SN Tin Mừng: Lc 12:39-48 – Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên B

SN Tin Mừng: Lc 12:39-48 – Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên B

Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nhiều. (Lc 12:47)
SN Tin Mừng: Lc 12:39-48 – Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên B
 
Tin Mừng: Lc 12:39-48 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến”. 

Phêrô thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người?” Chúa phán: “Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó, khi chủ về, thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng: “Chủ tôi về muộn”, nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa: chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó, và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng, và không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt, thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn”. 
*Bản dịch của Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ 

Suy Niệm: 

Thánh Bê-na-đô đã viết: 
“Bước theo Mẹ, bạn không lạc hướng. 
Kêu cầu Mẹ, bạn không thất vọng. 
Lĩnh ý Mẹ, bạn không sai lầm. 
Tựa vào Mẹ, bạn không vấp ngã 
Mẹ chở che, bạn không khiếp sợ 
Mẹ dẫn dắt, bạn không mệt mỏi 
Nhờ ơn Mẹ, bạn về tới bến” 

Điều đó nói lên rằng chính thánh nhân đã có được một cảm nghiệm sâu sắc về sự chở che và cầu bầu cuả Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ được xem là tấm gương sáng của việc lắng nghe và tuân phục “ý chủ” (thánh ý Thiên Chúa). Vì vậy, những ai chạy đến kêu cầu cùng Mẹ sẽ được Mẹ nhận lời và chuyển cầu lên cùng Thiên Chúa. 

Liên hệ đến đoạn Tin mừng hôm nay, sự tỉnh thức của người tôi tớ trung thành được Đức Giêsu nói đến trong dụ ngôn là một lời nhắn gửi đến mỗi người tín hữu Kitô. Người đầy tớ ấy được chủ trao cho nhiệm vụ trông coi gia tài khi chủ vắng nhà, và luôn tỉnh thức đợi chờ ngày chủ trở về. Thế nhưng ngặt một nỗi, ông chủ sẽ về vào giờ nào và ngày nào thì người đầy tớ hoàn toàn không được biết trước. Do đó, người tôi tớ đợi chủ phải luôn có “tinh thần sẵn sàng!”, còn “người đầy tớ đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nhiều”. 

Đức Maria - mẫu gương người tôi tớ tỉnh thức 

Tháng Mân Côi nhắc nhớ chúng ta hình ảnh về một người nữ tỳ luôn luôn tìm kiếm và vâng theo ý chủ, đó là Đức Trinh nữ Maria. Có thể nói suốt cuộc đời dương thế của Mẹ là một chuỗi những lần lĩnh ý và thực thi điều Thiên Chúa muốn, bởi Mẹ đã hết lòng tín thác vào bàn tay của Đấng mà Mẹ tin yêu. Chính niềm tin tưởng ấy đã dẫn đường cho Mẹ thực hiện mọi điều đẹp lòng Thiên Chúa. Mẹ Maria như “người đầy tớ khôn ngoan và trung thành mà ông chủ đã đặt lên coi sóc mọi gia nhân và tài sản.” (Mt 24:47) Dẫu cho cuộc đời Mẹ có những điều xảy đến không thể hiểu hết được, nhưng Mẹ vẫn một lòng cậy trông và hằng suy đi nghĩ lại những điều ấy trong lòng. 

Quả thật, từ khi Mẹ Maria thưa hai tiếng “Xin vâng”, Mẹ đã chính thức bước vào con đường trải đầy sự nhiệm mầu và khó hiểu của công trình Cứu độ, cho đến khi mọi sự được hoàn tất, Mẹ mới thấu hiểu được những điều Thiên Chúa thực hiện trên cuộc đời Mẹ. 

Tìm kiếm ý Chúa

Trong cuộc đời của mỗi người, chắc chắn có những lúc ta đọc được điều Chúa muốn cách dễ dàng, nhưng cũng có lắm lúc ta dường như thấy mọi sự xảy đến một cách mờ ảo, thật khó chấp nhận hơn khi những điều ấy xem ra trái ý muốn của ta. Đó là do đức tin của chúng ta lúc mạnh lúc yếu, lúc chắc chắn lúc nghi ngại tin vào Thiên Chúa. Nhìn lên mẫu gương vâng phục của Chúa Giêsu và của Đức Maria, chúng ta đặt hoàn toàn mọi sự vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Chính khi ấy, chắc chắn mạc khải của Người sẽ dần dần được hé lộ, bởi Thiên Chúa không bao giờ thách đố con người vượt quá giới hạn hay khả năng con người có. Vì vậy, trong mọi sự Thiên Chúa luôn luôn tỏ bày cho chúng ta những điều xem chừng là bí nhiệm nhưng thật dễ hiểu ngang qua ánh sáng của đức tin. Do đó, “những người đầy tớ lĩnh ý chủ và nắm được ý chủ” cho dù có mệt mỏi khi phải chờ đợi chủ về, nhưng niềm tin chắc chắn ông chủ sẽ về là động lực giúp người đầy tớ kiên nhẫn và trung thành sẵn sàng chờ đợi. 

