Ánh Linh - Người Thầy Khó Quên (Học viện Têrêsa Avila)

SHARE:

Ánh Linh - Người Thầy Khó Quên (Học viện Têrêsa Avila)

Sr Anh Linh with her teacher Peter Kreeft 
By Maria Ánh Linh 
Unforgettable Teacher - Người Thầy Khó Quên
(Trích trong "Sẻ Chia Từng Khoảnh Khắc - Tr 52-56)

** Can you remember a time when you felt happy despite suffering? I am definitely in this situation now. Throughout my life as a student, I have studied with many different teachers, but the one I have now is quite unique, and he keeps challenging me to do my best, not only in learning but also in changing my life to be the best version of who I am. Taking this class with him is a high risk for me since everyone who studied with him before had to admit that he has exceptionally high expectations of his students. However, I did not regret it at all since I learned a lot from him. It is exhausting, though. But, as I said, it’s worth being in his class regardless of how hard it is. 

Bạn đã bao giờ có cảm giác hạnh phúc trong đau khổ chưa? Chắc bây giờ tôi đang ở trong trường hợp này. Trong suốt quãng đời đi học, tôi đã gặp rất nhiều giáo sư khác nhau, nhưng người thầy mà tôi đang học bây giờ khá là độc đáo. Thầy luôn thách thức tôi phải cố gắng hết sức, không chỉ trong học tập nhưng còn thay đổi cuộc sống của tôi để trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Tham gia lớp học này với thầy thật là một "mối nguy hiểm" đối với tôi vì tất cả những ai đã học với thầy trước đây đều phải thừa nhận rằng thầy đặc biệt rất kỳ vọng vào học sinh của mình. Tuy nhiên, tôi không thấy hối hận chút nào vì tôi đã học được rất nhiều điều từ thầy. Mặc nhiên, chới với và rã rời là không tránh khỏi. Nhưng, như tôi đã nói, thật đáng để được học trong lớp của thầy bất kể khó khăn đến đâu.

** He gave us more than 200 pages to read in two days after the first class. For native students, that is tough. For me, it is impossible! I cannot read them all. Even if I can finish all those pages, I cannot understand them. However, I could do nothing but laugh when he explained: You all will love me more and more since I give you the most demanding assignment at the beginning and gradually reduce the hardness level as we move on. It is different from other professors who make it easy at the beginning and increase the amount of work at the end of the semester. Deal! I will follow whatever assignment he gives me. However, it is not that simple. Let me tell you about our test: there are 50, 64, or even 80 multiple choice questions with a, b, c, d, e, f, or sometimes the answers even include g, h, i, k, l, m. By the time I finished reading all those answers, I had forgotten the question already. After answering half of the questions, he writes a paragraph telling us to relax and take time to draw on the paper whatever we think of at that moment, taking a deep breath in and out, and so on. His last sentence is something like: “Don’t take too much time on it; there are 33 more test questions!” You can even imagine his smiling face on the test sheet.

Ngay sau buổi học đầu tiên thầy đã cho chúng tôi hơn 200 trang sách để đọc trong hai ngày. Đối với sinh viên bản xứ, nó là việc khó khăn. Còn đối với tôi thì đó là điều không thể! Làm sao tôi đọc hết được? Ngay cả khi tôi có thể đọc hết những trang đó, tôi cũng không thể hiểu được. Tuy nhiên, tôi không thể làm gì khác ngoài việc cười trừ khi nghe thầy giải thích: Tất cả các bạn sẽ ngày càng yêu mến tôi vì tôi đã giao cho các bạn nhiệm vụ khắt khe nhất ngay từ đầu và giảm dần mức độ khó về sau. Khác với các giáo sư khác là họ cho những bài dễ lúc đầu và tăng dần lượng bài tập vào cuối học kỳ. Chốt! Tôi sẽ làm theo bất cứ bài tập nào mà thầy giao cho. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như thế. Kể bạn nghe câu chuyện về bài kiểm tra của chúng tôi: có 50, 64, hoặc thậm chí tới 80 câu hỏi trắc nghiệm với đáp án a, b, c, d, e, f, hoặc thậm chí đôi khi các câu trả lời bao gồm g, h, i, k, l, m. Lúc tôi đọc xong tất cả những câu trả lời đó cũng là lúc tôi quên luôn câu hỏi là gì rồi. Sau khi trả lời được nửa số câu hỏi, thầy viết một đoạn văn nói với chúng tôi rằng hãy thư giãn và dành thời gian để vẽ ra giấy bất cứ điều gì chúng tôi nghĩ đến lúc này, hít sâu vào và thở ra, v.v. Câu cuối cùng của thầy thường là: “Đừng lãng phí quá nhiều thời gian cho việc đó nữa; vẫn còn 33 đề thi nữa!” Thậm chí bạn có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt đang cười tươi của thầy trên tờ giấy kiểm tra.

** Despite all that, I found so many things about him inspiring: At the age of 85, he always looks full of joy and positive energy with his gentleness and bright smile. He loves telling stories and jokes that always embrace potent messages and bring his students so much peace and joy. That is why his philosophical class is not boring at all. As a philosopher, he loves writing, and his goal is to write two books a year no matter what. No wonder why he is an author of over a hundred books now! As a Catholic, he often reminds us about our meaningful lives due to the gift of faith that God grants us out of His unconditional love and care. He also challenges us to detach from all kinds of technology in 24 hours to see if we are wise masters of these tools. Living in this fast pace of life, we are so busy in our races that we forget how unique and mysterious our existence is. He reminds me to thank God for His gift of life and for the “personal prophet” called consciousness that keeps whispering to me from the deep down of my heart and tries to wake me up among other noise from this age and day. 

