Giuse Bùi Văn Toàn, FD - "Tôi đã đi, đã rửa và tôi nhìn thấy."

SHARE:

Giuse Bùi Văn Toàn, FD - "Tôi đã đi, đã rửa và tôi nhìn thấy."

Tôi đã đi, đã rửa và tôi nhìn thấy. (Ga 9:11)
Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)
Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật IV - Mùa Chay

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa rửa con mắt “Đức Tin“ cho chúng con, để chúng con nhận ra những dấu chỉ mà Chúa muốn chúng con thực hành. Xin Ánh Sáng của Chúa Giêsu Kitô chiếu sáng trên mỗi người chúng ta. 

Bài Tin Mừng Chúa nhật thứ 4 Mùa Chay hôm nay, Chúa Giêsu chữa cho một người mù con mắt thể xác và cả con mắt „Đức Tin“ nữa. Thánh Gioan trình thuật rằng: 

"Khi ra khỏi Đền Thờ, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. Các môn đệ hỏi Người: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?” Đức Giê-su trả lời: “Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy, khi trời còn sáng; đêm đến, không ai có thể làm việc được. Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian.” Nói xong, Đức Giê-su nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù, rồi bảo anh ta: “Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa” (Si-lô-ác có nghĩa là: người được sai phái). Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được. Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói: “Hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao?” Có người nói: “Chính hắn đó!” Kẻ khác lại rằng: “Không phải đâu! Nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi!” Còn anh ta thì quả quyết: “Chính tôi đây!” Người ta liền hỏi anh: “Vậy, làm sao mắt anh lại mở ra được như thế?” Anh ta trả lời: “Người tên là Giê-su đã trộn một chút bùn, xức vào mắt tôi, rồi bảo: ‘Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa.’ Tôi đã đi, đã rửa và tôi nhìn thấy.” 

Người Do Thái nói: Chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã nói với ông Mô-sê; nhưng chúng ta không biết ông Giê-su ấy bởi đâu mà đến.” Anh đáp: “Kể cũng lạ thật! Các ông không biết ông ấy bởi đâu mà đến, thế mà ông ấy lại là người đã mở mắt tôi! Chúng ta biết: Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi; còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của Người, thì Người nhậm lời kẻ ấy. Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì.” Họ đối lại: “Mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư ?” Rồi họ trục xuất anh. Đức Giê-su nghe nói họ đã trục xuất anh. Khi gặp lại anh, Người hỏi : “Anh có tin vào Con Người không ?”Anh đáp: “Thưa Ngài, Đấng ấy là ai để tôi tin?” Đức Giê-su trả lời: “Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây.” Anh nói: “Thưa Ngài, tôi tin.” Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Người. Đức Giê-su nói: “Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù!” Những người Pha-ri-sêu đang ở đó với Đức Giê-su nghe vậy, liền lên tiếng: “Thế ra cả chúng tôi cũng đui mù hay sao ?” Đức Giê-su bảo họ: “Nếu các ông đui mù, thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ông nói rằng: ‘Chúng tôi thấy’, nên tội các ông vẫn còn!” (Ga 9,1-11;29-41) 

Đường hầm dẫn nước được đào dưới lòng đất dài 533m từ đầu nguồn của suối Ghi-khôn (Gihonquelle) dẫn vào Hồ Si-lô-ác (Shiloah-Teich) trong thành Giêrusalem để cung cấp nước cho cả thành, vua Khít-ki-gia (Hiskija) cho đào và xây hồ vào năm 701 trước CN (trước Chúa Giáng Sinh). Vua Khít-ki-gia sống trước Chúa Giêsu hơn 700 năm, ngài có biết là Chúa Giêsu sẽ được Thiên Chúa Cha sai đến trần gian để cứu chuộc nhân loại không, mà lại đặt tên cho hồ nước là Si-lô-ác (Si-lô-ác có nghĩa là: người được sai phái - Shiloah-Teich)? Hay đây là một sự mạc khải mà Thiên Chúa đã cho vua Khít-ki-gia biết? Trong Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 10 câu 36, Chúa Giêsu nói rõ với người Do Thái: "Tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian". (Ga 10,36) 

Thánh Gioan ghi lại việc Chúa Giêsu chữa cho một người mù từ thuở mới sinh. Trong cuộc đời tại thế của Chúa Giêsu, Ngài đã chữa cho biết bao người què quặt, phong hủi, tật nguyền, cho kẻ chết sống lại…; Ngài chỉ phán một lời thì người ta được lành bệnh, được khỏe lại và hân hoan chúc tụng Thiên Chúa.

