Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống

SHARE:

Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống

Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.
Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa) 
Suy niệm Tin mừng Chúa nhật V Mùa chay- Năm A

Từ tạo thiên lập địa đến nay, ai ai cũng muốn sống trường sinh bất lão, nhất là các vua chúa, các công hầu khanh tướng và những người có nhiều tiền của, nhưng „sinh lão bệnh tử“ không miễn trừ một ai. Những vua chúa thời cổ đại sau khi chết thì được quần thần ướp xác, họ những mong thân xác của họ không bao giờ hư nát, nhưng tất cả rồi cũng trở về tro bụi. 

Ngày nay người ta biết được rằng, thân xác con người sẽ trở về cát bụi như lời Thiên Chúa đã phán cùng nguyên tổ loài người Adam & Eva, sau khi ông bà phạm tội: „Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất, vì từ đất, ngươi đã được lấy ra. 

Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất.” (St 3,19) 

Nếu con người sau khi chết chỉ ra tro bụi là hết, thì tại sao người ta lại sợ chết? Sợ sau khi chết không biết mình (linh hồn) sẽ đi về đâu, đi lên hay đi xuống? Có những người đã sống buông thả tạo ra những lỗi lầm, rồi phải chịu đau khổ cả thể xác lẫn tâm hồn; có những người bị lương tâm giày vò suốt cả cuộc đời vì những tội lỗi mà không được ai giải thoát cho. 

Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, chúng ta được nghe lời tuyên sấm mà Thiên Chúa đã dùng ngôn sứ Edekiel nói với nhân loại: „Đức Chúa là Thiên Chúa phán như sau: “Hỡi dân Ta, này chính Ta mở huyệt cho các ngươi, Ta sẽ đưa các ngươi lên khỏi huyệt và đem các ngươi về đất Ít-ra-en. Các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa, khi Ta mở huyệt cho các ngươi và đưa các ngươi lên khỏi huyệt, hỡi dân Ta. Ta sẽ đặt thần khí của Ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được hồi sinh. Ta sẽ cho các ngươi định cư trên đất của các ngươi. Bấy giờ, các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa, Ta đã phán là Ta làm. Đó là sấm ngôn của Đức Chúa.” (Ed 37,12-14) 

Thiên Chúa đã hứa mở cửa huyệt (mồ) để cứu nhân loại khỏi sự chết và đem về đất hứa để được sống bình an trong Tình Yêu Thương của NGƯỜI. Thiên Chúa yêu thương loài người, cho dù con người đã lỗi phạm đến Thiên Chúa. Chính vì Tình Yêu Thương mà Thiên Chúa đã sai Con Một của NGƯỜI là Đức Giêsu Kitô xuống thế để cứu chuộc nhân loại. Kinh Thánh cho chúng ta biết: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. (Ga 3,16-18) 

Bài Tin Mừng Chúa nhật thứ 5 Mùa chay hôm nay, Chúa Giêsu cho ông La-da-rô sống lại sau khi đã được chôn cất trong mồ 4 ngày. Khi ông La-da-rô mới bị bệnh nặng, hai chị Mác-ta và Maria đã nhờ người báo tin cho Chúa Giêsu, nhưng Chúa Giêsu không đến ngay, mà còn ở lại nơi Ngài đang rao giảng 2 ngày rồi mới đi đến Be-ta-ni-a. Để có được dấu lạ, kể cả dấu lạ làm cho kẻ chết sống lại, Chúa Giêsu đòi hỏi chị Mác-ta, chị Maria cũng như tất cả mọi người chúng ta phải kiên nhẫn và có „lòng tin“ vào Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không phải chết. (Anh) Chị có tin không?" (Ga 11,25-26). Chúng ta có „kiên nhẫn“ và có „lòng tin“ như hai chị Mác-ta và Maria không? Chúng ta cầu nguyện, xin Chúa điều này, điều kia thì muốn được nhiều và được ngay. 