Dù vậy, tôi nhận thấy nơi thầy có rất nhiều nguồn cảm hứng: Ở tuổi 85, thầy vẫn luôn tràn đầy niềm vui và năng lượng tích cực với sự lịch lãm và nụ cười tỏa nắng. Thầy thích kể chuyện và rất hay đùa với những câu chuyện cười chứa đựng đầy những thông điệp ý nghĩa và mang lại cho học sinh của mình sự bình an và niềm vui. Không ai có thể phủ nhận về khiếu hài hước của thầy. Đó là lý do tại sao lớp triết học của thầy không nhàm chán chút nào. Là một triết gia, thầy thích viết lách, và mục tiêu của thầy là viết hai cuốn sách mỗi năm dù có vấn đề gì đi nữa. Không ngạc nhiên tại sao mà bây giờ thầy là tác giả của hơn một trăm cuốn sách! Là một người Công giáo, thầy thường nhắc nhở chúng tôi về ý nghĩa cuộc sống từ món quà đức tin mà Thiên Chúa đã ban, qua tình yêu nhưng không và sự quan phòng của Ngài. Thầy cũng thách thức chúng tôi không sử dụng tất cả các phương tiện công nghệ trong 24 giờ để xem liệu rằng chúng tôi có là những người quản lý khôn ngoan của những công cụ này hay không. Nhịp sống vội vàng làm chúng ta bận rộn trong những cuộc chạy đua mà quên mất sự độc đáo và màu nhiệm của việc mình được hiện hữu trên đời này như thế nào. Thầy nhắc tôi hãy tạ ơn Chúa vì món quà sự sống Ngài ban, và Ngài gửi tới “ngôn sứ riêng,” còn gọi là lương tâm- tiếng thì thầm từ sâu thẳm trái tim tôi- cố gắng đánh thức tôi khỏi những tiếng ồn ào khác của thời đại. 

** Everyone who passes through my life teaches me various lessons. It is not luck that I have a chance to study with my professor, it is God’s providential care to me. Peter Kreeft has no idea how great his impact has been on my life and way of thinking. I feel I am so blessed to be in his class. My professor truly motivates me to work hard, be kind, and have positive thinking during difficult times. Only when one has God can they bring such peace and joy to the world. I wish I could be one of them, not in the future, but NOW! 

Tất cả những người ghé ngang cuộc đời tôi đều để lại cho tôi nhiều bài học vô giá. Không phải may mắn mà tôi có cơ hội được học với giáo sư của mình, tôi tin đó là sự quan phòng của Chúa. Thầy Peter Kreeft không biết rằng thầy có ảnh hưởng lớn như thế nào đến cuộc sống và cách nghĩ của tôi. Thầy thực sự thúc đẩy tôi học tập chăm chỉ, sống tử tế, và suy nghĩ tích cực trong những lúc khó khăn. Chỉ khi có Chúa, người ta mới có thể mang lại an bình và niềm vui cho thế giới. Tôi mong rằng mình có thể là một trong số họ, không phải trong tương lai, mà là NGAY BÂY GIỜ!

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1510,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,54,Chuyên đề,184,Cộng Đoàn,704,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,33,Giáo dục,128,Giáo Hội Hoàn vũ,696,Giáo Hội Việt Nam,327,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,966,Hội Thánh,284,Kiến Thức,67,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1019,Mùa Thường Niên,2274,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,437,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,176,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4172,Suy niệm,1089,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,661,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,116,Sưu Tầm,139,Tài liệu,488,Tập San Lên Đường,556,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,890,Thời Sự,454,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,20,Văn Hóa Nghệ Thuật,1900,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1481,Video Nhạc - Phim,522,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Ánh Linh - Người Thầy Khó Quên (Học viện Têrêsa Avila)
Ánh Linh - Người Thầy Khó Quên (Học viện Têrêsa Avila)
Ánh Linh - Người Thầy Khó Quên (Học viện Têrêsa Avila)
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEillLOWHRRafcznKJVP1He14Fu4gjkztfzQtjuLFzwxogkhQUHnNc3magwkQe-HypoRWgrCBXKFCEo_7CvPZ2Y1NwphfqcYv1RDWIL-FCVqotBGE0RqPJywzryGEQOY15nlEN8ZHFzM5N0Eao5h2AikX_QfglRr8_SMiAALks47jHwhP4LEFhU0a76R/w684-h905/Teacher%20Peter%20Kreeft%202.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEillLOWHRRafcznKJVP1He14Fu4gjkztfzQtjuLFzwxogkhQUHnNc3magwkQe-HypoRWgrCBXKFCEo_7CvPZ2Y1NwphfqcYv1RDWIL-FCVqotBGE0RqPJywzryGEQOY15nlEN8ZHFzM5N0Eao5h2AikX_QfglRr8_SMiAALks47jHwhP4LEFhU0a76R/s72-w684-c-h905/Teacher%20Peter%20Kreeft%202.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2022/04/anh-linh-nguoi-thay-kho-quen-hoc-vien.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2022/04/anh-linh-nguoi-thay-kho-quen-hoc-vien.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content