Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi - Giuse Bùi Văn Toàn, FD

Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi - Giuse Bùi Văn Toàn, FD

Giuse Bùi Văn Toàn, FD
(Gia đình con cái của Chúa) 
Tin Mừng Chúa nhật IV thường niên

"Khi ấy, Đức Giêsu bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe. "Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người. Họ bảo nhau: “Ông này không phải là con ông Giu-se đó sao?” Người nói với họ: “Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào!” Người nói tiếp: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. “Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en; thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người mắc bệnh phong ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi.” Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành – thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi." (Lc 4:21-30) 

Thánh Luca trình thuật lại sự việc Chúa Giêsu nói với những người cùng quê, cùng làng Na-da-rét, nơi Chúa Giêsu trưởng thành và sống với họ trong suốt 30 năm. Chúa nói: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình."; rồi Người nói cho họ biết vào thời Tiên tri Ê-li-a được Thiên Chúa sai đến để giúp bà góa thành Xa-rép-ta, và việc ông Na-a-man người xứ Xy-ri được Tiên tri Ê-li-sa chữa khỏi bệnh phong. Cả hai người này đều là dân ngoại, nhưng họ đã mở lòng để đón nhận ơn Thiên Chúa ban. 

Ở những nơi khác, khi nghe Chúa Giêsu giảng dạy, thì dân chúng đều công nhận và sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. Nhưng hôm nay, tại quê hương của Ngài, trước mặt những người hàng xóm thân quen, họ lại phẫn nộ và có ý định xô Chúa Giêsu xuống vực thẳm! Chỉ vì những người hàng xóm này không tin Chúa Giêsu được Thiên Chúa sai đến để công bố "Năm Hồng Ân" cũng như Ngài đến để "cứu chuộc nhân loại". Đã bao nhiêu lần Chúa Giêsu làm phép lạ cho người què được đi, người mù được sáng mắt, người phong hủi được khỏi bệnh; Người luôn nói "lòng tin của anh đã cứu anh!" 

Trong sách các vua quyển thứ nhất trình thuật về việc vua Israel là A-kháp, ông là con người ngông cuồng ngạo mạn, và chuyện bà góa thành Xa-rép-ta:

"Vua A-kháp, con vua Om-ri, đã làm điều dữ trái mắt ĐỨC CHÚA hơn tất cả các tiên đế. Vua không chỉ phạm những tội như vua Gia-róp-am, con ông Nơ-vát, nhưng đã cưới công chúa I-de-ven, ái nữ của Ét-ba-an, vua Xi-đôn, lại còn đi làm tôi thần Ba-an và sụp lạy nó. Vua lập một bàn thờ để kính Ba-an trong đền thờ vua đã xây cất tại Sa-ma-ri. Vua A-kháp làm cả trụ thần, và như thế lại càng chọc giận ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en, hơn tất cả các vua Ít-ra-en trước. (1 V 16:30-33) 

Vua A-kháp là vua của Israel, một dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Vậy mà dám cả gan đưa tượng thần ngoại giáo vào trong đền thờ Thiên Chúa mà thờ, đồng thời để cho hoàng hậu I-de-ven cổ động dân chúng thờ thần Ba-an. Từ vua đến dân không còn tin vào Thiên Chúa đã đưa họ lên từ Ai Cập, nên đã bị Thiên Chúa phạt, làm cho thời tiết cả vùng bị hạn hán ba năm sáu tháng. Trong thời hạn hán này, Thiên Chúa sai Tiên tri Ê-li-a đến giúp bà góa ở thành Xi-đôn, thành của dân ngoại; và thấy rằng dân ngoại tin nhận Thiên Chúa của Israel và tin vào lời của Tiên tri Ê-li-a:

