FD | "Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy.“
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeT3pKR8PUA5ay6COewD2P8iD0C3G97jWKaCwdqJUCB4r-gccwaa0XdG03XNt13L-fLYlBFoo5AF7sl-oIwABX0eIBkko0kbBJvxfIb-d5jTRRsv89i_OVCEKlshQG0OXyX5Xe3aHer37IKPcFrdVkvGUyGu3bvgw6AzfEUVYQLK4asuviKoy8pjLw/w800-h445/Ti%E1%BB%87c%20ly%20v%E1%BB%9Bi%20tr%E1%BA%BB%20ngh%C3%A8o.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeT3pKR8PUA5ay6COewD2P8iD0C3G97jWKaCwdqJUCB4r-gccwaa0XdG03XNt13L-fLYlBFoo5AF7sl-oIwABX0eIBkko0kbBJvxfIb-d5jTRRsv89i_OVCEKlshQG0OXyX5Xe3aHer37IKPcFrdVkvGUyGu3bvgw6AzfEUVYQLK4asuviKoy8pjLw/s72-w800-c-h445/Ti%E1%BB%87c%20ly%20v%E1%BB%9Bi%20tr%E1%BA%BB%20ngh%C3%A8o.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/04/giuse-bui-van-toan-fd-chen-nay-la-giao.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/04/giuse-bui-van-toan-fd-chen-nay-la-giao.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content