Giuse Bùi Văn Toàn, FD: Không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được.

Giuse Bùi Văn Toàn, FD: Không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được.

Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được (Lc 16:13)
Hình: Giáo xứ Tân Việt
Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa) 
Không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được

Từ xưa đến nay, tiền bạc vẫn là một mối cám dỗ lớn đối với tất cả mọi người. Tiền của đã nằm trong lòng bàn tay rồi, thì khó mà buông ra. Khi đã có một, thì dục vọng kích thích để đòi có hai, có ba… . 

Bài Tin Mừng Chúa nhật hôm nay, Thánh Luca trình thuật lại lời Chúa Giê-su dạy cho người xưa cũng như cho tất cả chúng ta ngày hôm nay, làm thế nào để thoát khỏi sự cám dỗ của tiền bạc, một sự cám dỗ rất nguy hiểm, có thể làm cho người ta đánh mất chính bản thân mình, rồi dẫn người ta đến chỗ diệt vong. 

Trong bài Tin Mừng Chúa nhật hôm nay, Chúa Giê-su nhấn mạnh cho chúng ta biết: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.”

Chúa Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: ‘Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!’ Người quản gia liền nghĩ bụng: ‘Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!’ “Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: ‘Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy?’ Người ấy đáp: ‘Một trăm thùng dầu ô-liu.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.’ Rồi anh ta hỏi người khác: ‘Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy?’ Người ấy đáp: ‘Một ngàn giạ lúa.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.’ “Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. 

Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. 

“Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.” (Lc 16,1-13) 

Danh vọng và tiền bạc là những cám dỗ lớn, khiến người ta cứ lao mình vào đó như “con thiêu thân”. Người ta tìm cách mua quan bán chức. Khi có chức quyền, người ta hay lạm dụng quyền hành để tìm cách làm lợi cho bản thân, làm lợi cho gia đình mình. Lẽ dĩ nhiên không phải ai cũng vậy, song rất nhiều người đã lợi dụng chức quyền để biển thủ công quỹ, (ăn cắp của công, ăn cắp của chủ). Người có chức quyền hay nhận tiền hối lộ, làm mất đi sự liêm chính của một người lẽ ra gánh vác trách nhiệm để phục vụ. Có nhiều người sống rất liêm chính trước khi nhận lãnh chức vụ, nhưng khi có chức quyền trong tay, lại không tránh khỏi sự cám dỗ bởi tiền bạc. Một khi đã làm nô lệ cho tiền bạc, thì phẩm hạnh và sự tự do của mình cũng mất đi. Làm nô lệ cho tiền bạc thì khó lòng mà quay trở lại, quay trở lại là mất tất cả, có khi còn bị thiệt mạng, mà ở lại thì làm nô lệ cho tới chết; chưa hết, có khi hệ lụy của nó còn lôi kéo theo tất cả những người thân thuộc. 

Chính vì sự cám dỗ nguy hiểm này, mà Chúa Giê-su dạy chúng ta xin cùng CHÚA CHA: “Xin CHA gìn giữ chúng con khỏi sa vào chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.” 

Trong dụ ngôn này, “Ông chủ khen tên quản gia bất lương đã hành động khôn khéo (khôn khéo chứ không phải khôn ngoan). Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. “ 

Vậy, con cái đời này là những ai? 

Bài đọc thứ nhất trong Thánh lễ hôm nay, ngôn sứ A-mốt cho chúng ta biết: Con cái đời này ỷ quyền, ỷ thế, ức hiếp, đàn áp những người nghèo khổ. Lời Đức Chúa truyền cho ông nói rằng: 

“Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp người cùng khổ và tiêu diệt kẻ nghèo hèn trong xứ. Các ngươi thầm nghĩ: “Bao giờ ngày mồng một qua đi, cho ta còn bán lúa; bao giờ mới hết ngày sa-bát, để ta bày thóc ra? Ta sẽ làm cho cái đấu nhỏ lại, cho quả cân nặng thêm; Ta sẽ làm lệch cán cân để đánh lừa thiên hạ. Ta sẽ lấy tiền bạc mua đứa cơ bần, đem đôi dép đổi lấy tên cùng khổ; cả lúa nát gạo mục, ta cũng đem ra bán.” Đức Chúa đã lấy thánh danh là niềm hãnh diện của Gia-cóp mà thề: Ta sẽ chẳng bao giờ quên một hành vi nào của chúng." (Am 8,4-7). 

