Sr M. Mai Hien - Sơ Dorothy, mẫu gương tình yêu Thiên Chúa

SHARE:

Sr M. Mai Hien - Sơ Dorothy, mẫu gương tình yêu Thiên Chúa

Sr M. Mai Hien 
Ursuline College - Ohio, USA 
Sister Dorothy – An Example of God’s Love 
Sơ Dorothy, mẫu gương tình yêu Thiên Chúa

** “Today, we remember Sister Dorothy Kazel and her companions,” the intention of the Mass was announced in the chapel. Living with the Ursuline Sisters, it was not the first time that I heard about Sister Dorothy. However, there were some strange feelings that I could not understand. It seemed to me that all of the Sisters respected her not only as a martyr but also a saint. Since I did not know much about Sister Dorothy, I was so excited to hear the presentation about her life. My takeaway from this experience was inspiration from Sister Dorothy’s religious vocation and her devotion to the poor.

“Hôm nay, chúng ta tưởng nhớ Sơ Dorothy Kazel và các bạn đồng hành,” ý nguyện của thánh lễ được thông báo trong nhà nguyện. Sống cùng với các sơ dòng Ursuline, đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe về Sơ Dorothy. Tuy vậy, có một cảm giác lạ mà tôi không hiểu. Có vẻ như các sơ ở đây kính trọng Sơ không chỉ như một vị tử đạo mà là một vị thánh. Vì tôi không biết nhiều về sơ Dorothy, tôi rất háo hức để nghe buổi thuyết trình về cuộc đời của Sơ. Điều đọng lại trong tôi từ kinh nghiệm ấy là sự truyền cảm hứng từ ơn gọi và sự tận tâm phục vụ người nghèo của Sơ Dorothy. 

**What struck me was Sister Dorothy’s response to God’s calling. As a beautiful, educated, and successful girl, Dorothy Kazel was adored by many men. She was engaged to her boyfriend, but she later decided to follow God in religious life. Aside from being a teacher and counselor in Cleveland Ursuline schools, she did missionary work among the Papago Tribe in Arizona in the summers from 1965 to 1970. The love of preaching the Gospel to the poor began to grow greater in her life. She denied the convenience of living in a rich country like the United States to help the poor in El Salvador. While living with the Latin American people, she taught girls and women hygiene and how to take care of their children better. Moreover, Sister Dorothy trained catechists, visited the sick, and prepared others for the sacraments. 

Điều đánh động tôi là lời đáp trả của Sơ Dorothy với lời mời gọi của Chúa. Là một cô gái xinh đẹp, học thức, và thành công, Kazel được nhiều bạn trai yêu mến. Sơ đã đính hôn với bạn trai nhưng rồi lại quyết định theo Chúa trong đời sống tu trì. Ngoài việc làm giáo viên và cố vấn tại trường Ursuline ở Cleveland, Sơ còn tham gia vào công cuộc truyền giáo đến bộ tộc Papago ở Arizona trong những mùa hè từ năm 1965 đến 1974. Niềm yêu mến loan báo tin mừng cho người nghèo bắt đầu lớn dần trong Sơ. Sơ Dorothy đã quyết định rời xa cuộc sống giàu sang, sung túc ở Hoa Kỳ để giúp người nghèo ở El Salvador. Trong thời gian sống chung với những người dân Mỹ Latinh, Sơ dạy phụ nữ và thiếu nữ cách vệ sinh và chăm sóc con cái tốt hơn. Hơn nữa, Sơ Dorothy còn huấn luyện giáo lý viên, chăm sóc người bệnh và chỉ dẫn một số khác phục vụ các bí tích. 

**Because of Sister’s love for helping the Salvadorians, she did not want to abandon them despite facing extreme danger. Violence, bloodshed, and political upheaval escalated, spreading fear everywhere when a civil war began in El Salvador in 1977. To those foreign missionaries as Sister Dorothy, choosing to leave or stay was a matter of life and death. Sister’s determination to remain with the people was demonstrated in her diary on November 1st, 1970. She wrote, “To let the cross pierce my soul in the depths of my soul: to love the cross, to accept it totally.” Seeing thousands of Salvadorans killed or missing, Sister Dorothy provided assistance to the war refugees. She spent most of her time burying the dead on the streets and transporting Salvadoran refugees to centers.

Bởi vì tình yêu của Sơ dành cho người dân El Salvador, dẫu rằng phải đối mặt với nguy hiểm tột độ, Sơ không muốn bỏ rơi người dân ở đây. Bạo động, đổ máu và nổi dậy chính trị leo thang gieo rắc sợ hãi khắp nơi khi một cuộc nội chiến diễn ra ở El Salvador vào năm 1977. Đối với những vị truyền giáo nước ngoài như Sơ Dorothy, lựa chọn ra đi hay ở lại là vấn đề sống còn. Sự quyết tâm của Sơ trong việc ở lại với người dân được ghi lại trong nhật ký của Sơ vào ngày 1/11/1970. Sơ viết: “Để thánh giá xuyên thâu vào sâu thẳm linh hồn tôi: để yêu mến thánh giá và hoàn toàn phục tùng tuyệt đối”. Chứng kiến hàng ngàn người El Salvador bị giết và mất tích, Sơ Dorothy là sự giúp đỡ cho những người tị nạn chiến tranh. Sơ dành hết thời gian của mình để chôn cất người chết ngoài đường phố và di chuyển những người tị nạn El Salvador đến những trung tâm cứu trợ. 