Tại sao trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu lại lấy bùn xức lên mắt người mù và bảo đến hồ Si-lô-ác mà rửa? Đến hồ Si-lô-ác mà rửa, là rửa trong chính Chúa Giêsu. 

Câu cuối của bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói: “Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù!” Những người Pha-ri-sêu đang ở đó với Đức Giê-su nghe vậy, liền lên tiếng: “Thế ra cả chúng tôi cũng đui mù hay sao ?” Đức Giê-su bảo họ: “Nếu các ông đui mù, thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ông nói rằng: ‘Chúng tôi thấy’, nên tội các ông vẫn còn!” 

Chúa Giêsu nói: „Thầy là ánh sáng thế gian“. Trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, có biết bao anh chị em từ khi sinh ra và lớn lên chưa bao giờ họ được nghe nói về Chúa, chưa được biết Chúa là ai, nhưng một ngày nào đó họ được Chúa cho một dấu chỉ, họ đã làm theo và con mắt „Đức Tin“ của họ đã được mở ra để nhìn thấy ánh sáng của „Chính Đạo“. Những anh chị em „tân tòng“ này sống rất xác tín vào Thiên Chúa, sống tốt lành và khiêm nhường, đôi khi còn hơn nhiều anh chị em cho mình là những người „đạo gốc“. Vậy lời Chúa Giêsu nói trong bài Tin Mừng hôm nay có ám chỉ đến chúng ta là những người „đạo gốc“ hay không?? 

Trong cuộc đời của con người, có biết bao nhiêu người được sinh ra và được sống khỏe mạnh trên trần gian này, con mắt thể xác thì sáng, nhưng con mắt „Đức Tin“, con mắt của trái tim thì lại bị mù và vô cảm. Con mắt thể xác thì chạy theo dục vọng, kiêu căng, nhìn đâu cũng thấy vinh hoa, phú quí, danh vọng mà thèm thuồng. Nếu con mắt „Đức Tin“, con mắt của trái tim bị mù và vô cảm, thì cách cư xử với tha nhân là kèn cựa, chê bai, đay nghiến những người không làm vừa lòng mình; đang khi đó người ta không nhìn lại chính bản thân, mình cũng chỉ là người được sinh ra để chu toàn bổn phận và trách nhiệm của mình trên trần gian này mà thôi. 

Không ai có thể sống một mình mà không cần đến người khác! Ông vua cũng phải cần đến người nông dân mới có lúa gạo mà ăn, phải cần đến người thợ dệt mới có tấm áo che thân, phải cần đến người đổ rác, quét đường mới có được thành phố khang trang sạch sẽ. Ai ai cũng cần phải nương tựa nhau để mỗi người chu toàn bổn phận của mình. 

Trong Mùa Chay, Giáo hội mời gọi con cái nhìn lại chính bản thân mình để sửa đổi những sai lầm mà sám hối, hầu xứng đáng đón nhận „Ơn cứu chuộc“ mà Chúa Giêsu đã trả bằng chính giá Máu của Người để cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết. 

