Giuse Bùi Văn Toàn, FD - Sự sống và sự chết của con người là một mầu nhiệm

SHARE:

Giuse Bùi Văn Toàn, FD - Sự sống và sự chết của con người là một mầu nhiệm

Giuse Bùi Văn Toàn, FD 
Sự sống và sự chết của con người là một mầu nhiệm 

Sự sống và sự chết của con người là một mầu nhiệm. Mầu nhiệm là những sự việc, vật thể, hiện hữu trước mắt chúng ta, nhưng trí loài người không sao thấu hiểu nổi. 

Con người từ đâu đến?

Người ta thường nói, cha mẹ tôi sinh ra tôi; nhưng thật ra cha mẹ cũng không biết con mình từ đâu đến, cha mẹ chỉ biết có một điều là vợ chồng yêu thương nhau và người con được thụ thai trong lòng mẹ, ngoài ra cha mẹ không làm cho thai nhi một ngón tay, một ngón chân, hay một sợi tóc, thai nhi tượng hình trong lòng mẹ như thế nào, chính người mẹ cũng không hay không biết. Khi còn thơ ấu, sức khỏe của người con hoàn toàn nương tựa vào sự chăm sóc dưỡng nuôi của cha mẹ; đến khi trưởng thành thì mỗi người phải tự bảo vệ và gìn giữ sức khỏe của mình. Khi trưởng thành con người mới nhận ra, mới biết sức khỏe của mình, thân thể của mình và cả mạng sống cũng không phải là của mình. Nếu là của bản thân mình, thì tại sao trong lục phủ ngũ tạng làm việc như thế nào mà tôi không hề biết, bao nhiêu vi trùng tốt cũng như xấu cùng sống trong thân thể tôi mà tôi cũng không hay biết; tự nhiên đau bụng, tôi phán bảo cơn đau ra khỏi bụng và rời xa tôi, nhưng cơn đau như điếc, nó không có tai! 

Tôi nhớ đến lời Chúa Giê-su nói với các môn đệ của Người, trong đó có chúng ta rằng: Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được một gang tay? Vậy, việc nhỏ nhất mà anh em còn làm không được, thì anh em lo lắng về những việc khác làm gì? (Lc 12,25-26) 

Bài Tin Mừng trong Thánh lễ Chúa nhật 32 thường niên hôm nay, Thánh Luca trình thuật lại việc những người thuộc phái Xa-đốc đến tranh luận với Chúa Giêsu rằng: 

”Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai, rồi người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ?” Đức Giê-su đáp: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham, Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp. Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.” (Lc 20,27-38) 

Đây là lời Chúa Giêsu mặc khải cho nhân loại biết về sự sống đời sau. Sách Công vụ Tông Đồ ghi lại rằng: Sau khi Chúa Giêsu phục sinh và lên trời, thì các Tông Đồ nhóm họp lại để bầu ra một người thay thế cho ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt đã thắt cổ tự tử vì, hối hận đã nộp Thầy của mình. 

Lúc ấy, ông Phê-rô được Chúa Giêsu trao quyền đứng đầu các Tông Đồ lên tiếng rằng: “Vậy phải làm thế này: có những anh em đã cùng chúng tôi đi theo Chúa Giê-su suốt thời gian Người sống giữa chúng ta, kể từ khi Người được ông Gio-an làm phép rửa cho đến ngày Người lìa bỏ chúng ta và được rước lên trời. Một trong những anh em đó phải cùng với chúng tôi làm chứng rằng Người đã phục sinh.” Họ đề cử hai người: ông Giô-xếp, biệt danh là Ba-sa-ba, cũng gọi là Giút-tô, và ông Mát-thi-a. Họ cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, chính Chúa thấu suốt lòng mọi người; giữa hai người này, xin chỉ cho thấy Chúa chọn ai để nhận chỗ trong sứ vụ Tông Đồ, chỗ Giu-đa đã bỏ để đi về nơi dành cho y.” Họ rút thăm, thăm trúng ông Mát-thi-a: ông được kể thêm vào số mười một Tông Đồ.“ (Cv 1,21-26)

Như vậy, tiêu chuẩn để được trở thành Tông Đồ của Chúa Giêsu là phải cùng các Tông Đồ đi theo Chúa Giêsu và cùng với các Tông Đồ làm chứng rằng Chúa Giêsu đã "sống lại“. 

Lịch sử Giáo Hội đã ghi lại rằng: Trong số 12 Tông Đồ, thì 11 Vị chết tử đạo để làm chứng về Chúa Giêsu đã phục sinh (sống lại từ cõi chết), Thánh Gioan thì bị tù đày và chết già ở trong tù, cộng thêm Thánh Phao-lô là Tồng Đồ dân ngoại cũng chết tử đạo, Ngài bị chém đầu tại Roma. Tất cả các Tông Đồ đều lấy mạng sống của mình để làm chứng Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết (phục sinh). 