"Bấy giờ có lời ĐỨC CHÚA phán bảo ông Ê-li-a: “Ngươi hãy đứng dậy đi Xa-rép-ta, thuộc Xi-đôn, và ở lại đấy. Này Ta truyền cho một bà goá ở đó nuôi ngươi.” Ông liền đứng dậy đi Xa-rép-ta. Khi đến cổng thành, ông thấy có một bà goá đang lượm củi. Ông gọi bà ấy và nói: “Bà làm ơn đem bình lấy cho tôi chút nước để tôi uống.” Bà ấy liền đi lấy nước. Ông gọi bà và nói: “Bà làm ơn lấy cho tôi miếng bánh nữa !” Bà trả lời: “Có ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa hằng sống của ông, tôi thề là tôi không có bánh. Tôi chỉ còn nắm bột trong hũ và chút dầu trong vò. Tôi đang đi lượm vài thanh củi, rồi về nhà nấu nướng cho tôi và con tôi. Chúng tôi sẽ ăn rồi chết.” Ông Ê-li-a nói với bà: “Bà đừng sợ, cứ về làm như bà vừa nói. Nhưng trước tiên, bà hãy lấy những thứ đó mà làm cho tôi một chiếc bánh nhỏ, và đem ra cho tôi, rồi sau đó bà sẽ làm cho bà và con bà. Vì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: “Hũ bột sẽ không vơi, vò dầu sẽ chẳng cạn cho đến ngày ĐỨC CHÚA đổ mưa xuống trên mặt đất.” Bà ấy đi và làm như ông Ê-li-a nói; thế là bà ấy cùng với ông Ê-li-a và con bà có đủ ăn lâu ngày. Hũ bột đã không vơi, vò dầu đã chẳng cạn, đúng như lời ĐỨC CHÚA đã dùng ông Ê-li-a mà phán. (1 V 17:8-16) 

Chuyện ông Na-a-man được Ngôn sứ Ê-li-sa chữa lành cũng vậy, cũng bởi lòng tin. Ông Na-a-man là tướng chỉ huy quân đội của vua A-ram, là người có thần thế và uy tín trước mặt chúa thượng của ông, nhưng ông lại mắc bệnh phong. Ông nghe người tớ gái giới thiệu ở Israel có một Ngôn sứ có thể chữa khỏi bệnh cho ông. Vì vậy, ông xin vua Aram cho sang Israel để chữa bệnh. Sách các vua quyển 2 ghi rằng: 

"Ông Na-a-man đi đến cùng với cả xe và ngựa. Ông đứng trước cửa nhà ông Ê-li-sa. Ông Ê-li-sa sai sứ giả ra nói với ông: “Ông hãy đi tắm bảy lần trong sông Gio-đan. Da thịt ông sẽ trở lại như trước, và ông sẽ được sạch.” Ông Na-a-man nổi giận bỏ đi và nói: “Ta cứ nghĩ bụng là thế nào ông ấy cũng đích thân đi ra, rồi đứng mà cầu khẩn danh ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ông ta. Ông ta sẽ quơ tay lên đúng chỗ phong mà chữa khỏi. Nước các sông A-va-na và Pác-pa ở Đa-mát chẳng tốt hơn tất cả nước sông ở Ít-ra-en sao? Ta lại không thể tắm ở các sông ấy để được sạch hay sao?” Ông quay lưng lại và tức tối ra đi. Bấy giờ, các tôi tớ của ông đến gần và nói: “Cha ơi, giả như ngôn sứ bảo cha làm một điều gì khó, chẳng lẽ cha lại không làm? Phương chi ngôn sứ chỉ nói: Ông hãy đi tắm, thì sẽ được sạch!” Vậy ông xuống dìm mình bảy lần trong sông Gio-đan, theo lời người của Thiên Chúa. Da thịt ông lại trở nên như da thịt một trẻ nhỏ. Ông đã được sạch. Cùng với đoàn tuỳ tùng, ông trở lại gặp người của Thiên Chúa. Ông vào, đứng trước mặt ông ấy và nói: “Nay tôi biết rằng: trên khắp mặt đất, không đâu có Thiên Chúa, ngoại trừ ở Ít-ra-en. Bây giờ, xin ngài vui lòng nhận món quà của tôi tớ ngài đây.” Ông Ê-li-sa nói: “Có ĐỨC CHÚA hằng sống là Đấng tôi phụng sự, tôi thề sẽ không nhận gì cả.” Ông Na-a-man nài ép ông nhận, nhưng ông vẫn từ chối. Ông Na-a-man nó : “Nếu ngài từ chối, thì xin cho phép tôi tớ ngài đây mang về một số đất vừa sức hai con lừa chở được, vì tôi tớ ngài sẽ không còn dâng lễ toàn thiêu và hy lễ cho thần nào khác ngoài ĐỨC CHÚA. Nhưng xin ĐỨC CHÚA tha thứ điều này cho tôi tớ ngài: Khi ông chủ tôi (vua) vào điện của thần Rim-môn để sụp xuống lạy, và khi ông ấy vịn vào cánh tay tôi, thì tôi cũng phải sụp xuống lạy trong điện của thần Rim-môn cùng lúc với ông. Xin ĐỨC CHÚA tha thứ điều ấy cho tôi tớ ngài!” Ông Ê-li-sa bảo: “Ông đi bằng an!” (2 V 5:9-19) 

Đây có phải là dấu chỉ của Phép Rửa Tội không? Bất cứ ai khi được chịu Phép Rửa Tội, thì người ấy được ơn nhận biết Thiên Chúa và được trở nên con cái Thiên Chúa. Nên từ đó trở đi chỉ tôn thờ một mình Thiên Chúa mà thôi! 