**On her last visit to her family and congregation in the United States, many people and the Bishop of Cleveland advised her not to go back to El Salvador, but she insisted ongoing. I thought Sister knew that she might die, but she still wanted to do it anyway because of her love for the people. On her way back home, after picking up some female missionaries from the airport, Sister and her companions were abducted, beaten, raped, and murdered by Salvadoran army soldiers. Their bodies were discovered in a ditch by the side of the road and buried by peasants in a grave marked by a cross made of twigs. I thought the cruelest crime men did to women was raping them, not even mentioning it was done to a religious-like Sister Dorothy. Though these soldiers harmed Sister Dorothy’s body, they could not make her holy soul dirty.

Trong lần cuối cùng thăm gia đình và hội dòng tại Mỹ, rất nhiều người và Giám Mục ở Cleveland đã khuyên Sơ đừng trở lại El Salvador, nhưng Sơ vẫn một mực ra đi. Tôi nghĩ rằng Sơ biết rằng mình có thể sẽ mất mạng nhưng vẫn quyết định như vậy vì tình yêu của Sơ dành cho người dân. Trên đường về nhà sau khi đón một số nữ truyền giáo từ sân bay, Sơ và bạn đồng hành bị bắt cóc, bị đánh đập, cưỡng hiếp và bị giết bởi binh lính El Salvador. Thi thể của họ được tìm thấy ở một cái rãnh gần đường và được chôn cất bởi những người nông dân trong một ngôi mộ được đánh dấu bởi một thánh giá làm từ những cành cây thô sơ. Tôi thiết nghĩ tội ác ghê tởm nhất mà đàn ông làm với phụ nữ là cưỡng hiếp họ, huống chi là đối với người tu sĩ như Sơ Dorothy. Mặc dù bọn lính có thể xâm hại thân xác của Sơ, nhưng họ không thể làm vấy bẩn linh hồn trong sạch của Sơ. 

**Sister Dorothy is an inspiring example for me in being faithful to God. Though I have not had a chance to do missionary work, I can imitate her virtue by being loyal to my daily duty, doing small things with great love, and letting Jesus Christ be the king of my soul and heart. As Sister sees God’s image in other people, I pray to God that I can do kind things to those around me, especially those in need. Whenever I face challenges with my studies or my religious vocation, looking at Sister Dorothy’s example gives me the strength not to surrender. Sister Dorothy, please intercede for us. 

Sơ Dorothy là mẫu gương truyền cảm hứng cho tôi trong việc trung thành phụng sự Chúa. Mặc dù tôi chưa có cơ hội làm việc truyền giáo, tôi có thể bắt chước các nhân đức của Sơ trong việc trung thành với bổn phận hằng ngày, làm những công việc nhỏ với lòng yêu mến và để Chúa Giêsu làm vua trong linh hồn và trái tim tôi. Như Sơ đã thấy hình ảnh của Chúa nơi mọi người, tôi nguyện xin Chúa để tôi có thể làm những việc tốt cho tha nhân, nhất là đối với những ai cần được giúp đỡ. Những khi tôi đối diện với những thử thách trong học hành hay ơn gọi, nhìn vào mẫu gương của Sơ Dorothy, tôi như được thêm sức mạnh để tôi không khuất phục trước những khó khăn. Sơ Dorothy, xin hãy chuyển cầu cho chúng tôi.

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1546,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,193,Cộng Đoàn,770,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,700,Giáo Hội Việt Nam,355,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1048,Hội Thánh,312,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2355,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4686,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,699,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,121,Sưu Tầm,145,Tài liệu,528,Tập San Lên Đường,566,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,962,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2012,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1617,Video Nhạc - Phim,574,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Sr M. Mai Hien - Sơ Dorothy, mẫu gương tình yêu Thiên Chúa
Sr M. Mai Hien - Sơ Dorothy, mẫu gương tình yêu Thiên Chúa
Sr M. Mai Hien - Sơ Dorothy, mẫu gương tình yêu Thiên Chúa
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdE95D5zN24rn2j4H2MF9Auf9u2EoCOdzqWWyyvFnQPpoJgUHSxSInd75ejumCBkWs4SMN3ZOU7Az8Fi6r29ABr8-ozlcK9nO8Wk_a6mTsInZ3B-xxIw7jUfEzYJY3fFhaEUYDWU5YYtVuieA2BgM5lVhrJ6gvdXhuUGyWLh2G2M4Ex6XlYLC5IN0Z/w687-h515/Dorothy%20Kazel%20in%20El%20Salvador.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdE95D5zN24rn2j4H2MF9Auf9u2EoCOdzqWWyyvFnQPpoJgUHSxSInd75ejumCBkWs4SMN3ZOU7Az8Fi6r29ABr8-ozlcK9nO8Wk_a6mTsInZ3B-xxIw7jUfEzYJY3fFhaEUYDWU5YYtVuieA2BgM5lVhrJ6gvdXhuUGyWLh2G2M4Ex6XlYLC5IN0Z/s72-w687-c-h515/Dorothy%20Kazel%20in%20El%20Salvador.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2022/04/sr-m-mai-hien-so-dorothy-mau-guong-tinh.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2022/04/sr-m-mai-hien-so-dorothy-mau-guong-tinh.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content