Giuse Bùi Văn Toàn, FD - Lời Chúa, Chúa Nhật 15/01/2023

Giuse Bùi Văn Toàn, FD - Lời Chúa, Chúa Nhật 15/01/2023

Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian. (Ga 1:29)
Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa) 
Lời Chúa, Chúa Nhật 15/01/2023. 

Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Đây là lời Linh mục đại diện Giáo Hội xướng lên để giới thiệu Mình Máu Thánh Chúa Giêsu cho cộng đoàn tín hữu, đồng thời chúc mừng những ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. 

Bài Tin Mừng Chúa nhật thứ 2 thường niên hôm nay, thánh Gioan Tông đồ trình thuật lại lời chứng về Chúa Giêsu của thánh Gioan Tiền Hô rằng: 

- Khi ấy, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi. Tôi đã không biết Người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en.” Ông Gio-an còn làm chứng: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.” Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.” (Ga 1:29-34) 

Trong bài Tin Mừng Chúa nhật tuần trước, lễ Chúa Giêsu chịu Phép rửa, thánh Mát-thêu nói về việc thánh Gioan Tiền Hô thưa với Chúa Giêsu: “Chính tôi mới cần được Ngài làm Phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi !” Nhưng Đức Giê-su trả lời: “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.” 

Vậy, “Đức Công Chính“ mà Chúa Giêsu nói, chúng ta phải hiểu như thế nào? 

Thánh Gioan Tiền Hô nói: “Tôi đã không biết Người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en.” Chúa Giêsu chịu Phép rửa để Thần Khí ngự xuống và tỏ cho nhân loại biết Người là Đấng được Thiên Chúa Cha sai đến loan truyền và thực thi “Đức Công Chính“ của Thiên Chúa. 

Thánh vịnh mà chúng ta hát đáp ca trong Thánh lễ hôm nay giúp chúng ta hiểu về "Đức Công Chính" mà Chúa Giêsu nói:

- "Trong sách có lời chép về con rằng: con thích làm theo thánh ý, và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con.” Đức công chính của Ngài, con loan truyền giữa lòng đại hội; lạy CHÚA, Ngài từng biết: con đâu có ngậm miệng làm thinh. Đức công chính của Ngài, con chẳng giữ riêng lòng mình biết; nhưng con đã nói lên đức trung tín và ơn cứu độ của Ngài, chẳng giấu giếm chi cùng đại hội rằng Ngài thành tín và yêu thương. (Tv 39,8b-11) 

Đức công chính của Thiên Chúa là “THÀNH TÍN và YÊU THƯƠNG.” Chúa Giêsu xuống thế để loan truyền TÌNH YÊU THIÊN CHÚA cho nhân loại. Chúa Giêsu không chỉ loan truyền, mà Ngài còn thể hiện Tình Yêu Thiên Chúa qua cuộc khổ nạn đau thương trên thập giá để chuộc tội cho nhân loại. Ngài là Chiên Thiên Chúa, để những ai ăn Thịt và uống Máu Chiên Thiên Chúa thì được Chiên Thiên Chúa (Chúa Giêsu) xóa bỏ tội lỗi và cho họ sống đời đời trong Tình Yêu Thiên Chúa, trong "Đức Công Chính của Thiên Chúa". Sống công chính, là sống "kính thờ Thiên Chúa và yêu mến tha nhân".

Bài đọc thứ nhất trong Thánh lễ hôm nay, Thiên Chúa đã dùng ngôn sứ Isaia mà loan báo về Chúa Giêsu cho nhân loại. Chúa Giêsu đến không chỉ đem đức công chính và ánh sáng của Thiên Chúa cho các chi tộc Iseael, mà còn cho cả nhân loại. Thị kiến mà ngôn sứ Isaia được thấy Thiên Chúa phán: 

- “Nếu ngươi chỉ là tôi trung của Ta để tái lập các chi tộc Gia-cóp, để dẫn đưa các người Ít-ra-en sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất.” (Is 49,6) 

Thiên Chúa là Đấng Thành Tín và Yêu Thương. Trong Cựu Ước (Giao Ước cũ) Thiên Chúa hứa với tổ phụ Ab-ra-ham, Isa-ác và Gia-cóp rằng, Thiên Chúa sẽ giải thoát dân Israel khỏi ách nô lệ của vua Pharao và của dân Ai Cập mà đưa về "đất hứa". 

Sách Xuất Hành ghi lời Thiên Chúa phán rằng: 

- "Tháng này, các ngươi phải kể là tháng đứng đầu các tháng, tháng thứ nhất trong năm. Hãy nói với toàn thể cộng đồng Ít-ra-en: Mồng mười tháng này, ai nấy phải bắt một con chiên cho gia đình mình, mỗi nhà một con. Nếu nhà ít người, không ăn hết một con, thì chung với người hàng xóm gần nhà mình nhất, tuỳ theo số người. Các ngươi sẽ tuỳ theo sức mỗi người ăn được bao nhiêu mà chọn con chiên. Con chiên đó phải toàn vẹn, phải là con đực, không quá một tuổi. Các ngươi bắt chiên hay dê cũng được. Phải nhốt nó cho tới ngày mười bốn tháng này, rồi toàn thể đại hội cộng đồng Ít-ra-en đem sát tế vào lúc xế chiều, lấy máu bôi lên khung cửa những nhà có ăn thịt chiên. Còn thịt, sẽ ăn ngay đêm ấy, nướng lên, ăn với bánh không men và rau đắng. Các ngươi không được ăn sống hay luộc, nhưng chỉ được ăn nướng, với cả đầu, chân và lòng. Không được để lại gì đến sáng; cái gì còn lại đến sáng, phải đốt đi. Các ngươi phải ăn thế này: lưng thắt gọn, chân đi dép, tay cầm gậy. Các ngươi phải ăn vội vã: đó là lễ Vượt Qua mừng Ðức Chúa. (Xh 12, 1-11)

