Năm Hồng Ân - Ngày Hồng Ân (Giuse Bùi Văn Toàn, FD)

Năm Hồng Ân - Ngày Hồng Ân

Giuse Bùi Văn Toàn, FD 
(Gia đình con cái của Chúa)

Sau khi Chúa Giêsu làm Phép lạ hóa nước thành rượu ngon tại tiệc cưới thành Cana, không chỉ các môn đệ mà cả dân chúng vùng lân cận đều tin vào Người. Bài Tin Mừng Chúa nhật III thường niên hôm nay, Thánh Luca trình thuật việc Chúa Giêsu về quê hương của Ngài là Na-da-rét.

"Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh. Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.

Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” (Lc 4,14-21) 

Tại sao những lần trước đó cũng vào ngày sa-bát Chúa Giêsu đọc Sách Thánh và giảng dạy trong các hội đường ở nơi khác, Ngài chưa công bố năm hồng ân của Thiên Chúa, mà hôm nay, trong ngày sa-bát tại hội đường Na-da-rét, Chúa Giêsu mới công bố năm hồng ân của Thiên Chúa? 

Năm Hồng Ân mà Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng hôm nay là năm nào? Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu về ý nghĩa của ngày sa-bát. Thiên Chúa tạo dựng trời đất (vũ trụ) và muôn loài trong sáu ngày; ngày thứ bảy Thiên Chúa nghỉ ngơi. Ngày Sa-bát có nghĩa là "ngày nghỉ ngơi". 

Trong Sách Xuất hành ghi lại lời Thiên Chúa nói với tiên tri Mô-sê, và ông phải truyền cho dân Chúa những lời sau đây:

"ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê: “Phần ngươi, hãy nói với con cái Ít-ra-en: cách riêng, các ngươi sẽ giữ các ngày sa-bát của Ta, bởi vì đó là một dấu hiệu giữa Ta và con cái các ngươi qua mọi thế hệ, để người ta biết rằng chính Ta là ĐỨC CHÚA, Đấng thánh hiến các ngươi. Các ngươi sẽ giữ ngày sa-bát, vì đó là ngày thánh đối với các ngươi." (Xh 31,12-14) 

Ngày thứ bảy (sa-bát) là ngày thánh, năm thứ bảy (sa-bát) là năm thánh; và cứ năm mươi năm là "Năm toàn xá - Năm hồng ân) Trong Kinh Thánh Cựu Ước, sách Lêvi ghi rõ về „Năm Toàn Xá“. Năm toàn xá được ấn định trong Sách Luật cứ 50 năm một lần. 

"(Các) ngươi phải tính bảy tuần năm, nghĩa là bảy lần bảy năm; thời gian của bảy tuần năm đó là bốn mươi chín năm. Tháng thứ bảy, ngày mồng mười trong tháng, (các) ngươi sẽ thổi tù và giữa tiếng reo hò; vào ngày Xá tội, (các) ngươi sẽ thổi tù và trong toàn xứ các ngươi. Các ngươi sẽ công bố năm thứ năm mươi là năm thánh và sẽ tuyên cáo trong xứ lệnh ân xá cho mọi người sống tại đó. Đối với (các) ngươi, đó là thời kỳ toàn xá: mỗi người trong các ngươi sẽ trở về phần sở hữu của mình, mỗi người sẽ trở về dòng họ của mình. Đối với các ngươi, năm thứ năm mươi sẽ là thời kỳ toàn xá: các ngươi không được gieo, không được gặt lúa tự nhiên mọc, không được hái trong vườn nho không cắt tỉa. Vì đó là thời kỳ toàn xá, một năm thánh đối với các ngươi, các ngươi sẽ ăn hoa lợi của đồng ruộng. Năm toàn xá đó, mỗi người trong các ngươi sẽ trở về phần sở hữu của mình. Nếu các ngươi bán cái gì cho người đồng bào hoặc mua cái gì từ tay người đồng bào, thì đừng ai làm thiệt hại người anh em mình. Ngươi sẽ mua của người đồng bào theo số năm sau năm toàn xá, và nó sẽ bán cho ngươi theo số năm thu hoạch. Còn nhiều năm thì ngươi mua giá cao, còn ít năm thì ngươi mua giá thấp, vì nó bán cho ngươi một số năm thu hoạch. Không ai trong các ngươi được làm thiệt hại người đồng bào." (Lv 25, 8-17). 

Thật là tuyệt vời! Để tránh nạn người quá giầu và kẻ quá nghèo, người khôn lanh và kẻ chậm chạp, người thấp kém bị kẻ quyền thế áp bức. Thiên Chúa ban cho dân Luật về năm toàn xá. Khi dân Chúa được đưa về đất hứa, miền đất chảy sữa và mật (đất xứ Canaan). Đất đai được chia cho các chi tộc con cái Israel, rồi từ các chi tộc chia cho các thị tộc của mình, mỗi gia đình đều có đất đai để sinh sống. Tuy nhiên, có nhiều người quyền thế, lanh lợi đã tìm cách ức hiếp mua lại đất đai của người khác; để rồi nhiều gia đình đã bán đất đai của tổ tiên mình đi đến kết quả là họ phải làm nô lệ cho người khác. Năm Toàn Xá buộc những người mua đất đai phải trả lại cho chủ cũ, phải tha các nợ nần, để những người nghèo khó được trở về phần đất của tổ tiên họ, hầu có cơ hội làm lại cuộc đời, có cơ hội vươn lên. 

