Giuse Bùi Văn Toàn, FD - Chúa nhật thứ 2 Mùa Chay

SHARE:

Giuse Bùi Văn Toàn, FD - Chúa nhật thứ 2 Mùa Chay

Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người! (Mt 17:5)
Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa) 
Chúa nhật thứ 2 Mùa Chay
“Trỗi dậy đi, đừng sợ !” 

Hôm nay Chúa nhật thứ 2 Mùa Chay, Giáo Hội cho chúng ta nghe bài Tin Mừng Chúa Giêsu hiển dung trước mặt ông Môsê, ông Êlia và ba môn đệ là ông Phêrô, ông Giacôbê và ông Gioan. 

Thánh Mát-thêu trình thuật lại rằng: Sáu ngày trước khi Chúa Giêsu đưa ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện, thì Chúa hỏi các môn đệ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,15-16). Sau lời tuyên xưng của ông Phê-rô, thì Chúa Giêsu lại cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô. (Mt 16,20) 

Từ lúc đó Chúa Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: “Xa-tan, lui lại đằng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.” (Mt 16,21-23) 

Khi nghe Chúa Giêsu nói Người phải chịu nhiều đau khổ và bị giết chết thì các môn đệ đâm ra buồn phiền, lo lắng sợ hãi. 

Bài Tin Mừng trong Thánh lễ Chúa nhật hôm nay, Thánh Mát-thêu trình thuật rằng: „Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!” Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo: “Trỗi dậy đi, đừng sợ!” Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng: “Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy.” (Mt 17,1-9) 

Các môn đệ của Chúa Giêsu có một niềm tin mạnh mẽ và đã được Chúa sai đi rao giảng trong các thành và làng mạc, nhưng khi nghe Chúa nói Người phải chịu nhiều đau khổ và bị giết chết thì buồn phiền, lo lắng sợ hãi. Chúa Giêsu biết các môn đệ của Ngài trong đó có cả chúng ta nữa là những người yếu đuối mỏng giòn, nên Chúa đưa ba môn đệ Người yêu mến lên núi để các ông nhìn thấy „vinh quang và uy quyền“ của Chúa, đồng thời cho nhìn thấy ngôn sứ Mô-sê và ngôn sứ Ê-li-a là hai Vị quan trọng nhất trong thời Cựu Ước, ông Mô-sê thì đại diện cho Lề Luật của Thiên Chúa, còn ông Ê-li-a thì đại diện cho các Ngôn Sứ của Thiên Chúa. „Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem.“ (Lc 9,31) 

Cuộc xuất hành cũ Thiên Chúa dùng Tiên tri Mô-sê để dẫn Dân Chúa thoát khỏi ách nô lệ của vua Pharao và người Ai Cập. Trong cuộc xuất hành cũ, biến cố quan trọng nhất là Lễ Vượt Qua, ông Mô-sê truyền lệnh Đức Chúa cho dân phải ăn thịt chiên và lấy máu chiên bôi lên khung cửa nhà mình, để trước khi xuất hành Thiên thần Chúa thấy máu chiên trên khung cửa thì vượt qua mà không tiêu diệt con đầu lòng trong nhà ấy. (x. Xh chương 12) 

Cuộc xuất hành mới mà Chúa Giêsu thực hiện không phải bên Ai Cập, mà tại thành thánh Giê-ru-salem, Chúa Giêsu chính là Mô-sê mới, Người sẽ giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết. Cuộc xuất hành cũ cũng như cuộc xuất hành mới, biến cố quan trọng nhất cũng là Lễ Vượt Qua (Tam Nhật Vượt Qua – gồm Thứ Năm Tuần Thánh, Thứ Sáu Tuần Thánh, Thứ Bảy Tuần Thánh, và Lễ Phục Sinh. Điều này bao gồm Đêm Vọng Phục Sinh). Chiên Thiên Chúa chính là Chúa Giêsu đã tự hiến mình làm của lễ đền tội thay cho nhân loại. Chúa Giêsu nói với người Do Thái thời đó cũng như nói với chúng ta ngày hôm nay: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. (Ga 6,53-57) 

Nhưng tại sao khi ông Phê-rô tuyên xưng: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” thì Chúa Giêsu lại cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô. Cũng như khi các môn đệ được chiêm ngưỡng vinh quang và quyền năng của Thiên Chúa trên núi, Người cũng cấm các ông “Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy.”?? 

