Đức Maria: chiếc thang Ân Sủng (Tu xá Mẹ Thiên Chúa)

Đức Maria: chiếc thang Ân Sủng (Tu xá Mẹ Thiên Chúa)

Đức Maria: chiếc thang Ân Sủng 

Sinh ra và lớn lên trong cái nôi của Giáo Hội, tôi được tiếp nhận và dưỡng nuôi trên nền tảng đức tin của Hội thánh. Qua đời sống kinh nghiệm của bản thân, nhất là nhờ vào ơn soi sáng của Thánh Linh, tôi xác tín rằng: Đức Maria đóng một vai trò quan trọng, vai trò của một người Mẹ đối với loài người. Chương VIII trong Hiến chế Tín lý của Hội thánh, trình bày cho ta một cái nhìn tổng hợp về vai trò của Đức Maria trong chương trình của Thiên Chúa, qua việc cộng tác vào chương trình cứu độ, cũng như tương quan của Đức Maria với Hội Thánh. 

Công đồng Vaticano II đã chính thức công nhận một số tước hiệu mà Giáo Hội đã dành cho Đức Maria như: Trạng Sư, Bảo Trợ, Phù Hộ và Trung gian. Còn nhiều tước hiệu khác nữa trong kinh cầu Đức Bà, hoặc được thánh thi nhắc đến. Từ những đặc ân Mẹ có được từ Thiên Chúa, Mẹ trở thành “Máng thông ân sủng” hay nói như Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Maria là “Bể chứa lòng thương xót Chúa”. Vậy Đức Maria là chiếc Thang Ân Sủng ở những điểm nào? Và Giáo Hội phải tỏ lòng yêu mến ra sao? 

I. ĐỨC MARIA PHẦN TỬ TIÊU BIỂU CỦA GIÁO HỘI

1. Đức Maria Đẹp Lòng Thiên Chúa 
Một gía trị lớn lao đến độ cung lòng của một thụ tạo có thể cưu mang Đấng không thể chứa nổi, Mẹ đã chiếm hữu đức trong sạch tuyệt đối, đức trong sạch cao cả nhất, mà một thụ tạo của Thiên Chúa có thể có được. Mầu nhiệm lớn lao của Đức Maria còn được thể hiện sau khi sứ thần Truyền tin. Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà… Thưa bà Maria xin đừng sợ, vì Bà đẹp lòng Thiên Chúa (Lc 1: 28-30). Mẹ là một gương mẫu tuyệt vời về việc thánh hiến trọn hảo, vì Mẹ hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa và hiến dâng trọn vẹn bản thân. (ĐSTH:28). Đời sống của Mẹ làm đẹp lòng Thiên Chúa. Mẹ đã đón nhận sự sống của Chúa Con, với tư cách làm mẹ trần thế, Mẹ đã thông ban sự sống cho nhân loai. Nhân tính của Đức Kitô không có một chủ thể nào khác ngoài ngôi vị thần linh, đã nhận lấy nhân tính ấy làm của mình. Trong Công Đồng Êphêxô năm 431 công bố Đức Maria thực sự trở thành “Mẹ Thiên Chúa,” qua việc con Thiên Chúa làm người. Chắc hẳn rằng Đức Maria phải là người được đầy ơn phúc, nên đã được Thiên Chúa chọn làm Mẹ. Thật vậy, qua biến cố Truyền Tin, Mẹ đã đón nhận Ngôi lời Thiên Chúa trong tâm hồn và thân xác, hầu đem lại sự sống cho nhân loại. Mẹ được công nhận và tôn kính là Mẹ thật của Thiên Chúa và là Đấng Cứu thế nhờ công nghiệp và sự hiệp nhất với Chúa Giêsu. 

2. Đức Maria cộng tác vào việc cứu chuộc 
Đức Maria cộng tác vào công trình cứu chuộc của Đức Kitô, sự cộng tác của Đức Maria đã diễn ra trong biến cố Calvariô với danh nghĩa của Bà Mẹ. Mẹ đã cộng tác vào việc khẩn nài ơn Cứu độ cho toàn thể nhân loại. Như Công Đồng Vatticanô II nói “Người đã cộng tác một cách hết sức đặc biệt vào chương trình của Đấng Cứu thế.” Cụ thể bằng những hy sinh nuôi dưỡng người con của mình, hơn nữa Mẹ còn dâng người con quý nhất của mình trong đền thờ, rồi cùng chịu đau khổ với Người trên Thập Gía. Tuy nhiên, việc cộng tác của Đức Maria còn nói lên rằng, Đức Kitô đã giải thoát nhân loại, mà Đức Maria là người đầu tiên được Cứu chuộc. Qua đây cho thấy rằng việc Mẹ cộng tác vào công trình cứu chuộc, cũng là việc cộng tác vào việc tạo dựng của Thiên Chúa. Như xưa Chúa đã tạo dựng Ađam và Bà Evà, thì Đức Maria là Evà mới, trong chương trình của Chúa. Khi Mẹ đứng dưới chân Thập giá, Mẹ đã cộng tác với Chúa để cho nhân loại được ơn cứu chuộc, và Mẹ đã làm cho ơn cứu chuộc của Đức Kitô được triển nở hơn. Như vậy mỗi người chúng ta có thể hướng về Đức Maria, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta. 