Có một câu truyện ngụ ngôn được người ta kể rằng: 

Vào một đêm trăng, khi nhìn qua cửa sổ, vị tu sĩ già thấy một thiên thần đang ngồi viết vào một cuốn sách vàng. Lòng tràn ngập hân hoan, vị tu sĩ liền rón rén đến gần hỏi thiên thần: Thưa Ngài, Ngài đang viết gì vào quyển sách vàng này vậy? Thiên thần đáp: Ta đang ghi tên những người có lòng yêu mến Thiên Chúa thực sự. Với tâm trạng vừa lo lắng lại vừa hồi hộp, vị tu sĩ xin thiên thần tìm trong cuốn sách xem đã có tên mình hay chưa? Thiên thần liền chiều ý lật từng trang sách ra tìm, nhưng tìm từ đầu đến cuối cuốn sách vàng mà không thấy có tên ông ta. Vị tu sĩ vẫn không thất vọng, ông tiếp tục xin thiên thần: Vậy xin ngài ghi tên tôi là kẻ luôn yêu mến phục vụ tha nhân. Thiên thần liền ghi tên ông vào sổ vàng những người yêu mến Chúa. Sau khi vị tu sĩ già qua đời, người ta đã tìm thấy quyển nhật ký của ông. Trong đó ngay trên trang đầu tiên ông đã ghi Lời Chúa phán: „Nếu ai nói: Tôi yêu mến Thiên Chúa, mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu mến người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy.“ Tiếp theo Lời Chúa này, vị tu sĩ còn giải thích thêm: Tôi đã đi tìm linh hồn tôi, nhưng tôi không tìm thấy vì linh hồn có đặc tính thiêng liêng. Tiếp đến tôi đã đi tìm Thiên Chúa, nhưng tôi cũng không tìm thấy vì Ngài thiêng liêng và vô cùng siêu việt. Mãi đến khi tôi quyết định đi tìm tha nhân thì tôi lại gặp được cả Thiên Chúa và linh hồn mình nơi những người này. 

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa rửa con mắt „Đức Tin“ cho chúng con, để chúng con nhận ra những dấu chỉ mà Chúa muốn chúng con thực hành, xin rửa con mắt tâm hồn và trái tim chúng con bằng Nước từ trong Trái Tim Chúa, để chúng con biết yêu thương và tôn trọng anh chị em con là những người được Chúa tạo dựng nên theo hình ảnh của Chúa. Amen. 

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1531,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,187,Cộng Đoàn,738,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,697,Giáo Hội Việt Nam,345,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1015,Hội Thánh,303,Kiến Thức,68,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1063,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,181,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4431,Suy niệm,1091,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,675,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,118,Sưu Tầm,140,Tài liệu,513,Tập San Lên Đường,561,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,929,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1949,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1559,Video Nhạc - Phim,549,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Giuse Bùi Văn Toàn, FD - "Tôi đã đi, đã rửa và tôi nhìn thấy."
Giuse Bùi Văn Toàn, FD - "Tôi đã đi, đã rửa và tôi nhìn thấy."
Giuse Bùi Văn Toàn, FD - "Tôi đã đi, đã rửa và tôi nhìn thấy."
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDieOpd3o7Y0SRLgnfIxs6NzW3f_-BsLM64Tg-C1BcjRmKyQCuSKOR8ZmwaSiuQmT1kZPuTh5fkHzhDUyeSRVqK5SbESLst8XYKdntryIV5YmGU4bePRL-I8EaQfpBqwxayCcNe9syQIvAWhdHC7wMRY3afB5FZDlIb4OSsMG6mAiVYU3t4iqZdui7/w685-h392/Anh%20To%C3%A0n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDieOpd3o7Y0SRLgnfIxs6NzW3f_-BsLM64Tg-C1BcjRmKyQCuSKOR8ZmwaSiuQmT1kZPuTh5fkHzhDUyeSRVqK5SbESLst8XYKdntryIV5YmGU4bePRL-I8EaQfpBqwxayCcNe9syQIvAWhdHC7wMRY3afB5FZDlIb4OSsMG6mAiVYU3t4iqZdui7/s72-w685-c-h392/Anh%20To%C3%A0n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/03/giuse-bui-van-toan-fd-toi-i-rua-va-toi.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/03/giuse-bui-van-toan-fd-toi-i-rua-va-toi.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content