Trong bài đọc I hôm nay, Thiên Chúa nói với ngôn sứ Giê-rê-mi-a: “Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi." Lời này, Thiên Chúa không chỉ nói với ngôn sứ Giê-rê-mi-a, mà còn nói với tất cả chúng sinh đã được Thiên Chúa tác sinh vào trần gian. Mỗi người là một vật thể duy nhất, cho dù là song sinh cũng không hoàn toàn giống nhau. 

Cuộc sống của chúng ta ngày nay có được như ông Na-a-man hay không? Có nhiều người tuy đã được ơn trở nên con cái Thiên Chúa, song vẫn còn tin kiêng dối trá. Trong nhà có nhiều bàn thờ, thờ Chúa, thờ thần tài phúc lộc thọ, thờ ông địa cũng có. Nếu ta tin lời Thiên Chúa nói với ngôn sứ Giê-rê-mi-a cũng như Ngài đã nói với tất cả chúng sinh: “Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi." Vậy, các ông thần kia là ai? Nếu họ hiện hữu trên trần gian, thì họ cũng như chúng ta mà thôi! Cũng chỉ là phàm nhân! 

Chúa Giêsu khi đi rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa, Ngài đã nhiều lần nói: 

Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được. (Mt 6,24). Nơi khác Chúa Giêsu lại nói: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. (Mc 7:6) 

Lạy Thiên Chúa của con! Con tin thật Chúa là Đấng Tạo Hóa Toàn Năng. Chúa đã cho chúng con và tất cả mọi loài hiện hữu trên trần gian. Như những kỳ hoa, dị thảo làm cho trái đất xanh tươi, rực rỡ huy hoàng, xin Chúa ban ơn để chúng con thể hiện "Lòng Thương Yêu" hầu làm sáng danh Chúa. Vì, "Thiên Chúa là Tình Yêu". Amen.

COMMENTS

Tên

Bác Ái,58,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1350,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,40,Chuyên đề,154,Cộng Đoàn,494,Đời tu,7,Gia đình Đa Minh,26,Giáo dục,126,Giáo Hội Hoàn vũ,633,Giáo Hội Việt Nam,263,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,698,Hội Thánh,232,Kiến Thức,57,Kiến Thức Phổ Thông,1,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,724,Mùa Thường Niên,1722,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,291,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,139,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,78,RVA,23,Suy Niệm,2781,Suy niệm,1086,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,564,Sứ Vụ,44,Sư Vụ,4,Sứ vụ,217,Sứ Vụ Giáo Dục,3,Sức khỏe,98,Sưu Tầm,104,Tài liệu,404,Tập San Lên Đường,471,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,642,Thời Sự,428,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,15,Văn Hóa Nghệ Thuật,1581,Văn-Thơ,1,Video Clips,1070,Video Nhạc - Phim,432,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi - Giuse Bùi Văn Toàn, FD
Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi - Giuse Bùi Văn Toàn, FD
Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi - Giuse Bùi Văn Toàn, FD
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh6R1uTGCiKnIgIsX7OxnmLkaEDjiveV2eEZxQd5meG6ZrPVkfi1ZhS0kNDIjHQRfPxtcwNccwGHxdxrWH-HhED1HGr8rLdlKaBlURlkVZfq9rL6dSRjBadfEL2r8J_nt3vENTp2FywKjFNs0Fu6u4RlYbweG0QzxNvVdF_hHiWKz_oFGP3ukN-w6f7=w713-h504
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh6R1uTGCiKnIgIsX7OxnmLkaEDjiveV2eEZxQd5meG6ZrPVkfi1ZhS0kNDIjHQRfPxtcwNccwGHxdxrWH-HhED1HGr8rLdlKaBlURlkVZfq9rL6dSRjBadfEL2r8J_nt3vENTp2FywKjFNs0Fu6u4RlYbweG0QzxNvVdF_hHiWKz_oFGP3ukN-w6f7=s72-w713-c-h504
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2022/01/truoc-khi-cho-nguoi-thanh-hinh-trong-da.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2022/01/truoc-khi-cho-nguoi-thanh-hinh-trong-da.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content