Giuse Bùi Văn Toàn, FD - Chúa Nhật Tuần VII Mùa Thường Niên

SHARE:

Giuse Bùi Văn Toàn, FD - Chúa Nhật Tuần VII Mùa Thường Niên

Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. (Mt 5:44)
Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa) 
Chúa Nhật Tuần VII Mùa Thường Niên 

Hôm nay Chúa nhật thứ bảy mùa thường niên, Giáo Hội mời gọi con cái lắng nghe Lời Chúa dạy và đem ra thực hành. Thánh Mát-thêu trình thuật lại lời Chúa Giêsu dạy rằng: 

”Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác; trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi. “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5,38-48) 

Suy niệm bài Tin Mừng hôm nay, tôi nhớ lại ngày trước, khi còn trực tiếp phục vụ cộng đoàn. Một hôm, cha tuyên úy về dâng Thánh lễ Chúa nhật cho cộng đoàn chúng tôi, sau Thánh lễ có một vị tuổi đã trung niên đến gặp tôi hỏi thăm rồi kể rằng: "Chính nhờ bài Tin Mừng hôm nay mà tôi được Chúa soi sáng để trở về cùng Chúa. Tôi đã từng là một "đại đức" tu học bao nhiêu năm ở trong chùa, nhưng khi cầm cuốn Kinh Thánh trong tay và đọc tới đoạn này: "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.“ Thật vậy, không có một ai trong loài người dạy hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho họ. Nhờ Lời Chúa, tôi mới cảm nghiệm được Thiên Chúa là Tình Yêu. 

Lời Chúa dạy người xưa cũng như chúng ta hôm nay hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác; trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Thật không dễ, nếu chỉ hiểu theo nghĩa mắt đền mắt, răng đền răng, thì người bị tát trong lúc tức giận sẽ nói: có giỏi thì tát cả má bên này nữa đi; không cần phải thách, nếu xử sự như vậy chắc chắn sẽ bị tát thêm mấy cái nữa, có khi còn bị giết chết một cách vô cớ! 

Ở đây Chúa Giêsu nói: “Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác“, không có nghĩa là nếu chúng ta bị kẻ ác đàn áp, ức hiếp, bị bỏ vạ cáo gian hoặc bị bắt phải làm chứng dối, mà cứ chịu chết phải làm theo họ. Chúa Giêsu nói, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Lời dạy dỗ này hướng dẫn con cái Chúa sống công chính, sống ngay thẳng, “hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.” (Mt 5,37). 

Sống trong sự thật và yêu thương, là sống để làm sáng danh Chúa, vì Thiên Chúa là TÌNH YÊU. Chính Chúa Giêsu đã làm gương để chúng ta noi theo, Người nói với ông Phê-rô, nói với các môn đệ và cả chúng ta nữa: “Hãy xỏ gươm vào bao. Chén mà Chúa Cha đã trao cho Thầy, lẽ nào Thầy chẳng uống?” (Ga 18,11); rồi Chúa cầu nguyện cho những người đã hành hạ và đóng đinh Chúa vào thập giá: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” (Lc 23,34) 

Trong bài giảng “Tám mối phúc“, Chúa Giêsu dạy: “Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế. (Mt 5,10-12) 

Chúa Giêsu nói: “Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.“ Lời này Chúa nói với ai, với những người công chính hay với những người ác? Người công chính thì giữ và sống Lời Chúa nên mới được kể là công chính. Như vậy, những lời này nhắc nhở những người giầu có, quyền thế, hay ức hiếp, đàn áp kẻ khác, hãy sống yêu thương đồng loại để khỏi bị hư mất đời đời. Vì Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi loài mà Ngài đã tạo dựng nên. 

Chúa Giêsu nói, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 

Ánh sáng Lời Chúa sẽ biến đổi, xua đuổi tối tăm của sự dữ. Mưa là ơn của Thiên Chúa đổ xuống trên người công chính để họ sống tốt lành hơn nữa, và cho cả những kẻ bất chính, để họ nhận biết Thiên Chúa yêu thương họ mà trở về cùng Thiên Chúa. 

Bài đọc thứ nhất trong Thánh lễ hôm nay, sách Luật Lê-vi dạy rằng: 

Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng: “Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en và bảo chúng: Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, Ta là Đấng Thánh. “Ngươi không được để lòng ghét người anh em, nhưng phải mạnh dạn quở trách người đồng bào, như thế, ngươi sẽ khỏi mang tội vì nó. Ngươi không được trả thù, không được oán hận những người thuộc về dân ngươi. Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Ta là Đức Chúa.” (Lv 19,1-2.17-18)

Làm cha mẹ, anh chị em cũng cần phải nhắc nhở khuyên bảo nhau để khỏi phải mang tội. Mọi chuyện bắt đầu từ trong gia đình, giữa vợ với chồng, giữa anh chị em với nhau. Có một câu chuyện được người ta kể rằng: 

