Giuse Bùi Văn Toàn, FD - Suy niệm Chúa nhật XVII- thường niên

SHARE:

Giuse Bùi Văn Toàn, FD - Suy niệm Chúa nhật XVII- thường niên

Thầy bảo anh em: Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. (Lc 11:9-10)
Giuse Bùi Văn Toàn, FD
Suy niệm Chúa nhật XVII - thường niên 

Hãy xin! Chẳng lẽ nó xin trứng lại cho nó bò cạp? 

Kinh lạy Cha mà chúng ta đọc hằng ngày để cầu xin, là kinh mà chính Chúa Giêsu dạy các môn đệ, cũng như dạy chúng ta cầu xin Thiên Chúa Cha. Khi được chịu Phép Rửa nhân danh Chúa Giêsu Kitô, thì chúng ta được kết hợp với Chúa Giêsu và trở nên chi thể của Ngài; và trong Chúa Giêsu, chúng ta được thưa với Chúa Cha Abba! (Cha ơi!) 

Chúa Giêsu dạy cứ xin: “Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?” 

Thánh Luca trình thuật lại lời Chúa Giêsu dạy các môn đệ, khi các ông xin Ngài dạy cầu nguyện: Chúa Giêsu bảo các ông: “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: ‘Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến, xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy; xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.” 

Người còn nói với các ông: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: ‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả’; mà người kia từ trong nhà lại đáp: ‘Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.’? Thầy nói cho anh em biết: Dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó. “Thế nên Thầy bảo anh em: Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?” (Lc 11:1-13)

Cha xứ chúng tôi dạy, khi đọc kinh Lạy Cha, thì chúng ta nên đưa hai bàn tay ra phía trước với cử chỉ của một người đang xin; vì chúng ta chẳng có gì, chỉ có đôi bàn tay trắng, đọc chậm những lời Chúa Giêsu dạy, như ta đang thưa với Thiên Cha những lời cầu xin tha thiết. 

Suy niệm đến đây, tôi chợt nhớ đến câu chuyện người ta kể rằng: Có người kia gặp một thanh niên sống ra vẻ rất đạo đức, ông ta hỏi người thanh niên: Khi đọc kinh Lạy Cha, có khi nào anh bị chia trí không? Người thanh niên trả lời: Kinh Lạy Cha ngắn như vậy mà chia trí làm sao được. Người kia mới nói với cậu thanh niên, nếu anh đọc kinh Lạy Cha mà không chia trí, tôi sẽ cho anh một con ngựa. Người thanh niên trả lời, được, tôi sẽ đọc ngay bây giờ. Và anh bắt đầu: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện… vậy ông cho ngựa, có cho yên ngựa không? 

Chúng ta phải hiểu thế nào, xin cho danh thánh Cha vinh hiển? Chẳng lẽ Thiên Chúa toàn năng tạo dựng vũ trụ, trời đất và vạn vật cùng muôn loài lại chưa vinh hiển, chưa cả sáng? Cứ mỗi buổi sớm mai, muông chim ca hát líu lo, cầm thú nhảy nhót tưng bừng, cây cối vươn những lá xanh tươi hướng về bình minh, muôn loài hoa đua nhau khoe sắc màu. Như vậy, cả thiên nhiên trong trời đất ca ngợi, chúc tụng Đấng tạo hóa; chỉ có loài người là thờ ơ, rất ít người cùng hiệp lòng, hiệp ý với thiên nhiên để chúc tụng Thiên Chúa vào mỗi buổi sớm mai. 

Danh Cha được vinh hiển, được cả sáng, là khi tất cả loài người cùng hiệp lòng, hiệp ý với thiên nhiên, với mặt trời, với mặt trăng mà chúc tụng và ca ngợi Thiên Chúa khi những tia nắng bình minh chiếu soi trên muôn loài. Cũng như muông chim, bao lâu còn được sống, thì buổi sáng nào cũng ca hát, chúc tụng Đấng Tạo Hóa. 

Triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. (Mt 6:10). Triều đại Cha mau đến, có nghĩa là Nước Cha trị đến. Nước Cha trị vì trần gian này thì có gì đặc biệt mà chúng ta phải cầu xin? 

Nước Cha là “NƯỚC TÌNH YÊU,” vì Thiên Chúa là TÌNH YÊU. Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu xin Chúa Cha biến đổi thế gian này thành “Nước Tình Yêu“. Xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, ở trên Trời, trên Thiên Đàng chỉ có TÌNH YÊU. Tình yêu được thể hiện dưới đất bắt đầu từ đời sống “Hôn Nhân”. Thiên Chúa đã kết hợp ông bà nguyên tổ Adam và Eva nên một trong Tình Yêu, để rồi ông Adam vui mừng reo lên: “Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi!” (St 2:23). 

Ngày nay, khi người nam và người nữ yêu thương nhau, hai người cũng đến trước bàn thờ Chúa và trước Cộng đoàn để thề hứa xin Chúa kết hợp và xin Cộng đoàn chứng giám Tình Yêu tha thiết và chân thật của hai người bằng những lời yêu thương trìu mến: “Anh là A… nhận em B… làm vợ của anh, và hứa giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh.“ 

Thiên Chúa tạo dựng con người, là muốn cho con người được sống hạnh phúc trong yêu thương; nhưng sao biết bao nhiêu đau khổ lại đến và xảy ra từ trong gia đình? 

