Giuse Bùi Văn Toàn, FD -Thầy đến để gây chia rẽ!

Giuse Bùi Văn Toàn, FD -Thầy đến để gây chia rẽ!

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất! (Lc 12:49)
Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa) 
Thầy đến để gây chia rẽ! 

Bài Tin Mừng Chúa nhật XX thường niên hôm nay, Thánh Luca trình thuật lại lời Chúa Giêsu nói: “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.” (Lc 12,49-53) 

Trong Thánh lễ, trước khi công bố Lời Kinh Thánh này, thì linh mục xướng lên: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trong đoạn Kinh Thánh này, Chúa Giêsu nói: “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ." 

Chắng lẽ Chúa Giêsu đến để đem sự chia rẽ cũng là tin mừng sao? Đọc lời Kinh Thánh hôm nay, tôi nhớ đến Lời Chúa trong sách Sáng Thế. Sự chia rẽ lớn nhất trong lịch sử loài người mà Thiên Chúa đã làm, không phải là để gây tai họa cho loài người, mà là để cứu nhân loại khỏi bị diệt vong vì tội kiêu ngạo. (x. St 6,5-8) 

Trong trận lụt đại hồng thủy, Thiên Chúa chỉ cứu thoát một mình gia đình ông Nô-ê và các giống vật mỗi loại một đôi; vì Thiên Chúa thấy chỉ có ông Nô-ê là người công chính trong thế hệ thời đó. Gia đình ông Nô-ê gồm 8 người, hai ông bà và 3 người con trai cùng 3 người vợ của con trai ông. 

Sau trận lụt đại hồng thủy, con cái, cháu chắt ông Nô-ê trở nên đông đúc, họ lại bắt đầu kiêu ngạo. Sách Sáng Thế chương 11 ghi lại sự kiêu ngạo của họ như sau: 

"Thuở ấy, mọi người đều nói một thứ tiếng và dùng những từ như nhau. Trong khi di chuyển ở phía đông, họ tìm thấy một đồng bằng ở đất Sin-a và định cư tại đó. Họ bảo nhau: “Nào! Ta đúc gạch và lấy lửa mà nung!” Họ dùng gạch thay vì đá và lấy nhựa đen làm hồ. Họ nói: “Nào! Ta hãy xây cho mình một thành phố và một tháp có đỉnh cao chọc trời. Ta phải làm cho danh ta lẫy lừng, để khỏi bị phân tán trên khắp mặt đất.” ĐỨC CHÚA xuống xem thành và tháp con cái loài người đang xây. ĐỨC CHÚA phán: “Đây, tất cả chúng nó họp thành một dân, nói một thứ tiếng. Chúng mới khởi công mà đã như thế thì từ nay, chẳng có gì chúng định làm mà không làm được. Nào! Ta xuống và làm cho tiếng nói của chúng phải xáo trộn, khiến chúng không ai hiểu ai nữa.” Thế là ĐỨC CHÚA phân tán họ từ chỗ đó ra khắp nơi trên mặt đất, và họ phải thôi không xây thành phố nữa . Bởi vậy, người ta đặt tên cho thành ấy là Ba-ben, vì tại đó, ĐỨC CHÚA đã làm xáo trộn tiếng nói của mọi người trên mặt đất, và cũng từ chỗ đó, ĐỨC CHÚA đã phân tán họ ra khắp nơi trên mặt đất. (St 11,1-9) 

Trong bài Tin Mừng Chúa nhật hôm nay, trước hết Chúa Giêsu nói: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!

Chúa Giêsu đã đến ném lửa vào mặt đất, lửa này nghĩa là làm sao? Lửa này là lửa yêu thương trong sự thật (Caritas in Veritate). Chúa Giêsu nói với các môn đệ ngày xưa cũng như nói với chúng ta ngày nay: "Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Ga 13,34-35). 

Khi các thượng tế sai binh lính đi bắt Chúa Giêsu và nộp cho quan Phi-la-tô. Ông Phi-la-tô liền hỏi: “Vậy ông là vua sao?” Đức Giê-su đáp: “Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật . Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.” (Ga 18,37) Như vậy, lửa Chúa Giêsu ném vào mặt đất là lửa yêu thương và sự thật. 

Chúa Giêsu nói: "Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!“ Phép rửa Chúa Giêsu phải chịu là cái chết đau thương trên thập giá để chuộc tội cho nhân loại. Người đã mang lấy tất cả tội lỗi của nhân loại vào thân mình mà treo trên thập giá, nhờ đó nhân loại được cứu độ. Nhưng chỉ những ai tin vào Chúa Giêsu đã được Thiên Chúa Cha sai đến để rao giảng Tin Mừng Nước Trời và để cứu độ nhân loại thì mới được cứu rỗi. 