Lời Kinh Thánh trình thuật lại việc Thánh Phao-lô nói với các tín hữu thành Cô-rin-tô cũng như nói với chúng ta là các Kitô hữu ngày nay: 

“Thật vậy, tôi là người hèn mọn nhất trong số các Tông Đồ, tôi không đáng được gọi là Tông Đồ, vì đã ngược đãi Hội Thánh của Thiên Chúa. Nhưng tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa, và ơn Người ban cho tôi đã không vô hiệu; trái lại, tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả những vị khác, nhưng không phải tôi, mà là ơn Thiên Chúa cùng với tôi. Tóm lại, dù tôi hay các vị khác rao giảng, thì chúng tôi đều rao giảng như thế, và anh em đã tin như vậy. Nhưng nếu chúng tôi rao giảng rằng Đức Ki-tô đã từ cõi chết trỗi dậy, thì sao trong anh em có người lại nói: không có chuyện kẻ chết sống lại? Nếu kẻ chết không sống lại, thì Đức Ki-tô đã không trỗi dậy. Mà nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. Thế ra chúng tôi là những chứng nhân giả của Thiên Chúa, bởi vì đã chống lại Thiên Chúa mà làm chứng rằng Người đã cho Đức Ki-tô trỗi dậy, trong khi thật sự Người đã không cho Đức Ki-tô trỗi dậy, nếu quả thật kẻ chết không trỗi dậy. Vì nếu kẻ chết không trỗi dậy, thì Đức Ki-tô cũng đã không trỗi dậy. Mà nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em. Hơn nữa, cả những người đã an nghỉ trong Đức Ki-tô cũng bị tiêu vong. Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Ki-tô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Nhưng không phải thế! Đức Ki-tô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả thế, như mọi người vì liên đới với A-đam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Ki-tô, cũng được Thiên Chúa cho sống.“ (1 Cr 15,9-22)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng." Ở nơi khác, Chúa Giêsu nói với người xưa cũng như nói với chúng ta ngày hôm nay: “Thật, tôi bảo thật các ông: giờ đã đến – và chính là lúc này đây– giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa; ai nghe thì sẽ được sống. Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người Con được có sự sống nơi mình như vậy, lại ban cho người Con được quyền xét xử, vì người Con là Con Người. Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con và sẽ ra khỏi đó: ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án." (Ga 5,25-29) 

Lạy Chúa Giêsu, con tin thật Chúa là Đấng cứu độ con! Con vui mừng vì được Chúa thương cho con kết hợp với Chúa. Mỗi lần con được rước Mình và Máu Thánh Chúa, là con được nếm trước TÌNH YÊU THƯƠNG mà Chúa dành cho con, cho nhân loại, bởi Chúa đã gánh hết tội cho con, để con sẽ được sống lại trong LÒNG THƯƠNG XÓT của Chúa. Đến muôn muôn đời chúng con cảm tạ Chúa. Amen. 

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1510,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,54,Chuyên đề,184,Cộng Đoàn,704,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,33,Giáo dục,128,Giáo Hội Hoàn vũ,696,Giáo Hội Việt Nam,327,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,966,Hội Thánh,284,Kiến Thức,67,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1019,Mùa Thường Niên,2274,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,437,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,176,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4172,Suy niệm,1089,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,661,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,116,Sưu Tầm,139,Tài liệu,488,Tập San Lên Đường,556,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,890,Thời Sự,454,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,20,Văn Hóa Nghệ Thuật,1900,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1481,Video Nhạc - Phim,522,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Giuse Bùi Văn Toàn, FD - Sự sống và sự chết của con người là một mầu nhiệm
Giuse Bùi Văn Toàn, FD - Sự sống và sự chết của con người là một mầu nhiệm
Giuse Bùi Văn Toàn, FD - Sự sống và sự chết của con người là một mầu nhiệm
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAH6GbSU9uuP3MaQ9712jzmLZ1gvy0U7ecHpik8ghDduY3I34De5IV8tCV0HR32VkwKjZObhF8Nom8TIThL5Xc0eaBYrZbyvrubGUjmOSW048ChlkVq4ku5xKlCnu6Ly51k_ju-hBOKQt_fZ88KjiGGUXKI_LFxScC1FFZ5L5k5iUfA4kwgvL1wJhB/w592-h338/OP.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAH6GbSU9uuP3MaQ9712jzmLZ1gvy0U7ecHpik8ghDduY3I34De5IV8tCV0HR32VkwKjZObhF8Nom8TIThL5Xc0eaBYrZbyvrubGUjmOSW048ChlkVq4ku5xKlCnu6Ly51k_ju-hBOKQt_fZ88KjiGGUXKI_LFxScC1FFZ5L5k5iUfA4kwgvL1wJhB/s72-w592-c-h338/OP.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2022/11/giuse-bui-van-toan-fd-su-song-va-su.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2022/11/giuse-bui-van-toan-fd-su-song-va-su.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content