Đời sống dâng hiến của chúng ta là một hành trình liên lỉ tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa. Đặc biệt, qua những biến cố chúng ta gặp trong đời sống và trên những bước đường sứ vụ chúng ta thực thi. Thế nhưng, chúng ta cần tỉnh thức để nhận ra đâu là ý Chúa, đâu là ý muốn của ta để chọn lựa tuân phục cách trọn hảo. Mỗi thời đại, người tín hữu đối diện với những thách đố và bị cuốn vào những vòng xoáy của hưởng thụ, mà quên đi bổn phận của người đầy tớ chờ đợi ngày Chúa quang lâm. Do đó, lời mời gọi tỉnh thức và sẵn sàng vẫn mãi vang lên trong đời ta mỗi ngày, và trong từng giây phút của đời sống. Vậy, chúng ta có đủ ý thức và sẵn sàng thưa tiếng xin vâng khi Chúa Giêsu đến viếng thăm ta hay không? 

Lạy Chúa Giêsu, chúng con biết rằng ngày chung cuộc sẽ đến với mỗi người chúng con. Tuy nhiên, không ai biết trước ngày đó sẽ đến với mình như thế nào, nhưng chúng con tin rằng ngày ấy sẽ thật hạnh phúc và tràn đầy niềm vui vì chúng con gặp được Chúa và sẽ được sống mãi bên Chúa. 

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh nữ Maria, xin thương ban cho chúng con lòng kiên nhẫn và một đức tin vững chắc, để chúng con luôn biết sẵn sàng chờ đợi, để biết hăng say tìm kiếm và thực thi điều Thiên Chúa muốn trên cuộc đời chúng con. Amen 

Bồ Công Anh

COMMENTS

Tên

Bác Ái,39,Bài Giảng Audio,68,Bản tin,1153,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,31,Chuyên đề,129,Cộng Đoàn,302,Đời tu,7,Gia đình Đa Minh,23,Giáo dục,105,Giáo Hội Hoàn vũ,533,Giáo Hội Việt Nam,205,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,447,Hội Thánh,147,Kiến Thức,49,Kiến Thức Phổ Thông,1,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,356,Mùa Thường Niên,1092,Mùa Vọng và Giáng Sinh,160,Mục Vụ Giáo Xứ,57,Nhà An Dưỡng,1,Nhà Huấn Luyện,94,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,121,Radio Tâm Ca,74,RVA,22,Suy Niệm,1377,Suy niệm,1079,Suy Tư,1,Suy Tư - Cảm Nghiệm,287,Sứ Vụ,11,Sư Vụ,3,Sứ vụ,194,Sứ Vụ Giáo Dục,3,Sức khỏe,80,Sưu Tầm,63,Tài liệu,293,Tập San Lên Đường,326,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,401,Thời Sự,392,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,5,Văn Bản,15,Văn Hóa Nghệ Thuật,981,Văn-Thơ,1,Video Clips,783,Video Nhạc - Phim,294,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: SN Tin Mừng: Lc 12:39-48 – Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên B
SN Tin Mừng: Lc 12:39-48 – Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên B
SN Tin Mừng: Lc 12:39-48 – Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên B
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhAMt3NhVFL95M3jmZ7RURh54P0zfTaufvxpHL2CcQjICtL-yZ-dR5QaHMDv-U9rmUwHn3LMogpAeDgz8Q9yWkAG_wXJi9GLGvmrEeBX0KAlWwqfu7euHhuVHmXc08E8O91nD3T_GHUholaK92p6yjPBRgkuZEZF-KQu0Kpvs2oQfK9ogciu1MIDypW=w693-h520
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhAMt3NhVFL95M3jmZ7RURh54P0zfTaufvxpHL2CcQjICtL-yZ-dR5QaHMDv-U9rmUwHn3LMogpAeDgz8Q9yWkAG_wXJi9GLGvmrEeBX0KAlWwqfu7euHhuVHmXc08E8O91nD3T_GHUholaK92p6yjPBRgkuZEZF-KQu0Kpvs2oQfK9ogciu1MIDypW=s72-w693-c-h520
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2021/10/sn-tin-mung-lc-1239-48-thu-tu-tuan-xxix.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2021/10/sn-tin-mung-lc-1239-48-thu-tu-tuan-xxix.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content