"Một ngày nọ, sau khi người cha nghe xong người con trai oán trách và kể khổ về cuộc hôn nhân của mình. Ông hỏi: Con trai, vợ con có ưu điểm gì, người con trai phàn nàn nói: “Trước khi kết hôn thì cô ấy có, hiện tại thì không có ạ! Ông bố hỏi lại: trong suy nghĩ của vợ con, con có điểm mạnh nào không? Người con trai ngập ngừng nói: “hình như là trước đây con có“. Giờ thì không có. Người cha nói: “Vậy con còn giỏi hơn cha trước khi cha lấy mẹ con, cha còn không biết mẹ con có ưu điểm gì nữa. Người con ngẩng đầu lên nhìn cha định nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Người cha đi ra ngoài, cầm lên một viên ngói và một nắm bông rồi mang vào hỏi con: “Này con trai, con xem cái nào cứng hơn? Người con trai không biết cha làm gì, nhưng vẫn trả lời: “Cái này mà cha còn phải hỏi, tất nhiên là ngói cứng hơn. Người cha không nói gì, ông cầm viên ngói và nắm bông giơ lên cao rồi thả xuống, viên ngói rơi xuống vỡ tan tành, còn nắm bông thì không hế hần gì cả. Người cha hỏi con: “Tại sao cứng thì dễ bị nát tan, còn mềm mại thì lại không bị sao? Người con suy nghĩ nói: “Chắc vì bông mềm mại nên nhẹ, do đó không bị làm sao. Người cha vỗ vai con trai, nhẹ nhàng nói: “Con trai, con phải như nắm bông kia mà khiêm tốn lại, không làm tổn thương người khác cũng là không làm tổn thương chính mình. Như cái viên ngói kia, có cạnh có góc, nhưng gặp cứng thì tan vỡ. Làm tổn thương người khác, cũng làm tổn thương chình mình đấy con ạ! “Cha sống bao nhiêu năm rồi, cả đời cha chỉ hiểu một đạo lý là: nhìn vào ưu điểm của người khác sẽ khiến con tim mình ấm áp, còn nhìn thẳng vào khuyết điểm của người khác, thì cũng là làm tổn thương chính tâm hồn của mình. Con nên học tập như nắm bông kia, bông vì người khác mà ngăn lại gió lạnh, nó giống như ánh mặt trời có thể sưởi ấm cho cuộc đời này. Khi đã kết hôn thì ai chẳng mong hạnh phúc, để làm được điều ấy chúng ta phải vun đắp, chăm sóc hằng ngày. Con trai, lời khen là một bảo bối, một lời khen của con có thể là động lực cho vợ con, còn một lời nói ích kỷ, cay nghiệt, chê bai có thể khiến vợ con mang hận cả đời, từ đó mà kéo cuộc hôn nhân của con vào nơi bế tắc. Chẳng lẽ con cũng muốn cha đối xử với mẹ con giống như con đang đối xử với vợ con hay sao? 

Lạy Chúa Giêsu! Xin ánh sáng Lời Chúa soi sáng tâm và trí chúng con. Xin Lời Chúa ở lại trong trái tim và trong trí con, để con biết yêu thương và tôn trọng mọi người. Xin Chúa ban ơn để con biết tha thứ, hầu cũng được anh chị em thứ tha cho con. Amen. 

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1546,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,192,Cộng Đoàn,769,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,700,Giáo Hội Việt Nam,355,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1047,Hội Thánh,312,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2353,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4682,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,698,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,120,Sưu Tầm,145,Tài liệu,527,Tập San Lên Đường,565,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,961,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2010,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1615,Video Nhạc - Phim,574,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Giuse Bùi Văn Toàn, FD - Chúa Nhật Tuần VII Mùa Thường Niên
Giuse Bùi Văn Toàn, FD - Chúa Nhật Tuần VII Mùa Thường Niên
Giuse Bùi Văn Toàn, FD - Chúa Nhật Tuần VII Mùa Thường Niên
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgn1y1j2neX2AqOSH0oY1UpCmSAW0D0dWa5OK4YeKvlGA2gHRKYhzJAGA4hZR3H3JL0Ct2iPOaCMMJyBIAXT19EZW7oPbUcGzkx5ttuzWQpor-AnJlnZI6ABkE87aM4mkNKXTYtEkoBEPXwPBwLEwaYpO0eQYbmoMkLdaODQD3UP5yrKg7ZOWcu6-Cd/w687-h392/Anh%20To%C3%A0n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgn1y1j2neX2AqOSH0oY1UpCmSAW0D0dWa5OK4YeKvlGA2gHRKYhzJAGA4hZR3H3JL0Ct2iPOaCMMJyBIAXT19EZW7oPbUcGzkx5ttuzWQpor-AnJlnZI6ABkE87aM4mkNKXTYtEkoBEPXwPBwLEwaYpO0eQYbmoMkLdaODQD3UP5yrKg7ZOWcu6-Cd/s72-w687-c-h392/Anh%20To%C3%A0n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/02/giuse-bui-van-toan-fd-chua-nhat-tuan.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/02/giuse-bui-van-toan-fd-chua-nhat-tuan.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content