Lửa yêu thương và sự thật đã bùng cháy lên trong lòng rất nhiều người, nhưng cũng có những người lòng chai dạ đá, tuy đã nhìn thấy rất nhiều phép lạ Chúa Giêsu làm, nhưng họ vẫn không tin. Vì thế, ngay ở trong gia đình, có những người tin thì trông cậy vào Thiên Chúa, còn những người không tin thì lòng chai dạ đá. Chính vì sự chia rẽ này mà thế giới có thêm nhiều người công chính. Chính vì vậy mà thế giới không bị tiêu diệt như thành Sô-đô-ma và Gô-mô ra ngày xưa. Đối với những người chưa tin, thì Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi, vì Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người mà chính Thiên Chúa đã tác sinh họ vào trần gian. 

Thánh Phanxicô thành Assisi xuất thân là một công tử nhà giàu, ngài là con của một thương gia giàu có nổi tiếng, nhưng khi nghe được tiếng Chúa và hiểu thấu giới răn kính thờ Thiên Chúa và yêu mến người thân cận, thì thánh nhân đã lấy của cải trong nhà mà cứu giúp những người nghèo khó vô gia cư. Người cha của ngài biết được chuyện này, nên chống đối và xua đuổi Phanxicô. Phanxicô trả lại cho cha tất cả những gì mình có, kể cả quần áo đang mặc trên người rồi đến giúp đỡ những anh chị em vô gia cư đi tìm công ăn việc làm. Sự chia rẽ này đã làm gương cho biết bao nhiêu người để họ thay đổi lối sống. 

Vì vậy, Chúa Giêsu đến để gây sự chia rẽ là một Tin Mừng cho thế giới khỏi bị diệt vong. Bằng không, men của sự kiêu ngạo, tham lam và men của lối sống đạo đức giả sẽ thống trị thế giới. Khi men này nổi dậy tới mức tối đa, thì ngày đó thế giới sẽ bị diệt vong. 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đem lửa yêu thương và sự thật xuống thế gian, xin đốt lòng chúng con cháy lửa kính mến Thánh Tâm Chúa và yêu thương người thân cận. Amen. 

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,55,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1312,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,38,Chuyên đề,149,Cộng Đoàn,453,Đời tu,7,Gia đình Đa Minh,26,Giáo dục,126,Giáo Hội Hoàn vũ,620,Giáo Hội Việt Nam,243,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,645,Hội Thánh,227,Kiến Thức,55,Kiến Thức Phổ Thông,1,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,724,Mùa Thường Niên,1573,Mùa Vọng và Giáng Sinh,271,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,130,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,77,RVA,23,Suy Niệm,2493,Suy niệm,1084,Suy Tư,1,Suy Tư - Cảm Nghiệm,516,Sứ Vụ,41,Sư Vụ,4,Sứ vụ,217,Sứ Vụ Giáo Dục,3,Sức khỏe,95,Sưu Tầm,96,Tài liệu,394,Tập San Lên Đường,454,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,592,Thời Sự,423,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,15,Văn Hóa Nghệ Thuật,1497,Văn-Thơ,1,Video Clips,947,Video Nhạc - Phim,412,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Giuse Bùi Văn Toàn, FD -Thầy đến để gây chia rẽ!
Giuse Bùi Văn Toàn, FD -Thầy đến để gây chia rẽ!
Giuse Bùi Văn Toàn, FD -Thầy đến để gây chia rẽ!
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWRVb1ibnmhrnaKD2vSAzO1L_b5R-xertGmc4O6YGpVYeNL2IJZJR8lF9AbAKWSc5LI5k4jHjjf4NO8XLQnWa5WTDqIoC0ku95jKnwWh4hS2BsSfCxjHyIw4CeKNjoKVMwxab0YITXJGzuVmFnr-mDj7kONv4cL2PFyP5qGH0cfA_TcW8A9qelm3l3/w734-h518/61504_44628876_1786620274780698_2929361626530316288_n-628x443.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWRVb1ibnmhrnaKD2vSAzO1L_b5R-xertGmc4O6YGpVYeNL2IJZJR8lF9AbAKWSc5LI5k4jHjjf4NO8XLQnWa5WTDqIoC0ku95jKnwWh4hS2BsSfCxjHyIw4CeKNjoKVMwxab0YITXJGzuVmFnr-mDj7kONv4cL2PFyP5qGH0cfA_TcW8A9qelm3l3/s72-w734-c-h518/61504_44628876_1786620274780698_2929361626530316288_n-628x443.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2022/08/giuse-bui-van-toan-fd-thay-en-e-gay.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2022/08/giuse-bui-van-toan-fd-thay-en-e-gay.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content