II. ĐỨC MARIA TRONG GIÁO HỘI 

1. Đức Maria, chiếc thang Ân Sủng 
Chiếc thang Ân sủng của Đức Maria với hai thanh dọc, là điểm nối kết giữa Thiên Chúa hướng về Thiên Chúa và nhân loại. Sống và làm theo lời Chúa dạy cách tuyệt đối. Các thanh ngang của chiếc thang, là các nhân đức mà Mẹ đã sống trong đời sống thường nhật. Đời sống của Đức Maria đã khơi mào cho việc đưa nhân loại sát nhập vào Đức Kitô, thông hiệp với Đức Kitô. Chức cao sang của Mẹ không phải điều làm ta không tới được với Mẹ, nhưng là điều làm Mẹ gần gũi ta và lôi cuốn ta. Từng bậc thang nhân Đức của Mẹ như: Trinh khiết, vâng lời, trao ban, ca ngợi, bình tâm, tìm kiếm, quan tâm, can đảm, cầu nguyện đã không lôi cuốn ta về với Mẹ, mà là về với Đức Ki tô, Đấng đã lôi cuốn chính Mẹ. "Ngài thật là Mẹ các chi thể (của Chúa Kitô)... vì đã cộng tác trong đức ái để sinh ra các tín hữu trong Giáo Hội là những chi thể của Ðầu ấy" 

Vì thế, Ngài cũng được chào kính như chi thể của Giáo Hội tối cao và độc nhất vô nhị, cũng như mẫu mực và gương sáng phi thường của Giáo Hội trên phương diện đức tin và đức ái. Và Giáo Hội Công Giáo, được Chúa Thánh Thần chỉ dạy, dâng lên Ngài tình con thảo, như đối với một người Mẹ rất dấu yêu. (Lumen Gentium số 53). 

Một điểm đáng cho mọi người chúng ta chiêm ngắm về sự “Bình tâm” của Mẹ chính lúc Mẹ đứng thinh lặng dưới chân Thập Giá, mà Chúa Giêsu đã long trọng trao phó Ngài cho Thánh Gioan, đồng thời cũng trao phó thánh Gioan cho Mẹ. Sự sinh nở nào cũng diễn ra trong đớn đau. Chính trong nỗi đau tột cùng của giây phút đứng kề bên Thập Giá Chúa Giêsu, mà Đức Maria mới sinh hạ chúng ta, đã trở thành Mẹ của chúng ta. Thánh sử Luca nhắc tới sự hiện diện của Mẹ Chúa Giêsu trong cộng đoàn đầu tiên ở Giêrusalem (Cv 1:14; 2:3-4). Như vậy Thánh sử muốn nhấn mạnh vai trò người mẹ của Đức Maria trong Giáo Hội mới sinh, bằng cách so sánh vai trò đó với vai trò của Người khi sinh ra Đấng Cứu Thế. 

2. Đức Maria, Đấng chuyển thông Ân Sủng 
Đức Maria không phải là nguồn ân sủng, Người chỉ chuyển trao ân sủng sau khi cầu khẩn với Đức Kitô. Mặc dầu là trung gian phụ thuộc, trung gian của Đức Maria cũng có tính phổ quát bao trùm mọi ân sủng bắt nguồn từ Đức Kitô. Đức Maria đã dự phần với Chúa Giêsu khi Người thi ân giáng phúc. Chẳng hạn khi Chúa Giêsu thánh hóa vị tiền hô của mình (Lc 1:44). Khi Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana (Ga 2, 1:12). Khi Chúa Giêsu tắt thở trên thánh giá (Ga 19:25-27), và khi Đức Maria cùng với các tông đồ cầu nguyện để lãnh nhận Thánh Thần…. 

Đối với Eva ngày xưa, vì không tin và không tuân phục, nên trở thành nguyên nhân gây ra sự sụp đổ của nhân loại, cũng vậy Đức Maria, vì tin và tự do vâng phục, nên trở thành nguyên nhân của sự cứu độ. Mẹ đã trở thành Đấng Trung gian, vì đã tình nguyện cộng tác với Chúa Giêsu trong việc cứu chuộc. Vai trò trung gian độc nhất “đặc biệt và lạ lùng” của Đức Maria trong nhiệm cục cứu độ, bắt nguồn trực tiếp từ “Vai trò làm mẹ Thiên Chúa”. Công đồng Vaticano II, dùng từ Đức Maria trung gian, nhưng không bao giờ làm mờ vị trí của Đức Kitô, Đấng trung gian duy nhất. Điều mà Giáo hội muốn nói qua từ ấy, đó là: Đức Maria đã quảng đại cộng tác, là ban tặng Đức Giêsu cho thế giới, thì nay Người cũng đang cộng tác là phân phát các ơn sủng do Đức Giêsu, Đấng Cứu chuộc cung cấp. Bằng một cách nào đó, Đức Đức Maria là Đấng trung gian. Người can thiệp để chúng ta được nhận lãnh các ân sủng ấy.