Tội đầu tiên loài người mắc phải là tội "kiêu ngạo", bởi ông bà nguyên tổ đã nghe lời dụ dỗ của Satan muốn được sáng láng và quyền năng như Đức Chúa Trời. Tội thứ hai con người mắc phải là tội ganh tị. Kinh Thánh nói đến tội này bởi hai anh em ông Cain và ông Abel, hai ông là con của ông Adam và bà Eva, ông Cain đã ganh tị mà giết em mình là ông Abel. Nơi nào chế ngự được hai tội này, nơi đó Nước Cha trị đến. Để khống chế được hai tội này, chỉ có cách duy nhất mà Chúa Giêsu dạy là "sống hiền lành và khiêm nhường trong lòng, trong lòng chứ không ở đầu môi chót lưỡi." Ai sống khiêm nhường, thì được Thần Khí Thiên Chúa ở cùng. “Phàm ai được Thần khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa” (Rm 8:14), mà đã là con cái Thiên Chúa thì phải sống trong TÌNH YÊU. 

Đói rách là một đau khổ. Cơm no áo ấm làm cho thân thể con người được khỏe mạnh. No ấm là một yếu tố của hạnh phúc. Có khi người ta không có cơm ăn áo mặc, không phải là vì họ lười biếng, như vì bị người khác đàn áp, ức hiếp, bóc lột. Xin cho Nước Cha trị đến, để con không còn bị ức hiếp, bị bóc lột. 

Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con. Muốn Nước Cha trị đến, thì không ai được quyền ức hiếp, bóc lột người khác, vì trong Nước Cha chỉ có “Yêu Thương.” Ở đây, khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta đã thưa với Cha trên trời một cách xác quyết: “Xin Cha tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con.” Chẳng có cách nào tha thứ lỗi lầm cho người khác được, nếu ta không sống hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Có đôi khi phải tự hỏi lòng mình: “Tôi là cái thá gì!?”. Bao lâu “cái tôi” tự hào, tự mãn của mình còn lớn, thì không thể tha thứ được. Ai không sống trong Tình Yêu thì không thể ở trên Thiên Đàng, vì trên Thiên Đàng chỉ có TÌNH YÊU. 

"Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.” Lời cầu xin này nói lên sự hèn mọn, yếu đuối của chúng ta. Xin Thần Khí Chúa ở với chúng ta, dẫn dắt và bênh đỡ chúng ta khỏi cơn cám dỗ. Vậy ma quỷ ở đâu mà hay cám dỗ chúng ta? Kinh Thánh cho chúng ta biết: Khi Thiên Chúa hỏi Satan: “Ngươi từ đâu tới?” Sa-tan thưa với ĐỨC CHÚA: “Rảo quanh cõi đất và lang thang khắp đó đây.” (G1:7). Như vậy, Satan ở khắp mọi nơi, bất cứ lúc nào, nơi nào chúng ta cũng có thể bị cám dỗ; nhưng nếu có Chúa ở cùng và chúng ta một lòng trông cậy nơi Chúa, thì Thiên thần Bản mệnh sẽ giúp để chúng ta không sa vào chước cám dỗ của Satan.

Lạy Cha chúng con ở trên trời! Nhân danh Chúa Giêsu con Cha, xin Cha ban thêm Đức Tin và ơn can đảm, để chúng con có thể tha thứ những lỗi lầm mà anh chị em con mắc lỗi với chúng con; và xin cho chúng con cũng nhận ra lỗi lầm mà chúng con đã lỗi phạm đến Chúa và anh chị em, mà mạnh dạn nói lên lời xin lỗi, xin lỗi từ trong đáy lòng. 

Xin cho Nước Cha trị đến trong gia đình chúng con, để từ đó mỗi gia đình là muối men lan tỏa tình yêu thương ra ngoài xã hội. Abba! Cha ơi, chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Con Cha. Amen.

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1539,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,189,Cộng Đoàn,755,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,351,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1033,Hội Thánh,307,Kiến Thức,69,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1199,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4608,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,687,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,141,Tài liệu,519,Tập San Lên Đường,564,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,947,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1985,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1601,Video Nhạc - Phim,568,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Giuse Bùi Văn Toàn, FD - Suy niệm Chúa nhật XVII- thường niên
Giuse Bùi Văn Toàn, FD - Suy niệm Chúa nhật XVII- thường niên
Giuse Bùi Văn Toàn, FD - Suy niệm Chúa nhật XVII- thường niên
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwdogBVs8o82ZAfXmpcVBWWEyY2kgZ6vUaJrJnmPY6IgS2t68oarTREBXr99XjgN9bqRur8fmKkevbi33knwJT29cePSuGEb89eRtOeF0s75WKOEyv5NyL3eAyRYpZLqQYhI7dXwOMB4FHXfbsp84iSDwyk2M_tElaDDDv1lqbhsyi4SBfhWi5cttM/w685-h548/Lc%2011.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwdogBVs8o82ZAfXmpcVBWWEyY2kgZ6vUaJrJnmPY6IgS2t68oarTREBXr99XjgN9bqRur8fmKkevbi33knwJT29cePSuGEb89eRtOeF0s75WKOEyv5NyL3eAyRYpZLqQYhI7dXwOMB4FHXfbsp84iSDwyk2M_tElaDDDv1lqbhsyi4SBfhWi5cttM/s72-w685-c-h548/Lc%2011.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2022/07/giuse-bui-van-toan-fd-suy-niem-chua_23.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2022/07/giuse-bui-van-toan-fd-suy-niem-chua_23.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content