Đức Mẹ là Hòm Bia Thiên Chúa

SHARE:

Đức Mẹ là Hòm Bia Thiên Chúa

"Anh em phải rời chỗ và đi theo sau Hòm Bia."
Đức Mẹ là Hòm Bia Thiên Chúa 

Ngày 15 tháng Tám hàng năm, ngày Giáo Hội mừng kính Đức Trinh Nữ Maria được Thiên Chúa đưa cả hồn lẫn xác về trời. 

Có người đặt câu hỏi: trong Kinh cầu Đức Bà có câu: “Đức Bà như Hòm Bia Thiên Chúa vậy”. Câu này ý nghĩa như thế nào? *Giáo Hội vẫn dạy chúng ta: “khẩu tụng, tâm suy”, có nghĩa là khi con cái trong Giáo Hội thưa cùng Chúa và Đức Mẹ điều gì thì phải hiểu điều mình muốn nói, muốn thưa! 

Kinh Thánh Cựu Ước đã tiên báo trước về việc Đức Trinh Nữ Maria như Hòm Bia Thiên Chúa và Hòm Bia đã được rước về Thành Thánh Giêrusalem. Sách Xuất Hành ghi lại việc Thiên Chúa sai ông Môsê làm một Hòm Bia để đặt hai Tấm Bia Chứng Ước mà do chính tay Thiên Chúa viết 10 Lời trên bia đá, đó là Giáo Ước giữa Thiên Chúa và Dân của Người, còn được gọi là 10 Điều Răn. 

Sách Xuất Hành chương 35 câu 30 đến 31 viết: Theo lệnh Đức Chúa, "Ông Mô-sê nói với con cái Ít-ra-en: "Anh em coi, ĐỨC CHÚA đã gọi đích danh ông Bơ-xan-ên, con ông U-ri, con ông Khua, thuộc chi tộc Giu-đa. Người đã ban cho ông ấy dồi dào thần khí của Thiên Chúa, để ông ấy thành người khéo tay, giỏi giang và lành nghề mà làm mọi công việc, (Xh 35,30-31) 

Như vậy, việc làm Hòm Bia Thiên Chúa là do Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn. Sách Xuất Hành ghi lại việc làm Hòm Bia Thiên Chúa như sau: “Ông Bơ-xan-ên làm Hòm Bia bằng gỗ keo, dài một thước hai, rộng bảy tấc rưỡi và cao bảy tấc rưỡi. Ông lấy vàng ròng mà bọc cả trong lẫn ngoài ; ông làm một đường viền chung quanh bằng vàng. Ông đúc cho Hòm Bia bốn chiếc vòng bằng vàng gắn vào bốn chân : bên này hai vòng, bên kia hai vòng. Ông làm những cây đòn bằng gỗ keo bọc vàng. Ông xỏ đòn vào những vòng bên sườn Hòm Bia để khiêng. Ông làm một cái nắp xá tội bằng vàng ròng, dài một thước hai, rộng bảy tấc rưỡi. Ông làm hai tượng thần hộ giá bằng vàng, ông làm bằng vàng gò và đặt ở hai đầu nắp: một tượng ở đầu này, một tượng ở đầu kia. Ông làm các tượng thần hộ giá gắn liền với nắp, ở hai đầu. Các tượng thần hộ giá có hai cánh giương lên và phủ trên nắp. Hai tượng đối diện nhau, cùng cúi mặt xuống nắp.” (Xh 37,1-9) 

Hòm Bia Thiên Chúa được làm bằng gỗ keo. Gỗ keo là một loại gỗ không có mối, mọt nào có thể đục khoét được, lại còn được bọc bằng vàng ròng cả trong lẫn ngoài, vàng là kim loại quý không bao giờ rỉ sét được. *Hòm Bia được đặt trong Nhà Tạm (Lều Hội Ngộ) là dấu chỉ Thiên Chúa luôn ở với Dân của Người. Trong Sách Giô-Suê trình thuật lại việc Dân Chúa chuẩn bị qua sông Gio-đan để vào Đất Hứa. Sách Giô-suê trình thuật rằng: /Sáng hôm sau, ông Giô-suê dậy sớm và họ nhổ trại rời Sít-tim. Ông và toàn thể con cái Ít-ra-en tới tận sông Gio-đan. Họ đã nghỉ đêm ở đó trước khi qua sông. Sau ba ngày, các ký lục đi khắp trại và truyền lệnh này cho dân : "Khi thấy Hòm Bia Giao Ước của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, và thấy các tư tế thuộc dòng dõi Lê-vi khiêng Hòm Bia, anh em phải rời chỗ và đi theo sau Hòm Bia, để biết phải đi đường nào, vì anh em chưa đi qua đường ấy bao giờ. (Gs 3,1-4) 

Để có thể đi đúng hướng, đúng đường, Dân Chúa đã đi theo sau Hòm Bia, có nghĩa là họ nhất nhất tin tưởng vào Thiên Chúa và phó thác trong tay Người. Người dẫn họ đi đâu, thì họ theo đi đấy. Nhờ Đức Tin ấy mà họ qua sông Gio-đan được khô chân cũng như lúc họ vượt qua Biển Đỏ.

Trong Kinh Thánh Tân Ước, Tin Mừng theo thánh Luca: Sứ thần Gabriel truyền tin cho Trinh Nữ Maria: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Ðức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Ðavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!" Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Ðấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa." (Lc 1,30-35)

Thời Cựu ước, việc làm Hòm Bia Thiên Chúa là do chính Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn. 

Thời Tân ước, việc Đức Mẹ Maria như Hòm Bia Thiên Chúa để Ngôi Lời ngự vào cũng do chính Chúa Thánh Thần (Thần Khí Thiên Chúa) thánh hóa và biến đổi.

Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 1 câu 1: “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa.” (Ga 1,1); Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. (Ga 1,14) 

Chúa Giêsu là Ngôi Lời và bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria. Như vậy, Cựu Ước đã tiên báo trước việc Đức Trinh Nữ Maria là Hòm Bia Thiên Chúa vì Người đã cưu mang Ngôi Hai Thiên Chúa là Lời Hằng Sống trong cung lòng. 

Lạy Mẹ Maria! Mẹ đầy ơn phúc, Mẹ đã được Thiên Chúa ban cho Ơn vô nhiễm nguyên tội, để xứng đáng trở nên Hòm Bia và Ngôi Lời Thiên Chúa đã ngự vào lòng Mẹ. Khi Chúa Giêsu bị treo trên Thánh Giá vì tội lỗi chúng con, Chúa đã thưa với Mẹ và dặn dò chúng con: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ : “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình . (Ga 19,26-27) 

Trong tiệc cưới tại Cana, khi gia đình của Tân lang bối rối vì hết rượu. Bối rối lo lắng của đôi Tân hôn cũng là nỗi lo lắng của Mẹ Maria, nên Mẹ đã can thiệp. Mẹ biết và tin vào Chúa Giêsu Con của Mẹ, nên Mẹ đã xin Chúa Giêsu giúp để tiệc cưới không mất đi niềm vui và gia đình đôi Tân hôn không phải xấu hổ. Mẹ đã căn dặn gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo." (Ga 2,5). 

Thế giới đã xảy ra bao tai ương, chiến tranh giặc giã và những thiên tai cháy rừng, cháy nhà, lũ lụt cuốn trôi đi tất cả, và ngày nay thế giới đang sống trong cơn khủng hoảng, sợ hãi bởi ôn dịch Corona, người người trông chờ Phép lạ từ nơi Thiên Chúa. Đã biết bao lần Mẹ phải đau buồn vì con cái của Mẹ, Mẹ đã hiện ra để nhắc nhở con cái: hãy trở lại với Thiên Chúa để được đón nhận sự BÌNH AN. Bình an mà chính Chúa Giêsu nói với chúng con: "Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. (Ga 14,27) 

Chúng con đây là những gia nhân trong gia đình con cái của Chúa. Mẹ đã căn dặn chúng con hãy làm theo lời Chúa chỉ bảo, thì phép lạ sẽ xảy ra. 

Nhưng tiếc thay, ngày nay người ta trông chờ phép lạ, nhưng lại không muốn là theo lời Chúa chỉ bảo. Nếu chúng ta nghe lời Mẹ Maria căn dặn và làm theo lời Chúa Giêsu chỉ bảo, thì chắc chắn thế giới sẽ được BÌNH AN.

Mẹ Maria ơi! Vì Chúa biết chúng con yếu đuối và không để chúng con mồ côi sống trong sự sợ hãi, nên Người đã trao phó chúng con trong tay Mẹ. Mẹ ơi! Mẹ là Mẹ của chúng con, chúng con là những người con thơ ấu của Mẹ. Chúng con hân hoan vui mừng, vì Mẹ của Chúa Giêsu cũng là Mẹ của Giáo Hội và là Mẹ của mỗi người chúng con đã được Thiên Chúa đưa về Thánh Thánh Giêrusalem mới. 

Vâng lời Chúa Giêsu, chúng con hân hoan đón Mẹ về ở với gia đình và mỗi người chúng con. Sống có Mẹ chúng con chẳng còn sợ chi! Xin Mẹ gìn giữ chúng con và Giáo Hội Chúa đang sống trong lo âu sợ hãi bởi cơn dịch bệnh đang lan tràn khắp thế giới. 

Như xưa Dân Chúa đã đặt hết niềm tin để Hòm Bia Thiên Chúa dẫn họ vào Đất Hứa. Ngày nay chúng con là những lữ hành đang trên đường về Nhà Cha đã hứa, nhưng chúng con không biết phải đi đường nào, xin Mẹ chính là Hòm Bia Thiên Chúa đi trước để dẫn dắt chúng con về Đất Hứa, kẻo chúng con bị lầm đường lạc lối. Amen.

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Familia Dominus / Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1508,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,53,Chuyên đề,180,Cộng Đoàn,704,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,32,Giáo dục,128,Giáo Hội Hoàn vũ,695,Giáo Hội Việt Nam,327,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,965,Hội Thánh,283,Kiến Thức,64,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1019,Mùa Thường Niên,2274,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,416,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,176,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4149,Suy niệm,1089,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,657,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,115,Sưu Tầm,139,Tài liệu,483,Tập San Lên Đường,556,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,890,Thời Sự,454,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,20,Văn Hóa Nghệ Thuật,1895,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1478,Video Nhạc - Phim,522,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Đức Mẹ là Hòm Bia Thiên Chúa
Đức Mẹ là Hòm Bia Thiên Chúa
Đức Mẹ là Hòm Bia Thiên Chúa
https://1.bp.blogspot.com/-gwwiA0Gp0kE/YRhMYLI3TwI/AAAAAAAAXDc/fU_R2U7sZLokW2IATKno_XDgJ0XKi9g-wCLcBGAsYHQ/w838-h464/M%25E1%25BA%25B9%2Bl%25C3%25AAn%2BTr%25E1%25BB%259Di.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-gwwiA0Gp0kE/YRhMYLI3TwI/AAAAAAAAXDc/fU_R2U7sZLokW2IATKno_XDgJ0XKi9g-wCLcBGAsYHQ/s72-w838-c-h464/M%25E1%25BA%25B9%2Bl%25C3%25AAn%2BTr%25E1%25BB%259Di.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2021/08/uc-me-la-hom-bia-thien-chua.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2021/08/uc-me-la-hom-bia-thien-chua.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content