3. Tấm lòng của những người con 
Tình yêu đền đáp tình yêu. Từ lâu Giáo hội đã thực hành những hình thức đạo đức khác nhau để tôn kính Mẹ, được thể hiện qua tháng Năm và tháng Mười, đặc biệt là trong phụng vụ. Sự tôn kính này một mặt nói lên tình con thảo của Giáo Hội đối với Mẹ, mặt khác Mẹ trở nên gương mẫu của các tín hữu. Vì mẹ đã gắn liền với lịch sử cứu rỗi. Có thể nói Mẹ đã qui tụ và phản chiếu nơi mình những đòi hỏi cao cả nhất của đức tin. Khi các tín hữu nghe rao giảng về Mẹ và tôn sùng Mẹ, thì Mẹ đã mời gọi họ kết hiệp với hy lễ của con Mẹ và yêu mến Chúa Cha. Mẹ đã trở nên một mẫu gương sáng về tình mẫu tử thắm thiết. Tình mẫu tử này cũng là một động lực giúp ta cộng tác vào sứ mạng tông đồ của Giáo hội. 

Đồng thời, Mẹ là trường dạy cầu nguyện và đặt niềm tin trọn vẹn nơi Chúa cho mọi tín hữu. Mẹ khiêm tốn đón nhận lời Thiên Chúa, Mẹ đã “suy đi nghĩ lại trong lòng” các biến cố xảy ra trong đời sống của Mẹ và của Chúa Chúa Giê-su. Mẹ đã thực hành lời Chúa ngay cả khi đứng dưới chân Thập giá. Noi gương Mẹ, Giáo Hội tiến bước trong hành trình tiến về Thiên Chúa với tâm tình tin yêu và phó thác và nuôi dưỡng bằng lời Chúa. 

Thay lời kết 
Tháng Mười về, Giáo hội mời gọi con cái liên kết với Mẹ qua tràng chuỗi Mân Côi. Cùng với Mẹ, chúng ta liên đới chặt chẽ trong từng gian đoạn cứu độ của Thiên Chúa, tích cực hợp tác trong sứ mạng và hòa cùng nhịp sống của Giáo hội. Thật vậy, Đức Maria là hình ảnh sống động và lý tưởng cho mọi người, đặc biệt là những người sống đời dâng hiến. Người tu sĩ được mời gọi noi gương Mẹ, luôn mang trong mình tình yêu và sự nhạy cảm như Mẹ, để có thể lắng nghe những đòi hỏi của Tin mừng, và đáp lại một cách mau mắn trong tin yêu và phó thác mỗi ngày. 

Chiên Con 
Tu xá Mẹ Thiên Chúa

COMMENTS

Tên

Bác Ái,58,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1350,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,40,Chuyên đề,154,Cộng Đoàn,494,Đời tu,7,Gia đình Đa Minh,26,Giáo dục,126,Giáo Hội Hoàn vũ,633,Giáo Hội Việt Nam,263,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,698,Hội Thánh,232,Kiến Thức,57,Kiến Thức Phổ Thông,1,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,724,Mùa Thường Niên,1722,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,291,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,139,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,78,RVA,23,Suy Niệm,2781,Suy niệm,1086,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,564,Sứ Vụ,44,Sư Vụ,4,Sứ vụ,217,Sứ Vụ Giáo Dục,3,Sức khỏe,98,Sưu Tầm,104,Tài liệu,404,Tập San Lên Đường,471,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,642,Thời Sự,428,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,15,Văn Hóa Nghệ Thuật,1581,Văn-Thơ,1,Video Clips,1070,Video Nhạc - Phim,432,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Đức Maria: chiếc thang Ân Sủng (Tu xá Mẹ Thiên Chúa)
Đức Maria: chiếc thang Ân Sủng (Tu xá Mẹ Thiên Chúa)
Đức Maria: chiếc thang Ân Sủng (Tu xá Mẹ Thiên Chúa)
https://1.bp.blogspot.com/-DOkM4FgbsOk/YVrZCTKogtI/AAAAAAAAYKs/pWFwsLPiwD0GQ9FehYscxhzy5F7d2tZDQCLcBGAsYHQ/w711-h711/tumblr_nbl2ngpItr1qd78poo1_500.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-DOkM4FgbsOk/YVrZCTKogtI/AAAAAAAAYKs/pWFwsLPiwD0GQ9FehYscxhzy5F7d2tZDQCLcBGAsYHQ/s72-w711-c-h711/tumblr_nbl2ngpItr1qd78poo1_500.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2021/10/uc-maria-chiec-thang-sung-tu-xa-me.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2021/10/uc-maria-chiec-thang-sung-tu-xa-me.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content