Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Suy niệm Chúa nhật thứ III Mùa chay

SHARE:

Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Suy niệm Chúa nhật thứ III Mùa chay

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa) 
Chúa nhật thứ III Mùa chay 
Nước Đấng Kitô cho sẽ đem lại sự sống đời đời.

Hôm nay Chúa nhật thứ III Mùa chay. Mùa chay là Mùa Giáo hội giúp chúng ta nhìn lại chính bản thân của mình, quan trọng nhất là nhìn lại nội tâm của mình. Vì tất cả mọi việc tốt, việc xấu đều phát xuất trước hết từ trong tư tưởng, sau đó ra khỏi cửa miệng bằng lời nói, và sau cùng là hành động, là việc làm. 

Có khi người ta giả hình, giả bộ sống Mùa chay đúng như Lề Luật đòi hỏi, ăn chay đúng giờ, đúng giấc, còn nhắc nhở cho người này, người khác biết hôm nay nhớ kiêng thịt nhé, nhưng trong lòng thì tính tính toán toán hơn thua, lợi nhuận, tiền lời, tiền lãi tháng này phải tăng chứ không được giảm sút! 

Trong khi đó, Thiên Chúa dùng ngôn sứ Gioen nhắc nhở cho chúng ta biết: "Đây là sấm ngôn của ĐỨC CHÚA: “Nhưng ngay cả lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, hãy ăn chay, khóc lóc, và thống thiết than van.” Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Hãy trở về cùng ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của anh em, bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương, Người hối tiếc vì đã giáng hoạ. (Gn 2,12-13) 

Và Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta: "Khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. (Mt 6,16-18) 

Bài Kinh Thánh thứ nhất trong Thánh lễ hôm nay, sách Xuất Hành ghi lại việc Thiên Chúa giải thoát dân Người khỏi ách nô lệ của vua Pharao và người Ai cập. Tuy được giải thoát khỏi ách nô lệ, nhưng trong cuộc xuất hành rất nhiều lần họ chống đối ông Môsê là người mà Chúa dùng để dẫn dân Chúa về đất hứa: 

”Lúc ấy trong sa mạc, dân khát nước nên đã kêu trách ông Mô-sê rằng: “Ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai-cập để làm gì? Có phải là để cho chúng tôi, con cái chúng tôi, và súc vật của chúng tôi bị chết khát hay không ?” Ông Mô-sê kêu lên cùng Đức Chúa: “Con phải làm gì cho dân này bây giờ? Chỉ một chút nữa là họ ném đá con!” Đức Chúa phán với ông Mô-sê: “Ngươi hãy đi lên phía trước dân, đem theo một số kỳ mục Ít-ra-en; cầm lấy cây gậy ngươi đã dùng để đập xuống sông Nin, và đi đi. Còn Ta, Ta sẽ đứng ở đằng kia trước mặt ngươi, trên tảng đá ở núi Khô-rếp. Ngươi sẽ đập vào tảng đá. Từ tảng đá, nước sẽ chảy ra cho dân uống.” Ông Mô-sê đã làm như vậy trước mắt các kỳ mục Ít-ra-en. Ông đặt tên cho nơi ấy là Ma-xa và Mơ-ri-va, nghĩa là thử thách và gây sự, vì con cái Ít-ra-en đã gây sự và thử thách Đức Chúa mà rằng: “Có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không?” (Xh 17,3-7) 

Thánh Phaolô được ơn mạc khải nói cho chúng ta biết: "Thưa anh em, tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì về việc này: là tất cả cha ông chúng ta đều được ở dưới cột mây, tất cả đều vượt qua Biển Đỏ. Tất cả cùng được chịu phép rửa dưới đám mây và trong lòng biển, để theo ông Mô-sê. Tất cả cùng ăn một thức ăn linh thiêng, tất cả cùng uống một thức uống linh thiêng, vì họ cùng uống nước chảy ra từ tảng đá linh thiêng vẫn đi theo họ. Tảng đá ấy chính là Đức Ki-tô. Nhưng phần đông họ không đẹp lòng Thiên Chúa, bằng chứng là họ đã quỵ ngã trong sa mạc. (1 Cr 10,1-5) 

Bài Tin Mừng trong Thánh lễ hôm nay Giáo hội cho chúng ta nghe lời Chúa Giêsu nói với người phụ nữ xứ Samaria cũng như nói với chúng ta và toàn thể nhân loại được Thánh Gioan trình thuật như sau: "Có một người phụ nữ Sa-ma-ri đến lấy nước. Đức Giê-su nói với người ấy: “Chị cho tôi xin chút nước uống!” Lúc đó, các môn đệ của Người đã vào thành mua thức ăn. Người phụ nữ Sa-ma-ri liền nói: “Ông là người Do-thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Sa-ma-ri, cho ông nước uống sao?” Quả thế, người Do-thái không được giao thiệp với người Sa-ma-ri. Đức Giê-su trả lời: “Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: ‘Cho tôi chút nước uống’, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống.” Chị ấy nói: “Thưa ông, ông không có gầu, mà giếng lại sâu. Vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng này? Chính Người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của Người cũng vậy.” Đức Giê-su trả lời: “Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời.” (Ga 4,7-14) 

