Giuse Bùi Văn Toàn, FD – Suy niệm LC Chúa Nhật tuần III Mùa Phục Sinh

Giuse Bùi Văn Toàn, FD – Suy niệm LC Chúa Nhật tuần III Mùa Phục Sinh

Lạy Chúa Con kính mến Chúa trên hết mọi sự, con không thương mến ai như con kính mến Chúa.
Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa) 
Suy niệm LC Chúa Nhật tuần III Mùa Phục Sinh

Thánh Phêrô thưa với Chúa Giêsu: “Thầy biết con yêu mến Thầy" 

Chúa Giêsu cũng hỏi chúng ta: Con có yêu mến Thầy không? "Chúng ta cũng thưa với Chúa như vậy: "Chúa biết chúng con yêu mến Chúa!” 

Phần hai của bài Tin Mừng Chúa nhật thứ ba mùa Phục Sinh hôm nay, Thánh Gioan trình thuật về việc Chúa Giêsu hỏi và trao phó nhiệm vụ cho ông Phêrô: 

"Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không ?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giê-su nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.” Người lại hỏi: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Người nói: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.” Người hỏi lần thứ ba: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không?” Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: “Anh có yêu mến Thầy không ?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giê-su bảo: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn.” Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: “Hãy theo Thầy.” (Ga 21,15-19)

Đọc bài Tin Mừng hôm nay, tôi nhớ đến Thánh Mát-thêu trình thuật rằng: Sau khi Chúa Giêsu ăn Lễ Vượt Qua với các môn đệ, rồi Người cùng với các ông đi đến núi Ô-liu. Ở đây, Chúa Giêsu đã tiên báo cho các môn đệ biết: “Đêm nay tất cả anh em sẽ vấp ngã vì Thầy. Vì có lời đã chép: Ta sẽ đánh người chăn chiên, và đàn chiên sẽ tan tác. Nhưng sau khi trỗi dậy, Thầy sẽ đến Ga-li-lê trước anh em.” Ông Phê-rô liền thưa: “Dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã.” Đức Giê-su bảo ông: “Thầy bảo thật anh: nội đêm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần.” Ông Phê-rô lại nói: “Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy.” Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy." (Mt 26,31-35) 

Không phải chỉ một mình Thánh Phêrô thưa với Chúa Giêsu: “Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy”; mà tất cả các môn đệ cũng đều thưa như vậy. Thế mới biết tất cả chúng ta là những con người yếu đuối, mỏng giòn dễ vấp ngã. Trước những sự đàn áp, ức hiếp, bắt bớ và đau khổ, ai ai cũng sợ hãi, chỉ tìm cách để cứu lấy bản thân mình. 

Thánh Luca ghi lại rằng: Khi Chúa Giêsu bị quan lính bắt đi, Thánh Phêrô cũng trà trộn vào trong đám dân chúng để xem coi họ đem Thầy mình đi đâu? 

"Họ bắt Đức Giê-su, điệu Người đến nhà vị thượng tế. Còn ông Phê-rô thì theo xa xa. Họ đốt lửa giữa sân và đang ngồi quây quần với nhau, thì ông Phê-rô đến ngồi giữa họ. Thấy ông ngồi bên ánh lửa, một người tớ gái nhìn ông chòng chọc và nói: “Cả bác này cũng đã ở với ông ấy đấy!” Ông liền chối: “Tôi có biết ông ấy đâu, chị!” Một lát sau, có người khác thấy ông, liền nói: “Cả bác nữa, bác cũng thuộc bọn chúng !” Nhưng ông Phê-rô đáp lại: “Này anh, không phải đâu!” Chừng một giờ sau, có người khác lại quả quyết: “Đúng là bác này cũng đã ở với ông ấy, vì bác ta cũng là người Ga-li-lê.” Nhưng ông Phê-rô trả lời: “Này anh, tôi không biết anh nói gì!” Ngay lúc ông còn đang nói, thì gà gáy. Chúa quay lại nhìn ông, ông sực nhớ lời Chúa đã bảo ông: “Hôm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần.” Và ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết. 

Chỉ một ánh mắt của Chúa Giêsu nhìn ông, ánh mắt đã tăng lòng can đảm cho ông, giúp ông nhìn nhận những yếu đuối, những bất toàn của mình, mà khóc lóc thảm thiết với lòng hối hận. 

Hôm nay, sau khi Chúa Giêsu phục sinh, Người hỏi ông Phêrô ba lần: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giê-su nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.”