Hôm nay, tại hội đường Na-da-rét, miền Ga-li-lê, Chúa Giêsu công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa, Ngài nói cho mọi người biết: Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đã xức dầu tấn phong Ngài, khi Ngài chịu Phép rửa tại sông Jodan (Lc 3,22). Để Ngài loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức. Rồi Người nói tiếp: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe". 

Từ hôm ấy, chính Chúa Giêsu là Đấng làm cho người mù được sáng mắt cả về thể xác lẫn linh hồn, cho người bị giam cầm bởi tội lỗi biết sẽ được Ngài cứu chuộc. Chính Chúa Giêsu thể hiện Lòng Thương Xót của Thiên Chúa Cha qua Trái Tim mở rộng của Ngài và khôi phục lại cho loài người những gì đã đánh mất bởi sự yếu đuối và sa ngã. Có phải Chúa Giêsu về hội đường Na-da-rét để công bố năm hồng ân, là Ngài muốn báo trước cho nhân loại biết: Ngài là Vua? “Giê-su Na-da-rét, vua dân Do-thái.” Vị Vua đến để giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết do ông bà nguyên tổ Adam và Eva đã lỗi phạm đến Thiên Chúa. 

Khi Chúa Giêsu chịu đóng đanh vào thập giá vì tội lỗi nhân loại, "Ông Phi-la-tô cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá; bảng đó có ghi: “Giê-su Na-da-rét, vua dân Do-thái.” Tấm bảng này viết bằng các tiếng : Híp-ri, La-tinh và Hy-lạp." (Ga 19,19-20) Sau ba ngày thân xác Chúa Giêsu được mai táng trong mồ, thì vào "ngày thứ nhất trong tuần", Thiên Chúa Cha đã cho Chúa Giêsu trỗi dậy từ cõi chết, Chúa Giêsu đã phục sinh khải hoàn. Và từ đây trời mới, đất mới đã được Thiên Chúa thiết lập trong Chúa Giêsu. Vì thế, mỗi "ngày thứ nhất trong tuần" là "Ngày Hồng Ân" "Ngày Chúa Nhật", ngày được thánh hiến, để nhân loại cảm tạ Thiên Chúa đã thương giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết. "Để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời." (Ga 3,16) 

Vậy, mỗi ngày Chúa Nhật là "Ngày Hồng Ân - Ngày Toàn Xá", ngày cảm tạ Thiên Chúa đã thương giải thoát chúng ta là những kẻ hèn mọn tội lỗi, mà khôi phục chúng ta trở lại thân phận là con cái Thiên Chúa. Lạy Chúa! Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngượi khen Danh Chúa. Amen. 

COMMENTS

Tên

Bác Ái,53,Bài Giảng Audio,68,Bản tin,1244,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,36,Chuyên đề,139,Cộng Đoàn,389,Đời tu,7,Gia đình Đa Minh,24,Giáo dục,111,Giáo Hội Hoàn vũ,590,Giáo Hội Việt Nam,224,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,560,Hội Thánh,212,Kiến Thức,51,Kiến Thức Phổ Thông,1,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,659,Mùa Thường Niên,1240,Mùa Vọng và Giáng Sinh,271,Mục Vụ Giáo Xứ,66,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,112,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,75,RVA,22,Suy Niệm,2014,Suy niệm,1083,Suy Tư,1,Suy Tư - Cảm Nghiệm,441,Sứ Vụ,28,Sư Vụ,3,Sứ vụ,206,Sứ Vụ Giáo Dục,3,Sức khỏe,88,Sưu Tầm,80,Tài liệu,368,Tập San Lên Đường,400,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,509,Thời Sự,406,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,15,Văn Hóa Nghệ Thuật,1304,Văn-Thơ,1,Video Clips,859,Video Nhạc - Phim,371,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Năm Hồng Ân - Ngày Hồng Ân (Giuse Bùi Văn Toàn, FD)
Năm Hồng Ân - Ngày Hồng Ân (Giuse Bùi Văn Toàn, FD)
Năm Hồng Ân - Ngày Hồng Ân
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiFel5OUT9KBsNP6Ahpl-A44xSFuQD0u1kF5VXtnCxNj8Q3uNH_G_841-5GAOZQLgSShvyqnIfykfsPoOGoDNMwFfu0YF98Aq9snCoUI2oO4JH7NMCnzJJ5WPmxyn_-ziQbRtGj30Nco3JS3wiG0ZBUKGJRp1MwMFCM0WR9Lu7El4_lXo4KEKR6gfm2=w741-h523
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiFel5OUT9KBsNP6Ahpl-A44xSFuQD0u1kF5VXtnCxNj8Q3uNH_G_841-5GAOZQLgSShvyqnIfykfsPoOGoDNMwFfu0YF98Aq9snCoUI2oO4JH7NMCnzJJ5WPmxyn_-ziQbRtGj30Nco3JS3wiG0ZBUKGJRp1MwMFCM0WR9Lu7El4_lXo4KEKR6gfm2=s72-w741-c-h523
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2022/01/nam-hong-ngay-hong-giuse-bui-van-toan-fd.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2022/01/nam-hong-ngay-hong-giuse-bui-van-toan-fd.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content