Trong đoạn văn ở trên nói: Quả thế, người Do-thái không được giao thiệp với người Sa-ma-ri, nhưng tổ phụ Gia-cóp cũng là tổ phụ của người Do Thái và người phụ nữ Samari kia. Vậy chúng ta phải hiểu thế nào? Để hiểu thêm, chúng ta phải trở lại Cựu Ước: Lúc đó đất nước Do-Thái được vua Đa-vít thống nhất đã bị chia đôi, mười chi tộc con cái tổ phụ Gia-cóp phía Bắc lấy tên là vương quốc Israel, thủ phủ là Samari; phía Nam hai chi tộc con cái tổ phụ Gia-cóp lấy tên là vương quốc Giu-đa thủ phủ là Giê-ru-sa-lem. Vào khoảng năm 722 trước Chúa Giáng sinh, đế quốc Assyria thôn tính vương quốc Israel phương Bắc, họ bắt bớ những nhà trí thức, những người lãnh đạo vương quốc Israel đi lưu đày, và đưa dân Assyria đến Samaria để thống trị những người Do Thái. Từ đây văn hóa của người Assyria được du nhập vào Samari, họ thờ các thần của dân ngoại và người Do Thái ở Samari dần dần bị lai căng, không còn tôn thờ Thiên Chúa duy nhất nữa mà thờ đủ mọi thần, nên người Do Thái phương Nam coi người Samari là những người tội lỗi và không giao thiệp với họ. Chúa Giêsu thì không nhìn người Samari như những người Do Thái phương Nam, mà Chúa nhìn tất cả mọi người là con cái Thiên Chúa, và Chúa đến để loan báo Tin Mừng rằng Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người và muốn cứu rỗi cả nhân loại mà Thiên Chúa tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. 

Chúa Giêsu nói với dân thành Samari: “Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời.” (Ga 4,14). Nước là nguyên ủy của sự sống. Không có nước thì không có sự sống. Trong kinh tin kính chúng ta hằng tuyên xưng: "Chính nhờ Người mà muôn vật được tạo thành." Chúa Giêsu không chỉ ban nước để cho muôn vật cũng như loài người được hiện hữu, Chúa còn ban nước để chữa lành các bệnh tật và rửa sạch mọi tội lỗi cho tất cả những ai tin và trông cậy vào Ngài. 

Thánh Gioan ghi lại lời Người Do-thái hỏi Đức Giê-su: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?” Đức Giê-su đáp: “Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.” Người Do-thái nói: “Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao?” Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người. (Ga 2,18-21) Ngôn sứ Ê-dê-ki-en được Thiên sứ của Thiên Chúa dẫn đi và chỉ cho thấy: „Người ấy (Thiên sứ) dẫn tôi trở lại phía cửa Ðền Thờ, và này: có nước vọt ra từ dưới ngưỡng cửa Ðền Thờ và chảy về phía đông, vì mặt tiền Ðền Thờ quay về phía đông. Nước từ phía dưới bên phải Ðền Thờ chảy xuống phía nam bàn thờ. Người ấy bảo tôi: "Ngươi có thấy không, hỡi con người? " Rồi người ấy dẫn tôi trở lại bờ sông. Khi tôi trở lại, thì này: có rất nhiều cây cối ở hai bên bờ sông. Người ấy bảo tôi: "Nước này chảy về miền đất phía đông, xuống vùng A-ra-ba, rồi đổ ra biển Chết và làm cho nước biển hoá lành. Sông chảy đến đâu thì mọi sinh vật lúc nhúc ở đó sẽ được sống. Sẽ có rất nhiều cá, vì nước này chảy tới đâu, thì nó chữa lành; sông này chảy đến đâu, thì ở đó có sự sống. Trên hai bờ sông sẽ mọc lên mọi giống cây ăn trái, lá không bao giờ tàn, trái không bao giờ hết: mỗi tháng các cây đó sẽ sinh trái mới nhờ có nước chảy ra từ thánh điện. Trái dùng làm lương thực còn lá để làm thuốc." (Ed 47,1-12) 

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con Nước hằng sống, để chúng con không còn khát nữa, để chúng con nhờ Nước và Máu từ Trái Tim Chúa chảy ra giúp chúng con sinh hoa kết trái như lương thực, như thuốc bình an cho anh chị em chúng con. Amen. 

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1551,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,61,Chuyên đề,194,Cộng Đoàn,799,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,702,Giáo Hội Việt Nam,358,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1082,Hội Thánh,321,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2429,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,186,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,Suy Niệm,4776,Suy niệm,1094,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,716,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,122,Sưu Tầm,151,Tài liệu,538,Tập San Lên Đường,579,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,995,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2076,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1636,Video Nhạc - Phim,601,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Suy niệm Chúa nhật thứ III Mùa chay
Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Suy niệm Chúa nhật thứ III Mùa chay
Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Suy niệm Chúa nhật thứ III Mùa chay
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXwFfSwWoupZ95fs3-62o_It9eARNpJ66AGBuQii_wI22bzNGKgnctdvkQEhGQjIummGxYOCZitwqj5BmNDI50BXFq3yMNBsOpDwhuuznU7j5c5F79HN25Vd0RtQ-MERr0dgPkLJuMFdEDalQ6KP1P7-Tsfvg7f7wbvXhJI30KBq619mUwwqOVZ28N/w716-h409/Anh%20To%C3%A0n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXwFfSwWoupZ95fs3-62o_It9eARNpJ66AGBuQii_wI22bzNGKgnctdvkQEhGQjIummGxYOCZitwqj5BmNDI50BXFq3yMNBsOpDwhuuznU7j5c5F79HN25Vd0RtQ-MERr0dgPkLJuMFdEDalQ6KP1P7-Tsfvg7f7wbvXhJI30KBq619mUwwqOVZ28N/s72-w716-c-h409/Anh%20To%C3%A0n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/03/giuse-bui-van-toan-fd-suy-niem-chua.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/03/giuse-bui-van-toan-fd-suy-niem-chua.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content