Giuse Bùi Văn Toàn, FD - Tôi không đáng cởi quai dép cho Người

SHARE:

Giuse Bùi Văn Toàn, FD - Tôi không đáng cởi quai dép cho Người

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa) 
Tôi không đáng cởi quai dép cho Người 

“Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en đã viếng thăm cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thần Đa-vít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta, như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa: sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét; sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước; Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người, mà phụng thờ Người suốt cả đời ta. Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao: con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ là tha cho họ hết mọi tội khiên. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.” (Lc 1,68-79) 

Thánh Gioan Tiền Hô chào đời trước ngày Chúa Giêsu giáng sinh sáu tháng. Khi trưởng thành, ngài sống trong hoang địa, mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn, ngài được Thiên Chúa phán bảo, và bắt đầu công việc ngôn sứ của Đấng Tối Cao. 

"Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng: Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa." 

Đám đông lũ lượt kéo đến xin ông Gio-an làm phép rửa; ông nói với họ: “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Các anh hãy sinh những hoa quả xứng với lòng sám hối. Và đừng vội nghĩ bụng rằng: Chúng ta đã có tổ phụ Áp-ra-ham; vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Áp-ra-ham. Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa.” (Lc 3,3-9) 

Khi Chúa Giêsu đi rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa, Người nói với dân chúng về ông Gioan rằng: “Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó; mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến. “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả.“(Mt 11,7b-11a) 

Chúa Giêsu khen ông Gioan Tẩy Giả rằng: "Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả." 

Vậy mà khi ông Gioan Tẩy Giả nói với dân chúng về Chúa Giêsu, ngài nói rằng: “Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa. Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi. (Lc 3,16-17) 

Đấng mạnh thế hơn ông Gioan là ai? Hay là dép của Đấng ấy có gì đặc biệt, mà ông Gioan không xứng đáng cởi quai dép cho Người? 

Thời đó, những người trưởng giả, những phú hộ thường có đầy tớ hoặc nô lệ đi theo hầu, khi vào hội đường hay thăm viếng nhà ai, thì khách phải để dép bên ngoài hội đường, bên ngoài nhà, rồi rửa chân trước khi vào hội đường hay vào nhà ai. Người đầy tớ theo hầu có bổn phận cởi quai dép cho chủ, rửa chân cho chủ, rồi đưa dép xếp vào chổ để dép. 

Ông Gio-an làm chứng về Đấng đang đến, Đấng mạnh thế hơn ông, ông tuyên bố: “Đây là Đấng mà tôi đã nói: Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.” (Ga 1,15). Vâng, Đấng ấy chính là Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng ấy là Hài Nhi Giêsu, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa. 

Ngôn sứ Isaia là người được Thiên Chúa tuyển chọn, ông được thị kiến ngai Thiên Chúa mà phải thốt lên rằng: „Tôi thấy Chúa Thượng ngự trên ngai rất cao; tà áo của Người bao phủ Đền Thờ. Phía bên trên Người, có các Xê-ra-phim đứng chầu. Mỗi vị có sáu cánh: hai cánh để che mặt, hai cánh để che chân và hai cánh để bay. Các vị ấy đối đáp tung hô: “Thánh! Thánh! Chí Thánh! 

ĐỨC CHÚA các đạo binh là Đấng Thánh! 
Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa!” 

Tiếng tung hô đó làm cho các trụ cửa rung chuyển; khắp Đền Thờ khói toả mịt mù. Bấy giờ tôi thốt lên: “Khốn thân tôi, tôi chết mất! Vì tôi là một người môi miệng ô uế, tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế, thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là ĐỨC CHÚA các đạo binh!” Một trong các Xê-ra-phim bay về phía tôi, tay cầm một hòn than hồng người đã dùng cặp mà gắp từ trên bàn thờ. Người đưa hòn than ấy chạm vào miệng tôi và nói: “Đây, cái này đã chạm đến môi ngươi, ngươi đã được tha lỗi và xá tội.” (Is 6,1-6) 

Thánh Gioan Tiền Hô là người được Chúa khen cao trọng như vậy mà chưa xứng đáng là người đầy tớ của Chúa Giêsu. Ngôn sứ Isaia được Thiên Chúa tuyển chọn, được Thiên Chúa thánh hóa. Vậy mà vẫn thấy mình ô uế trước nhan Thiên Chúa. 

Còn chúng ta, chúng ta là ai? Chúng ta đón mừng Chúa Giáng Sinh như thế nào? Trong những ngày trước Lễ mừng Chúa Giáng Sinh, nơi nơi đều trang hoàng cho lộng lẫy, điện nến lung linh, cả ngoài nhà thờ cũng như trong nhà thờ. Trong nhà thờ nơi có "Nhà Tạm"; Nhà Tạm là ngai Chúa Giêsu ở cùng chúng ta. Vậy mà có những người thuộc ban này, ban kia của giáo xứ mải mê lo việc trang hoàng cho lộng lẫy, đi lại nghênh ngang, mà quên đi "Vua Vũ Trụ" đang ngự trên kia! 

Lạy Chúa Giêsu! Vì yêu thương chúng con, Chúa đã xuống thế để cứu chuộc chúng con. Xin Chúa thánh hóa và biến đổi linh hồn cũng như thể xác chúng con trở nên đơn sơ như máng cỏ. Con biết, con chẳng đáng Chúa ngự đến tâm hồn con, nhưng xin Chúa thánh hóa để con yêu mến Chúa, Chúa nói với chúng con: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Xin Lời Chúa ở lại trong tâm và trí chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, lạy Chúa Giêsu Vua Tình Yêu, lạy Chúa Thánh Thần là nguồn mạch sự sống, xin ở lại với con và gia đình chúng con, để chúng con mừng Lễ Chúa Giáng Sinh với một tâm hồn sốt sắng yêu mến. Amen. 

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1538,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,189,Cộng Đoàn,754,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,350,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1032,Hội Thánh,306,Kiến Thức,69,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1183,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4592,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,687,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,141,Tài liệu,518,Tập San Lên Đường,563,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,946,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1984,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1601,Video Nhạc - Phim,568,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Giuse Bùi Văn Toàn, FD - Tôi không đáng cởi quai dép cho Người
Giuse Bùi Văn Toàn, FD - Tôi không đáng cởi quai dép cho Người
Giuse Bùi Văn Toàn, FD - Tôi không đáng cởi quai dép cho Người
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbYxtOKXi5hVtO2z_FOvTK-jr649Xz8eME6JS7722oHbhrzC4n7SkBm4obiC9LJA5IUIxq9Xze8EZFmxXCujj-tK5JONDCaHcCowXbGjh1kIhAdTeBuFZlFbxhYZa70jnhmDle7FZmJlKlTytYejOIBZzhXeIex4WnUEay__Vy95gswvl51Uytb2yb/w700-h400/Anh%20To%C3%A0n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbYxtOKXi5hVtO2z_FOvTK-jr649Xz8eME6JS7722oHbhrzC4n7SkBm4obiC9LJA5IUIxq9Xze8EZFmxXCujj-tK5JONDCaHcCowXbGjh1kIhAdTeBuFZlFbxhYZa70jnhmDle7FZmJlKlTytYejOIBZzhXeIex4WnUEay__Vy95gswvl51Uytb2yb/s72-w700-c-h400/Anh%20To%C3%A0n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2022/12/giuse-bui-van-toan-fd-toi-khong-ang-coi.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2022/12/giuse-bui-van-toan-fd-toi-khong-ang-coi.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content