Giuse Bùi Văn Toàn, FD - Chúa nhật thứ nhất Mùa Chay

SHARE:

Giuse Bùi Văn Toàn, FD - Chúa nhật thứ nhất Mùa Chay

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Familia Dominus – Gia đình con cái của Chúa) 
Chúa nhật thứ nhất Mùa Chay 
Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ 

Hôm nay Chúa nhật thứ nhất Mùa Chay, Giáo Hội cho chúng ta nghe 3 bài Kinh Thánh. Bài thứ nhất trích sách Sáng thế trình thuật về ma quỷ cám dỗ ông bà nguyên tổ Adam – Eva. Con rắn (ma quỷ) nói với người đàn bà (Eva): “Có thật Thiên Chúa bảo: ‘Các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không?’ Người đàn bà nói với con rắn “Trái các cây trong vườn, thì chúng tôi được ăn. Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo: ‘Các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết.’” (St 3,1b-3). Ông bà nguyên tổ đã biết rõ mệnh lệnh của Thiên Chúa, nhưng vẫn nghe lời cám dỗ của ma quỷ mà ăn trái cấm, vì ông bà muốn được thông minh sáng láng như Thiên Chúa. Sau khi ăn trái cấm, ông bà liền nhận ra mình trần truồng tội lỗi, và từ đó bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng.

Bài Tin Mừng trong Thánh lễ hôm nay, Thánh Mát-thêu trình thuật về việc Chúa Giêsu chịu ma quỷ cám dỗ. Trước khi đi rao giảng Tin Mừng „Ơn Cứu Độ“ cho nhân loại, Chúa Giêsu ăn chay, cầu nguyện „Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ.“ 

Chúa Giêsu muốn dạy cho chúng ta trước tất cả mọi quyết định quan trọng phải ăn chay cầu nguyện. Ăn chay là một cuộc chiến, nhất là cuộc chiến nội tâm, người ăn chay muốn từ bỏ cái này, cái kia, nhưng ma quỷ luôn cám dỗ để ta đừng từ bỏ mà còn khuấy động thêm để ta lún sâu vào những đam mê tội lỗi. Khi người ta đã lún sâu trong những vũng bùn êm ái thì ma quỷ không cần cám dỗ nữa, nhưng chính người đó lại trở thành công cụ của ma quỷ để cám dỗ những người khác. Sự cám dỗ lớn hơn người ta tưởng, con người thì tinh thần yếu đuối, thể xác nặng nề. Chính vì vậy, ăn chay luôn luôn đi đôi với cầu nguyện để Thánh Thần Chúa dẫn dắt ăn chay cho đúng cách. Thiên Chúa đã dùng ngôn sứ Isaia nhắc nhở chúng ta cách ăn chay làm sao cho đúng: „Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao: mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm? Chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ; thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục?“ (Is 58,6-7). 

Ăn chay để quay trở về cùng Thiên Chúa, để sám hối nhìn nhận những lỗi lầm, những thiếu sót trong việc thờ phượng Thiên Chúa và cư xử với tha nhân mà sửa đổi, hầu cảm nhận được Tình Thương Yêu mà Thiên Chúa dành cho mỗi cá nhân và cho cả nhân loại. 

Cơn cám dỗ! Trong cuộc đời của phàm nhân bất luận là ai đều bị cám dỗ, có những cám dỗ nhỏ, có những cám dỗ lớn, tất cả đều do ma quỷ khuấy động để dẫn con người đến chỗ diệt vong. Khi nói đến cơn cám dỗ, thì phải hiểu rằng hết cám dỗ này đến cám dỗ khác. Nếu không trông cậy vào Thánh Thần, chắc phàm nhân không ai đứng vững. Vì vậy mà Chúa Giêsu dạy chúng ta xin với Chúa Cha: „Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.“ 

Cám dỗ của thân xác

Sau khi ăn chay 40 đêm ngày, Chúa Giêsu cảm thấy đói, ma quỷ liền tấn công ngay: *Quỷ nói với Chúa Giêsu: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi !” Nhưng Người đáp: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.” (Mt 4,3b-4) 

Thân xác con người vẫn bị cám dỗ „ăn trắng mặc trơn“. Người ta tìm đủ mọi cách để có tiền mua sắm những thức ăn cao lương mỹ vị, những áo quần lượt là sang trọng, trang điểm cho thân xác lộng lẫy, có khi kiếm tiền một cách bất chính vẫn không thấy lương tâm cắn rứt. Ăn trắng mặc trơn, cốt để người đời khen là giàu có, sang trọng, để ra vẻ hơn mọi người chung quanh. Cám dỗ này dẫn con người đến chỗ ích kỷ, chỉ biết sống cho riêng mình! 

Cám dỗ của ma quỷ (muốn ngang hàng với Thiên Chúa) 

Cám dỗ lần thứ nhất không được. Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.” Đức Giê-su đáp: “Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.” (Mt 4,5-7) 

Nguyên tổ loài người (Adam & Eva) sa ngã bởi cám dỗ này, tội kiêu ngạo, tội khoe khoang. 
Thiên Chúa đã ban cho ông bà nguyên tổ quyền thống trị mặt đất và làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất.” Vậy mà vẫn chưa đủ, ông bà còn muốn được cao trọng quyền năng như Thiên Chúa. (x. St 1). Tội lỗi và sự chết đã đột nhập vào ông bà và hậu duệ của ông bà mãi mãi. 