Lý do là “Giờ“ của Người chưa đến. các kỳ mục, các thượng tế, các kinh sư và cả vua Hêrôđê cũng tìm cách giết Chúa Giêsu. Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu cấm các môn đệ không được nói cho ai hay Người là Đấng KI-TÔ, cho đến khi Chúa từ cõi chết sống lại: 

”Một hôm có mấy người Pha-ri-sêu đến thưa Đức Giê-su rằng: “Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông!” Người bảo họ: “Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: ‘Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem thì không được.’ (Lc 13,31-33). 

”Cuộc Xuất Hành Mới“ phải được xảy ra tại Giê-ru-sa-lem. Nếu để các kỳ mục, các thượng tế, các kinh sư và vua Hê-rô-đê biết, họ sẽ giết và thủ tiêu Chúa Giêsu, thì „Cuộc Xuất Hành Mới“ không thể xảy ra tại Giê-ru-sa-lem được. 

Suy niệm Lời Chúa trong Thánh lễ hôm nay, trong bài đọc thứ nhất Giáo Hội nhắc lại lời “kêu gọi“ và lời chúc phúc mà Chúa dành cho tổ phụ Áp-ram. Thiên Chúa nói: „Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc.”Ông Áp-ram ra đi, như Đức Chúa đã phán với ông. (St 12,13-4a). (sau này Chúa đổi tên ông thành Áp-ra-ham). Trong bài đọc thứ hai Thánh Phao-lô gửi cho ông Ti-mô-tê cũng nhắc đến lời „kêu gọi“ mà Chúa Giêsu dành cho ông cũng như cho tất cả chúng ta: „Anh yêu quý, dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo Tin Mừng. Người đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người, không phải vì công kia việc nọ chúng ta đã làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của Người.“ (2 Tm 8b,9) 

Chúa cấm nói cho ai hay cho đến khi Chúa từ cõi chết sống lại. Sau khi Chúa phục sinh, thì các môn đệ bắt đầu loan truyền: Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa đã phục sinh khải hoàn. 

Chúng ta, những người nhờ ơn Chúa được kêu gọi vào dân thánh của Người, được trở nên môn đệ của Người, chúng ta cũng có bổn phận phải loan báo Tin Mừng. 

Abba! Cha ơi, chúng con đã nghe Cha nói với chúng con: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!”. Lạy Cha nhân từ, xin Cha ban thêm lòng tin, lòng cậy, lòng kính mến và ơn biết lắng nghe Lời Chúa Giêsu con Cha, để chúng con chu toàn ơn gọi Cha đã ban cho chúng con. 

Lạy Chúa Giêsu, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến. Amen. 

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1549,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,61,Chuyên đề,194,Cộng Đoàn,776,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,701,Giáo Hội Việt Nam,357,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1056,Hội Thánh,315,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2388,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,183,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4725,Suy niệm,1094,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,711,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,122,Sưu Tầm,148,Tài liệu,532,Tập San Lên Đường,573,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,969,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2044,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1625,Video Nhạc - Phim,584,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Giuse Bùi Văn Toàn, FD - Chúa nhật thứ 2 Mùa Chay
Giuse Bùi Văn Toàn, FD - Chúa nhật thứ 2 Mùa Chay
Giuse Bùi Văn Toàn, FD - Chúa nhật thứ 2 Mùa Chay
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBVDHYB-HZcCduZc3MCC46yuNqGct5SvrXmq3Ac9LRpw7_gwSX9Xq3G2Eh2pK799JzTGQsa_UkP2iJR2JY_Nx7HcIqIlZ8NQQNCGP4g11bd190JEYjnh9R_rccMc8iI4fn_nPy1uEM319K4u8ZumhMI5uvTfGba899JARd6yaYe3W4d8ncIcMhR0ue/w708-h405/Anh%20To%C3%A0n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBVDHYB-HZcCduZc3MCC46yuNqGct5SvrXmq3Ac9LRpw7_gwSX9Xq3G2Eh2pK799JzTGQsa_UkP2iJR2JY_Nx7HcIqIlZ8NQQNCGP4g11bd190JEYjnh9R_rccMc8iI4fn_nPy1uEM319K4u8ZumhMI5uvTfGba899JARd6yaYe3W4d8ncIcMhR0ue/s72-w708-c-h405/Anh%20To%C3%A0n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/03/giuse-bui-van-toan-fd-chua-nhat-thu-2.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/03/giuse-bui-van-toan-fd-chua-nhat-thu-2.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content