Như vậy, ý nghĩa chính của Lễ Vượt Qua là việc ăn thịt chiên với bánh không men và bôi máu chiên lên khung cửa. Đó là dấu hiệu cho những ai (nhà) thuộc về Đức Chúa và Đức Chúa sẽ giải thoát họ. Những sự kiện xảy ra trong “Biến Cố Xuất Hành“ là những sự việc đã được tiên báo trong thời Cựu Ước rằng: chính là Chúa Giêsu Kitô là Chiên Thiên Chúa sẽ đến thế gian để hoàn tất "Lời Hứa" của Thiên Chúa Cha dành cho nhân loại. 

Lời Kinh Thánh ghi rằng: "Đức Chúa phán với Dân của Người: Này sắp đến những ngày Ta hoàn thành một Giao Ước Mới với nhà Ít-ra-en và nhà Giu-đa. Giao ước đó sẽ không như giao ước Ta đã thiết lập với cha ông của chúng, trong ngày Ta cầm tay dẫn chúng ra khỏi Ai-cập.“ (Hr 8,9) 

Chúa Giêsu Kitô là Chiên Thiên Chúa, Người đến để thiết lập một "Giao Ước Mới" giữa Thiên Chúa và Dân của Người. “Đức Kitô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của Người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống." (Hr 14b) 

Trong bữa ăn tối, trước giờ Chúa Giêsu tự hiến tế làm lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa Cha, “Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói: “Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói: “Chén này là Giao Ước Mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em. (Lc 22,19-20) 

Những ai đã được lãnh nhận Bí tích Rửa tội, là những người đã được ghi dấu ấn tín bởi Thánh Thần và Máu Chiên Thiên Chúa (Máu Chúa Giêsu), những người đó đều thuộc về Chúa Giêsu, họ chỉ cần tuân giữ những Giới răn của Thiên Chúa, thì họ sẽ được cứu rỗi. Giới răn của Thiên Chúa là: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình.” (Lc 10,27) 

Lạy Cha chúng con ở trên trời! Trong Chúa Giêsu, chúng con được thưa Abba! Cha ơi! Chúng con tạ ơn Cha đã ban Chiên Thiên Chúa cho chúng con. Chiên Thiên Chúa đã xóa bỏ tội lỗi chúng con, Chiên Thiên Chúa đã trở nên lương thực nuôi sống linh hồn chúng con. Xin Cha cũng ban ơn cho các anh chị em còn chưa nhận biết Cha, được ơn nhận biết Cha là Thiên Chúa Toàn Năng, là Đấng Thành Tín và Yêu Thương. Để trong Chúa Giêsu, họ cùng với chúng con tung hô rằng: Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

COMMENTS

Tên

Bác Ái,59,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1380,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,41,Chuyên đề,159,Cộng Đoàn,546,Đời tu,7,Gia đình Đa Minh,27,Giáo dục,126,Giáo Hội Hoàn vũ,646,Giáo Hội Việt Nam,273,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,757,Hội Thánh,245,Kiến Thức,59,Kiến Thức Phổ Thông,1,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,724,Mùa Thường Niên,1792,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,412,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,144,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,81,RVA,23,Suy Niệm,3059,Suy niệm,1087,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,599,Sứ Vụ,45,Sư Vụ,4,Sứ vụ,217,Sứ Vụ Giáo Dục,3,Sức khỏe,100,Sưu Tầm,105,Tài liệu,422,Tập San Lên Đường,486,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,699,Thời Sự,434,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,16,Văn Hóa Nghệ Thuật,1662,Văn-Thơ,1,Video Clips,1163,Video Nhạc - Phim,457,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Giuse Bùi Văn Toàn, FD - Lời Chúa, Chúa Nhật 15/01/2023
Giuse Bùi Văn Toàn, FD - Lời Chúa, Chúa Nhật 15/01/2023
Giuse Bùi Văn Toàn, FD - Lời Chúa, Chúa Nhật 15/01/2023
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEig5aV1reXgedPpPR5lZf5YUdjbwYJfDaXj03LLD2N2teh6_sC3dCyncbIFdDxV4UyR_2ag6g9GX7l-7rebq124g8btvoOyfD76pAFWkEXlVvrU0tPHG5znzQrsetcaoQmCvJxokeDhMRTpn57VE4Ntjg964Dt0oVllG2R5d_qVVxhSRw-ALn2Tg-LD/w694-h398/Anh%20To%C3%A0n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEig5aV1reXgedPpPR5lZf5YUdjbwYJfDaXj03LLD2N2teh6_sC3dCyncbIFdDxV4UyR_2ag6g9GX7l-7rebq124g8btvoOyfD76pAFWkEXlVvrU0tPHG5znzQrsetcaoQmCvJxokeDhMRTpn57VE4Ntjg964Dt0oVllG2R5d_qVVxhSRw-ALn2Tg-LD/s72-w694-c-h398/Anh%20To%C3%A0n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/01/giuse-bui-van-toan-fd-loi-chua-chua.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/01/giuse-bui-van-toan-fd-loi-chua-chua.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content