Chúa Giêsu dạy chúng ta: “Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.“ (Mc 10,42-44) Trong thư gửi tín hữu Philipphê, Thánh Phaolô được ơn mạc khải, và ngài cho chúng ta biết: “Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. (Pl 2,6-8) 

Cám dỗ của thế gian (giàu sang, chức quyền) 

„Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng: “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi.” Đức Giê-su liền nói: “Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.” Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.“ (Mt 4,8-11) 

Ngày nay người ta vẫn nói: „Tiền bạc điều khiển thế giới“ (Geld regiert die Welt). 

Quyền cai trị là một cám dỗ lớn. Từ trong gia đình ra ngoài xã hội, ai cũng muốn là tướng, làm người đứng đầu, muốn có ảnh hưởng trên người khác. Anh chị em trong nhà cũng muốn hơn nhau, tranh chấp nhau cho dù thánh hiền đã dạy: „chú khỏe, anh mừng“, nhưng xã hội ngày nay không mấy ai mừng khi chú khỏe, chú có nhiều tiền của! 

Cộng đoàn này muốn hơn cộng đoàn kia, quốc gia này muốn hơn quốc gia khác, người ta tìm đủ mọi cách, mọi thủ đoạn để chế ngự, để chiếm hữu. Chiếm hữu tài nguyên thiên nhiên để cai trị, chi phối mọi hành động của người khác theo ý định của mình. 

Ngày nay, sự cám dỗ này đang hoành hành khắp nơi trên thế giới, rất rất nhiều người đã bái lạy để làm tôi tớ Tiền Của. Khi có tiền bạc và chiếm hữu được nhiều của cải cũng như sự hiểu biết về thiên nhiên, con người tự cho mình ngang hàng với Thiên Chúa, còn hơn thế nữa, họ tự cho mình là thiên chúa. 

Chúa Giêsu đã chiến thắng tất cả các cơn cám dỗ bằng „Lời Chúa“ và „lối sống hiền lành và khiêm nhường trong lòng.“ 

Bài đọc 2 trong Thánh lễ hôm nay, Thánh Phao-lô cho chúng ta biết: „Nếu chỉ vì một người, một người duy nhất (Adam cũ) sa ngã, mà sự chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô (Adam mới), lại còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính, thì sẽ được sống và được thống trị. (Rm 5,17) 

Lạy Chúa, xin Thần Khí Chúa ở với con, dẫn con đi trên mọi nẻo đường dương thế. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Con xin hiệp với lời cầu xin của tôi tới Chúa là Augustinô đã xin với Chúa: „Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con.“ Biết Chúa là Đấng Toàn Năng tràn đầy Lòng Thương Xót, biết con là loài thụ tạo được Chúa tác sinh vào thế gian từ tro bụi, để con tôn thờ một mình Thiên Chúa của con, Đấng yêu thương con, cho dù con lỗi lầm đến đâu, Chúa cũng muốn tha thứ cho con. Amen. 

Chúa nhật 1 Mùa chay A, 26.02.2023 
Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Familia Dominus – Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1546,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,192,Cộng Đoàn,769,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,700,Giáo Hội Việt Nam,355,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1047,Hội Thánh,312,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2353,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4682,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,698,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,120,Sưu Tầm,145,Tài liệu,527,Tập San Lên Đường,565,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,961,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2010,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1615,Video Nhạc - Phim,574,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Giuse Bùi Văn Toàn, FD - Chúa nhật thứ nhất Mùa Chay
Giuse Bùi Văn Toàn, FD - Chúa nhật thứ nhất Mùa Chay
Giuse Bùi Văn Toàn, FD - Chúa nhật thứ nhất Mùa Chay
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjoUi9fsqs4NCfEP7N9YpdlKkaDkH-AQ3oOo9CvH_bE6kqWgAvKQHiR4agZIAH2YCe2x0DYUyQTE_ZKuEA94ZXbsY3UeaohyXXGRvJYjLn2XbfGP5uIVHsKvkghig3i69aa84xba3a0PxCV_YC9cwmPGkMENptYk-a4jPiwdKEFfW8hf9cs2ppe4ev/w697-h399/Anh%20To%C3%A0n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjoUi9fsqs4NCfEP7N9YpdlKkaDkH-AQ3oOo9CvH_bE6kqWgAvKQHiR4agZIAH2YCe2x0DYUyQTE_ZKuEA94ZXbsY3UeaohyXXGRvJYjLn2XbfGP5uIVHsKvkghig3i69aa84xba3a0PxCV_YC9cwmPGkMENptYk-a4jPiwdKEFfW8hf9cs2ppe4ev/s72-w697-c-h399/Anh%20To%C3%A0n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/02/giuse-bui-van-toan-fd-chua-nhat-thu.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/02/giuse-bui-van-toan-fd-chua-nhat-thu.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content