Suy niệm bài Tin Mừng hôm nay, tôi nhớ đến lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ ngày xưa cũng như nói với chúng ta ngày hôm nay: “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được." (Mt 10,37-39) 

Lời đòi hỏi của Chúa Giêsu như vậy có quá lắm không? Thưa không. Vì, tất cả vũ trụ, muôn loài trên trời, dưới đất đều qui về Chúa Giêsu. Như lời Kinh Thánh chép rằng: "Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. (Ga 1,3) 

Chúng ta vẫn tuyên xưng đức tin của chúng ta: "Chính nhờ Người (Chúa Giêsu) mà muôn vật được tạo thành." Lời nhắc nhở của Chúa Giêsu giúp ta dễ dàng yêu mến Thiên Chúa hơn. Vì khi một thai nhi được thành hình trong dạ mẹ, chính người mẹ không biết con mình sẽ tượng hình như thế nào. Cha mẹ chỉ yêu thương nhau, thì người con được thành hình; người cha, người mẹ không làm cho thai nhi một ngón tay, không làm cho con mình một bàn chân; nói tóm lại người cha, người mẹ chỉ biết con mình được thành hình bởi máu thịt của mình, mà vì thế nên cha mẹ yêu thương con cái, và cảm thấy hạnh phúc, vì nhận được phúc lành của Đấng Tạo Hóa. Vì vậy, yêu mến Thiên Chúa hơn cha mẹ, hơn anh chị em thì không khó; kể cả liều mất mạng sống mình, vì, chính mạng sống mình cũng không phải là của mình. Nếu có ai đó nói: "Mạng sống này là của tôi, thì hãy truyền cho các bệnh tật, các mụn mằn xấu xí ra khỏi mặt mũi mình đi! Sức khỏe không ai có thể cho mình được, nhưng chỉ có Thiên Chúa mới có thể cho, và người ta chỉ có bổn phận gìn giữ, nhờ bản năng sinh tồn mà Thiên Chúa đã phú bẩm cho mỗi người và mỗi loài. 

Chúa Giêsu truyền cho Thánh Phêrô: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.” Chúa Giêsu trao phó Thánh phêrô cai quản Giáo Hội, Chúa cũng nói với các Giám mục, Linh mục, những Vị nhận trách nhiệm coi sóc Cộng đoàn, Giáo xứ, các Tổ chức: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy”; không chỉ những Vị nói trên, mà cả những bậc làm cha làm mẹ, Chúa cũng nói: "Hãy chăm sóc thằng Bò, cái Nhớn, cái Bé của Thầy." (tên Aps) 

Vâng, Lạy Chúa! Chúng con cảm tạ Chúa đã trao cho chúng con những người con, người cháu. Chúng con cảm nhận được niềm hạnh phúc này do chính Chúa ban cho. Xin Chúa ban nghị lực và ơn khôn ngoan cho chúng con, để chúng con chu toàn nhiệm vụ Chúa trao. 

Lạy Chúa Con kính mến Chúa trên hết mọi sự, con không thương mến ai như con kính mến Chúa. Amen.

COMMENTS

Tên

Bác Ái,59,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1396,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,41,Chuyên đề,160,Cộng Đoàn,569,Đời tu,7,Gia đình Đa Minh,27,Giáo dục,126,Giáo Hội Hoàn vũ,651,Giáo Hội Việt Nam,281,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,789,Hội Thánh,254,Kiến Thức,59,Kiến Thức Phổ Thông,1,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,825,Mùa Thường Niên,1841,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,412,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,152,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,82,RVA,23,Suy Niệm,3264,Suy niệm,1087,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,610,Sứ Vụ,45,Sư Vụ,4,Sứ vụ,217,Sứ Vụ Giáo Dục,3,Sức khỏe,101,Sưu Tầm,106,Tài liệu,432,Tập San Lên Đường,491,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,730,Thời Sự,437,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,17,Văn Hóa Nghệ Thuật,1691,Văn-Thơ,1,vi,1,Video Clips,1218,Video Nhạc - Phim,467,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Giuse Bùi Văn Toàn, FD – Suy niệm LC Chúa Nhật tuần III Mùa Phục Sinh
Giuse Bùi Văn Toàn, FD – Suy niệm LC Chúa Nhật tuần III Mùa Phục Sinh
Giuse Bùi Văn Toàn, FD – Suy niệm LC Chúa Nhật tuần III Mùa Phục Sinh
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibYiqt9pTh9FUeBDWPIFmoikV1xFt2OLE1CQr79mTWLq10VI6WEZghK2kYfvtnZd_rjbau6i-PjKbeijJdvFKOyEwnloTmBDYOnltMvTB_InrdVM6fcLaEYOjZPc-_Wp87-L1Oq2GS1MF1Xu4vmH9ZjFfR5NiigZRfVL8jboYbQiT5nai83ghNWzV9/w693-h519/10_FB_GNPI_105_Peter_Restored_1024.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibYiqt9pTh9FUeBDWPIFmoikV1xFt2OLE1CQr79mTWLq10VI6WEZghK2kYfvtnZd_rjbau6i-PjKbeijJdvFKOyEwnloTmBDYOnltMvTB_InrdVM6fcLaEYOjZPc-_Wp87-L1Oq2GS1MF1Xu4vmH9ZjFfR5NiigZRfVL8jboYbQiT5nai83ghNWzV9/s72-w693-c-h519/10_FB_GNPI_105_Peter_Restored_1024.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2022/04/giuse-bui-van-toan-fd-suy-niem-lc-chua.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2022/04/giuse-bui-van-toan-fd-suy-niem-lc-chua.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content