Kính mừng các thánh Nam Nữ

Kính mừng các thánh Nam Nữ

Kính Mừng các thánh Nam Nữ 

Tháng 11, tháng Giáo Hội mừng kính Các Thánh Nam Nữ đã được Thiên Chúa thưởng công trên Nước Thiên Đàng và cầu nguyện cho các linh hồn còn đang trong thời gian thanh luyện, để các Đẳng sớm được về hưởng hạnh phúc của Chúa trên Thiên Đàng Nhiều lần tôi tự hỏi: 
• Cuộc sống của tôi ở trên đời này để làm gì? 
• Rồi sau khi từ giã cõi đời này, tôi sẽ đi về đâu? 

Suy đi nghĩ lại rất nhiều để tìm cho mình một lẽ sống! Các Thánh Nam Nữ đang được hưởng phúc trên Thiên Đàng là những ai? Có phải là những bậc siêu phàm, những kẻ lỗi lạc, những người mà được người đời khen là mẫu mực, là đạo đức và thánh thiện? 

Tôi chợt nghĩ đến Thánh Cả Phêrô là cột trụ của Hội Thánh, Ngài là người đầu tiên tuyên xưng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, (Mt 16:16). Ngài đã từng tuyên xưng lòng tin mãnh liệt vào Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời." (Ga 6:68). Ấy vậy, khi các Thượng tế cho vệ binh đến bắt Chúa Giêsu, thì các môn đệ bỏ trốn hết, Thánh Phêrô còn chối là không biết Đức Giêsu đến ba lần. Rồi nghĩ đến Thánh Phaolô, Người đã từng hăng hái đi lùng bắt những ai tin và theo Đạo Lý của Chúa Giêsu. Thánh Augustinô, Người đã từng chống đối và theo bè rối để chống lại Đạo Thánh Chúa. 

Vậy, tại sao các Ngài lại được Giáo Hội tuyên xưng là các Vị Thánh của Thiên Chúa? Lời Chúa trong ngày Lễ Các Thánh hôm nay, câu đầu tiên Chúa Giêsu nói: "Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich." "Phúc cho những ai nghèo khó trước nhan Thiên Chúa, vì Nước Trời là của họ." (Mt 5:3) 

Chắc rằng Các Thánh đã được Chúa ban cho ơn nhìn ra mình nghèo khó trước nhan Thiên Chúa. 

• Thánh Phêrô nhận biết sự yếu đuối và lỗi lầm của mình. Thánh Mátthêu ghi lại rằng: "Bấy giờ ông Phê-rô liền thề độc mà quả quyết rằng: "Tôi thề là không biết người ấy." Ngay lúc đó, có tiếng gà gáy. Ông Phê-rô sực nhớ lời Đức Giê-su đã nói: "Gà chưa kịp gáy thì anh đã chối Thầy ba lần." Ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết. (Mt 26,74-75) 

• Thánh Phaolô tên thật là Saolô, là một người lỗi lạc trong lãnh vực văn chương và triết học của cả ba nền văn hóa thời đó là Hy Lạp, La Mã và Do Thái. Ngài thuộc lòng Kinh Thánh Tora của người Do Thái. Saolô hết sức nhiệt thành đối với truyền thống của cha ông, như chính Ngài đã nói: „Trong việc giữ đạo Do-thái, tôi đã vượt xa nhiều đồng bào cùng lứa tuổi với tôi: hơn ai hết, tôi đã tỏ ra nhiệt thành với các truyền thống của cha ông.“ (Gal 1:14). Saolô từng đi bắt bớ những người tin theo Chúa Giêsu, nhưng khi được ơn nhận biết Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu chuộc nhân loại. Ngài đã bỏ hết mọi sự để đi loan báo Tin Mừng với Sứ Vụ "Tông Đồ Dân Ngoại". Rồi Ngài đổi tên mình là Saolô thành Phaolô, Phaolô có nghĩa là "kẻ hèn mọn". 

• Thánh Augustinô từng là một nhà hùng biện lỗi lạc có thế giá trong thời của Ngài, đã đi theo lạc giáo chống đối Giáo Hội Công Giáo. Nhưng khi được ơn hoán cải, Ngài thấy mình chỉ là cát bụi trước nhan Thiên Chúa, nên đã cầu xin Chúa: 

Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, 
biết Chúa là Thiên Chúa độc nhất là Cha là Chúa trời đất. 
Biết con là tạo vật một đời sống kiếp con người,
biết con không là gì chỉ là bụi cát mà thôi. 

Đứng trước nhan Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa, con người là loài thụ tạo thì không thể kiêu căng tự đắc, tự mãn, tự phụ được. Vậy, nghèo khó trước nhan Thiên Chúa là sống như Lời Chúa Giêsu dạy: "Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường." (Mt 11:29)

Như vậy, nên thánh không phải do công sức của mình, mà là được Thiên Chúa ban ơn và thánh hóa, mà là học với Chúa Giêsu. Thánh Phêrô và tất cả các Thánh đã được Thiên Chúa ban ơn thánh hóa cũng như ban cho "ơn trở lại" (Umkehr) với Thiên Chúa, để nhìn thấy mình nghèo hèn trước nhan thánh Chúa, để nhìn thấy Tình Yêu Thương vô biên của Thiên Chúa dành cho vạn vật, dành cho từng người.

Trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 18 câu 9 - 14, Ðức Giêsu còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pharisêu đứng riêng một mình, cầu nguyện rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con". Còn người thu thuế thì đứng đàng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi". Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên". (Lc 18:9-14) 

Ngạn ngữ có câu: "Mỗi thánh nhân đều có một quá khứ. Mỗi tội nhân đều có một tương lai." 
Như vậy, các Thánh là những người nhìn lại quá khứ của mình để xin ơn hoán cải mà sửa mình và được ơn nhận biết Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, còn mình thì bé mọn trước nhan Thiên Chúa. Và những người vì yếu đuối mà phạm tội, thì không dừng ở tội của mình, nhưng Thiên Chúa vẫn mở cho chúng ta một lối thoát để nhìn về tương lai, nếu biết trông cậy vào Thiên Chúa, trông cậy vào Ơn Cứu Chuộc của Chiên Thiên Chúa thì sẽ được Thiên Chúa thánh hóa. Và tất cả sẽ được vào Thiên Đàng để hưởng hạnh phúc của Thiên Chúa. 

Trong sách Khải huyền, Thánh Gioan nhìn thấy thị kiến và ghi lại: (Kh 7:9-15)
Sau đó, tôi thấy: kìa một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô: "Chính Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và chính Con Chiên đã cứu độ chúng ta." Tất cả các thiên thần đều đứng chung quanh ngai, chung quanh các Kỳ Mục và bốn Con Vật. Họ đều sấp mặt xuống, phủ phục trước ngai và thờ lạy Thiên Chúa mà tung hô rằng: "A-men! Xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta lời chúc tụng và vinh quang, sự khôn ngoan và lời tạ ơn, danh dự, uy quyền và sức mạnh, đến muôn thuở muôn đời! A-men!" Một trong các Kỳ Mục lên tiếng hỏi tôi: "Những người mặc áo trắng kia là ai vậy? Họ từ đâu đến? " Tôi trả lời: "Thưa Ngài, Ngài biết đó." Vị ấy bảo tôi: "Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên. Vì thế, họ được chầu trước ngai Thiên Chúa, đêm ngày thờ phượng trong Đền Thờ của Người. 

Lạy Chúa Giêsu, con đã tìm được lẽ sống trong Lời Chúa. Xin khắc ghi Lời Chúa trong tim và trong trí của con, để con học với Chúa và đem ra thực hành trong đời sống của con, là sống khiêm nhường.

Lạy Mẹ Maria là Thánh Mẫu của con, xin che chở và dẫn dắt con đến với Chúa Giêsu. 
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử.

Xin Các Thánh Nam Nữ phù giúp chúng con trên đường lữ hành trần gian, xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, để chúng con cũng biết noi gương các Thánh mà quay trở về với Chúa, biết sống đơn sơ, khiêm nhường, hòa mình và tôn trọng mọi người. Amen. 

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Familia Dominus, Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,39,Bài Giảng Audio,68,Bản tin,1153,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,31,Chuyên đề,129,Cộng Đoàn,302,Đời tu,7,Gia đình Đa Minh,23,Giáo dục,105,Giáo Hội Hoàn vũ,533,Giáo Hội Việt Nam,205,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,447,Hội Thánh,147,Kiến Thức,49,Kiến Thức Phổ Thông,1,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,356,Mùa Thường Niên,1092,Mùa Vọng và Giáng Sinh,160,Mục Vụ Giáo Xứ,57,Nhà An Dưỡng,1,Nhà Huấn Luyện,94,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,121,Radio Tâm Ca,74,RVA,22,Suy Niệm,1378,Suy niệm,1079,Suy Tư,1,Suy Tư - Cảm Nghiệm,287,Sứ Vụ,11,Sư Vụ,3,Sứ vụ,194,Sứ Vụ Giáo Dục,3,Sức khỏe,80,Sưu Tầm,63,Tài liệu,293,Tập San Lên Đường,326,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,401,Thời Sự,392,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,5,Văn Bản,15,Văn Hóa Nghệ Thuật,981,Văn-Thơ,1,Video Clips,784,Video Nhạc - Phim,294,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Kính mừng các thánh Nam Nữ
Kính mừng các thánh Nam Nữ
Kính mừng các thánh Nam Nữ
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiMhYVv9aVokeRq5doFhQdR17OnHmQ8fZdKjvHIcMwzxLbOeayCIRYrsmbnptfDHQL7kJMfg3_y8UfCBYIl1qsLzDGuR9m9SWyen0ASZbFshvCYoWZshFpo-W0BpPTUTa3bxxuoV7jNjUurSAdC_mCYkmszzFjfnYmOW8RpzswiXNaZ3wadyhitX2Dm=w700-h393
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiMhYVv9aVokeRq5doFhQdR17OnHmQ8fZdKjvHIcMwzxLbOeayCIRYrsmbnptfDHQL7kJMfg3_y8UfCBYIl1qsLzDGuR9m9SWyen0ASZbFshvCYoWZshFpo-W0BpPTUTa3bxxuoV7jNjUurSAdC_mCYkmszzFjfnYmOW8RpzswiXNaZ3wadyhitX2Dm=s72-w700-c-h393
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2021/10/kinh-mung-cac-thanh-nam-nu.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2021/10/kinh-mung-cac-thanh-nam-nu.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content