Con cái đời này là những người có dục vọng kiêu ngạo và tham lam như tên quản gia bất lương kia. Ông ta tính tính toán toán, để khi mất chức mất quyền thì có người đón ông về nhà, nhưng ông không biết rằng, khi ông không còn quyền hành gì nữa, thì người ta không muốn liên hệ với ông nữa, vì họ biết ông là người gian manh. Cũng có những người chẳng có chức quyền gì, song khi giúp đỡ gì cho ai, thì muốn người ta trả công và mang ơn mình. Giúp đỡ để mong trả ơn, mong được người đời khen thưởng. Ai không trả ơn được thì nói hành, nói xấu người đó, trách móc họ là hạng người vô ơn bội nghĩa. Đang khi người thọ ơn không cố ý vô ơn, song vì họ không có gì để đền đáp, mà chỉ biết chúc phúc và cầu nguyện cho kẻ làm ơn cho mình. 

Con cái ánh sáng là những ai? 

Kinh Thánh cho chúng ta biết: “Ngôi Lời (Chúa Giê-su) là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.” (Ga 1,9). Chúa Giê-su còn nói: “Hãy tin vào ánh sáng, để trở nên con cái ánh sáng.” (Ga 12,36). 

Con cái ánh sáng là những người thiện tâm, những người có tâm hồn ngay thẳng và biết rằng: cuộc sống trần gian này, mỗi người chúng ta chỉ là người quản lý mà thôi. Chúa Giê-su nhắc nhở con cái ánh sáng hãy dùng tiền của đời này mà giúp đỡ những anh chị em nghèo khó, để sau này họ sẽ đón rước anh em vào nơi vĩnh cửu, vào Nước Thiên Đàng. Chúa nói: “Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.” (Mt 25,35-36) 

Thánh Mát-thêu trình thuật lời Chúa cho chúng ta biết: Ai là con cái ánh sáng, ai là người đầy tớ trung tín:

“Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng: ‘Còn lâu chủ ta mới về’, thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn, và chè chén với những bọn say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt chung số phận với những tên giả hình: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.” (Mt 24,45-51)

Chúa Giê-su nhắc nhở cho chúng ta biết: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.”

Tiền của chỉ là phương tiện giúp chúng ta quản lý công việc Chúa trao. Nếu chúng ta ý thức được điều này, mà thực thi đúng trách nhiệm và bổn phận của mình, thì Chúa sẽ ban thêm cho. Vì ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn. 

Lạy Chúa Giê-su! Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã thương gọi con vào làm tôi tớ trong đại gia đình của Chúa. Xin Chúa ban ơn và thêm sức cho con, để con chu toàn bổn phận và trách nhiệm Chúa trao, hầu sống xứng đáng là người tôi tớ của Chúa. Amen. 

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Familia Dominus - Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,59,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1381,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,41,Chuyên đề,159,Cộng Đoàn,546,Đời tu,7,Gia đình Đa Minh,27,Giáo dục,126,Giáo Hội Hoàn vũ,646,Giáo Hội Việt Nam,274,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,757,Hội Thánh,245,Kiến Thức,59,Kiến Thức Phổ Thông,1,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,724,Mùa Thường Niên,1794,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,412,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,144,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,81,RVA,23,Suy Niệm,3062,Suy niệm,1087,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,600,Sứ Vụ,45,Sư Vụ,4,Sứ vụ,217,Sứ Vụ Giáo Dục,3,Sức khỏe,100,Sưu Tầm,105,Tài liệu,422,Tập San Lên Đường,486,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,699,Thời Sự,434,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,16,Văn Hóa Nghệ Thuật,1663,Văn-Thơ,1,Video Clips,1164,Video Nhạc - Phim,457,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Giuse Bùi Văn Toàn, FD: Không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được.
Giuse Bùi Văn Toàn, FD: Không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được.
Giuse Bùi Văn Toàn, FD: Không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9LTJ8BFzX2itzMoNC1bXUpLrdhNQxY8q6UUOtedIm8GX2WbazTMJysKwTVvoBMyIsw8ZfVbBHxDlKs7pRQ8xPK02D3k19yQ706odv0BLCaNgFMXJd2NR2s6m0uRUe_fv3klSwC9MdoMWJ-9xQGBo7chaLB6hACOHWKr28Ba8iy_8jmmBU1vQNE1qB/w695-h561/GX%20T%C3%A2n%20Vi%E1%BB%87t.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9LTJ8BFzX2itzMoNC1bXUpLrdhNQxY8q6UUOtedIm8GX2WbazTMJysKwTVvoBMyIsw8ZfVbBHxDlKs7pRQ8xPK02D3k19yQ706odv0BLCaNgFMXJd2NR2s6m0uRUe_fv3klSwC9MdoMWJ-9xQGBo7chaLB6hACOHWKr28Ba8iy_8jmmBU1vQNE1qB/s72-w695-c-h561/GX%20T%C3%A2n%20Vi%E1%BB%87t.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2022/09/giuse-bui-van-toan-fd-khong-vua-lam-toi.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2022/09/giuse-bui-van-toan-fd-khong-vua-lam-toi.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content