Qua Bài Tin Mừng hôm nay, có phải Chúa dạy chúng ta phải có „lòng kiên nhẫn“ và „lòng tin“ không? Kiên nhẫn là phó thác trong tay Chúa, „lòng tin“ tin là vào Chúa Giêsu Kitô được Chúa Cha sai đến để cứu độ chúng ta: 

Trước khi cho ông La-da-rô sống lại, Chúa Giêsu cầu nguyện cùng Chúa Cha: "Đức Giêsu ngước mắt lên và nói: “Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con. Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con.” (Ga 11,41-42) 

Trong Bài tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói: "Qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh." Thật vậy, trong cơn khốn cùng mà cảm nghiệm được ơn Chúa giải thoát, thì sau đó người ta chỉ biết cảm tạ và tôn vinh Thiên Chúa mà thôi. 

Sự sống lại của ông La-da-rô là dấu chỉ: Chúa Giêsu có quyền năng trên sự sống và sự chết, phép lạ Chúa cho ông La-da-rô sống lại báo trước sự phục sinh của Chúa. Trong Chúa Giêsu chúng ta cũng sẽ được sống lại với Người. Kinh Thánh cho chúng ta biết: „Anh em không biết rằng: khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Ki-tô Giê-su, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của Người , chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. (Rm 6,3-4). Những ai tin và được rửa trong Đức Kitô thì thuộc về Ngài. 

Thánh Gioan chỉ cho chúng ta biết: „Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào: 

Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa–mà thật sự chúng ta là con Thiên Chúa. Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta, là vì thế gian đã không biết Người. Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa; nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy. (1 Ga 3,1-2)

Ôi! Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban thêm lòng tin cho chúng con. Đức Tin của chúng con thật là yếu đuối và mỏng dòn. Đôi khi chúng con cũng tỏ ra mạnh mẽ, nhiệt thành yêu mến Chúa như Thánh Tôma môn đệ của Chúa nói trong đoạn Tin Mừng hôm nay: “Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy!” (Ga 11,16) Nhưng khi "Giờ Thương Khó" đến, thì tất cả bỏ trốn hết. Lạy Chúa, xin tha tội cho chúng con và xin đốt lửa kính mến Chúa trong lòng mỗi người chúng con. Amen. 

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1421,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,47,Chuyên đề,169,Cộng Đoàn,607,Đời tu,7,Gia đình Đa Minh,28,Giáo dục,127,Giáo Hội Hoàn vũ,662,Giáo Hội Việt Nam,292,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,844,Hội Thánh,258,Kiến Thức,60,Kiến Thức Phổ Thông,1,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1019,Mùa Thường Niên,1855,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,412,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,162,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,3542,Suy niệm,1087,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,622,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,217,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,109,Sưu Tầm,119,Tài liệu,445,Tập San Lên Đường,508,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,778,Thời Sự,439,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,17,Văn Hóa Nghệ Thuật,1749,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1287,Video Nhạc - Phim,483,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống
Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống
Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWwWHllCmkuZW9RYNXXJhh3q9-3mGmKHHH8louORtvPPQgQqguvrj3YPGmvE3lx4KbT6H4L0fAQQKRxFgMTZJcvmF9HIIgKPjAWcWA3kpZizee8BN3wTIVWTPbfN5R8CLFI8nukEEnftrIrPzXTukfH-ufaXdDip1z9uqoq7CtvcOKOEUYKEDkSW4y/w695-h397/Anh%20To%C3%A0n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWwWHllCmkuZW9RYNXXJhh3q9-3mGmKHHH8louORtvPPQgQqguvrj3YPGmvE3lx4KbT6H4L0fAQQKRxFgMTZJcvmF9HIIgKPjAWcWA3kpZizee8BN3wTIVWTPbfN5R8CLFI8nukEEnftrIrPzXTukfH-ufaXdDip1z9uqoq7CtvcOKOEUYKEDkSW4y/s72-w695-c-h397/Anh%20To%C3%A0n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/03/giuse-bui-van-toan-fd-ai-tin-vao-thay.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/03/giuse-bui-van-toan-fd-ai-tin-vao-thay.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content